Side 1 af 2 12 Sidste
Viser resultater 1 til 10 af 19
 1. #1
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  68
  Indlæg
  5,271

  Standard Fogh udleverer dansker til USA!

  Fogh udleverer dansker til USA!
  - Der er noget galt her. Jeg har flere danske retsinstansers ord for, at vi skal have tilsendt anklageskrift og andet materiale fra USA, før en udlevering kan komme på tale. Og det har vi ikke set skyggen af, siger forsvareren.

  Justitsministeriet har ingen kommentarer til sagen, og ministeriet ønsker heller ikke at oplyse, hvor lang en fængselsstraf anklageren i Florida vil kræve.
  Hmm... har hun begået en forbrydelse og sagen er klokkeklart afklaret iflg. de amerikanske dokumenter - er der intet til hinder for, at hun kunne dømmes og afsone sin straf her.... i Danmark. I Fædrelandet!

  Begynder Fogh nu også udlevere danske statsborgere til udlandet? Er det prisen for USA-støtte til NATO-topposten?

  Hvorfor skal ekstasy-piller være værre end de amerikanskunderstøttede opiummarker i Afghanistan?

  Hvad er det, der sker her?! Dette er jo Kafka og totalitarisme blanding værre end før Jerntæppefaldet! Selv USSR har ikke udleveret sine borgere til udlændinge! Hvad sker der!?  http://politiken.dk/indland/article515492.ece
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 2. #2
  Registreringsdato
  Jun 2007
  Indlæg
  614

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  Jeg troede ikke, det gjaldt alle andre lovovertrædelser.

  I USA har de dødsstraf.

  Det er jo et helt andet aspekt i sagen. Jeg troede ikke, at Danmark udleverede mennesker til lande med dødsstraf (eller husker jeg forkert?).

  Tja... hvad bliver det næste mon?

  "Gammeljomfruer er damer, som har hornhinden i behold" (Siw, 10 år).
  "Børn bader nøgne, men voksne vil helst skjule sine ældre dele." (Peter 8 år)
  "De ældre kan ikke få børn. Deres æggestokke er slidte, og desuden har mændene problemer med protesen." (Christian 8 år)

 3. #3
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  68
  Indlæg
  5,271

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  Citer Oprindeligt indsendt af Zuzan Se indlæg
  Det er jo et helt andet aspekt i sagen. Jeg troede ikke, at Danmark udleverede mennesker til lande med dødsstraf (eller husker jeg forkert?).
  Det er kun udlændinge man ikke udleverer til lande med dødsstraf.... etniske danskere er øjensynlig en anden sag....

  Vi kan jo ikke vide, hvad de amerikanske myndigheder havde "lovet" forud for udleveringen.... Men at det er prisen for støtte til NATO-topposten er jeg ikke et sekund i tvivl om....
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 4. #4
  Registreringsdato
  Jul 2006
  Lokation
  Kbh
  Alder
  58
  Indlæg
  863

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  Jeg syntes det er en uheldig tendens, på den anden side så har Fogh jo på det nærmeste ophøjet USA og Bush til uanede højder... og jo hurtigere vi slipper af med ham jo bedre.

  Jeg håber IKKE det lykkedes at få kvinden udvist, man må håbe at hendes advokat kan få hende dømt og sendt til afsoning i DK.
  Knus fra Helle

 5. #5
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  176

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  Jørn Vestergaard arbejder med terrorlovgivning. I har sikkert set ham før.


  Hans hjemmeside på Københavns Universitet: http://www.jur.ku.dk/medarbejdere/jornvestergaard/
  Hans publikationsliste: http://www.jur.ku.dk/medarbejdere/jo...t-spec2002.htm

  Jeg bringer her et citat fra Lov & Ret 1/2002 "Anti-terrorpakken - den strafferetlige del" som kan læses i hele sin længde her (pdf): http://www.jur.ku.dk/medarbejdere/jo...rror-LR_05.pdf

  I slutningen af oktober 2001 sendte Justitsministeriet en omfattende anti-terrorpakke ud til høring som lovudkast med godt to ugers svarfrist. Behovet for på mange fronter at reagere imod de afskyvækkende begivenheder den 11. september og imødegå gentagelse var åbenbart og kom som bekendt til at præge såvel international politik som konkrete foranstaltninger i lande over hele verden. Bl.a. intensiverede EU arbejdet med to rammeafgørelser om en europæisk
  arrestordre og bekæmpelse af terrorisme.

