Viser resultater 1 til 3 af 3
 1. #1
  Registreringsdato
  Jun 2005
  Alder
  71
  Indlæg
  558

  Standard Poul Møller, kviksølv i tænderne og kroniske sygdomme

  Sammenhæng mellem kviksølv i tandplomerne og kroniske sygdomme

  Nedenstående er et brev til Minister for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Herr Helge Sander d. 25. november 2003 (!!!) - skrevet af en pensioneret kemiker med speciale i "Amalgamkemi og kroniske sygdomme" - Poul Møller.

  Og før man evt. vil søge at anfægte en "kemikers" ret til at beskæftige sig med de medicinske aspekter i denne forbindelse - vil jeg blot minde alle om, at nogle af de største medicinsk forsknings gennembrud i historien - har været opnået af andre fagfolk end læger. Tænk blot på Pasteur og hans livreddende opklaring og kur mod rabbies eller køssygdomme som syfilis m.v.

  Ofte skal man faktisk helt udenfor de vedtagne paradigmer, før man er i stand til at overskue og vurdere hvad den pågældende fagkundskab overser som følge af de faglige "blinde pletter" som udvikles pga. alt for tæt en omgang med et afgrænset fagområde, hvilket slører overblikket og ofte fører på afveje.

  Der er derfor al mulig god grund til at ofre tid og opmærksomhed på Poul Møllers (forgæves) brev til Helge Sander.


  Fra
  Poul Møller
  Kemiker, pensioneret
  Speciale: Amalgamkemi og kroniske sygdomme

  25. 11. 2003

  Til
  Minister for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Herr Helge Sander,
  Bredgade 43,
  1260 Kbh. K.

  Vedr.: Manglende uddannelse og forskning i den egentlige årsag til kroniske sygdomme: Befolkningens forgiftning med amalgam.

  De er sikkert overrasket over overskriften: Der er nu officielt bevis for sammenhængen. Som følge af svære amalgamfremkaldte sygdomme i min nære familie har jeg i en del år studeret og forstået den ravage, som dets kviksølv, Hg, forårsager, og har gentagne gange søgt at gøre Sundhedsstyrelsen opmærksom derpå, men forgæves.

  Kombineres dens svar på udvalgets afledede spørgsmål med nye norske og svenske udsagn foreligger der officielt bevis for amalgam-Hg´s svære neurotoksicitet med udbredte skader på det centrale nervesystem og de perifere nerver, som den udtrykte det. Der konstateres høje analyseværdier på udtagne organer, hvilket omstøder den naturvidenskabeligt set fuldstændigt vanvittige tese, at verdens giftigste tungmetal bliver ufarligt, blot det placeres i tænderne få cm fra hjernen med åben access til denne langs lugtnerven. Lærer tandlæger ikke anatomi?

  Der er redegjort nærmere herfor i vedlagte kopi af breve til Sundhedsministeren. Det rejser en række prekære spørgsmål inden for Deres ressort - og på mange andre samfundsområder.

  1. Det turde være indlysende, at amalgam-Hg´s opførsel i kroppen er bestemt af dets fysiske og kemiske egenskaber: Fordamper det, slides det af ved friktion, korroderer det? Ja i alle 3 tilfælde. Diffunderer det ud af de usynlige flader nede i tanden og går direkte i blodet? Ja, ved fordampning. Giver det “oxydativ stress”, reagerer med cystein/methionin-holdige proteiner, enzymer, hormoner, DNA og RNA og analoge selénholdige stoffer? Ja, i alle tilfældene. Pene trerer organisk Hg alle beskyttende barrierer? Ja, cellemembraner, blod/hjerne og blod/retina, placenta og mælkekirtler. Overføres det til foster/baby? Ja. Akkumuleres det i hjernen? Ja. Kan barnet blive mentalt retarderet og få lavere IQ, Ja. Disse livsfjendtlige gifteffekter er afgørende for sygdomsforløbet.

  Det kan nok overraske, at man på landets højeste uddannelsesinstitutioner, universiteterne, ikke kender eller vil kendes ved disse basale fakta. Højskolerne bestrider dem sågar. Luller man sig i søvn med, at det sidder nok fast, det stads. Tandlæger lærer intet og lades i stikken uden forudsætninger for at vurdere det, de arbejder med, og som også gør dem syge. Kemi er ikke længere eksamensfag på AaU. Lærebogen nævner ikke Hg. Man forstår da heller ikke, hvorfor amalgam naturnødvendigt SKAL være instabilt, og hvorfor de kliniske metoder, der frikender det, kommer til kort og er videnskabelige bummerter.

