På denne hjemmeside findes der en del nye links til relevante oplysninger af nyere dato: http://vs.eun.org/ww/en/pub/virtual_...beoversigt.htm
... man skriver i introen:

Danmark: Mobbeoversigt

I Danmark har der specielt siden 1999 været fokus på mobning i skolen. Den WHO koordinerede Skole-børnsundersøgelse fra 1998 viste, at hver fjerde elev blev mobbet i de danske skoler. Dette medførte øget fokus på området i Danmark, og mange skoler har haft mobning på dagsordenen lige siden.
Hjemmesiden tilhører: http://vs.eun.org/ww/en/pub/virtual_...beoversigt.htm
Virtual School - Special needs - Resources - Bullying - Danmark - Mobbeoversigt