PSYKIATRIENS HISTORIE FRA MIDDELALDER TIL NUTID

http://museum-psyk.dk/psykiatrihistorie/