  Kemi tog ingen hensyn i thalidomidsagen, Hg i Minamata, bejdset korn i Mexico og Iraq og heller ikke nu amalgam. Dens exakte naturlove står skyhøjt over klinisk statistikforskning.

  2. Der er ingen interesse for de lægers og tandlægers arbejde, der dagligt får kronisk syge til at føle sig bedre og efter en årrække raske, f.eks. de orthomolekylære læger og tandlæger. Det afvises bekvemt som “ikke videnskabeligt bevist”, så er den sag klaret. Der er heller ingen interesse for dem, der mener, de er syge p.g.a. plomberne eller anden gift f.eks. rodfyldninger. Nogle af deres sygdomme er ikke engang anerkendt.

  Ej heller den megen debat mand og mand imellem afføder nogen mistanke, om stoffet nu også er så stabilt som påstået eller nogen nysgerrighed, der rækker ud over at bekræfte status quo. Hverken ovennævnte hændelser eller på Færøerne tænder et lys; det er jo bare fisk,

  hvaler og bejdset korn. Biokemiens positive resultater med antioxidanter, endog på genetiske skader, bekymrer ikke skolemedicinen synderligt. Det var dem, der ledte mig på sporet.

  Uvidenheden om emnet er formidabel og forskningen utilstrækkelig. Det er en ringe trøst, at mange steder i udlandet stikker man også hovedet i busken. En billig start er at tilegne sig et kvalificeret resume af de ca. 18.000 udenlandske arbejder, der bidrager til giftbilledet, begrænset til de mest fremstående forskere og tandlæger for at være overkommeligt.

  3. Erkendelsen at have forgiftet patienterne i karrieren bliver meget pinefuld, og accepten af fakta vil møde stor modstand i hele skolemedicinen, bortset fra de få, der ved hvordan tingene hænger sammen. Erkendelsen af, at kemi står over selvopfundne kliniske metoder, fordi den bygger på exakt naturvidenskab, vil også være smertefuld. Ligeså, at de fleste “funktionelle” og andre kroniske sygdomme har kviksølv som oprindelse og skal kureres delvist eller helt ved at fjerne kilden og dens depoter. Det giver ingen prestige.

  4. Det er en kæmpeopgave at redde den million patienter, der er syge eller er på vej, og en kemisk eller medicinsk prioritering vil blive nødvendig. Jeg arbejder med en screenings-metode til at finde de resistente. Den er måske mere end en hypotese.

  5. Landet har yderst begrænsede ressourcer til opgaven. Skolemedicinen er taget på sengen og uden strategi om det uafvendelige, som har kunnet forudses i flere år: Skrønen står for fald. Kun få af vore læger og tandlæger ved, hvordan de skal håndtere problemet. Det er alt.

  6. Der er altså et kolossalt behov for efteruddannelse. Lærerkræfterne skal først uddannes. Det kan måske ske udenlands. Finland og Rusland er nok de lande, der længst har været amalgam frie, andre Øststater muligvis. Zürich har ikke undervist i amalgam i 10-12 år. En stjernetand-læge fra USA kunne måske lokkes hertil for at undervise.

  7. Efteruddannelse er aldeles påkrævet, for amalgamsanering fordrer betydelig beskyttelse af patient, tandlæge og klinikpersonale. Ukyndig sanering har i visse tilfælde medført stærkt øgede symptomer, sågar permanent invaliditet. Det er ikke noget at lege med.

  8. Inden for skolemedicinen - infektionssygdommene og kirurgien klarer sig jo excellent - vil det kommende hændelsesforløb være en blamage og skal føre til revolutionernde ændringer i tankegang og behandling, når det ikke længere drejer sig om fancy metoder og mediciner.

  F. eks.: Hvilken mening har stamcelleforskning på netop befrugtede æg, når man ikke aner om de er forurenede med 10 el. 100 mio. Hg-atomer, eller hvor mange DNA og RNA, der er demoleret under opbygningen? Kvinde og mand yder hvert sit.

  9. Jo længere indsatsen udskydes, jo dyrere bliver det. Den er uafvendelig. Der står 2004, 05 eller 06 på uret, når det falder i slag. Det bliver ikke rart.

