Side 2 af 2 Første 12
Viser resultater 11 til 20 af 20
 1. #11
  Registreringsdato
  Jun 2005
  Alder
  70
  Indlæg
  558

  Standard Re: D-vitamin (III) af Karl Favrbo


  8. Astma

  Utz G et al (8.1) har i et dobbelt blindt forsøg, påvist at calcium sammen med D 2-vitamin nedsætter luftvejsmodstanden hos astmapatienter.

  9. Hjerte-kar sygdomme.

  Krause R et al (9.1) har givet 18 patienter med essentiel hypertension blev delt i to grupper. Den ene fik UVB-lys medens den anden fik rent UV-A lys. For dem der fik UV-B lys var der et signifikant fald i blodtryk (p<0,001) samt stigning i 25aOHD fra 57,6 (12,0-91,2) til 151,2 (100,8-273,6) nmol/L og fald i PTH. For dem der fik UVA-lys var der ingen ændring.

  Scragg R et al (9.2) målte 25OHD i blodet på 179 personer, der blev indlagt med myocardial infarction (MI) og sammenlignede resultatet med en gruppe af personer med samme sex, alder og prøveudtagstidspunkt. Personer med MI havde mindre 25OHD (32.0 mod 35.5 nmol/L; p = 0.017).

  10. Den nødvendige mængde af D3-vitamin for at undgå sygdom.

  De angivne anbefalede indtag af D-vitamin blev oprindeligt fastsat ud fra risikoen for rachitis hos børn. Man vidste, at dersom børn fik en teske (5ml) levertran indeholdende 10µg D-vitamin blev de ikke syge, hvorfor man anbefalede at børn fik 10µg/dag. Da voksne ikke fik rachitis blev anbefalingen sat til 5µg/dag for disse. Senere har man så fundet ud af, at osteoporose hos ældre hænger sammen med D-vitaminmangel. Derfor blev anbefalingen for ældre sat til 10µg/dag.

  Brot C et al (10.4) har lavet en udmærket undersøgelse af 2016 sunde kvinder i alderen 45-58 år med hensyn til 25(OH)D. Man har fulgt dem over 2,5 år. 25(OH)D er et godt udtryk for status med D-vitamin.

  Man fandt en klar variation over året, med en kraftig stigning i juni og juli og faldende tendens frem til januar og en næsten konstant lav værdi frem til juni. At koncentrationen kun stiger i juni og juli er i god overensstemmelse med Webb et al (10.9) målinger overført til danske forhold. En sådan beregning viser, at man i Danmark praktisk talt kun får D-vitaminproduktion fra sollys i juni og juli.

  Brot C et al (10.4) målinger viste, at selv om der blev taget solbad lå indholdet af 25(OH)D kun over 75nmol/l i ca 4 måneder. Alle andre lå permanent under 75nmol/l.

  11% af alle lå under 25nmol/l i vinter/forårsmånederne. 59% af alle lå under 50nmol/l i vinter/forårsmånederne. Brot C et al (10.4) konklusion er, at en stor del af kvinderne kunne betegnes som værende i D-vitaminmangel i hvert fald i vinter/forårsmånederne.

  Brot C et al (10.4) undersøgte også forskellige faktorers indflydelse på procent stigning af 25(OH)D i månederne december-maj:

  Hel krops udsættelse for sollys gav 23%.

  Solariebrug gav 19,4%.

  Kost gav 2,5*3,1=7,8%.

  Vitamintilskud gav 20,1%.

  Man kan heraf udlede følgende:

  Det er ikke muligt ved solbad i Danmark, at opnå nok D-vitamin.

  Det kan ikke udelades, at løbende brug af solarie er i stand til at give tilstrækkeligt D-vitamin, men dette er næppe praktisk muligt og vil medføre stort tidsforbrug.

  Kosten giver kun lidt D-vitamin.

  Det nuværende vitamintilskud på ca 5µg D-vitamin pr dag har helt utilstrækkelig effekt. Dette er i god overensstemmelse med Reinhold Vieths (10.7, 10.8 ) målinger, som viser, at man skal op på 100µg/dag D-vitamin.

  D-vitamin for at hindre engelsk syge (rakitis).

  Erfaringen har vist at 10µg D-vitamin pr dag til børn er tilstrækkelig til at hindre engelsk syge.

  D3-vitamin for at hindre knogleskørhed med fald- og frakturrisiko.

  D-vitaminmangel er en væsentlig medvirkende årsag til fald- og frakturskader specielt blandt ældre. Dette skyldes, dels at knoglerne afkalkes, dels at musklerne svækkes ved D-vitaminmangel (10.10).

  Undersøgelser har vist at 10µg/dag er for lidt til at hindre osteoporose hos ældre (10.1,10.2,10.3, 10.4, 5.1.8 ).

  Danmarks Fødevare- og Veterinærforsknings nylig udkomne rapport (10.10) går ind for, at tilskuddet for plejehjemsbeboere hæves fra 10µg D-vitamin pr dag til 20µg D-vitamin pr dag. Dette vil nedsætte tilfældene af koglebrud med 20-30% blandt plejehjemsbeboere. 20µg D-vitamin D er altså ikke nok til at hindre tilfældene af knoglebrud.

  Efter Danmarks Fødevare- og Veterinærforsknings rapport (10.10) sættes den nedre grænse for tilstrækkelig cirkulerende 25-hydroxyvitamin D (25OHD) i serum til ca 50 nmol/l for alle voksne for at hindre afkalkning af knoglerne. Anvendes formlen af Stamp et al (10.11) vil 50nmol/l svare til et indtag af D-vitamin på 34 µg/dag. Dette er imidlertid gennemsnit. Der vil være nogle, som skal have mere og nogle der ikke behøver så meget. For at sikre, at alle får nok, skal man op på ca det dobbelte. Det vil sige et kosttilskud på ca 70 µg D3-vitamin pr dag. Derudover er der det forhold, at ældre mennesker skal have højere indhold af 25OHD i blodet for at holde serum PTH nede og derved hindre afkalkning af knogler (10.13). Går man ind på kurverne hos Vieth et al (10.13) vil et serum 25OHD på 50 nmol/l for personer på 51-70 år svare til 100 nmol/l for personer over 70 år, såfremt man skal hindre afkalkning af knogler. 100 nmol/l 25OHD svarer til et levnedsmiddelindtag på ca 100 µg D3-vitamin pr. dag.

  Center et al (10.12) fandt, at ældre mænd med plasma 25OHD under 68 nmol/l havde 4,3 gange øget risiko for knoglebrud over 8 år. Anvendes formlen af Stamp et al (10.11) vil 68 nmol/l svare til et indtag af D-vitamin på 53 µg/dag. Dette er imidlertid gennemsnit. Der vil være nogle, som skal have mere og nogle der ikke behøver så meget. For at sikre, at alle får nok, skal man op på ca det dobbelte. Det vil sige et kosttilskud på ca 100 µg D3-vitamin pr dag.

  D3-vitamin for at hindre autoimmune sygdomme.

  Dr. Elina Hyppoenen et al (10.14) har lavet en undersøgelse af 10821 børn i Lapland og nordlige Finland og sammenlignet indtagelsen af D-vitamin og tilfælde af type 1 diabetes. Rate ratio for at få diabetes for dem, der tog regelmæssigt D-vitamin på ca 50 µg D-vitamin og dem, der ikke tog D-vitamin var 0,12. Hypponen et al undersøgte også sammenhænget mellem diabetes type 1 og mængden af indtaget D-vitamin for dem, der tog regelmæssig D-vitamin. Det viste sig, at rate ratio for at få diabetes for dem, der tog det anbefalede 50 µg D-vitamin og dem, der tog under 50 µg D-vitamin var 0,22. Rate ratio for at få diabetes for dem, der tog mere end det anbefalede 50 µg D-vitamin og dem, der tog under 50 µg D-vitamin, var 0,14, men her kneb det med at få 95% sikkerhed for dette resultat. Det vil sige, at børn skal have mere end 50µg/dag D3-vitamin for at undgå Diabetes type 1.

  Dissimileret sclerose forefindes næsten ikke i troperne (10.10). Det vil sige, at det som solens stråler danner af D3-vitamin i huden, er nok til at hindre dissimileret sclerose. Stamp et al (10.11) angiver, at solens stråler kan give svarende til et indtag af 250µg D-vitamin pr dag. Brot et al (10.4) målte, at solen i Danmark gav et indhold af 25OHD på op til 120 nmol/l i serum. Dette vil sige, at solen i Danmark kunne give op til, hvad der svarer til et indtag på 120µg/dag D3-vitamin.

  Ud herfra må det antages, at det daglige kosttilskud højst skal være ca 250µg/dag for at undgå sclerose. Ca 100 µ/dag D3-vitamin vil muligvis være nok til at hindre sclerose.

  Ashton F. Embry et al (10.5) anbefaler ud fra forskning af D-vitamin og sclerose, at sclerosepatienter får 75-100µg D-vitamin pr dag indtil nøjagtigere resultater foreligger.

  S. R. Hammond har ved undersøgelse af indvandrere i Australien vist, at man for at undgå sclerose skal have tilskud af D-vitamin hele livet og ikke kun i barndommen.(10.6)

  D3-vitamin for at hindre Kræft.

  Garlan et al (10.15) har i et case-kontrolstudie baseret på 25600 personer fundet, at forekomst af tyktarmskræft ved plasma 25OHD koncentrationer over 65 nmol/l var betydeligt nedsat. Anvendes formlen af Stamp et al (10.11) vil 65nmol/l svare til et indtag af D-vitamin på 50 µg/dag. Dette er imidlertid gennemsnit. Der vil være nogle, som skal have mere og nogle, der ikke behøver så meget. For at sikre, at alle får nok, skal man op på ca. det dobbelte. Det vil sige et kosttilskud på ca. 100 µg D3-vitamin pr dag.

  Ahonen et al (10.16) fandt, at for unge mænd var risikoen for at få prostatakræft 3,5 gange større, dersom 25OHD i serum var under 40 nmol/l. Anvendes formlen af Stamp et al (10.11) vil 40 nmol/l svare til et indtag af D-vitamin på 25 µg/dag. Dette er imidlertid gennemsnit. Der vil være nogle, som skal have mere og nogle, der ikke behøver så meget. For at sikre, at alle har over 40nmol/l 25OHD i serum, skal man op på ca. det dobbelte. Det vil sige et kosttilskud på ca 50 µg D3-vitamin pr dag.

  Som vist oven for, er det vigtigt, at få tilstrækkeligt med D-vitamin. Dette skal svare til, hvad man får i troperne gennem sollys, hvilket er et indhold i blodet af 25-hydroxyvitamin D (25OHD) på 75-160nmol/l efter Reinhold Vieth (10.17). Dette svarer til et dagligt indtag på ca. 100 µg D3-vitamin (10.18 ). Den eneste praktiske mulighed for at opnå tilstrækkelig høje 25(OH)D koncentrationer er at hæve det daglige normalindtag i form af vitaminpiller til ca. 100µg pr. dag.

  11. Konklusion.

  Der er klare indicier på at den danske befolkning lider af D-vitaminmangel i vinter og forårsmånederne. Selv om det ikke er bevist, er der stor sandsynlighed for at dette medfører mange tilfælde af afkalkning af knogler hos ældre, kræft og de autoimmune sygdomme diabetes, sclerose, psoriasis, human artritis mm.

  Følgende bør ske:

  D2-vitamin bør undgås som kosttilskud, idet det er mindre effektiv end D3-vitamin og muligvis mere sundhedsskadeligt.

  Det anbefalede daglige indtag af D3-vitamin bør sættes til 100µg/dag og den tilladte mængde i vitaminpiller øges til 100µg/dag.

  Læger bør måle 25(OH)D i blodet ved afkalkning af knogler, autoimmune sygdomme, kræft og forhøjet blodtryk. 25(OH)D bør ligge i området 75nmol/l-160nmol/l (1).

  Generelt er det sådan, at der er en enorm sundhedsmæssig fordel ved at give den danske befolkningen mere D-vitamin og risikoen er meget lille.  Karl Favrbo
  Civilingeniør  Kilde: Web.Archive.org


  Litteratur i næste indlæg

 2. #12
  Registreringsdato
  Jun 2005
  Alder
  70
  Indlæg
  558

  Standard Re: D-vitamin (III) af Karl Favrbo


  Litteratur for studiet om D-vitamin (03-07-06)

  1.1.1 Holick MF. The cutaneous photosynthesis of previtamin D3: a unique photoendocrine system. J Invest Dermatol 1981 Jul;77(1):51-8.

  1.1.2 Holick MF. Photosynthesis of vitamin D in the skin: effect of environmental and life-style variables. Fed Proc 1987 Apr;46(5):1876-82.

  1.1.3 Webb AR, DeCosta BR, Holick MF. Sunlight regulates the cutaneous production of vitamin D3 by causing its photodegradation. J Clin Endocrinol Metab 1989 May;68 (5):882.

