1. maj - Kampen om Arbejdstiden

Hvem ved i dag, hvordan arbejdstiden var for de arbejdende folk dengang i tidernes morgen, hvor den Industrielle Revolution forvandlede de slavelignende feudale samfund til tilsvarende slavelignende industrielle samfund? Hvor arbejdstiden bestemtes af årstiderne således, at det var dagslyset, der havde bestemt arbejdstidens længde - hvilket i Norden, af naturlige årsager havde et mildere forløb, særlig i vintertide. Hvorimod på andre breddegrader - hvor dagene var længere og natten var kortere - kunne den daglige arbejdstid anddrage så meget som 20 timer....

I virkeligheden handlede det fra begyndelsen om arbejdstid.

Når man tænker 1. maj - tænker man på kommunisme og socialisme iflg. adskillige definitioner, der i tidens løb er blevet dæmoniseret af dem, der i sin tid måtte give op og affinde dem med, at arbejderen i fælleskab med andre arbejdere, havde tilkæmpet sig retten til at have en arbejdstid, der levnede plads til liv og hvile - ligeligt fordelt.

Derimod når man hører om 1. maj - hører man ofte profetier om, at hvis den arbejdende samfundsklasse "får magten" vil dette automatisk medføre indførelsen af totalitære politiske systemer og afskaffelsen af den private ejendomsret.

I virkeligheden handlede det fra begyndelsen om arbejdstid.

Vil du vide noget "glemt"? Læs resten.....HER...