  Indholdet af dette brev har nok overrasket Dem, Deres embedsmænd og forskningsrådet. Ønsker De yderligere oplysninger, er jeg til rådighed.  Med venlig hilsen

  P.M.


  c.c. Udvalget for Teknologi og Videnskab og Det sundhedsfaglige Forskningsråd.

  PS. Sammenhængen amalgam/sygdom er kun lidet kendt. Den er nøglen til et regerligt sundhedssystem med et rimeligt udgiftsniveau, uden årlige skænderier, med satsning på det, der hjælper, uden det nuværende enorme spild af ressourcer til pleje og forskning med forkert udgangspunkt.

  Patienternes lidelser kan være: De ikke-diagnosticerbare symptomer, der er typiske for den snigende langtidsforgiftning:

  Depressioner; angst; skyhed; øget nerrvøsitet; irritabilitet; hovedpine; Hukommelsestab; følelsesløshed; koncentrationsbesvær; synsforstyrrelser ; overvældende træthed; muskel- og ledsmerter; rystelser; svimmelhed ; kolde ekstremiteter; prikken i læber og fingre; selvmordstanker; ødelagt immunforsvar; Øresusen; bihulebetændelser; hyppige forkølelser.

  De udgør 20% af konsultationerne og sendes forgæves til gentagne kostbare undersøgelser “De er på diagnosejagt” og kan ende som “hypokondere”. Nej, de er kviksølvforgiftede.

  Sygdomme, der nu for størstedelen stammer fra forgiftningen. Andre årsager har eksisteret fra tidernes morgen:

  Alzheimers; Parkinsons sygdom; senil demens; skizofreni; multipel sklerose; ALS; fibromyalgi; epilepsi; migræne; kroniisk træthed; tinnitus; cancer; arteriosklerose; nogle reumatiske sygdomme; osteoporose; reduceret sperm; nyresygdomme; allergier, fx. astma og psoriasis. Sygdomme p.g.a. akkumuleret Hg (kviksølv) i nethinden: Grå stær og aldersrelateret makula-degeneration.

  Mentalt retarderede børn med et eller flere symptomer: Nedsat IQ, autisme, Dampbørn, diabetes-2 i skolealderen, krav på social assistance og specialundervisning, hyperaktivitet, vold og kriminalitet. Ni kvalificerede personer til een dreng er ikke helt usædvanligt.

  Kilde: Hjemmesiden: Foreningen mod Skadelig Dentalmateriale - en hjemmeside, der i lyset af, at Det bebudede forbud mod anvendelsen af kviksølv i tandplomberne, der skulle indføres den. 1. april i år - viser sig ikke at være TOTALT... er fortsat yderst relevant at granske. Selv om hjemmesiden ikke har været opdateret siden 2004 (?) - er deres artikler om skadelig dentalmatieriale fortsat yderst relevante!
  • Som kronisk syg gennem en menneskealder, svigtet af læger, genvandt jeg helbredet det seneste årti, alene takket være fremragende medicinsk forskning, lægerne ikke har tid til at læse, og lære af. På denne hjemmeside står jeg for formidling af viden/videnskab, jeg høstede og lærte af på min vej tilbage til livet.
  • Jeg er ikke en fan af alternativ medicin, jeg kun undtagelsesvis henviser til, men jeg er ikke fanatisk og kan skelne mellem fup og guld. Lægen Carsten Vagn-Hansen er afgjort guld, lige som hans beskedne hjemmeside. Om de fleste af hans bøger og pjecer kan man læse her.
  • Er du ramt af lavt stofskifte, som syg eller pårørende - besøg vores "stofskifte-butik" (ikke webshop) og vores anden hjemmeside, det norske Forum For Stoffskiftesykdommer der byder på hundredtusinder personlige beretninger, et utal af norske og danske stofskiftesyge har betroet hinanden gennem mange år. Bemærk dog, at vores norske forum har afviklet brugeraktiviteter, og ikke længere optager nye brugere.

 2. #2
  Registreringsdato
  Jun 2005
  Alder
  71
  Indlæg
  558

  Standard Re: Kviksølv i tænderne og kroniske sygdomme

  10. Health Trends 2002 foredrag
  Kviksølv, aldring og den næste generation

  Af Poul Møller, M.Sc., Kemiingeniør, Århus

  Kviksøv bliver frigjort fra amalgam i store mængder. I løbet af en periode på ti år vil over halvdelen af kviksølvet i amalgam lække ud og deponere op til fem gram i kroppen, hvilket svarer til 100 millioner kviksølv-atomer i hver celle.