  1.1.4 Schwartz GG, Whitlatch LW, Chen TC, Lokeshwar BL, Holick MF. Human prostate cells synthesize 1,25-dihydroxyvitamin D3 from 25-hydroxyvitamin D3. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1998 May;7(5):391-5.

  1.1.5 Webb AR, DeCosta BR, Holick MF. Sunlight regulates the cutaneous production of vitamin D3 by causing its photodegradation. J Clin Endocrinol Metab 1989 May;68 (5):882.

  1.3 Webb AR, Pilbeam C, Hanafin N, Holick MF. An evaluation of the relative contributions of exposure to sunlight and of diet to the circulating concentrations of 25-hydroxyvitamin D in an elderly nursing home population in Boston. Am J Clin Nutr 1990 Jun;51(6):1075-81.

  1.4.1 Webb AR, Kline L, Holick MF. Influence of season and latitude on the cutaneous synthesis of vitamin D3: exposure to winter sunlight in Boston and Edmonton will not promote vitamin D3 synthesis in human skin. J Clin Endocrinol Metab 1988 Aug;67(2):373-8.

  1.4.2 Brot C, Vestergaard P, Kolthoff N, Gram J, Hermann AP, Sørensen OH. Vitamin D status and its adequacy in healthy Danish perimenopausal women: relationships to dietary intake, sun exposure and serum parathyroid hormone. Br J Nutr 2001 Aug;86 Suppl 1:S97-103.

  1.4.3 Matsuoka LY, Ide L, Wortsman J, MacLaughlin JA, Holick MF. Sunscreens suppress cutaneous vitamin D3 synthesis. J Clin Endocrinol Metab 1987 Jun;64(6):1165-8.

  1.5.1 Brot C, Vestergaard P, Kolthoff N, Gram J, Hermann AP, Sørensen OH. Vitamin D status and its adequacy in healthy Danish perimenopausal women: relationships to dietary intake, sun exposure and serum parathyroid hormone. Br J Nutr 2001 Aug;86 Suppl 1:S97-103.

  2.1 Nisbet JA. Eastwood JB. Colston KW et al. Detection of osteomalacia in British Asiens: a comparison of clinical score with biochemical measurments. Clin Sci Colch 1990; 78: 383-89.

  2.2.1 Stumpf WE, Sar M, Reid FA, Tanaka Y, DeLuca HF. Target cells for 1,25-dihydroxyvitamin D3 in intestinal tract, stomach, kidney, skin, pituitary, and parathyroid. Science 1979 Dec 7;206(4423):1188-90.

  2.2.2 Pfeifer M, Begerow B, Minne HW. Vitamin D and muscle function. Osteoporos Int 2002 Mar;13(3):187-94.

  2.3.1 Veldman CM, Cantorna MT, DeLuca HF. Expression of 1,25-dihydroxyvitamin D(3) receptor in the immune system. Arch Biochem Biophys 2000 Feb 15;374(2):334-8.

  2.3.2 Terrence F. Meehan, Hector F. DeLuca. The vitamin D receptor is necessary for 1alpha,25-dihydroxyvitamin D(3) to suppress experimental autoimmune encephalomyelitis in mice. Arch Biochem Biophys 2002 Dec 15;408(2):200-4.

  2.3.3 Rigby WF, Denome S, Fanger MW. Regulation of lymphokine production and human T lymphocyte activation by 1,25-dihydroxyvitamin D3. Specific inhibition at the level of messenger RNA. J Clin Invest 1987 Jun;79(6):1659-64.

  2.3.4 Reichel H, Koeffler HP, Tobler A, Norman AW. 1 alpha,25-Dihydroxyvitamin D3 inhibits gamma-interferon synthesis by normal human peripheral blood lymphocytes. Proc Natl Acad Sci U S A 1987 May;84(10):3385-9.

  2.3.5 Margherita T Cantorna, William D. Woodward, Colleen E. Hayes, and Hector F. DeLuca. 1,25-Dihydroxyvitamin D3 is a Positiv Regulator for the Two Anti-Encephalitogenic Cytokines TGF-β1 and IL-4. J. Immunol. 160:5314-19,1998.

  2.3,6 Pfeifer M, Begerow B, Minne HW. Vitamin D and muscle function. Osteoporos Int 2002 Mar;13(3):187-94.

  3.01 Miller BE, Norman AW. Vitamin D, Machlin LJ (eds): Handbook of vitamins, 1984.

  3.0.2 Veterinær- og Fødevaredirektoratet. Publikation nr. 246, 1998. Vitamin D, Bør forsyningen i den danske befolkning bedres?

  3.0.3 Nordisk Ministerråd. Nordiske Næringsrekommendationer 1996. København: Nordisk Forlagshus, 1996.

  3.1.1 Jacobus CH, Holick MF, Shao Q, Chen TC, Holm IA, Kolodny JM, Fuleihan GE, Seely EW. Hypervitaminosis D associated with drinking milk. : N Engl J Med 1992 Apr 30;326(18 ):1173-7.

  3.1.2 Scanlon KS, Blank S, Sinks T, Lett S, Mueller P, Freedman DS, Serdula M, Falk H. Subclinical health effects in a population exposed to excess vitamin D in milk. Am J Public Health 1995 Oct;85(10):1418-22.

  3.1.3 Blank S, Scanlon KS, Sinks TH, Lett S, Falk H. An outbreak of hypervitaminosis D associated with the overfortification of milk from a home-delivery dairy. : Am J Public Health 1995 May;85(5):656-9
  3.2.1 British Pediatric Assosciation. Hypercalcemia in infants and vitamin D. BMJ 1956;2:149.

  3.1.4 Seelig MS. Vitamin D and cardiovascular, renal, and brain damage in infancy and childhood. Ann N Y Acad Sci 1969 Sep 26;147(15):539-82.

  3.2.1 British Paediatric Association. Hypercalcaemia in infants and Vitamin D. British Medical Journal 1956, July 21:149.

  3.2.2 Ligtwood R. Idiopatic hypercalsaimia with failure to thrive: neprocalcenossis. Proc. R Soc Med 1952;45:401.

  3.2.3 Hesse V, Siebenhuner M, Plenert W, Markestad T, Aksnes L, Aarskog D. [Evaluation of vitamin D "interval administration" for the prevention of rickets in infancy] Kinderarztl Prax 1985 Aug;53(8 ):383-93.

  3.3 Jeans PC, Stearns G. The effect of vitamin D on linear growth in infancy. II. The effect of intakes above 1800USP unit daily. J Pediatr 1938;13:730-40.

  3.4 Byrne PM, Freaney R, McKenna MJ. Vitamin D supplementation in the elderly: review of safety and effectiveness of different regimes. : Calcif Tissue Int 1995 Jun;56(6):518-20.

  3.5 Heikkinen AM, Tuppurainen MT, Niskanen L, Komulainen M, Penttila I, Saarikoski S. Long-term vitamin D3 supplementation may have adverse effects on serum lipids during postmenopausal hormone replacement therapy. : Eur J Endocrinol 1997 Nov;137(5):495-502.

  3.6 Heikinheimo RJ, Inkovaara JA, Harju EJ, Haavisto MV, Kaarela RH, Kataja JM, Kokko AM, Kolho LA, Rajala SA. Annual injection of vitamin D and fractures of aged bones. Calcif Tissue Int 1992 Aug;51(2):105-10.

  3.7 Adams JS, Lee G. Gains in bone mineral density with resolution of vitamin D intoxication. Ann Intern Med 1997 Aug 1;127(3):203-6.

  3.8 S. Rajasree, K. Rajpal, C.C. Kartha, P.S. Sarma, V. Raman Kutty, C.S.P. Iyer, G.Girija. Serum 25-hydroxyvitamin D3 levels are elevated in South Indian patients with ischemic heart disease.

  3.10.1 Reinhold Vieth. Vitamin D Nutrition and its Potential Health Benefits for

  Bone, Cancer and Other Conditions. Journal of Nutritional & Environmental Medicine (2001) 11, 275– 291.

  3.10.2 Vieth Reinhold. Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, and safety. Am J Clin Nutr 1999 May; 69(5): 842-56.

  3.10.3 Jones G, Byrnes B, Palma F, Segev D, Mazur Y. Displacement

  potency of vitamin D 2 analogs in competitive protein-binding assays

  for 25-hydroxyvitamin D 3 , 24,25-dihydroxyvitamin D 3 , and

  1,25-dihydroxyvitamin D 3 . J Clin Endocrinol Metab 1980;50:773–5.

  3.10.4 Hollis BW, Frank NE. Quantitation of vitamin D 2 , vitamin D 3 ,

  25-hydroxyvitamin D 2 , and 25-hydroxyvitamin D 3 in human milk.

  Methods Enzymol 1986;123:167–76.

  3.10.5 Nilsson SF, Ostberg L, Peterson PA. Binding of vitamin D to its

  human carrier plasma protein. Biochem Biophys Res Commun 1972;

  46:1380–7.

  3.10.6 Holmberg I, Berlin T, Ewerth S, Bjorkhem I. 25-Hydroxylase activity in subcellular fractions from human liver. Evidence for different rates of mitochondrial hydroxylation of vitamin D2 and D3. Scand J Clin Lab Invest 1986 Dec;46(8 ):785-90.

  3.10.7 Mawer EB, Jones G, Davies M, et al. Unique 24-hydroxylated

  metabolites represent a significant pathway of metabolism of vita-min

  D 2 in humans: 24-hydroxyvitamin D 2 and 1,24-dihydroxyvita-min

  D 2 detectable in human serum. J Clin Endocrinol Metab 1998;

  83:2156–66.

  3,10.8 Bell NH. Renal and nonrenal 25-hydroxyvitamin D-1alpha-hydroxylases and their clinical significance. J Bone Miner Res 1998 Mar;13(3):350-3.

  3.10.9 Lockefeer JH. Vitamin D poisoning; real and spurious. Ned Tijdschr Geneeskd 1990 Oct 6;134(40):1931-4.

  3.10.10 Karmali R, Barker S, Hewison M, Fraher L, Katz DR, O'Riordan JL. Intermittent hypercalcaemia and vitamin D sensitivity in Hodgkin's disease. Postgrad Med J 1990 Sep;66(779):757-60.

  3.10.11 Narang NK, Gupta RC, Jain MK. Role of vitamin D in pulmonary tuberculosis. J Assoc Physicians India 1984 Feb;32(2):185-8.

  3.10.12 Vieth R, Kimball S, Hu A, Walfish PG.Randomized comparison of the effects of the vitamin D3 adequate intake versus 100 mcg (4000 IU) per day on biochemical responses and the wellbeing of patients. Nutr J. 2004 Jul 19;3(1):8.

  3.11.1. Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning: D-vitaminstatus i den danske befolkning bør forbedres. 2004.

  3. 11.2 The European Commission: Scientific Committee on Food: Opinion of the Scientific Committee on Food on the Tolerable Upper Intake Level of Vitamin D (expressed on 4 December 2002).

  3.11.3 Stamp TC, Haddad JG, Twigg CA. Comparison of oral 25-hydroxycholecalciferol, vitamin D, and ultraviolet light as determinants of circulating 25-hydroxyvitamin D. Lancet. 1977 Jun 25;1(8026):1341-3.

  4.1 Park EA. The therapy of rickets.JAMA 1940;115:370-9.

  4.2 Trang H, Cole DE, Rubin LA, Pierratos A, Siu S, Vieth R. Evidence that vitamin D 3 increases serum 25-hydroxyvitamin D more efficiently than does vitamin D 2 . Am J Clin Nutr 1998;68:854–48.

  4.3 Tjellesen L, Hummer L, Christiansen C, Rodbro P. Serum concentration of vitamin D metabolites during treatment with vitamin D2 and D3 in normal premenopausal women. Bone Miner. 1986 Oct;1(5):407-13.

  5.1.1 Dawson-Hughes B. Calcium and vitamin D nutritional needs of elderly women.

  J Nutr 1996 Apr;126(4 Suppl):1165S-7S.

  5.1.2 Chapuy MC, Arlot ME, Duboeuf F, Brun J, Crouzet B, Arnaud S, Delmas PD, Meunier PJ. Vitamin D3 and calcium to prevent hip fractures in the elderly women. N Engl J Med 1992 Dec 3;327(23):1637-42.

  5.1.3 Nisbet JA, Eastwood JB, Colston KW, Ang L, Flanagan AM, Chambers TJ, Maxwell JD. Detection of osteomalacia in British Asians: a comparison of clinical score with biochemical measurements. Clin Sci (Lond) 1990 Apr;78(4):383-9.

  5.1.4 Glerup H, Mikkelsen K, Poulsen L, Hass E, Overbeck S, Thomsen J, Charles P, Eriksen EF. Commonly recommended daily intake of vitamin D is not sufficient if sunlight exposure is limited. J Intern Med 2000 Feb;247(2):260-8.

