Patientforeningen Mine Rettigheder

Formål

1. At oplyse om borgernes rettigheder på sundhedsområdet og det sociale område via en netbaseret hjemmeside og 4 årlige nyhedsbreve.

2. At arbejde for at borgernes rettigheder respekteres i ovennævnte sammenhænge -
arbejde for "det gode patientforløb" og "den gode sagsbehandling".

3. At samle viden om de problemstillinger, folk havner i, når de f.eks. rammes af sygdom, arbejdløshed som følge af sygdom mv. Formidle denne viden via vores hjemmeside, vores nyhedsbreve og gennem foredrag, læserbreve, debatter o.l.
Patientforeningen Mine Rettigheder..... Klik her.