  Kviksølvet bliver blandt andet deponeret i hjernen, øvrige centralnervesystem, koglekirtlen (pinealkirtlen) og andre kirtler, i lunerne, leveren, nyrerne, æggene i æggestokkene og sæden.

  Kviksølv er den væsentligste kilde til produktion af de skadelige frie iltradikaler. Det binder sig stærkt til to svovlholdige aminosyrer, cystein og methionin,og til steder, hvor kroppens enzymer virker, til forskellige hormoner og til DNA, de styrende proteiner i cellerne (arvemassen).

  Det binder sig også til en af de vigtigste antioxidant- og forsvarsmekanismer, gluthation.

  Kviksølv kan ved kontakt til bakterier i mundhulen omdannes til methyl-kviksølv, som vi ikke kan forsvare os imod giftigheden af. Methyl-kviksølv findes i cellemembranerne, blodet, hjernen, nethinden placenta (moderkagen) og i brystkirtelvævet.

  Konsekvenserne af langtidsforgiftningen med kviksølv er udvikling af:

  1. de fleste lidelser i krop og sind, som det ikke er muligt at sætte en sikker diagnose på.
  2. Mange kroniske lidelser, neurologiske lidelser, cancer, osteoporose og allergi.
  3. Den normale aldring kommer til at gå hurtigere
  4. Kommer der tilstrækkelig meget kviksølv til fosteret og spædbarnet under svangerskabet og amningen, vil kviksølvet hæmme vigtige udviklingsstadier i hjernen med risiko for hæmning af den mentale udvikling.

  Til sammen danner disse ting nogle af de alvorligste sundhedsproblemer, som vi ser i dag. Vi har hverken viden eller kapacitet til at klare dette problem, hvis vi ikke ændrer vores holdning til brugen af kviksølv i fx amalgam.

  Et af problemerne i dag er, at man ikke har eller anvender viden om biokemi, cellernes kemi og kviksølv. Uorganisk kviksølv er giftigt for nerveceller, og organisk kviksølv er ekstremt giftigt. Det har Sundhedsstyrelsen nu anerkendt, men den hævder stadig, at det kun er lidt kviksølv, der bliver frigivet fra amalgamplomber.

  Kviksølv ophobes i fosteret, og navlesnorsblod og brystmælk indeholder otte gange så meget kviksølv som i moderens blod. Påvirkningen begynder i livmoderen. Næste generation skades. Det er i fostertilstanden og den tidlige barnealder, at hjerne- og nervecellerne dannes og deler sig. Der risikerer at komme vedvarende intellektuelle og adfærdsmæssige problemer.

  Omkring en femtedel af befolkningen er hårdt ramt at forgiftning med kviksølv.

  Amalgam har direkte adgang til hjernen gennem lugtevævet øverst i næsehulen, der er en udløber fra hjernen. Det sidder to tommer under dette væv.

  12-14 fyldninger udgør 10 gram kviksølv, og giftigheden regnes i mikrogram. Et tab af 50 % på fem år betyder tab på mere end 1.300 mikrogram dagligt. 3 gram er lig med 120 millioner kviksølvatomer i hver af vores 75 trillioner celler.

  Tre kemiske reaktioner er vigtige.
  Dannelse af skadelige frie iltradikaler af typen hydroxylradikaler, der er de farligste. Når disse radikaler omsættes, dannes der nye frie radikaler – genbrug! De angriber de cirka 3.000 millioner DNA’er i hver celle.

  1. Kviksølv kombineres med svovl i form af SH-grupper. Cystein og gluthation. Vigtige enzymer lammes.
  2. Kviksølv omdannes bakterielt til organisk kviksølv, der gennemtrænger alle barrierer.
  3. Kviksølv ophobes i fødekæden.

  Det er svært at udspecificere ændringer forårsaget af små mængder kviksølv. Skaderne opstår gradvist og ubemærket. Når der endelig kommer neurologiske symptomer, er der sket udbredte skader på hjernen.

  Forbindelserne mellem kviksølv og svovl er ekstremt uopløselige i vand. Halveringstiden i centralnervesystemet er derfor mere end 25 år. Når en celle dør, vandrer kviksølvet i den ind i nabocellen og fortsætter med at destruere.

  Kviksølv bliver altså hængende i kroppen og findes kun i minimale mængder i blod og urin. Målinger af blod og urin er derfor egentlig værdiløse.