  5.1.5 M.-C. Chapuy, P.Presiosi, M. Maamer, S.Arnaud, P. Galan, S.Hercberg, P.J. Meunier. Prevalence of Vitamin D Insufficiency in an Adult Normal Population. Osteporosis Int (1997) 7:439-43

  5.1.6 Brot C, Vestergaard P, Kolthoff N, Gram J, Hermann AP, Sørensen OH. Vitamin D status and its adequacy in healthy Danish perimenopausal women: relationships to dietary intake, sun exposure and serum parathyroid hormone. Br J Nutr 2001 Aug;86 Suppl 1:S97-103.

  5.1.7 Reinhold Vieth, Pak-Cheung R Chan, and Gordon D MacFarla. Efficacy and safety of vitamin D 3 intake exceeding the lowest observed adverse effect level. Am J Clin Nutr 2001;73: 288–94 .

  5.1.8 Trivedi DP, Doll R, Khaw KT. Effect of four monthly oral vitamin D3 (cholecalciferol) supplementation on fractures and mortality in men and women living in the community: randomised double blind controlled trial. BMJ 2003 Mar 1;326(7387):469.

  5.2 Krall EA, Wehler C, Garcia RI, Harris SS, Dawson-Hughes B. Calcium and vitamin D supplements reduce tooth loss in the elderly. Am J Med 2001 Oct.

  5.3.1 Glerup H, Mikkelsen K, Poulsen L, Hass E, Overbeck S, Andersen H, Charles P, Eriksen EF. Hypovitaminosis D myopathy without biochemical signs of osteomalacic bone involvement. Calcif Tissue Int 2000 Jun;66(6):419-24.

  5.3.2 Vieth Reinhold. Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, and safety. Am J Clin Nutr 1999 May; 69(5): 842-56.

  5.3.3 Pfeifer M, Begerow B, Minne HW. Vitamin D and muscle function. Osteoporos Int 2002 Mar;13(3):187-94.
  5.4. Glerup H, Eriksen EF. Acroparaesthesia--a typical finding in vitamin D deficiency. Rheumatology (Oxford) 1999 May;38(5):482.

  5.5. Baynes KC, Boucher BJ, Feskens EJ, Kromhout D. Vitamin D, glucose tolerance and insulinaemia in elderly men. Diabetologia. 1997 Mar;40(3):344-7.

  6.1.1 Mathieu C, Laureys J, Sobis H, Vandeputte M, Waer M, Bouillon R. 1,25-Dihydroxyvitamin D3 prevents insulitis in NOD mice. Diabetes 1992 Nov;41(11):1491-5.

  6.1.2 Chang TJ, Lei HH, Yeh JI, Chiu KC, Lee KC, Chen MC, Tai TY, Chuang LM Vitamin D receptor gene polymorphisms influence susceptibility to type 1 diabetes mellitus in the Taiwanese population. : Clin Endocrinol (Oxf) 2000 May;52(5):575-80.

  6.1.3 L.C. Stene, J.Ulrksen, P.Magnus, G.Jones. Use of codliver oil during pregnancy associated with lower risk of Type 1 diabetes in the offspring. Diabetologa 2000 43:1093-1098.

  6.1.4.1 The EURODIAB Substudy 2 Study Group. Vitamin D supplement in early childhood and risk for Type I (insulin-dependent) diabetes mellitus. Diabetologia 1999 Jan;42(1):51-4.

  6.1.4,2 Hypponen E, Laara E, Reunanen A, Jarvelin MR, Virtanen SM. Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort study. Lancet 2001 Nov 3;358(9292):1500-3.

  6.1.5 Giancarlo Isaia, MD, Ruben Giorgino, MD, PHD and Silvano Adami, MD. High Prevalene of Hypovitaminosis D in Female Type 2 Diabetic Population. Diabetes Care 24:1496, 2001.

  6.1.6 Piet H. Jongbloet, Hans M.M. Groenewould, Remy A. Hrasing, Stef Van Buuren. Seasonality of Birth Childhood Diabetes in The Netherlands. Diabetes Care. 21:190-1, 1998.

  6.1.7.1 Fleegler FM, Rogers KD, Drash A, Rosenbloom AL, Travis LB, Court JM. Age, sex, and season of onset of juvenile diabetes in different geographic areas. Pediatrics 1979 Mar;63(3):374-9.

  6.1.7.2 Brot C, Vestergaard P, Kolthoff N, Gram J, Hermann AP, Sørensen OH. Vitamin D status and its adequacy in healthy Danish perimenopausal women: relationships to dietary intake, sun exposure and serum parathyroid hormone. Br J Nutr 2001 Aug;86 Suppl 1:S97-103.

  6.2.1.1 Esparza ML, Sasaki S, Kesteloot H. Nutrition, latitude, and multiple sclerosis mortality: an ecologic study. : Am J Epidemiol 1995 Oct 1;142(7):733-7.

  6.2.1.2 Kurtzke JF. On the fine structure of the distribution of multiple sclerosis. Acta Neorol Scand 43:257-282, 1967

  6.2.1.3 Freedman DM, Dosemeci M, Alavanja MC. Mortality from multiple sclerosis and exposure to residential and occupational solar radiation: a case-control study based on death certificates. Occup Environ Med 2000 Jun;57(6):418-21-

  6.2.2.1 R. Wutrich , H. P. Rieder. The Seasonal Incidence of Multiple Sclerosis in Swizerland. Europ. Neurol 1970; 3: 257-264

  6.2.2.2. Embry AF, Snowdon LR, Vieth R. Vitamin D and seasonal fluctuations of gadolinium-enhancing magnetic resonance imaging lesions in multiple sclerosis. Ann Neurol 2000 Aug; 48(2):271-2.

  6.2.3.1 Nieves J, Cosman F, Herbert J, Shen V, Lindsay R. High prevalence of vitamin D deficiency and reduced bone mass in multiple scler..

  6.2.3.2 Cosman F, Nieves J, Komar L, Ferrer G, Herbert J, Formica C, Shen V, Lindsay R. Fracture history and bone loss in patients with MS. Neurology 1998 Oct; 51(4): 1161-5.osis. Neurology 1994 Sep; 44(9): 1687-92

  6.2.4.1 Jacques M, Lemire, D. Clay Archer. 1,25-Dihydroxyvitamin D3 Prevent the Vivo Induction of Murin Experimental Autoimmune Encephalomyelitis.

  6.2.4.2 Cantorna MT, Hayes CE, DeLuca HF. 1,25-Dihydroxyvitamin D3 reversibly blocks the progression of relapsing encephalomyelitis, a model of multiple sclerosis. Proc Natl Acad Sci U S A 1996 Jul 23; 93(15): 7861-4.

  6.2.4.3 Cantorna MT, Humpal-Winter J, DeLuca HF. Dietary calcium is a major factor in 1,25-dihydroxycholecalciferol suppression of experimental autoimmune encephalomyelitis in mice. J Nutr 1999 Nov;129(11):1966-71.

  6.2.4.4 Cantorna MT, Woodward WD, Hayes CE, DeLuca HF. 1,25-dihydroxyvitamin D3 is a positive regulator for the two anti-encephalitogenic cytokines TGF-beta 1 and IL-4. J Immunol 1998 Jun 1; 160(11): 5314-9.

  6.2.5.1 Goldberg P, Fleming MC, Picard EH. Multiple sclerosis; decreased relapse rate through dietary supplementation with calcium, magnesium and vitamin D. Med Hypotheses 1986 Oct; 21(2): 193-200.

  6.2.5.2 Nordvik I, Myhrn KM, Nyland H, Bjerve KS. Effect of dietary advice and n-3 supplementation in newly diagnosed MS patients. Acta Neurol Scand 2000 Sep; 102(3): 143-9.

  6.2.5.3. Roy L Swank, MD, PHD, and Aagot Grimsgaard. Multiple sclerosis: the lipid relationship. AM J Clin Nutr 1988;48:1387-93.

  6.2.6. Munger KL, Zhang SM, O'Reilly E, Hernan MA, Olek MJ, Willett WC, Ascherio A.Vitamin D intake and incidence of multiple sclerosis.Neurology. 2004 Jan 13;62(1):60-5

  6.3.1 Cantorna MT, Hayes CE, DeLuca HF. 1,25-Dihydroxycholecalciferol inhibits the progression of arthritis in murine models of human arthritis. J Nutr 1998 Jan;128(1):68-72

  6.3.2.1 Lund B, Storm TL, Lund B, Melsen F, Mosekilde L, Andersen RB, Egmose C, Sorensen OH. Bone mineral loss, bone histomorphometry and vitamin D metabolism in patients with rheumatoid arthritis on long-term glucocorticoid treatment. Clin Rheumatol 1985 Jun;4(2):143-9.

  6.3.2.2 van Soesbergen RM, Lips P, van den Ende A, van der Korst JK. Bone metabolism in rheumatoid arthritis compared with postmenopausal osteoporosis. Ann Rheum Dis 1986 Feb;45(2):149-55.

  6.3.2.3 Kroger H, Penttila IM, Alhava EM. Low serum vitamin D metabolites in women with rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 1993;22(4):172-7.

  6.3.2.4 Oelzner P, Muller A, Deschner F, Huller M, Abendroth K, Hein G, Stein G. Relationship between disease activity and serum levels of vitamin D metabolites and PTH in rheumatoid arthritis. Calcif Tissue Int 1998 Mar;62(3):193-8.

  6.3.2.5 Als OS, Riis B, Christiansen C. Serum concentration of vitamin D metabolites in rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol 1987 Jun;6(2):238-43.

  6.3.2.6 Hillman L, Cassidy JT, Johnson L, Lee D, Allen SH. . Vitamin D metabolism and bone mineralization in children with juvenile rheumatoid arthritis. J Pediatr 1994 Jun;124(6):910-6.

  6.3.2.7 Perez-Edo L, Diez-Perez A, Marinoso L, Valles A, Serrano S, Carbonell J. Bone metabolism and histomorphometric changes in rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 2002;31(5):285.

  6.3.4.1 Huckins D, Felson DT, Holick M. Treatment of psoriatic arthritis with oral 1,25-dihydroxyvitamin D3: a pilot study. Arthritis Rheum 1990 Nov;33(11):1723-7.

  6.3.4.2 Andjelkovic Z, Vojinovic J, Pejnovic N, Popovic M, Dujic A, Mitrovic D, Pavlica L, Stefanovic D. Disease modifying and immunomodulatory effects of high dose 1 alpha (OH) D3 in rheumatoid arthritis patients. Clin Exp Rheumatol 1999 Jul-Aug;17(4):453-6.

  6.4.1.1 Stumpf WE, Sar M, Reid FA, Tanaka Y, DeLuca HF. Target cells for 1,25-dihydroxyvitamin D3 in intestinal tract, stomach, kidney, skin, pituitary, and parathyroid. Science 1979 Dec 7;206(4423):1188-90.

  6.4.1.2 Clemens TL, Adams JS, Horiuchi N, Gilchrest BA, Cho H, Tsuchiya Y, Matsuo N, Suda T, Holick MF Interaction of 1,25-dihydroxyvitamin-D3 with keratinocytes and fibroblasts from skin of normal subjects and a subject with vitamin-D-dependent rickets, type II: a model for study of the mode of action of 1,25-dihydroxyvitamin D3. J Clin Endocrinol Metab 1983 Apr;56(4):824-30.

  6.4.1.3. Smith EL, Pincus SH, Donovan L, Holick MF. A novel approach for the evaluation and treatment of psoriasis. Oral or topical use of 1,25-dihydroxyvitamin D3 can be a safe and effective therapy for psoriasis. J Am Acad Dermatol 1988 Sep;19(3):516-28.

  6.4.2 Saeki H, Asano N, Tsunemi Y, Takekoshi T, Kishimoto M, Mitsui H, Tada Y, Torii H, Komine M, Asahina A, Tamaki K. Polymorphisms of vitamin D receptor gene in Japanese patients with psoriasis vulgaris. Dermatol Sci 2002 Nov;30(2):167-71.

  6.4.3 6.4.3 Parrish JA, Jaenicke KF. Action spectrum for phototherapy of psoriasis. J Invest Dermatol 1981 May;76(5):359-62

  6.4.4 Kragballe K. Vitamin D and UVB radiation therapy. Cutis 2002 Nov;70(5 Suppl):9-12.

  6.4.5 A. Peres, T.C.Chen, A. Turner, R. Raab, J. Bhawan, P. Poche, M.F.Holick. Efficacy and safety of topical calcitriol (1,25-dihydroxyvitamin D3). British Journal of Dermatology 1996; 134: 238-46.

  6.4.6.1. Smith EL, Pincus SH, Donovan L, Holick MF. A novel approach for the evaluation and treatment of psoriasis. Oral or topical use of 1,25-dihydroxyvitamin D3 can be a safe and effective therapy for psoriasis. J Am Acad Dermatol 1988 Sep;19(3):516-28.

