TERM-censur på Netdoktor.dk.

Hermed udsendes en information om, at det er spild af tid og kræfter, at diskutere TERM-modellen på Netdoktor.dk

Godt nok har Netdoktor lige oprettet et nyt emneforum under overskriften: Sundhedssektoren - generel debat hvor TERM-debatten helst skulle flyttes til....

Netdoktor afslutter TERM-debatten i subforum "Medicinstuderende" således:

Overskrift på indlæg: Vedr. Term-debat Forfatter: NetDoktor - Dato: 08. feb. 2008, 14:11

TERM-debatten på dette forum er igen faldet uden for emnet 'Medicinstuderende'. Vi har derfor slettet de tråde, der ikke faldt ind under dette emne.
De, der ønsker at fortsætte TERM-debatten i forbindelse med emnet 'medicinstuderende', er velkomne til at fortsætte. Debatten SKAL dog have relevans for dette emne!

Andre, der ønsker at debattere TERM i forbindelse med fejlbehandling, skal gøre dette under emnet 'Fejlbehandling'.

Ønskes TERM debatteret på et mere generelt plan, skal dette gøres i det nys åbnede debat-forum, 'Sundhedssektoren - generel debat'.

Fortsætter TERM-debatten på dette forum, uden hensyntagen til emnet 'Medicinstuderende', vil debatten helt blive fjernet fra dette forum.

Med venlig hilsen

Redaktionen
Netdoktor

redaktionen@netdoktormedia.dk
Det lyder da meget fint.... gør det ikke? Hvis man da lige tænker over alle de mange hundreder af indlæg skrevet i TERM-trådene, i stedet for, som anstændighed ellers ville byde enhver anstændig administrator af et debatform - flytte disse tråde til det nye forum. Men nej, nej... på Netdoktor blev al det brugernes slid og møje slettet.

Jamen, det ved jeg ikke noget om.... jeg skriver bare på mit svar til Hans Prag....Indtil klokken er slået 18:35! På dette tidspunkt slettes den TERM-trådstart under overskriften: TERM-indsigelse postet i dag, d. 08. feb. 2008, 14:39 Link: http://premium.netdoktor.com/dk/disc...readId=1114615

Denne tråd er nu helt væk og forsvandt, mens undertegnede var ved at besvare den.... Heldigvis er den ikke helt væk, for den ligger lige her....

Trådstart - overskrift: TERM-indsigelse

Kludedukker
Århus Universitet ledes af en flok kludedukker, der ikke har den nødvendige pondus til at få stoppet det usaglige og, for visse patienter, livstruende projekt TERM. Det påstås at det er uden betydning at blive for sent diagnosticeret !! Det påstås, at alvorligt syge mennesker kan kureres med samtaleterapi !! TERM projektet ekspanderes voldsomt, og det er meningen at alle landets regioner skal bruge systemet. Det kan ikke understreges nok, at dette projekt må og skal stoppes. Alternativet vil være et middelalderligt præstestyret sundhedsvæsen. Hvor dybt skal Danmark synke. Alle internationale undersøgelser peger i samme retning, - dansk sundhedsvæsen rasler ned på rangstigerne.

Hans Prag

http://hansprag/term
Siden ændret
Jeg havde så svaret med følgende ord:

Overskrift på indlæg: Hvordan kan det ske Forfatter: gæst - Dato: Feb 08, 2008, 18:32

Hvordan kan det ske, uden at Sundhedsstyrelsen havde godkendt systemet? Det Etiske Råd havde netop afvist en klage fra en hjertepatient, netop med henvisning til, at "de" ikke kunne beskæftige sig med et system, der ikke først var godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Og her citerer jeg fra vores egen tråd TERM-modellen og hjertesygdom: indlæg nr. 1, 4 og 5
Jeg tænker videre over denne gåde (for mig) hvordan det kan lade sig at gøre, at et etisk råd, overhovedet kan finde på at afvise behandling af en klage over så klart et uetisk lægeadfærd.... Jeg skriver et nyt indlæg i tråden TERM-indsigelse:

Ifølge den forrige formand for Det Etiske Råd, er bl.a. fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom "ikke-sygdomme", og på den baggrund kan det måske ikke undre, at rådet ikke har interesse i at vurdere etikken omkring Term-modellen.

Ole Hartling skrev i Kristeligt Dagblad d. 6. oktober 2007 bl.a.:
"I vort samfund er der i alt fald én acceptabel måde at krybe uden om sociale forpligtelser på, og det er at være syg. Så slipper man for at gå i skole, at arbejde, at vaske op, at gå til selskaber og så videre.

Men sygerollen har naturligvis sine begrænsninger og krav. Det forventes, at man opfører sig som syg. Man bør for eksempel finde sig i tilbud om kamillete, og man kan ikke spille golf. Desuden bør man udtrykke et ønske om at blive rask og derfor også acceptere at blive behandlet."
Man kan undre sig over, at en lige netop en person som Ole Hartling giver udtryk for holdninger, der er direkte fejlagtige og uetiske. At han siden d. 1. januar 2008 ikke længere er formand for Det Etiske Råd betyder stort set intet lige i denne sammenhæng. De tre år (vist nok) han var formand - udvikledes TERM-modellen uhindret og at dømme efter Ole Hartlings udtalelser i Kristeligt Dagblad - med hans fulde accept og (passivt?) støtte. Intet under, at ingen har stillet det etiske spørgsmålstegn ved TERM-modellen indtil nu, når den afgået formand for Det Etiske Råd selv går ind for den. Hvis ikke et organ som Det Etiske Råd skal sikre, at patienterne får en kvalificeret og etisk forsvarlig behandling, hvem skal så??

Hvis lægeetik skal defineredes for Det Etiske Råd af Ole Hartling i hans formandstid , kan vi alle sammen lige så godt lægge os til at dø i statslige dødshuse. For så er ethvert problem løst en gang for alle!
....og mens jeg skriver dette indlæg.... poster det og.... opdager så, at hele Hans Prags tråd er pist væk... forsvundet i det blå... Så kom ikke og sig, at der ikke udøves censur på Netdoktor.dk. Ovenstående tyder klart på det modsatte....

At benytte Netdoktor til at debattere TERM-modellen er spild af tid.