  Kviksølv er en fremtrædende årsag til kroniske sygdomme, når man ikke har en genetisk betinget modstandskraft mod tungmetaller. Det drejer sig om 20 % af befolkningen.

  Kviksølv bliver altså ikke i amalgamen, men fordamper fra den.

  Tandlæger får dampe op gennem næsen, når de borer i gamle fyldninger, hvilket kan medføre en betydelig forgiftning af både tandlægen og patienten.

  Brugen af amalgam er det støre ukontrollerede eksperiment med mennesker nogensinde. Det er et kæmpe tab af ressourcer.

  Hvor meget er vores stamceller mon forgiftede?

  Amerikaneren Hal Huggins har vist, at hvis man fjerner amalgam på den rigtige måde, vil man kunne normalisere sygdomme som leukæmi, epilepsi, fibromyalgi, for højt blodtryk, for meget kolesterol i blodet, dissemineret sclerose mm.

  Det er helt oplagt, at de kemiske reaktioner i kroppen på udsættelse for kviksølv fremskynder aldringsprocessen og celledød. Samtidig fremmer kviksølv de sygdomme, der skyldes degeneration på grund af alderen.

  Målet må være, at vi kan leve en rimeligt sygdomsfri tilværelse til højt op i alderen, og så dø i løbet af en kort periode eller pludseligt.

  Man kan læse mere på www.hugnet.com , blandt andet råd om kosttilskud.

  Det er nærmest en skandale, at man i EU vil fjerne muligheden for at købe kosttilskud i de mængder, der er nødvendige for at begrænse de skader, som udsættelsen for skadelige kemiske stoffer som fx kviksølv nødvendiggør.

  Kilde....
  • Som kronisk syg gennem en menneskealder, svigtet af læger, genvandt jeg helbredet det seneste årti, alene takket være fremragende medicinsk forskning, lægerne ikke har tid til at læse, og lære af. På denne hjemmeside står jeg for formidling af viden/videnskab, jeg høstede og lærte af på min vej tilbage til livet.
  • Jeg er ikke en fan af alternativ medicin, jeg kun undtagelsesvis henviser til, men jeg er ikke fanatisk og kan skelne mellem fup og guld. Lægen Carsten Vagn-Hansen er afgjort guld, lige som hans beskedne hjemmeside. Om de fleste af hans bøger og pjecer kan man læse her.
  • Er du ramt af lavt stofskifte, som syg eller pårørende - besøg vores "stofskifte-butik" (ikke webshop) og vores anden hjemmeside, det norske Forum For Stoffskiftesykdommer der byder på hundredtusinder personlige beretninger, et utal af norske og danske stofskiftesyge har betroet hinanden gennem mange år. Bemærk dog, at vores norske forum har afviklet brugeraktiviteter, og ikke længere optager nye brugere.

 3. #3
  Registreringsdato
  Jun 2005
  Alder
  71
  Indlæg
  558

  Standard Re: Poul Møller, kviksølv i tænderne og kroniske sygdomme

  Amalgam bag epidemien af kroniske sygdomme

  Sundhedsvæsenet må acceptere, at naturlovene SUVERÆNT styrer kviksølvets transport, deponering, kemiske aggressivitet og dermed varige skader på bl.a. cystein-SH i DNA, enzymer mv, samt penetration og åbning af beskyttende barrierer hos non-resistente.

  Forslag stillet af: Poul Møller, Pensioneret Kemiingeniør, 20/09 2007

  Udfordring


  Mine breve til Kommissær Kyprianou og hans kabinet (6 hver vej) har bidraget til, at “Commission calls on interested parties to submit scientific information on mercury in dental amalgam”, 26.4.07. Tidl. var kun flagskibet Mental Health efterspurgt. Udfordringen er, at kviksølv (Hg) pga sin vidt spredte kemiske aktivitet er den måske vigtigste årsag til sygdomsgåden, og at dogmet om dets ufarlighed og dubiøse metoder blokerer for en basal forståelse. Da sker diagnose, behandling, medicinering og forskning på unødigt mangelfuldt grundlag.

  Naturen dikterer: kviksølv sidder ikke fast! Ses bl.a. i radioaktive studier. Obduktioner viser en sammenhæng mellem antallet af amalgamflader hos de obducerede - og mængden af kviksølv fundet i deres hypofyse, hjernebark, skjoldbruskkirtel og nyrebark*. Hos selvmordsofre 3 gange så meget!