  6.4.6.2 A. Peres, R. Raab, T.C. Chen, A. Turner, M.F.Holick. Safety and efficacy of oral calcitriol (1,25-dihydroxyvitamin D3) for the treatment of psoriasis. British Journal of Dermatology 1996;134: 1070-78.

  7.1.1 Lointier P, Wargovich MJ, Saez S, Levin B, Wildrick DM, Boman BM. The role of vitamin D3 in the proliferation of a human colon cancer cell line in vitro. Anticancer Res 1987 Jul-Aug;7(4B):817-21.

  7.1.2 Pence BC, Buddingh F. Inhibition of dietary fat-promoted colon carcinogenesis in rats by supplemental calcium or vitamin D3. Carcinogenesis 1988 Jan;9(1):187-90.

  7.1.3 Llor X, Jacoby RF, Teng BB, Davidson NO, Sitrin MD, Brasitus TA. K-ras mutations in 1,2-dimethylhydrazine-induced colonic tumors: effects of supplemental dietary calcium and vitamin D deficiency. Cancer Res 1991 Aug 15;51(16):4305-9

  7.1.4 McSherry CK, Cohen BI, Bokkenheuser VD, Mosbach EH, Winter J, Matoba N, Scholes J. Effects of calcium and bile acid feeding on colon tumors in the rat. : Cancer Res 1989 Nov 1;49(21):6039-43.

  7.1.5 Kawaura A, Takahashi A, Tanida N, Oda M, Sawada K, Sawada Y, Maekawa S, Shimoyama T. 1 Alpha-hydroxyvitamin D3 suppresses colonic tumorigenesis induced by repetitive intrarectal injection of N-methyl-N-nitrosourea in rats. Cancer Lett 1990 Dec 3;55(2):149-52.

  7.1.6 Skowronski RJ, Peehl DM, Feldman D. Vitamin D and prostate cancer: 1,25 dihydroxyvitamin D3 receptors and actions in human prostate cancer cell lines. Endocrinology 1993 May;132(5):1952-60.

  7.1.7 Miller GJ, Stapleton GE, Hedlund TE, Moffat KA. Vitamin D receptor expression, 24-hydroxylase activity, and inhibition of growth by 1alpha,25-dihydroxyvitamin D3 in seven human prostatic carcinoma cell lines. Clin Cancer Res 1995 Sep;1(9):997-1003.

  7.1.8 Chen TC, Wang L, Whitlatch LW, Flanagan JN, Holick MF. Prostatic 25-hydroxyvitamin D-1alpha-hydroxylase and its implication in prostate cancer. : J Cell Biochem 2003;88(2):315-22.

  7.1.9 Peehl DM, Skowronski RJ, Leung GK, Wong ST, Stamey TA, Feldman D. Antiproliferative effects of 1,25-dihydroxyvitamin D3 on primary cultures of human prostatic cells. Cancer Res 1994 Feb 1;54(3):805-10.

  7.1.10 Feldman D, Skowronski RJ, Peehl DM. Vitamin D and prostate cancer. Adv Exp Med Biol 1995;375:53-63.

  7.1.11 Oades GM, Dredge K, Kirby RS, Colston KW. Vitamin D receptor-dependent antitumour effects of 1,25-dihydroxyvitamin D3 and two synthetic analogues in three in vivo models of prostate cancer. : BJU Int 2002 Oct;90(6):607-16.

  7.1.12 Schwartz GG, Wang MH, Zang M, Singh RK, Siegal GP. 1 alpha,25-Dihydroxyvitamin D (calcitriol) inhibits the invasiveness of human prostate cancer cells. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 1997 Sep;6(9):727-32.

  7.1.13 Vegesna V, O'Kelly J, Said J, Uskokovic M, Binderup L, Koeffle HP. Ability of potent vitamin D3 analogs to inhibit growth of prostate cancer cells in vivo. Anticancer Res 2003 Jan-Feb;23(1A):283-9.

  7.2.1 Garland C, Shekelle RB, Barrett-Connor E, Criqui MH, Rossof AH, Paul O. Dietary vitamin D and calcium and risk of colorectal cancer: a 19-year prospective study in men. Lancet 1985 Feb 9;1(8424):307-9.

  7.2.2 Martinez ME, Giovannucci EL, Colditz GA, Stampfer MJ, Hunter DJ, Speizer FE, Wing A, Willett WC. Calcium, vitamin D, and the occurrence of colorectal cancer among women. J Natl Cancer Inst 1996 Oct 2;88(19):1375-82.

  7.2.3 Bostick RM, Potter JD, Sellers TA, McKenzie DR, Kushi LH, Folsom AR. Relation of calcium, vitamin D, and dairy food intake to incidence of colon cancer among older women. The Iowa Women's Health Study. Am J Epidemiol 1993 Jun 15;137(12):1302-17.

  7.2.4 Kearney J, Giovannucci E, Rimm EB, Ascherio A, Stampfer MJ, Colditz GA, Wing A, Kampman E, Willett WC. Calcium, vitamin D, and dairy foods and the occurrence of colon cancer in men. Am J Epidemiol 1996 May 1;143(9):907-17.

  7.2.5 Shin MH, Holmes MD, Hankinson SE, Wu K, Colditz GA, Willett WC. Intake of dairy products, calcium, and vitamin d and risk of breast cancer. J Natl Cancer Inst 2002 Sep 4;94(17):1301-11.

  7.2.6 Barger-Lux MJ, Heaney RP. Effects of above average summer sun exposure on serum 25-hydroxyvitamin d and calcium absorption. J Clin Endocrinol Metab 2002 Nov;87(11):4952-6.

  7.3.1 Tangrea J, Helzlsouer K, Pietinen P, Taylor P, Hollis B, Virtamo J, Albanes D. Serum levels of vitamin D metabolites and the subsequent risk of colon and rectal cancer in Finnish men. Cancer Causes Control 1997 Jul;8(4):615-25.

  7.3.2 Garland CF, Comstock GW, Garland FC, Helsing KJ, Shaw EK, Gorham ED. Serum 25-hydroxyvitamin D and colon cancer: eight-year prospective study. Lancet 1989 Nov 18;2(8673):1176-8.

  7.3.3 Levine AJ, Harper JM, Ervin CM, Chen YH, Harmon E, Xue S, Lee ER, Frankel HD, Haile RW. Serum 25-hydroxyvitamin D, dietary calcium intake, and distal colorectal adenoma risk. Nutr Cancer 2001;39(1):35-41.

  7.3.4 Ahonen MH, Tenkanen L, Teppo L, Hakama M, Tuohimaa P. Prostate cancer risk and prediagnostic serum 25-hydroxyvitamin D levels (Finland). Cancer Causes Control 2000 II: 847-52.

  7.3.5 Nomura AM, Stemmermann GN, Lee J, Kolonel LN, Chen TC, Turner A, Holick MF. Serum vitamin D metabolite levels and the subsequent development of prostate cancer (Hawaii, United States) Cancer Causes Control 1998 Aug;9(4):425-32.

  7.3.6 Braun MM, Helzlsouer KJ, Hollis BW, Comstock GW. Colon cancer and serum vitamin D metabolite levels 10-17 years prior to diagnosis. Am J Epidemiol 1995 Sep 15;142(6):608-11.

  7.3.7 Brot C, Vestergaard P, Kolthoff N, Gram J, Hermann AP, Sørensen OH. Vitamin D status and its adequacy in healthy Danish perimenopausal women: relationships to dietary intake, sun exposure and serum parathyroid hormone. Br J Nutr 2001 Aug;86 Suppl 1:S97-103.

  7.4.1 Freedman DM, Dosemeci M, McGlynn K. Sunlight and mortality from breast, ovarian, colon, prostate, and non-melanoma skin cancer: a composite death certificate based case-control study. Occup Environ Med 2002 Apr;59(4):257-62.

  7.4.2 Luscombe CJ, Fryer AA, French ME, Liu S, Saxby MF, Jones PW, Strange RC. Exposure to ultraviolet radiation: association with susceptibility and age at presentation with prostate cancer. Lancet 2001 Aug 25;358(9282):641-2.

  7.4.3 John EM, Schwartz GG, Dreon DM, Koo J. Vitamin D and breast cancer risk: the NHANES I Epidemiologic follow-up study, 1971-1975 to 1992. National Health and Nutrition Examination Survey. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1999 May;8(5):399-406.

  7.4.4 Grant WB An ecologic study of dietary and solar ultraviolet-B links to breast carcinoma mortality rates. Cancer 2002 Jan 1;94(1):272-81.

  7.4.5 Grant WB. An estimate of premature cancer mortality in the U.S. due to inadequate doses of solar ultraviolet-B radiation. Cancer 2002 Mar 15;94(6):1867-75.

  7.5.1 Gross C, Stamey T, Hancock S, Feldman D. Treatment of early recurrent prostate cancer with 1,25-dihydroxyvitamin D3 (calcitriol) : J Urol. 1998 Jun;159(6):2035-9.

  7.5.2 Beer TM, Lemmon D, Lowe BA, Henner WD. High-dose weekly oral calcitriol in patients with a rising PSA after prostatectomy or radiation for prostate carcinoma. Cancer 2003 Mar 1;97(5):1217-24.

  7.5.3 Van Veldhuizen PJ, Taylor SA, Williamson S, Drees BM.Treatment of vitamin D deficiency in patients with metastatic prostate cancer may improve bone pain and muscle strength.J Urol. 2000 Jan;163(1):187-90.

  7.5.4 Woo TC, Choo R, Jamieson M, Chander S, Vieth R. Pilot Study: Potential Role of Vitamin D (Cholecalciferol) in Patients With PSA Relapse After Definitive Therapy. Nutr Cancer. 2005;51(1):32-6.

  7.6 Mehta RG, Mehta RR. Vitamin D and cancer. J Nutr Biochem 2002 May;13(5):252-264.

  8.1 Utz G, Hauck AM. [Oral application of calcium and vitamin D2 in allergic bronchial asthma (author's transl)] : MMW Munch Med Wochenschr 1976 Oct 22;118(43):1395-8.

  9.1 Krause R, Buhring M, Hopfenmuller W, Holick MF, Sharma AM. Ultraviolet B and blood pressure. Lancet 1998 Aug 29;352(9129):709-10.

  9.2 Scragg R, Jackson R, Holdaway IM, Lim T, Beaglehole R. Myocardial infarction is inversely associated with plasma 25-hydroxyvitamin D3 levels: a community-based study. Int J Epidemiol 1990 Sep;19(3):559-63.

  10.1 Dawson-Hughes B. Calcium and vitamin D nutritional needs of elderly women.

  J Nutr 1996 Apr;126(4 Suppl):1165S-7S.

  10.2 Chapuy MC, Arlot ME, Duboeuf F, Brun J, Crouzet B, Arnaud S, Delmas PD, Meunier PJ. Vitamin D3 and calcium to prevent hip fractures in the elderly women. N Engl J Med 1992 Dec 3;327(23):1637-42.

  10.3 Glerup H, Mikkelsen K, Poulsen L, Hass E, Overbeck S, Thomsen J, Charles P, Eriksen EF. Commonly recommended daily intake of vitamin D is not sufficient if sunlight exposure is limited. J Intern Med 2000 Feb;247(2):260-8.

  10.4 Brot C, Vestergaard P, Kolthoff N, Gram J, Hermann AP, Sørensen OH. Vitamin D status and its adequacy in healthy Danish perimenopausal women: relationships to dietary intake, sun exposure and serum parathyroid hormone. Br J Nutr 2001 Aug;86 Suppl 1:S97-103. 15;111(6):452-6.

  10.5 Embry AF, Snowdon LR, Vieth R. Vitamin D and seasonal fluctuations of gadolinium-enhancing magnetic resonance imaging lesions in multiple sclerosis. Ann Neurol 2000 Aug; 48(2):271-2.

  10.6 Hammond SR, English DR, McLeod JG. The age-range of risk of developing multiple sclerosis: evidence from a migrant population in Australia. Brain 2000 May;123 ( Pt 5):968-74.

  10.7 Vieth Reinhold. Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, and safety. Am J Clin Nutr 1999 May; 69(5): 842-56.

  10.8 Reinhold Vieth, Pak-Cheung R Chan, and Gordon D MacFarla. Efficacy and safety of vitamin D 3 intake exceeding the lowest observed adverse effect level. Am J Clin Nutr 2001;73.

  10.9 Webb AR, Kline L, Holick MF. Influence of season and latitude on the cutaneous synthesis of vitamin D3: exposure to winter sunlight in Boston and Edmonton will not promote vitamin D3 synthesis in human skin. J Clin Endocrinol Metab 1988 Aug;67(2):373-8.

  10.10. Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning: D-vitaminstatus i den danske befolkning bør forbedres. 2004.

