Skråsikkerhetens pris
Per Egil Hegge

I ÅRETS FØRSTE uke kunngjorde statssekretær Jan-Erik Støstad at Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil utlyse et forskningsprosjekt med sikte på å klarlegge om kvinnelige tannleger og tannhelsesekretærer kan ha født flere barn med misdannelser enn kontrollgruppen, og om dette kan ha sammenheng med at de arbeidet med kvikksølv.

Dette ble kunngjort fem dager etter at et forbud mot bruk av kvikksølv trådte i kraft ved årsskiftet. Forbudet ble innført av Miljøverndepartementet. Tannhelsesekretærenes forbund forbereder 200 erstatningssaker for kvikksølvskader. Forbundet er svært tilfreds med at det skal forskes mer.

Læs mere....