  Kviksølvet frigøres via alle fyldningsflader og akkumuleres i hjerne, øvrig CNS (Centralnervesystemet), PNS (det perifere nervesystem), lunger, lever, nyrer, bugspytskirtel, testes mm. En mindre del udskilles. Kviksølv trænger gennem huden.

  Dets kemiske angreb er:

  1) oxidativ stress fra de stærkeste OH-radikaler, der splitter alt, de rammer. Encycl Food Sci 2003, p 282 lister 50 kroniske sygdomme pga disse.

  2) permanent binding til cystein i proteiner, fx DNA med ukendte følger, og det sidder exakt i enzymers aktive centre. Disulfid i insulin, antidiuretisk og væksthormon binder kviksølv efter reduktion til 2xSH. Selén i glutathion peroxidase binder kviksølv endnu stærkere.

  3) Alm. streptokokker i plak danner lipofilt, cytotoxiskt metyl-kviksølv, der penetrerer alle beskyttende barrierer, går i fostret via placenta og i babyen via modermælken. Ligesom i navlestrengsblod er der målt op til 8 x kviksølv i moderens blod (radioakt. kviksølv i får, 1990), mens hjernen dannes. Forgiftede mødre kan vise reduceret fertilitet, aborter, føde børn for tidligt, få børn med defekter, reduceret IQ o.a. mentale problemer, jvf klinikassistenterne. Thiomersal i vacciner ligeså.

  4) Kviksølv forurener æg og sperm. Har en patient også guld, vil elementet frigøre uædelt kviksølv 10x hurtigere. Øvr. metaller korroderer også. Der er synergi imellem dem.

  Prof. M Berlin, tidl.WHO, til sv. regering 2003: "Säkerhetsmarginal suddats ut. Hg ett multipotent gift, anses olämpligt för tänder, speciellt då fullgoda alternativ finns. Varje läkare/tandläkare bör överväga, om Hg (kviksølv) bidrar vid oklara och autoimmuna sjukdomar." I Oslo, 29.5.2000: "The risks of amalgam are too high. Toxicity and effect on CNS is nasty enough to exclude it."

  2 aldersklasser identificeres: De ældre, ofrene for tandplejen i 40-50´erne med op til 24 plomber, 12-16 i gns efter land. De har op til 5 g kviksølv uden for tænderne, > 200 mio. kviksølv-atomer i gns. i hver eneste celle. Ca 1980 indførtes kobberamalgam, 50x mere ustabilt, et fatalt vendepunkt. De nu fertile piger giver metyl-Hg videre til børnene; drengene rammes senere.

  I 150 år har tandlæger brugt amalgam uden toxikologisk viden. Siden nazisterne systematiserede brugen af amalgam har den udviklet sig til det største ukontrollerede experiment og den vestlige verdens mest skæbnesvangre forgiftning.

  Forskningsbehov

  Universiteterne må genopfriske gymnasiets tungmetalkemi, studere de 18-20.000 artikler om kviksølv-forgiftning, som er valgt fra, og igangsætte en kolossal efteruddannelse af relevante læger, af tandlæger og lægedomineret uddannede, fx bromatologer. En mængde forskningsområder vil blive identificeret.

  Patientindsatsen omfatter korrekt sanering. Fyldninger SKAL udskiftes i rigtig takt og rækkefølge under fuld beskyttelse. En stor ukyndig sanering medførte permanent invaliditet. Personalet bærer også maske, så støv ikke går direkte til hjernen via olfactory bulb. Derved ophører kviksølv-tilgang, og patienten føler bedring.

  Afgiftning af depoter kræver megen forskning og indsamling af erfaringer. Alt udtaget væv analyseres for tungmetaller som standard, også kobber (Cu) pga landbrugets sløseri med vækstfremmere.

  Følgende symptomer angives som typiske for kviksølv-forgiftning: Depressioner, angst, skyhed, irritabilitet, øget nervøsitet, hukommelsestab, koncentrationsbesvær, synsforstyrrelser, hovedpine, tinnitus, overvældende træthed. Kramper, rystelser, svimmelhed, følelsesløshed, søvnløshed, kolde extremiteter, prikken i læber og fingre. Smerter i hjerteregionen, muskler og led, svære menstruationssmerter. Ødelagt immunforsvar > hyppige forkølelser > bihulebetændelser. Appetitløshed, forhøjet blodtryk og kolesterol. Selvmordstanker.