  10.11. Stamp TC, Haddad JG, Twigg CA. Comparison of oral 25-hydroxycholecalciferol, vitamin D, and ultraviolet light as determinants of circulating 25-hydroxyvitamin D. Lancet. 1977 Jun 25;1(8026):1341-3.

  10.12. Center JR, Nguyen TV, Sambrook PN, Eisman JA.
  Hormonal and biochemical parameters and osteoporotic fractures in elderly men. J Bone Miner Res. 2000 Jul;15(7):1405-11.

  10.13. Vieth R, Ladak Y, Walfish PG. Age-related changes in the 25-hydroxyvitamin D versus parathyroid hormone relationship suggest a different reason why older adults require more vitamin D. J Clin Endocrinol Metab. 2003 Jan;88(1):185-91.

  10.14. Hypponen E, Laara E, Reunanen A, Jarvelin MR, Virtanen SM. Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort study. Lancet 2001 Nov 3;358(9292):1500-3.

  10.15. GarlandCF, Garland FC, Goham ED. Can colon cancer incidence and death rates be reduced with calcium and vitamin D? Am J ClinNutr 1991;54:193S-210S.

  10.16. Ahonen MH, Tenkanen L, Teppo L, Hakama M, Tuohimaa P. Prostate cancer risk and prediagnostic serum 25-hydroxyvitamin D levels (Finland). Cancer Causes Control 2000 II: 847-52.

  10,17. Vieth Reinhold. Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, and safety. Am J Clin Nutr 1999 May; 69(5): 842-56.

  10.18. Reinhold Vieth, Pak-Cheung R Chan, and Gordon D MacFarla. Efficacy and safety of vitamin D 3 intake exceeding the lowest observed adverse effect level. Am J Clin Nutr 2001;73

  Kilde: Web.Archive.org
  • Som kronisk syg gennem en menneskealder, svigtet af læger, genvandt jeg helbredet det seneste årti, alene takket være fremragende medicinsk forskning, lægerne ikke har tid til at læse, og lære af. På denne hjemmeside står jeg for formidling af viden/videnskab, jeg høstede og lærte af på min vej tilbage til livet.
  • Jeg er ikke en fan af alternativ medicin, jeg kun undtagelsesvis henviser til, men jeg er ikke fanatisk og kan skelne mellem fup og guld. Lægen Carsten Vagn-Hansen er afgjort guld, lige som hans beskedne hjemmeside. Om de fleste af hans bøger og pjecer kan man læse her.
  • Er du ramt af lavt stofskifte, som syg eller pårørende - besøg vores "stofskifte-butik" (ikke webshop) og vores anden hjemmeside, det norske Forum For Stoffskiftesykdommer der byder på hundredtusinder personlige beretninger, et utal af norske og danske stofskiftesyge har betroet hinanden gennem mange år. Bemærk dog, at vores norske forum har afviklet brugeraktiviteter, og ikke længere optager nye brugere.

 3. #13
  Registreringsdato
  Jun 2005
  Alder
  70
  Indlæg
  558

  Standard Re: D-vitamin (III) af Karl Favrbo


  Sclerosen kan stoppes.

  Ugeskrift for læger: 19. februar 2001;163(8 ):1135-36. I ændret form.  I efteråret 2000 blev der publiceret en artikel om nogle diætforsøg Nordvik et al har lavet med sclerosepatienter. De gav de scleroseramte 5 ml fiskelevertran pr dag samt B- og C-vitaminer. Tillige blev de anmodet om at spise mere fisk, grønsager, frugt og groft brød og nedsætte indtagelsen af mættede fedtstoffer

  Efter to år var antallet af attakker faldet fra 1,39 til 0,06 per år. Invaliditetsgraden (EDSS) blev over to år nedsat fra 2,16 til 1,62. Eleve patienter fik det bedre, fires tilstand forblev uændret, og en fik det værre. Altså en meget positiv udvikling.

  Der er tale om en åben undersøgelse uden kontrolpersoner, og patienterne kendte til forsøget. Alligevel er det en bekræftelse af tidligere undersøgelser af Roy L Swank et al, Bates et al. og Goldberg et al, der har fået lignende resultater. Tillige er resultaterne i overensstemmelse med antallet af sclerosetilfælde og kostvaner i områder, samt scleroseramtes kostvaner.

  Hvad kan årsagen være til, at fiskeolier, som indeholder lange flerumættede omega 3 fedtsyrer, kan have så positiv effekt på sclerose? Omega 3 fedtsyrer udgør kun en meget lille del af fedtsyrerne i myelin, som bliver nedbrudt og genopbygget ved sclerose (O. Brian). Der er tre årsager:

  · Fiskeolier hæmmer dannelsen af stoffer, der øger angrebet på myelin under attakker, samt øger dannelsen af stoffer, der hæmmer attakker. (Gallai et al og Calder).

  · Lange flerumættede omega 3 fedtsyrer er nødvendige for genopbygning af myelin efter attak. Dette fremgår af, at patienter der lider af stofskiftesygdomme, hvor de ikke kan danne lange flerumættede omega 3 fedtsyrer ud fra korte fedtsyrer, ikke kan danne myelin. (Powel et al, Martinez et al)

  · Sclerosepatienter har mindre mængder af lange flerumættede omega 3 fedtsyrer end raske ved samme kost. (Nightingale et al).

  Der er ikke tvivl om, at kostens sammensætning er afgørende for scleroses opståen og udvikling. Ændring af kosten vil have mindst lige så meget betydning som brug af betainteferon. Kostændringen er imidlertid langt mindre risikabel, har gode bivirkninger og er langt billigere.

  Der mangler imidlertid forskning på området. Følgende forsøg er det vigtig at få startet hurtigt:

  · Forskning, der kan overbevise lægerne om kostens betydning for sclerose, således at disse kan arbejde positivt med.

  · Forskning, der kan vise, hvilken kostplan, der er optimal for helbredet og nem at gennemføre i praksis.

  Scleroseramte har imidlertid ikke tid til at vente på disse undersøgelser, der nemt kan tage 2-3 år. De må straks indtage fiskelevertran og nedsætte indtagelsen af landdyrfedt.

  Karl Favrbo
  Ingeniør  Litteraturhenvisninger:

  Acta Neurol Scand 2000 Sep; 102(3):143-9.
  Effect of dietry advice and n-3 supplementation in newly diagnosed MS patients.
  Nordvik I, Myhrn KM, Nyland H, Bjerve KS.

  AM J Clin Nutr 1988;48:1387-93.
  Multiple sclerosis: the lipid relationship.
  Roy L Swank, MD, PHD, and Aagot Grimsgaard.

  J Neurol Neurosurg Psychiatry 1989 Jan;52(1):18-22.
  A double-blind controlled trial of long chain n-3 polyunsaturated fatty acid in treatment of multiple sclerosis.
  Bates D, et al.

  Med Hypotheses 1986 Oct;21(2):193-200.
  Multiple sclerosis: decreased relapse rate through dietry supplementation with calcium, magnesium and vitamin D.
  Goldberg P, Fleming MC, Picard EH.

  J Lipid Res 1965 Oct;6(4):545-51.
  Fatty acid and fatty aldehyde composition of the major brain lipids in normal human gray matter, white matter, and myelin.
  O´Brien JS, Sampson EL.

  J. Neuroimmunol 1995 Feb;56(2):143-53
  Cytokine secretion and eicosanoid production in the peripheral blood mononuclear cells of MS patients undergoing dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids.
  Gallai V, Sarchielli P, Trequattrini A, Franceschini M, Floridi A, Firenze C, Alberti A, Di Benedetto D, Stragliotto E.

  Ann Nutr Metab 1997;41(4):203-34.
  n-3 polyunsaturated fatty acids and cytokine production in Heals and Disease.
  Calder PC

  Neurology 1990 Mar;403 PT 1):487-91
  Juvenile multiple sclerose-like episodes associated with a defect of mitochondrial beta oxidation.
  Powel BR, Kennaway NG, Rhead WJ, Reece CJ, Burlingame TG, Buist NR.

  Neurologi 1998 Jul;52(1):26-32.
  MRI evidens that docosahexaenoic acid ethyl ester improves myelination in generalized peroxisomal disorders.
  Martinez M, Vazques E.

  Acta Neurol Scand 1990 Jul;82(1):43-50
  Red blod and adipose tissue fatty acid in mild inactive multiple sclerosis.
  Nigtingale S, Woo E, Smith AD, French JM, Gale MM, Sinclair HM, Bates D, Shaw DA.


  Kilde: Web:Archive.org
  • Som kronisk syg gennem en menneskealder, svigtet af læger, genvandt jeg helbredet det seneste årti, alene takket være fremragende medicinsk forskning, lægerne ikke har tid til at læse, og lære af. På denne hjemmeside står jeg for formidling af viden/videnskab, jeg høstede og lærte af på min vej tilbage til livet.
  • Jeg er ikke en fan af alternativ medicin, jeg kun undtagelsesvis henviser til, men jeg er ikke fanatisk og kan skelne mellem fup og guld. Lægen Carsten Vagn-Hansen er afgjort guld, lige som hans beskedne hjemmeside. Om de fleste af hans bøger og pjecer kan man læse her.
  • Er du ramt af lavt stofskifte, som syg eller pårørende - besøg vores "stofskifte-butik" (ikke webshop) og vores anden hjemmeside, det norske Forum For Stoffskiftesykdommer der byder på hundredtusinder personlige beretninger, et utal af norske og danske stofskiftesyge har betroet hinanden gennem mange år. Bemærk dog, at vores norske forum har afviklet brugeraktiviteter, og ikke længere optager nye brugere.

 4. #14
  Registreringsdato
  Jun 2005
  Alder
  70
  Indlæg
  558

  Standard Re: D-vitamin (III) af Karl Favrbo


  Kan D-vitamin stoppe sklerose?

  Ugeskrift for læger, 3.september 2001, 4887-89.


  Der er lavet nogle forsøg med at give skleroseramte specielle diæter (1,2.3), alle med godt resultat. Disse diæter er ret kompliserede, og det er derfor svært at se, hvad der er årsagen til det gode resultat. Der er indicier for, at omega 3 fedtsyrer (4) og antioxydanter (5) er godt for skleroseramte. På det sidste er der også kommet en del vægtige beviser for, at D-vitamin er godt for skleroseramte (6,7). Dette handler det efterfølgende om.

  P. Goldberg (8 ) fremsatte i 1973 den teori, at øget indtagelse af vitamin D og calcium kunne hindre sclerose og stoppe udviklingen heraf. Baggrunden herfor var først og fremmest geografisk udbredelsen af sclerose. Sclerose opstår ikke i egne under ækvator, hvor menneskene udsættes for meget sollys, der danner D-vitamin i huden. Tillige er det således, at sklerose opstår mindre hos personer, der bor højt i Schweiz end hos personer der bor i dalene. Der er mere ultraviolet lys som danner D-vitamin oppe end nede. Sklerose opstår i begrænset mængde på steder med stor indtagelse af fiskeprodukter med stort indhold af D-vitamin f. eks i Vestnorge, Finmarken og Japan. Tillige henviser han til, at flere undersøgelser viser, at D-vitamin indgår i dannelsen af phospholipider, som indgår i dannelsen af myelin i hjernen.

  P. Goldberg mener ikke, at de mængder af D-vitamin på 10µg/dag, som hindrer engelsk syge er nok til at hindre sclerose. Børn udsat for stærk sol i troperne producere svarende til ca. 100 µg/dag D-vitamin. Toksisk dosis ligger på 1000-3000 µg/dag. Daglig indtagelse af D-vitamin bør sandsynligvis ligge i størrelsesordenen 50-100 µg/dag.

  P. Goldberg har afprøvet sin teori på scleroseramte (1). Goldberg et al har givet patienter 125µg/dag D-vitamin og dolomit. Antallet af attakker faldt fra forventet 22 til 9. Selv om der kun var 10 patienter, var der 95% sikkerhed for positiv effekt. De 125 µg/dag D-vitamin var indeholdt i ca. 20 g pr dag levertran. Fiskelevertran indeholder imidlertid også andre ting, som sandsynligvis har positiv effekt, nemlig omega 3 fedtsyrer og antioxidanter. Der var ikke andre ulemper ved forsøget end, at levertrannen havde en ubehagelig lugt, der fik flere til at stoppe før tid.

  Efter Goldberg er der kommet en del undersøgelser, som bekræfter hans teori om D-vitamins betydning for sclerose:

  R. Wurthrich og H. P Rieder (9) viste, at antallet af attaker i Swiss svingede med årstiden. Der var flest tilfælde i marts efter den mørke tid og færrest tilfælde i oktober efter den lyse tid med stor D-vitamin produktion i huden.

  AF Embry et al (10) har vist, at antallet af ødelæggelser i hjernen målt ved magnetiske resonance hos scleroseramte svinger over året på samme måde som indholdet af D-vitamin (25(OH)D) i blodet. Lavt indhold af D-vitamin svarede til stort antal af læsioner, medens højt indhold af D-vitamin svarede til lille antal af læsioner.