  Mange halvblods kameler, som i forvejen havde været under opdræt, blev under stort hastværk søgt ført gennem nåleøjet. Bestræbelserne herpå skal retfærdigvis ses i lyset af, at både politikere og embedsværk var udsat for et enormt pres for at vise handlekraft. En af måderne at gøre det på er som bekendt ved at lovgive. I den forbindelse kan det i tilspidsede situationer, hvor mediekedlen og sindene er i kog, blive et spørgsmål af mere underordnet betydning, om der overhovedet er behov for nye regler, om påtænkte regler batter noget, om de kan få helt andre virkninger end de påberåbte, og om der kan lirkes noget igennem, som egentlig
  ikke har med selve sagen at gøre.

  Anti-terrorpakken fik velfortjent en hård medfart i pressen, som havde nok af kritiske røster at vælge imellem fra advokater, universitetsjurister, dommerforening og anden sagkundskab vedrørende strafferet, procesret, udlændingeret, menneskeret osv.

  Den 13. december kunne den nytiltrådte konservative justitsminister så fremlægge et mere færdigt lovforslag. Det blev især den foregående regering, der måtte tage skrammerne for de mangler og skævere, som der var mange af i den oprindelige cocktail. I den mix, som Folketinget nu fik serveret, var der kælet lidt mere for ingredienserne. Mange enkeltheder var blevet smagt til under indtryk af høringssvar og offentlig debat, hvilket ud fra en demokratisk synsvinkel selvsagt er til nogen trøst. Der hænger dog stadig rigeligt med malurt ved bægeret, og selv nok så megen røren rundt kan ikke skjule, at drikken har en besk smag.

  Dele af det vidtforgrenede lovforslag er ganske vist rimelige opdateringer, der dels
  tager højde for den teknologiske udvikling, dels skaber bedre sammenhæng i reglerne ved at stoppe nogle huller. Andet rokker ved individets retssikkerhed, herunder omlægningen af udleveringsordningen samt den fra advokatside kritiserede ordning med gentagen hemmelig ransagning uden fornyet dommerkendelse. Og det generelle forløb af lovgivningsprocessen har fra en kvalitetsmæssig betragtning været stærkt utilfredsstillende.

  Det er i sig selv bemærkelsesværdigt, at der præsenteres forslag, som det under andre omstændigheder ville have været ganske svært at skaffe flertal, endsige stå inde for. Langt mere bekymrende er det imidlertid, at embedsværket sættes til at dynge høringsinstanser og offentlighed til med bjerge af kontroversielt materiale, der til trods for, at det præsenteres i ufærdig og til dels usammenhængende form, søges jaget igennem med ekspresfart under overdreven påberåbelse af situationens nødvendighed samt – kun delvis eksisterende – internationale forpligtelser.

 6. #6
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  68
  Indlæg
  5,271

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  63 år !!! risikerer hun at blive idømt for en forbrydelse, der ikke engang er efterforsket eller bevist endnu!

  Der er allerede flere, der har modtaget dom i den omfattende sag. Ifølge kvindens advokat, Michael Juul Eriksen, er strafferammen for de forhold, som kvinden er anklaget for, tre gange 21 år.

  "Sagens vidner er spredt for alle vinde. Jeg er bekymret for, at hun skal sendes til USA for at rådne op i et amerikansk fængsel, mens de samler beviser og vidner sammen til at køre en sag," siger han.