  Patienterne sendes forgæves til kostbare undersøgelser. De er ikke hypokondere, men ofre for snigende, varig kviksølv-forgiftning. Biokemikere har nået store forbedringer ved disse sygdomme eller effekten følger sanering: Alzheimers og Parkinsons sygdomne, senil demens, multipel sklerose, ALS, fibromyalgi, epilepsi, migræne, kronisk træthed, cancer, leukæmi, aterosklerose, osteoporose, grå stær, AMD, reduceret sperm, nogle reumatiske sygdomme, allergier såsom astma og psoriasis. Sygdomme, hvor lægerne ikke rigtigt kan hjælpe. De kan bero på andet, men kviksølv-kemien er stærkt medvirkende og tilførselsstop gunstig.

  Kviksølv-halveringstiden i nervevæv er 27 år. En række svære sygdomme er kureret spontant ved sanering: Leukæmi, epilepsi, fibromyalgi, forhøjet blodtryk og kolesterol og omfattende bedring af sklerosepatienter.

  Extremt højt kviksølv-indhold efter IDC-dødsfald (kardiomyopati). Stort forskningsbehov. Forskere sætter tidsmæssige sammenhænge = årsagssammenhænge. Ofte har begge fænomener fælles årsag: Kviksølv.

  Aktuelt opdages gener henhørende til bestemte sygdomme. Tror man, at gener udviklet i 10.000-vis år pludseligt ændres i stort antal på kort tid. Jages der mon kviksølv-ødelagte gener? Hvordan opfører kviksølv-inficerede stamceller sig? Evt nanopartilker af tungmetal i blodet er giftige. Kviksølv og kobber angriber bakterier og kan gøre dem antibiotika-resistente. Dyreforsøg: Google giver 5 og 6-sifrede svar på forskellige kroniske sygdomme efter kviksølv-injektion.

  En hypotese om fedme: Skrældes velkendte årsager bort, er det primære spørgsmål: Hvorfor virker mæthedscentret i hypothalamus ikke? Kirtlen er et hovedmål for kviksølv, og en evt. sammenhæng burde undersøges.

  Hvorfor

  EU oplyser, at 27% i EU-15 er ramt af “Mental ill health” (sindsygdomme) med angst og depressioner som de hyppigste, 4,5%; forventes som nr. 2 i 2020.

  Udgifterne er beregnet til 386 mia. Euro i 2004 (European Brain Council, formanden i Glostrup). Vi har 1,4 mio. kronisk syge = gennemsnit, men udgiften er sikkert højere, da Nordeuropa er mere medtaget end syden.

  Vi har ikke specielle forudsætninger, men der foreligger her et forslag, der bygger på uomstødelig grundvidenskab: exakt kviksølv-kemi, fyldestgørende biokemiske resultater, konstateret bedring efter sanering og afgiftning og sund fornuft.

  Omfanget og løsningen gør det presserende at styre dette fundamentale sundhedsproblem her med nødvendig prioritering og at satse strategiskt. Vi er tilmed bagefter: Brugen af amalgam i Norge, Sverige og Finland er næsten ophørt, mens vi (i Danmark) siges stadig at være på niveau mellem 1/3 og 1/2. - Da kviksølv er den største synder mht oxidativ stress (andre amalgammetaller og bly har samme effekt) er det et afledet problem, at interessen for og viden om vitaminer og antioxidanter som en ufarlig modgift er så ringe og så fejlbehæftet.

  Tilgængeligheden bekæmpes af EU´s kosttilskudsdirektiv. Daværende kommisær Byrne burde virkelig have vidst, at Middelhavskostens mange vitaminer og antioxidanter i grønsager, frugt og vin er specielt sund. Der blev harmoniseret, så vi i Norden umuligt kan komme på højde med syden.

  Derimod ved folk med et tilstrækkeligt bredt udsyn, at disse stoffer er NATURENS UNIVERSELLE GAVE til at bevare sundheden hos alt levende, planter, dyr og mennesker. 2002 gennemgik to forskere fra Harvard 35 års artikler i JAMA:

  “Vitamins for Chronic Disease prevention in Adults”: Suboptimal intake of some vitamins is a risk for chronic diseases. Low levels of the antioxidant vitamins A, E and C may increase risk for several chronic diseases. Most people do not consume an optimal amount of all vitamins by diet alone. Pending strong evidence, it appears prudent for all adults to take vitamin supplements. 2004 sagde UN University: The brainpower of entire nations has diminished due to a shortage of the right vitamins. A difference of 5-7 IQ points does not sound like a lot, but you are significantly reducing the number of gifted people and increasing those with mental incapacities. Vitamin deficiency is a disease and when people have this disease, they do not reach their ideal mental potential." (Oversættes snarest)

  Kosttilskudsdirektivet er rettet mod statens interesser og vor strengerende lovgivning og fødevarestyrelsens administration gør kun sagen værre. Anette Mette Kjær Lassens forslag “Sundhedsgåden løses nu” 29.08.2007. er vigtigt.

