Jeg tror, at tro på egne grænser røver
os sande muligheders land.
Jeg tror på den almægtighed, vi øver
på langfærd over himmelrand.

Jeg tror, at den erkendelse er sand
og rummer al den visdom vi behøver:
Det utroligt, hvad man ikke kan,
når man af ærligt hjerte ikke prøver.