  Læs mere i Jyllands-Posten... side 1 og side 2
  Meget vedkommende er også denne kronik skrevet tilbage i 2002, af professor Vagn Greve, Københavns Universitet under overskriften "Retsstaten smuldrer" hvor han bl.a. skriver følgende:
  En af statens vigtigste opgaver er at beskytte dens borgere mod overgreb, hjemme såvel som i udlandet. Det betyder selvfølgelig ikke, at staten skal hindre, at dens borgere bliver straffet for deres forbrydelser, men det betyder, at staten skal sikre, at processen og udfaldet stemmer med ret og rimelighed. Det er en pligt, som gælder for den danske stat, om så den danske borger var verdens mest modbydelige terrorist. Menneskerettigheder skal netop beskytte dem, som vi afskyr. Som almindelig avislæser får man indtryk af, at dette er blevet glemt i forhold til den dansker, som USA for tiden holder som krigsfange.

  Dette princip er også grunden til, at landene nægter at udlevere egne statsborgere til andre lande. Det betyder ikke, at de kriminelle ikke kan straffes. Det betyder blot, at hjemlandet selv skal gennemføre straffesagen, når der er tilstrækkelig grund til det.

  Princippet er nu blevet opgivet inden for EU, selv om det f.eks. medfører, at helt uskyldige danske kan komme til at sidde i varetægt i årevis i italienske fængsler under forhold, som gentagne gange er blevet fordømt af menneskeretsdomstolen i Strasbourg.
  ....og videre...

  Nu vil den danske justitsminister udvide denne regel, så danskere også skal kunne udleveres til USA. USA har i den vestlige verden det mest barbariske retssystem. Det er velkendt, at der anvendes dødsstraf. Men måske ved man ikke, at USA og Somalia er de eneste lande i verden, der ikke er afstået fra at henrette mindreårige. Siden 1976 har USA henrettet 35 retarderede. Det er dokumenteret, at et stort antal uskyldige i nyere tid er blevet idømt dødsstraf og er blevet henrettet. Sådan fungerer systemet i de alvorligste sager. Man kommer imidlertid ikke udenom betænkelighederne ved at nægte udlevering til dødsstraf, for der er lige så afgørende indvendinger mod systemet i øvrigt. Tusindvis af fanger afsoner straffe på 25 år eller livstid for kriminalitet som smadring af en butiksrude, et butikstyveri af en elektrisk barbermaskine og lignende forseelser. Man rejser eksempelvis straffesager mod 8-årige, der laver en papirpistol i skoleklassen.

  Sagerne gennemføres i et retssystem, som kun giver ordentlige retsgarantier til velhavere. Straffene afsones i fængsler præget af drab, vold og seksuelle overgreb.

  Den klassiske betingelse for at tillade udlevering fra et land til et andet land har været, at handlingen skulle være strafbar i begge lande. Inden for EU anses dette princip for en hæmsko. Det skal det også være. Hvis vi ikke mener, at en handling er strafværdig, skal vi ikke hjælpe andre lande til at gennemføre en afstraffelse.
  Hele denne oplysende kronik kan læses HER... Faktisk bør den studeres nøje, tillige med materiale Markowitch henviser til i sin citat og links....

  Faktisk kan vi ikke lære for meget om disse ting, idet i morgen kan det blive vores børn, der af vanvare eller et uheldigt sammentræf af omstændigheder - ender i fælden og vi vil ikke kunne gøre det mindste....

  .... "Den dag Fædrelandet døde...." er den dag statsborgere ikke længere kan føle dem sikre i deres eget land.

  Shame on you! Politikere fra Helvedet!
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 7. #7
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  176

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  Et centralt begreb er dobbelt strafbarhed, hvilket betyder at forbrydelsen skal være en forbrydelse i begge lande. Det betyder at man traditionelt set ikke udleverede sine medborgere til retsforfølgelse i udlandet med mindre der var dobbelt strafbarhed.

  I tilfældet med kvinden i trådstarteren er narkosmugling strafbart i både Danmark og USA. Så set fra den vinkel er kravet om dobbelt strafbarhed overholdt. Det lyder tørt og lakonisk, men det ser ud til at være mekaniken bag beslutningen. Dog er det uhyrligt at der end ikke foreligger et anklageskrift som forsvaren har haft mulighed for at se. Hvordan kan man afgøre dobbelt strafbarhed uden et anklageskrift? Måske er kravet om dobbeltstrafbarhed bortfaldet? Jeg tvivler stærkt på det.