  Forventet resultat

  Den successive fjernelse af den epidemiske del af de kroniske sygdomme vil konkret medføre, at flere og flere forbliver raske til de når mindst 80 års alderen, et synspunkt, som støttes i biokemisk forskning. Sammen med de igangsatte initiativer (nul røg , motion etc.) skal det være normen om nogle år.

  På hele det dækkede område er der megen viden hos læger og tandlæger mfl uden for det etablerede system, som man nu endeligt kunne tage vare på. De i Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bedre forudsætninger end jeg for at vurdere besparelser qua færre medicinske patienter, mindre behov for ældrepleje og boliger, mindre sygefravær, mindre stress, færre førtidspensionerede - måske kan de igen blive aktive - senere pensionering, færre medicinudgifter og færre deraf afledte bivirkninger og dødsfald. Raske har som bekendt også et helt andet gåpåmod.

  Endelig kan De revidere ældre”byrden” betydeligt ned. Alt i alt drejer det sig på sigt om besparelser på et betydeligt 2-cifret milliardbeløb p.a., hvor 1. ciffer er højere end 2, og tilsvarende mindre lidelser for syge og pårørende - ikke at forglemme.

  Den vigtigste milepæl er få truffet beslutningen. Det er så indlysende og så stort, at det bør igangsættes hurtigst muligt og ikke afvente 2015. Skaderne på cellekemien er fundamentale, og ingen nok så fancy teknologi kan fjerne dem.

  Forslaget burde allerede nu indgå i de omfattende regionsplaner. Dette bidrag er in extenso indeholdt i mit svar på kommissionens indkaldelse af viden om kviksølv i amalgam. Det vil blive opfattet som revolutionerende, hvilket skyldes tingenes tilstand, men allerede romerne kendte til kviksølvskader: Quem Mercurius perdere vult, dementat primus”, hvilket jeg oversætter til ”Den, der er ødelagt af kviksølv, er den første til at benægte det”, dvs har mistet sin dømmekraft. Amalgams skæbne ER beseglet. Der er mange aktioner i gang over hele verden.

  Kilde....

  Bemærk venligst. Denne tekst er blevet ombrudt for nemmere forståelse. Kviksølvets grundsstof-betegnelse: Hg - er blevet erstattet i teksten med ordet "kviksølv" og endelig er forkortelsen "gns" blevet erstattet med ordet: "gennemsnit" samt sætningen: "I autopsier korrelerer antal amalgamflader og Hg i hypofyse, hjernebark, thyreoidea og nyrebark." er blevet oversat til: "Obduktioner viser en sammenhæng mellem antallet af amalgamflader hos de obducerede - og mængden af kviksølv fundet i deres hypofyse, hjernebark, skjoldbruskkirtel og nyrebark."
  • Som kronisk syg gennem en menneskealder, svigtet af læger, genvandt jeg helbredet det seneste årti, alene takket være fremragende medicinsk forskning, lægerne ikke har tid til at læse, og lære af. På denne hjemmeside står jeg for formidling af viden/videnskab, jeg høstede og lærte af på min vej tilbage til livet.
  • Jeg er ikke en fan af alternativ medicin, jeg kun undtagelsesvis henviser til, men jeg er ikke fanatisk og kan skelne mellem fup og guld. Lægen Carsten Vagn-Hansen er afgjort guld, lige som hans beskedne hjemmeside. Om de fleste af hans bøger og pjecer kan man læse her.
  • Er du ramt af lavt stofskifte, som syg eller pårørende - besøg vores "stofskifte-butik" (ikke webshop) og vores anden hjemmeside, det norske Forum For Stoffskiftesykdommer der byder på hundredtusinder personlige beretninger, et utal af norske og danske stofskiftesyge har betroet hinanden gennem mange år. Bemærk dog, at vores norske forum har afviklet brugeraktiviteter, og ikke længere optager nye brugere.

Bookmarks

Regler for indlæg

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Log ind

Log ind