Det er virkelig irriterende, når man beskyldes
for at have uret...

...og man har det.