  J. Nieves et al (11) og F. Cosman et al (12) har sammenlignet sclerosepatienter med ikke sklerosepatienter og fundet, at sclerosepatienter har lavere indhold af D-vitamin (25(OH)D) i blodet og nedsat knoglemasse og flere benbrud som følge heraf. De patienter med lavt indhold af D-vitamin i blodet havde hurtigere knoglemassetab end de patienter, der havde normalt indhold.

  Cantona MT et al (13) har lavet forsøg med D-vitamin og eksperimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) hos mus. EAE bruges som model for sclerose. Mus, der fik D-vitamin til maden inden påføring af sygdommen fik ikke symptomer på sygdommen i modsætning til mus uden D-vitamintilsætning til maden. Tillige var det sådan af mus uden D-vitamin, som fik påført sygdommen ophørte med at udvikle sygdommen, når de fik D-vitamin. Skal forsøgende overføres til mennesker vil det sige, at dersom mennesker får rigeligt med D-vitamin vil de ikke få sclerose, og dersom, de har sygdommen, kan den stoppes med tilførsel af D-vitamin.

  Cantona MT et al (14) har påvist, at årsagen til, at D-vitamin (1,25-dihydroxyvitamin D3) ved EAE har god effekt, skyldes dannelsen af to stoffer (antiencephalitogenic cytokine TGF-beta 1 og IL-4), der modvirker de autoimmune processer.

  Der er en række undersøgelser, som viser, at D-vitamin har indflydelse på immunsystemet.(15-23).

  Nordvik et al (2) har lavet diætforsøg med sclerosepatienter. De gav de skleroseramte 5 ml fiskelevertran pr dag, samt B- og C-vitaminer. Tillige blev de anmodet om at spise mere fisk, grønsager, frugt og groft brød og nedsætte indtagelsen af mættede fedtstoffer. Efter to år blev antallet af attakker nedsat fra 1,39 til 0,06 pr år. Invaliditetsgraden (EDSS) blev over to år nedsat fra 2,16 til 1,62. Elve patienter fik det bedre, fire var uændret og en fik det værre. Altså en meget positiv udvikling. Der var tale om en åben undersøgelse uden kontrolpersoner, hvor patienterne kendte til forsøget. Det er ikke til at sige om det var D-vitamin, omega-3-fedtsyrer eller antioxidanterne, der havde den gavnlige effekt.

  Ovennævnte er ikke noget bevis på, at D-vitamin kan hindre og stoppe sclerose, men viser, at efterprøvning heraf er klart begrundet. Spørgsmålet er hvor meget skal indtages for, at det har en effekt.

  Nordisk Ministerråd (24) har oprindeligt fastsat den anbefalede mængde af D-vitamin ud fra, at en teske levertran med 10 µg/dag hindre engelsk syge (rakitis). Da der ikke var engelsk syge blandt voksne, og der havde vist sig overfølsomhed hos enkelte personer blev grænsen for voksne sat ned til 5 µg/dag. På grund af knogleskørhed hos ældre blev anbefalingen til personer over 60 år sat op til 10 µg/dag. Tillige har Nordisk Ministerråd fastsat, at det maximale indtag bør være 50 µg/dag.

  Reinhold Vieth har i 1999 (25) lavet en god analyse af, hvad der bør anbefales med hensyn til D-vitamin. Den hidtil anbefalede normale dagsindtagelse på 5-10 µg/dag D-vitamin sikre kun mod engelsk syge hos børn, men er ikke optimalt for at modvirke benbrud hos ældre. Optimal effekt ligger ved 100 µg/dag D-vitamin. Sollys kan give en D-vitaminproduktion svarende til et indtag på 250 µg/dag. Der er reelt først rapporteret om overdosis og skader af D-vitamin ved indtagelse af over 1000µg/dag, idet der ses bort fra enkelte tilfælde af D-vitamin overfølsomhed. Dagligt indtag bør være 100 µg/dag D-vitamin for at hindre knogleskørhed hos ældre, og maximalt indtag bør være 250 µg/dag.

  Konklusion:

  1. De officielle anbefalinger vedrørende indtag af D-vitamin bør tages op til revision på grundlag af Reinhold Vieth´s analyser. Dette er også rimeligt, da D-vitamin også er godt mod andre autoimmune sygdomme som arthritis og juvenile diabetes (7), samt visse kræftformer (25). Anbefalingerne bør afhænge af udsættelse for ultraviolet lys og svinge med årstiden.

  2. Der bør laves dobbelt blindede randomiserede forsøg, hvor nogle sklerosepatienter får D-vitaminer for eksempel i form af levertranpiller andre får piller indeholdende kokosolie. Effekten bør blandt andet måles ved hjernescanning. Man må opfordre forskere til at søge penge til formålet for eksempel hos skleroseforeninger eller producenter af levertran og D-vitamin.

  3. Det må anbefales sklerosepatienter, at tage D-vitamin gerne i form af levertranpiller, dog maximalt 50 µg/dag.


  Karl Favrbo
  Civilingeniør  Litteratur:

  1. Goldberg P, Fleming MC, Picard EH. Multiple sclerosis; decreased relapse rate through dietary supplementation with calcium, magnesium and vitamin D. Med Hypotheses 1986 Oct; 21(2): 193-200.

  2. Nordvik I, Myhrn KM, Nyland H, Bjerve KS. Effect of dietary advice and n-3 supplementation in newly diagnosed MS patients. Acta Neurol Scand 2000 Sep; 102(3): 143-9.

  3. Roy L Swank, MD, PHD, and Aagot Grimsgaard. Multiple sclerosis: the lipid relationship. AM J Clin Nutr 1988; 48:1387-93.

  4. Favrbo K. Sklerose kan stoppes. Ugeskr Laeger 2001 Feb 19;163(8 ):1135-6.

  5. C. Syburra, S. Pasi: Oxidative stress in Patients with multiple sclerosis. Ukr. Biochum, 1999 May-Jun; 71(3): 112-5.

  6. Hayes CE. Vitamin D: a natural inhibitor of multiple sclerosis. Proc Nutr Soc 2000 Nov;59(4):531-5.

  7. Cantorna MT. Vitamin D and autoimmunity: is vitamin D status an environmental factor affecting autoimmune disease prevalence? Proc Soc Exp Biol Med 2000 Mar; 223(3): 230-3.

  8. P. Goldberg. Multiple Sclerosis: Vitamin D and calcium as environmental determinants of prevalence. Intern. J. Environmental Studies 1974; 6: 19-27 and 121-129.

  9. R. Wutrich , H. P. Rieder. The Seasonal Incidence of Multiple Sclerosis in Swizerland. Europ. Neurol 1970; 3: 257-264.

  10. Embry AF, Snowdon LR, Vieth R. Vitamin D and seasonal fluctuations of gadolinium-enhancing magnetic resonance imaging lesions in multiple sclerosis. Ann Neurol 2000 Aug; 48(2):271-2.

  11. Nieves J, Cosman F, Herbert J, Shen V, Lindsay R High prevalence of vitamin D deficiency and reduced bone mass in multiple sclerosis. Neurology 1994 Sep; 44(9): 1687-92.

  12. Cosman F, Nieves J, Komar L, Ferrer G, Herbert J, Formica C, Shen V, Lindsay R Fracture history and bone loss in patients with MS. Neurology 1998 Oct; 51(4): 1161-5.

  13. Cantorna MT, Hayes CE, DeLuca HF. 1,25-Dihydroxyvitamin D3 reversibly blocks the progression of relapsing encephalomyelitis, a model of multiple sclerosis. Proc Natl Acad Sci U S A 1996 Jul 23; 93(15): 7861-4.

  14. Cantorna MT, Woodward WD, Hayes CE, DeLuca HF. 1,25-dihydroxyvitamin D3 is a positive regulator for the two anti-encephalitogenic cytokines TGF-beta 1 and IL-4. J Immunol 1998 Jun 1; 160(11): 5314-9.

  15. Provvedini DM, Tsoukas CD, Deftos LJ, Manolagas SC. 1,25-dihydroxyvitamin D3 receptors in human leukocytes. Science 1983 Sep 16; 221(4616): 1181-3.

  16. Amento EP, Bhalla AK, Kurnick JT, Kradin RL, Clemens TL, Holick SA, Holick MF, Krane SM. 1 alpha,25-dihydroxyvitamin D3 induces maturation of the human monocyte cell line U937, and, in association with a factor from human T lymphocytes, augments production of the monokine, mononuclear cell factor. J Clin Invest 1984 Mar; 73(3): 731-9.

  17. Bhalla AK, Amento EP, Clemens TL, Holick MF, Krane SM. Specific high-affinity receptors for 1,25-dihydroxyvitamin D3 in human peripheral blood mononuclear cells: presence in monocytes and induction in T lymphocytes following activation. J Clin Endocrinol Metab 1983 Dec; 57(6): 1308-10.

  18. Muller K, Kriegbaum NJ, Baslund B, Sorensen OH, Thymann M, Bentzen K. Vitamin D3 metabolism in patients with rheumatic diseases: low serum levels of 25-hydroxyvitamin D3 in patients with systemic lupus erythematosus. Clin Rheumatol 1995 Jul; 14(4): 397-400.

  19. Rigby WF, Denome S, Fanger MW. Regulation of lymphokine production and human T lymphocyte activation by 1,25-dihydroxyvitamin D3. Specific inhibition at the level of messenger RNA. J Clin Invest 1987 Jun;79(6):1659-64.

  20. Lemire JM, Adams JS. 1,25-Dihydroxyvitamin D3 inhibits the passive transfer of cellular immunity by a myelin basic protein-specific T cell clone. J Clin Invest 1984 Aug; 74(2): 657-61.

  21. Tsoukas CD, Watry D, Escobar SS, Provvedini DM, Dinarello CA, Hustmyer FG, Manolagas SC. Inhibition of interleukin-1 production by 1,25-dihydroxyvitamin D3. J Clin Endocrinol Metab 1989 Jul; 69(1):127-33.

  22. Koeffler HP, Amatruda T, Ikekawa N, Kobayashi Y, DeLuca HF. Induction of macrophage differentiation of human normal and leukemic myeloid stem cells by 1,25-dihydroxyvitamin D3 and its fluorinated analogues. Cancer Res 1984 Dec; 44(12 Pt 1): 5624-8.

  23. Ross TK, Darwish HM, DeLuca HF. Molecular biology of vitamin D action. Vitam Horm 1994;49: 281-326.

  24. Nordisk Ministerråd: ”Nordiske næringsrekommendationer 1996”.

  25. Vieth Reinhold. Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, and safety. Am J Clin Nutr 1999 May; 69(5): 842-56.


  Kilde: Web.Archive.org
  • Som kronisk syg gennem en menneskealder, svigtet af læger, genvandt jeg helbredet det seneste årti, alene takket være fremragende medicinsk forskning, lægerne ikke har tid til at læse, og lære af. På denne hjemmeside står jeg for formidling af viden/videnskab, jeg høstede og lærte af på min vej tilbage til livet.
  • Jeg er ikke en fan af alternativ medicin, jeg kun undtagelsesvis henviser til, men jeg er ikke fanatisk og kan skelne mellem fup og guld. Lægen Carsten Vagn-Hansen er afgjort guld, lige som hans beskedne hjemmeside. Om de fleste af hans bøger og pjecer kan man læse her.
  • Er du ramt af lavt stofskifte, som syg eller pårørende - besøg vores "stofskifte-butik" (ikke webshop) og vores anden hjemmeside, det norske Forum For Stoffskiftesykdommer der byder på hundredtusinder personlige beretninger, et utal af norske og danske stofskiftesyge har betroet hinanden gennem mange år. Bemærk dog, at vores norske forum har afviklet brugeraktiviteter, og ikke længere optager nye brugere.

 5. #15
  Registreringsdato
  Jun 2005
  Alder
  70
  Indlæg
  558

  Standard Re: D-vitamin (III) af Karl Favrbo


  Mange danskere får for lidt D-vitamin

  Ugeskrift for læger: 164/43, 21. oktober 2002;504-5.


  Det har længe været kendt, at mangel på D-vitamin giver rachitis hos børn og at det hos ældre giver osteoporose. I de senere år har man fundet ud af, at D-vitamin er vigtig for mange andre funktioner, blandt andet immunforsvaret. Der er undersøgelser, der viser, at D-vitamin-mangel har betydning for udviklingen af en række autoimmune sygdomme som type 1 diabetes (1), psoriasis (2), multiple sclerose (1), og osteoartritis (1), samt visse typer kræft (3). Der er tillige undersøgelser, der tyder på, at D-vitamin har betydning for blodtrykket (1).

  Det er derfor vigtigt, at få tilstrækkeligt med D-vitamin. Dette skal svare til, hvad man får i troperne gennem sollys, hvilket er et indhold i blodet af på 75-160nmol/l 25-hydrovitamin D (25(OH)D) efter Reinhold Vieth (1).