  I EU har man indført noget der kaldes den Europæiske Arrestordre http://ec.europa.eu/justice_home/key...aw_1204_da.pdf

  Den har i princippet bortskaffet kravet om dobbelt strafbarhed, men kun for særlige forbrydelser, der er listet i pdf'en. Typisk er disse forbrydelser alligevel genstand for dobbelt strafbarhed, samt et krav om at minimumsstraffen skal være 3 års fængsel. Så i praksis har man stadig dobbelt strafbarhed for alle andre forbrydelser.

  Jeg tror min største harme ved sagen om kvinden er at det virker som om hun bliver udleveret efter en meget simpel procedure, hvor end ikke et anklageskrift behøver at være fremsendt til de respektive advokater.

  Når kvinden har fået sin straf i USA vil hun kunne ansøge om at afsone straffen i Danmark.

 8. #8
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  68
  Indlæg
  5,271

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  En dommer i Lyngby gik imod de statsadvokatens og Justitsministeriets embedsmænds administrative afgørelse om udlevering af kvinden til USA. Retten i Lyngby fandt at sagen var forældet endsige dokumentationen for udleveringskravet var mangelfuld.

  Vores "patriotiske" anklagemyndighed har anket afgørelsen til Landsretten. Hvis Landsretten underkender Lyngby-dommerens afgørelse - vil det være, som om fædrelands-begrebet ikke længere betyder noget... Og uden "fædreland" er der heller ikke længere "landsmænd", vel?

  For ikke at forglemme, at vi alle, på den ene eller anden måde dog bor i et glashus. Hver og en af os. Uden undtagelser!

  Læs mere...
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 9. #9
  Registreringsdato
  Jun 2007
  Indlæg
  614

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  Anina skrev:

  For ikke at forglemme, at vi alle, på den ene eller anden måde dog bor i et glashus. Hver og en af os. Uden undtagelser!
  Glashuset er måske meget større, end vi tror.

  PET karakteriserer i sin årsrapport de senere års højreekstreme overfald på venstrefløjsaktivister som 'fløjkrig' - og konkluderer endda, at 'der i de fleste tilfælde har været tale om aktioner, herunder af voldelig karakter, fra det venstreekstremistiske miljø rettet mod de arrangementer (demonstrationer, møder mv.) som personer og grupperinger fra det højreekstremistiske miljø har afholdt.'
  Måske skulle man lige se lidt på kendsgerningerne, før selvsvinget resulterer i en ubodelig hjerneskade hos PET- og politichefer og deres mikrofonholdere.
  "...både antallet af frikendte og kritikken mod politiets fremfærd vokser dag for dag."
  "...venstrefløjsfolk og deres mødesteder blevet udsat for grov vold og hærværk fra grupper som det nazi-inspirerede, racistiske White Pride. Adskillige fra denne gruppe sidder af samme grund i øjeblikket varetægtsfængslet for vold og våbenbesiddelse. Men ingen 'venstreekstremister'
  "...PET`s påstand om, at 'venstreekstremister' er begyndt at bevæbne sig, bygget på fundet af nogle slagvåben og et par peberspray på Café 1000fryd i Aalborg, hvis gæster gentagne gange har været udsat for rå nazistisk inspireret fodboldbølle-overfald. Også brugere af Huset i Århus har måttet forsvare sig med flaskekast mod et White Pride-forsøg på at storme huset.
  "... PET`s påstand om ekstremistisk fløjkrig ligner et ekstremt partsindlæg i forsøget på at kriminalisere venstrefløjen
  http://www.arbejderen.dk/index.aspx?..._ID=44&C_ID=39

  Gad vide, om en sag kun kan ses fra EEN side i fremtiden.

  Statsadvokaten ville da også anke sagen i den af Justitsministeriets "på forhånd" udviste kvinde. Han sagde det med et smil om munden, som om han vidste, at sagen allerede ville blive vundet i næste instans.