  Brot C et al (4) har lavet en udmærket undersøgelse af 2016 sunde kvinder i alderen 45-58 år med hensyn til (25(OH)D). Man har fulgt dem over 2,5 år. 25(OH)D er et godt udtryk for status med D-vitamin.

  Man fandt en klar variation over året, med en kraftig stigning i juni og juli og faldende tendens frem til januar og en næsten konstant lav værdi frem til juni. At koncentrationen kun stiger i juni og juli er i god overensstemmelse med Holick MF ´s(5) målinger overført til danske forhold. En sådan beregning viser, at man i Danmark praktisk talt kun får D-vitaminproduktion fra sollys i juni og juli.

  Brot C et al (4) målinger viste, at selv om der blev taget solbad lå indholdet af 25(OH)D kun over 75nmol/l i ca 4 måneder. Alle andre lå permanent under 75nmol/l.

  11% af alle lå under 25nmol/l i vinter/forårsmånederne. 59% af alle lå under 50nmol/l i vinter/forårsmånederne. Brot C et al (4) konklusion er, at en stor del kvinderne kunne betegnes som værende i D-vitaminmangel i hvert fald i vinter/forårsmånederne.

  Brot C et al (4) undersøgte også forskellige faktorers indflydelse på procent stigning af 25(OH)D i månederne december-maj:

  Hel krops udsættelse for sollys gav 23%.

  Solariebrug gav 19,4%.

  Kost gav 2,5*3,1=7,8%.

  Vitamintilskud gav 20,1%.

  Man kan heraf udlede følgende:

  Det er ikke muligt ved solbad i Danmark at opnå nok D-vitamin.

  Det kan ikke udelades, at løbende brug af solarie er i stand til at give tilstrækkeligt D-vitamin, men dette er næppe praktisk muligt og vil medføre stort tidsforbrug.

  Kosten giver kun lidt D-vitamin.

  Det nuværende vitamintilskud på ca 5µg D-vitamin pr dag har helt utilstrækkelig effekt. Dette er i god overensstemmelse med Reinhold Vieths (1) målinger, som viser, at man skal op på 100µg/dag D-vitamin.

  Brot C et al (4) målte også PTH som er et udtryk for afkalkning af knoglerne. Det viser sig, at kun når 25(OH)D var over 100nmol/l, var der ikke forhøjet PTH.

  Den eneste praktiske mulighed for at opnå tilstrækkelig høje 25(OH)D koncentrationer er at hæve det daglige normalindtag i form af vitaminpiller til 100 µg pr dag. Dette er i strid med den hidtidige frygt for overdosering. Reinhold Vieth (1) har imidlertid foretaget en undersøgelse af alle de tilfælde af overdosering, der har været beskrevet. Det viser sig, at alle veldokumenterede beretninger har været ved indtag af over 1000µg/dag og kun med kunstige D2-vitamin (ergocalciferol). Der er ingen veldokumenterede overdoseringer med det naturlige D3-vitamin (cholecalciferol). Der er derfor ingen væsentlig risiko ved et indtagelse af 100µg/dag D3-vitamin.

  Konklusion

  Det er ikke så mærkeligt, at der er mange med afkalkning af knogler, kræft og autoimmune sygdomme i Danmark.

  Følgende bør ske:

  1. D2-vitamin bør forbydes som kosttilskud, idet det er mindre effektiv end D3-vitamin og muligvis mere sundhedsskadeligt(1).

  2. Det anbefalede daglige indtag af D3-vitamin bør sættes til 100µg/dag og den tilladte mængde i vitaminpiller øges til 100µg/dag.

  3. Læger bør måle 25(OH)D i blodet ved afkalkning af knogler, autoimmune sygdomme, kræft og forhøjet blodtryk. 25(OH)D bør ligge i området 75nmol/l-160nmol/l (1).

  4. Brot C et al (4) angiver, at deres undersøgelser er planlagt til at vare 20 år. Disse undersøgelser bør udvides til også at omfatte undersøgelser af tilfælde af afkalkning/benbrud, autoimmune sygdomme, kræftsygdomme og forhøjet blodtryk. Det kan ikke være noget problem at få penge hertil af de respektive patientforeninger.


  Karl Favrbo
  Civilingeniør  Litteratur:

  1. Reinhold Vieth. Vitamin D Nutrition and its Potential Health Benefits forBone, Cancer and Other Conditions. Journal of Nutritional & Environmental Medicine (2001) 11, 275– 291.

  2. A. Perez, T.C. Chen, A.Turner, R. Raab, J. Bhawan, P. Poche and M.F. Holick. Efficacy and safety of topical calctriol (1,25-dihydroxyvitamin D3) for the treatment of psoriasis. British Journal of Dermatology 1996;134;238-46.

  3. Ainsleigh HG. Beneficial effects of sun exposure on cancer mortality. Prev Med 1993 Jan;22(1):132-40.

  4. Brot C, Vestergaard P, Kolthoff N, Gram J, Hermann AP, Sørensen OH. Vitamin D status and its adequacy in healthy Danish perimenopausal women: relationships to dietary intake, sun exposure and serum parathyroid hormone. Br J Nutr 2001 Aug;86 Suppl 1:S97-103.

  5. Holick MF. The cutaneous photosynthesis of previtamin D3: a unique photoendocrine system. J Invest Dermatol 1981 Jul;77(1):51-8.[/SIZE]


  Kilde: Web.Archive.org
  • Som kronisk syg gennem en menneskealder, svigtet af læger, genvandt jeg helbredet det seneste årti, alene takket være fremragende medicinsk forskning, lægerne ikke har tid til at læse, og lære af. På denne hjemmeside står jeg for formidling af viden/videnskab, jeg høstede og lærte af på min vej tilbage til livet.
  • Jeg er ikke en fan af alternativ medicin, jeg kun undtagelsesvis henviser til, men jeg er ikke fanatisk og kan skelne mellem fup og guld. Lægen Carsten Vagn-Hansen er afgjort guld, lige som hans beskedne hjemmeside. Om de fleste af hans bøger og pjecer kan man læse her.
  • Er du ramt af lavt stofskifte, som syg eller pårørende - besøg vores "stofskifte-butik" (ikke webshop) og vores anden hjemmeside, det norske Forum For Stoffskiftesykdommer der byder på hundredtusinder personlige beretninger, et utal af norske og danske stofskiftesyge har betroet hinanden gennem mange år. Bemærk dog, at vores norske forum har afviklet brugeraktiviteter, og ikke længere optager nye brugere.

 6. #16
  Registreringsdato
  Jun 2005
  Alder
  70
  Indlæg
  558

  Standard Re: D-vitamin (III) af Karl Favrbo


  D3-vitamins bivirkninger.

  Ugeskrift for læger: 16572,6. januar 2003.


  I Ugeskrift for læger har jeg tidligere haft et indlæg (1), hvor jeg nævnte, at nye undersøgelser har vist, at D-vitamin har betydning for udviklingen af en række sygdomme specielt de autoimmune sygdomme type 1 diabetes, psoriasis, multiple sclerose og osteoatritis, samt visse typer af kræft. For at hindre disse sygdomme skal man imidlertid op på et indhold på 75-160 nmol/l 25-hydrovitamin D3 i blodet, hvilket svarer til et indtag på ca 100µg/dag D3-vitamin.

  Christian Mølgaard og Arne V. Astrup har været så venlig at svare (1). Christian Mølgaard og Arne V. Astrup er enige i, at D-vitamin har betydning for udviklingen af en række sygdomme relateret til immunsystemet. Christian Mølgaard og Arne V. Astrup fastholder imidlertid de gamle normer fra Nordisk råd (2). De henviser i forsvar herfor til bivirkninger angivet i Lægemiddelkataloget (3).

  Nu er der ingen litteraturhenvisninger i Lægemiddelkataloget. Det er derfor ikke muligt at afgøre hvilken risiko, der er for de nævnte bivirkninger. Denne risiko skal jo sættes op mod den store sandsynlighed for, at D3-vitamin kan reducere antallet af autoimmune sygdomme meget kraftigt og nedsætte visse kræftsygdomme væsentligt.

  Derfor skal jeg anmode om, at få de litteraturhenvisninger på videnskabelige artikler eller lignende, som ligger bag de angivne bivirkninger.


  Karl Favrbo
  Civilingeniør  Litteratur:

  1. Karl Favrbo. Mange danskere får for lidt D-vitamin. Ugeskr Læger 2002: 164/43;5041-42.
  2. B Nordisk Ministerråd. Nordiska Næringsrekommedationer 1996. København: Nordisk Forlagshus 1996.
  3. Lægemiddelkataloget. Vitamin D og stoffer med lignende virkning, 2002.


  Kilde: Web.Archive.org
  • Som kronisk syg gennem en menneskealder, svigtet af læger, genvandt jeg helbredet det seneste årti, alene takket være fremragende medicinsk forskning, lægerne ikke har tid til at læse, og lære af. På denne hjemmeside står jeg for formidling af viden/videnskab, jeg høstede og lærte af på min vej tilbage til livet.
  • Jeg er ikke en fan af alternativ medicin, jeg kun undtagelsesvis henviser til, men jeg er ikke fanatisk og kan skelne mellem fup og guld. Lægen Carsten Vagn-Hansen er afgjort guld, lige som hans beskedne hjemmeside. Om de fleste af hans bøger og pjecer kan man læse her.
  • Er du ramt af lavt stofskifte, som syg eller pårørende - besøg vores "stofskifte-butik" (ikke webshop) og vores anden hjemmeside, det norske Forum For Stoffskiftesykdommer der byder på hundredtusinder personlige beretninger, et utal af norske og danske stofskiftesyge har betroet hinanden gennem mange år. Bemærk dog, at vores norske forum har afviklet brugeraktiviteter, og ikke længere optager nye brugere.

 7. #17
  Registreringsdato
  Jun 2005
  Alder
  70
  Indlæg
  558

  Standard Re: D-vitamin (III) af Karl Favrbo


  D-vitamin og prostatacancer

  Ugeskrift for læger: Indsendt 14. februar 2004


  Der er kommet en artikel over nogle undersøgelser af Tuohimaa P et al, som har sammenlignet serums indhold af hydroxyvitamin D med risikoen for at få prostatacancer (1). Undersøgelsen omfattede mænd i Finland, Norge og Sverige. Tuohimaa P et al er kommet til den konklusion, at både lavt indhold og højt indhold af hydroxyvitamin D i serum medfører øget risiko for prostatacancer.

  At lavt indhold af hydroxyvitamin D i serum øger risikoen for prostatacancer er almindelig kendt fra andre undersøgelser (2).

  At højt indhold af hydroxyvitamin D i serum skulle øge cancertilfældene er umiddelbart vanskeligt at forstå. Ser man nærmere på tallene i artiklen viser det sig, at det er hos Nordmændene, at højt hydroxyvitamin D i serum giver øget risiko for prostatacancer. Højt indhold af D-vitamin i blodet kommer hovedsageligt fra indtag gennem kosten i form af kosttilskud eller ved spisning af fisk. I Norge fås de høje værdier af D-vitaminer i serum ved at spise meget fisk.

  Severson RK et al har foretaget en undersøgelse af 7999 mænd indvandret fra Japan til Hawaii (3). Man har sammenlignet kostvaner med risikoen for at få prostatacancer. Disse undersøgelser viste blandt andet, at indtagelse af tang øger risikoen for prostatacancer (RR.1,74; 95%CL:1,05-2,90). Tang er en del af første trin i fødekæden for fisk.

  Nu er det almindelig kendt, at der i fisk kan være forureninger af karcinogener, så som PAH, PCB, cadmium og arsen (4,5).

  Det er derfor mest sandsynligt, at når høje værdier af D-vitaminer i blodet giver øget risiko for prostatacancer, skyldes dette indtagelse af fisk med karcinogener. Dette bør selvfølgeligt verificeres ved yderlige undersøgelser.

  Konsekvenserne af dette kan let blive store. Ud herfra bør man således ikke spise fisk, men i stedet indtage omega-3 fedtsyrer og D3-vitaminer, som er renset for karcinogener.

  Der er derfor meget behov for undersøgelser af

  a. Indholdet af karcinogener i fødevaretilskud som levertran, fiskeolie og D3-vitamin.

  b. Indholdet af karcinogener i fiske- og skaldyrsprodukter, der sælges i Danmark.

  c. Hvor i fisk og skaldyr karcinogenerne findes.

  Herved vil man muligvis kunne undgå karcinogenerne.


  Karl Favrbo
  Civilingeniør  Litteratur:

  1. Tuohimaa P, Tenkanen L, Ahonen M, Lumme S, Jellum E, Hallmans G, Stattin P, Harvei S, Hakulinen T, Luostarinen T, Dillner J, Lehtinen M, Hakama M. Both high and low levels of blood vitamin D are associated with a higher prostate cancer risk: a longitudinal, nested case-control study in the Nordic countries. Int J Cancer. 2004 Jan 1;108(1):104-8.