  Underligt at man bruger en terrorlov, som blev "opfundet" efter 2001, på en forbrydelse begået i 90-erne.

  Jura har vist INTET med retfærdighed at gøre... og slet ikke blind retfærdighed.

  Jeg skal love for, det er nye tider i landet.

  "Gammeljomfruer er damer, som har hornhinden i behold" (Siw, 10 år).
  "Børn bader nøgne, men voksne vil helst skjule sine ældre dele." (Peter 8 år)
  "De ældre kan ikke få børn. Deres æggestokke er slidte, og desuden har mændene problemer med protesen." (Christian 8 år)

 10. #10
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  68
  Indlæg
  5,271

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  Citer Oprindeligt indsendt af Zuzan Se indlæg
  Anina skrev:
  For ikke at forglemme, at vi alle, på den ene eller anden måde dog bor i et glashus. Hver og en af os. Uden undtagelser!
  Glashuset er måske meget større, end vi tror.
  Hmm... med at nævne glashuset, tænkte jeg også på, at vi kan ikke vide os sikre, overhovedet, hvornår det kan behage efterforskningsmyndigheder i andre lande formode, at vi evt. kunne have andel i noget lyssky.... og i denne anledning kræve udlevering af os fra vores fædreland og til et fremmed land, blot på mistanke eller en bestyrket mistanke.... hvilket, til syvende og sidst, sagtens kan være noget der - hos os - slet ikke rangerer f.eks. under begrebet. Eller bare er anvendt for at bestyrke udleveringskravet, altså strategisk...

  Derudover, kan jeg slet ikke se, hvorfor man ikke kan blive dømt i det land man hører til, hvis en formodet lovovertrædelse er strafbart i begge de implicerede lande. Eller, hvorfor skulle vi partotut skulle straffes i henhold til den strafferamme, der gælder for det pågældende lands statsborgere, hvilke er jo de samme mennesker, der havde demokratisk valgt deres egne repræsentanter til at vedtage disse strafferammer. Hvilket vil sige, at vi kunne blive dømt i Danmark til f.eks. 6-10 års fængsel og så for tilsvarende (som damen fra Hellerup kunne risikere) 60 års fængsel i USA... Hallo!!!

  At udlevere en dansker på et grundlag, hvor sagen iflg. vores regler ser ud til allerede at være juridisk forældet samt overhovedet ikke begrundet nok (ved udleveringskravet) til, at en tilsvarende sag kunne gennemføres ved en dansk domstol.... ja, det kalder jeg altså for en himmelråbende urimelighed. Ikke mindst fordi vi kan ALLE komme ud for en sammenblanding af ellers uskyldige, men uheldige omstændigheder, der kan bringe os i søgelyset af andre landes politimyndigheder og så siger vores egen fædreland, på så ringe et grundlag: "værsgod... her er de. Tag dem bare....!" Der er sørme vores fælles glashus, så det basker....

  Det er allerede slemt nok, at fædrelandet nu vasker hænderne og ikke længere støtter eller bringer folk hjem, når de har været ude for en ulykke eller sygdom... Hvad sker der? Hvor kommer mon denne "gøge-adfærd" fra, når det ellers altid mest var de borgerlige, der både havde fremhævet og hyldet familieværdier, traditioner, patriotisme, borgerloyalitet osv. - men nu når det kommer til stykket, er det det samme flertal, der netop tilhører de "hellige"... som står parat til at lade sine egne landsmænd enten riste under andre staters pisk eller står parat til at lade sine egne landsmænd sejle deres egen sø... på alle måder og under alle omstændigheder... Er det ikke bare mystisk? Er det ikke bare dobbeltmoral?
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

Side 1 af 2 12 Sidste

Lignende emner

 1. Svar: 8
  Nyeste indlæg: 05-02-09, 10:19
 2. Svar: 0
  Nyeste indlæg: 01-07-06, 17:12
 3. Svar: 1
  Nyeste indlæg: 22-08-05, 09:47
 4. Svar: 0
  Nyeste indlæg: 22-08-05, 09:30

Bookmarks

Regler for indlæg

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Log ind

Log ind