  2. 1.reservelægeHenning Glerup & overlæge Erik Fink Eriksen: D-vitamin: gamle paradokser og nye perspektiver. Ugeskrift for læger. 2004 Jan 5; 36-40.

  3. Severson RK, Nomura AM, Grove JS, Stemmermann GN. A prospective study of demographics, diet, and prostate cancer among men of Japanese ancestry in Hawaii. Cancer Res. 1989 Apr 1;49(7):1857-60.

  4. Goksoyr A, Husoy AM, Larsen HE, Klungsoyr J, Wilhelmsen S, Maage A, Brevik EM, Andersson T, Celander M, Pesonen M, et al. Environmental contaminants and biochemical responses in flatfish from the Hvaler Archipelago in Norway. Arch Environ Contam Toxicol. 1991 Nov; 21(4): 486-96.

  5. Berg V, Ugland KI, Hareide NR, Groenningen D, Skaare JU. Mercury, cadmium, lead, and selenium in fish from a Norwegian fjord and off the coast, the importance of sampling locality. J Environ Monit. 2000 Aug; 2(4): 375-7.


  Kilde: Web.Archive.org
  • Som kronisk syg gennem en menneskealder, svigtet af læger, genvandt jeg helbredet det seneste årti, alene takket være fremragende medicinsk forskning, lægerne ikke har tid til at læse, og lære af. På denne hjemmeside står jeg for formidling af viden/videnskab, jeg høstede og lærte af på min vej tilbage til livet.
  • Jeg er ikke en fan af alternativ medicin, jeg kun undtagelsesvis henviser til, men jeg er ikke fanatisk og kan skelne mellem fup og guld. Lægen Carsten Vagn-Hansen er afgjort guld, lige som hans beskedne hjemmeside. Om de fleste af hans bøger og pjecer kan man læse her.
  • Er du ramt af lavt stofskifte, som syg eller pårørende - besøg vores "stofskifte-butik" (ikke webshop) og vores anden hjemmeside, det norske Forum For Stoffskiftesykdommer der byder på hundredtusinder personlige beretninger, et utal af norske og danske stofskiftesyge har betroet hinanden gennem mange år. Bemærk dog, at vores norske forum har afviklet brugeraktiviteter, og ikke længere optager nye brugere.

 8. #18
  Registreringsdato
  Jun 2005
  Alder
  70
  Indlæg
  558

  Standard Re: D-vitamin (III) af Karl Favrbo


  Hvorfor ikke gøre noget reelt ved D-vitaminmanglen?

  Ugeskrift for læger 166/38, 13 september 2004


  Endelig er rapporten om D-vitamin kommet fra Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning (1).

  Den indeholder en udmærket beskrivelse af, hvorledes den danske befolkning lider af D-vitaminmangel.

  Derudover beskriver den, hvorledes dette medfører, at mange lider af knogleskørhed og nedsat muskelstyrke med fald- og frakturrisiko til følge. Tillige indeholder den nogle af forskningsresultaterne om, hvorledes D-vitaminmangel indvirker på en række alvorlige sygdomme. Der er tale om: Kræft (coloncancer, prostatacancer, mammacancer), Autoimmune sygdomme (Type 1 diabetes, Inflammatoriske tarmsygdomme, Dissemineret sclerose), Infektionssygdomme mm.

  Til fastlæggelse af øvre sikre grænse for indtag af D-vitamin henvises til en litteraturundersøgelse foretaget af en komite´ under Europakommissionen (2). Her har man fastsat, det maximale indtag for voksne til 50 µg D-vitamin/dag og for børn til 25µg D-vitamin/dag. Komiteen skriver: “A upper intake level of 50 µg vitamin D/day is considered to offer adequate protection against the risk of hypercalciuria and hypercalcaemia.”

  Man skulle nu vente, at den danske rapport (1) ville fastsætte anbefalede normer svarende til kommiteens angivelser i hvert fald i vinter og forårsmånederne. Det er ikke tilfældet. Man anbefaler en øgning af det anbefalede tilskud til voksne fra 5 µg/dag til 7,5 µg/dag og at plejehjemsbeboere får 20 µg/dag i stedet 10 µg/dag. Dette vil ikke fjerne D-vitaminmanglen i den danske befolkning. Brot et al har således vist, at indtag af vitaminpiller med D-vitamin (5-10µg/dag) kun har lille betydning. Efter formler af Stamp et al (4) vil en øgning af indtag fra 5µg til 7,5 µg kun give en øgning af hydroxyvitamin D på ca 4 nmol/l i plasma. Udvalget angiver i øvrigt, at øgningen af D-vitamin til plejehjemsbeboere kun medfører et fald i osteoporotiske frakturer på 20-30%.

  Hvorfor vil man ikke gøre noget reelt ved D-vitaminmanglen i den danske befolkning?


  Karl Favrbo
  Civilingeniør  Litteratur:

  1 Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning: D-vitaminstatus i den danske befolkning bør forbedres. 2004.

  2 The European Commission: Scientific Committee on Food: Opinion of the Scientific Committee on Food on the Tolerable Upper Intake Level of Vitamin D (expressed on 4 December 2002).

  3 Brot C, Vestergaard P, Kolthoff N, Gram J, Hermann AP, Sørensen OH. Vitamin D status and its adequacy in healthy Danish perimenopausal women: relationships to dietary intake, sun exposure and serum parathyroid hormone. Br J Nutr 2001 Aug;86 Suppl 1:S97-103.

  4 Stamp TC, Haddad JG, Twigg CA. Comparison of oral 25-hydroxycholecalciferol, vitamin D, and ultraviolet light as determinants of circulating 25-hydroxyvitamin D. Lancet. 1977 Jun 25;1(8026):1341-3.


  Kilde:Web.Archive.org
  • Som kronisk syg gennem en menneskealder, svigtet af læger, genvandt jeg helbredet det seneste årti, alene takket være fremragende medicinsk forskning, lægerne ikke har tid til at læse, og lære af. På denne hjemmeside står jeg for formidling af viden/videnskab, jeg høstede og lærte af på min vej tilbage til livet.
  • Jeg er ikke en fan af alternativ medicin, jeg kun undtagelsesvis henviser til, men jeg er ikke fanatisk og kan skelne mellem fup og guld. Lægen Carsten Vagn-Hansen er afgjort guld, lige som hans beskedne hjemmeside. Om de fleste af hans bøger og pjecer kan man læse her.
  • Er du ramt af lavt stofskifte, som syg eller pårørende - besøg vores "stofskifte-butik" (ikke webshop) og vores anden hjemmeside, det norske Forum For Stoffskiftesykdommer der byder på hundredtusinder personlige beretninger, et utal af norske og danske stofskiftesyge har betroet hinanden gennem mange år. Bemærk dog, at vores norske forum har afviklet brugeraktiviteter, og ikke længere optager nye brugere.

 9. #19
  Registreringsdato
  Jun 2005
  Alder
  70
  Indlæg
  558

  Standard Re: D-vitamin (III) af Karl Favrbo


  Det anbefalede indtag af D-vitamin skal være større.

  Ugeskrift for læger 2007;169(14):1334.


  Der er i de senere år fremkommet resultater, der viser, at det daglige indtag af D-vitamin (DV) bør være ca 100 µg. Der er blandt andet følgende:

  1. Efter ”Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning: D-vitaminstatus i den danske befolkning bør forbedres, 2004” sættes den nedre grænse for tilstrækkelig 25-hydroxyvitamin D (25-HVD) i serum til ca 50 nmol/l for at hindre knogleskørhed. Dette svarer til et indtag af DV på gennemsnitlig 35 µg/d (1). For at sikre, at alle får nok, skal man op på mindst det dobbelte.

  2. Dr. Elina Hyppoenen et al (2) har lavet en undersøgelse af 10.821 børn i Lapland og nordlige Finland og sammenlignet indtagelsen af DV og tilfælde af sukkersyge type 1. Dem, der regelmæssigt tog 50 µg/d DV, havde kun 12% risiko for at få sukkersyge, i forhold til dem, der ikke fik DV. Der var tale om børn.

  3. Heike A Bishoff-Ferrari et al (3) har undersøgt muskelstyrken hos ældre mennesker sammen med indholdet af 25-HVD i serum. Det viste sig, at muskelstyrken steg op til en koncentration i serum af 25-HVD på ca 120 nmol/l. Dette svarer til et indtag af DV på ca 121 µg/d (1).

  4. Munger et al (4) har sammenlignet indholdet af 25-HVD i serum med risikoen for at få sclerose. Det viste sig, at man skulle op på 99-153 nmol/l for med sikkerhed at nedsætte risikoen for sclerose. Dette svarer til et indtag af DV på 92-170 µg/d (1).

  En enkelt af disse undersøgelser viser ikke nok, men sammen medfører de meget stor sandsynlighed for, at indtag af D3-vitamin skal op på ca 100 µg/d.

  Tilsætning af D3-vitamin til kosten er nok nødvendigt, idet det er svært at få den danske befolkning til at tage kosttilskud eller højfjeldssol. Der vil tillige være behov for andre tiltag, som måling af 25-HDV i plasma hos visse patienter og kosttilskud.

  John N Hatcock et al fra Concil for Responsible Nutrition er kommet med en artikel i American of Clinical Nutrition. Ud fra den viden, der findes i dag, anbefaler de at hæve den øvre grænse for indtag af DV til 250 µg/d.(5)


  Karl Favrbo
  Civilingeniør  Litteratur:

  1. Stamp TC et al. Comparison of oral 25-hydroxycholecalciferol, vitamin D, and ultraviolet light as determinants of circulating 25-hydroxyvitamin D. Lancet. 1977 Jun 25;1(8026):1341-3.

  2. Hypponen E et al. Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort study. Lancet 2001 Nov 3;358(9292):1500-3.

  3. Bischoff-Ferrari HA et al. Higher 25-hydroxyvitamin D concentrations are associated with better lower-extremity function in both active and inactive persons aged > or =60 y. Am J Clin Nutr. 2004 Sep;80(3):752-8.

  4. Munger KL et al. Serum 25-hydroxyvitamin D levels and risk of multiple sclerosis. JAMA.2006 Dec 20;296(23):2832-8.

  5. Hathcock JN, Shao A, Vieth R, Heaney R. Risk assessment for vitamin D. Am J Clin Nutr. 2007 Jan;85(1):6-18.


  Kilde: Web.Archive.org
  • Som kronisk syg gennem en menneskealder, svigtet af læger, genvandt jeg helbredet det seneste årti, alene takket være fremragende medicinsk forskning, lægerne ikke har tid til at læse, og lære af. På denne hjemmeside står jeg for formidling af viden/videnskab, jeg høstede og lærte af på min vej tilbage til livet.
  • Jeg er ikke en fan af alternativ medicin, jeg kun undtagelsesvis henviser til, men jeg er ikke fanatisk og kan skelne mellem fup og guld. Lægen Carsten Vagn-Hansen er afgjort guld, lige som hans beskedne hjemmeside. Om de fleste af hans bøger og pjecer kan man læse her.
  • Er du ramt af lavt stofskifte, som syg eller pårørende - besøg vores "stofskifte-butik" (ikke webshop) og vores anden hjemmeside, det norske Forum For Stoffskiftesykdommer der byder på hundredtusinder personlige beretninger, et utal af norske og danske stofskiftesyge har betroet hinanden gennem mange år. Bemærk dog, at vores norske forum har afviklet brugeraktiviteter, og ikke længere optager nye brugere.

 10. #20
  Registreringsdato
  Jan 2006
  Lokation
  Sjælland
  Alder
  54
  Indlæg
  677

  Standard Tak

  FANTASTISK

  10000 tak for informativ materiale om d vitamin, det er så dejligt at man kan finde sådan noget her, og at andre gider at bruge deres dyrbare tid på at finde det, jeg har fundet alt der står her mere end nyttigt og har klippet og klistret til min læge der meget gerne ville læse det også ...

  Så tak for hjælpen med alt det om d vitamin og manglen på det ...

Side 2 af 2 Første 12

Lignende emner

 1. D-vitamin (I)
  By Tante Ana in forum Forum: D-vitamin
  Svar: 4
  Nyeste indlæg: 28-12-08, 13:15
 2. D-vitamin (II)
  By Tante Ana in forum Forum: D-vitamin
  Svar: 7
  Nyeste indlæg: 22-07-08, 02:02
 3. B12 - vitamin
  By Tante Ana in forum Kosttilskud
  Svar: 6
  Nyeste indlæg: 19-01-07, 22:12
 4. E-vitamin
  By Tante Ana in forum Kosttilskud
  Svar: 7
  Nyeste indlæg: 17-01-07, 15:58

Bookmarks

Regler for indlæg

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Log ind

Log ind