Viser resultater 1 til 3 af 3
 1. #1
  Libri's avatar
  Libri er offline Bestyrer af Biblioteket på Overgangsalderen.net
  Registreringsdato
  Jun 2006
  Alder
  64
  Indlæg
  680

  Standard Cuore - Heart of a Boy - Hjertet af Edmondo de Amicis


  Man undres indimellem over, hvor u-privilegerede er de små sprogområder, når det kommer til indblik i verdens store skat af tanker, der findes tilgængelig for de fleste andre i verdenslitteraturen.

  Små sprogområder som det danske er altid afhængige af en "mentor", ofte en intellektuel tilhørende samfundets øvre lag. Han/de beslutter enevældigt, hvad skal hentes hjem fra den store verden, og dermed beslutter de også - hvad den menige borger skal have lov til at stifte bekendskab med, lære af og fordybe sig i. Af andre mennesker gyldne tanker, som er opstået under fjerne himmelstrøg og som vores egne "autoriteter" alene bestemmer, om vi skal eller ikke skal have lov til at lære at kende.

  At vore egne litteraturskabere efterhånden, stort set, skriver "den samme bog" om og om igen, gør tingene ikke bedre. At en flok landsmænd kan i al evighed ikke nøjes med, udelukkende at læse om sig selv, og uden at der tilføres oplevelser og dimensioner, der kommer udefra i tilstrækkeligt mål til, at landets litteratur overhovedet kan forny sig selv - er en gammelkendt sandhed, for alle andre end os.

  Sålænge denne usunde fortætning får lov til at fortsætte, vil den læsende borger udsættes for en ensartethed og ensretning, der før eller siden vil føre til både en mental afstandtagen til den omgivende verden og til den mentale forenkling, der vil gøre det af med den nationelle enhed borgere imellem. Splid, egoisme og kløftdannelse vil først skabe isolation mellem samfundets forskellige grupper, senere samfundsklasserne - for til sidst at ophæve enhver form for mental, følelsesmæssig enhed i fællesskab med hinanden. Landet vil miste sig selv, for at blive afløst af en administrativ konstruktion, der ikke længere har noget tilfælles med det - vi endnu i dag forstår ved et folk, et samfund, et land og en stat.

  Ungerne har brug for at opleve verden og forstå, at der findes andre end os.

  Ungerne har brug for at lære at forstå verden gennem andet end ord og billeder udvalgt af trendsættere, medier og politik!

  Ungerne har brug for at læse fortællinger i uforkortede udgaver, skrevet af andre landes forfattere.

  Hvis nogen gad oversætte dem for de yngre generationer.

 2. #2
  Libri's avatar
  Libri er offline Bestyrer af Biblioteket på Overgangsalderen.net
  Registreringsdato
  Jun 2006
  Alder
  64
  Indlæg
  680

  Standard Re: Cuore - Heart of a Boy - Hjertet af Edmondo de Amicis


  "The Heart of a Boy"
  Originaltitel "Cuore"
  Af Edmondo de Amicis


  Obligatorisk læsning i italienske skoler siden 1886. "Cuore" er den mest læste klassiker i Italien. Bogen er udkommet første gang på forlaget Trier, den 18. oktober 1886 - den første skoledag i Italien og blev et overvældende succes fra dag 1. I løbet af kun et par måneder er der blevet trykt 40 nye oplag og senere oversat til snesevis af andre sprog. Det siges, at foruden Biblen, ingen anden bog er udgivet i flere oplag.

  Bogen er forfattet som dagbog, der beskriver en dreng og hans liv i Italien efter landets genforening i 1870. Fortælleren Enrico Bottini er en 10-årig folkeskoleelev med familiebaggrund i middelklassen. Han går i tredje klasse og fortæller om sin skole, om sine skolekammerater i den travle by Turin (Torino) blandt grønthandlere, skorstensfejere og andre håndværkere han færdedes hos. I samme miljø som beskrevet tilsvarende af Charles Dickens og senere - af Mark Twain i "Tom Sawyer" og "Huckleberry Finn".

  Der foregår en intens dialog mellem Enrico og hans forældre og ældre søskende. Enricos lærere er beskrevet nøje og ligeledes de lektier Enrico har med hjem hver dag - hvilke diskuteres hjemme med forældrene og de ældre søskende, som dermed træder frem i forgrunden og fuldfører billedet af Enricos tilværelse. Dialogen mellem Enrico og hans omgivelser handler fortrinsvis om børn og børnenes vilkår i datidens Italien. De fleste historier er centreret omkring moralske værdier og fremhæver hjælpsomhed over for mennesker i nød, kærlighed til familie og venner samt patriotisme.

  Gennem sin fokus på medmenneskelighed, sociale problemer og fattigdom har "Cuore" øvet en stor indflydelse på den senere udvikling af den socialistiske ideologi i Italien (bemærk rækkefølgen) og Edmondo de Amicis er blevet optaget i Den Italienske Socialistiske Parti (Partito Socialista Italiano, PSI), der er blevet grundlagt i Genova i 1892 - 6 år efter bogens udgivelse. "Cuore" er siden forblevet aktuel og hyppigt refereret til i lærebøger, artikler m.v. i det meste af den vestlige verden. Ligeledes i Østbloklandene samt i Østasien, hvor "Cuore" er udgivet med titlen "The Education of Love". Man tør ikke længere forsøge at give et bud på, hvor mange udgivelser, oplag og antal eksemplarer af "Cuore" er blevet solgt i hele verden, men man er ikke i tvivl om, at der er tale om millioner og atter millioner. Bogen trykkes fortsat i dag, dog ikke i Skandinavien.

  "Cuore" er bearbejdet for næsten alle tænkelige medier. Flere biograffilm og TV-serier, som hørespil i radioen, skuespil og tegneserier. "Cuore" forelæses om på universiterne fra University College London til Harvard, og er endda blevet til en kult klassiker i Japan i sin inkarnation indspillet som film i Manga-genre. "Cuore" er berømmet af mange. Bl.a. selveste Henry Miller skrev følgende til Hoki Tokuda Miller:

  "One of the few advantages of old age is the pleasure, a very keen, rewarding pleasure, of being able to readf one's favorite books after a lapse of thirty, fifty, even seventy years. Only a few months ago I decided to read Cuore (The Heart of a Boy) by Italian, Edmondo de Amicis. Every page brought back reminiscences of the first reading, when I was nine or ten years of age. I had the same amotions as I did almost seventy years ago, plus the critical acumen of the veteran writer which I am.

  It seems to me now that the literary fare offered youngsters a half century ago or more was of a higher standard than that which they are nourished on today."
  (Kilde)

  Den italienske operasanger, tenoren Andrea Bocelli skrev en sang om De Amicis enkle fortælling fra barndommens verden, der havde inspireret mange, vidt forskellige mennesker over hele verden, og fortsætter med at gøre det i dag. Sangen hedder "Se la gente usasse il cuore" - (Hvis mennesker blot lod hjertet bestemme). English translation "If people used the[ir] heart".
  Hvis man kan sætte sig ud over datidens sprognorm, hvor bogen "Cuore" rummer en symbolik, der af den moderne læser kan opfattes forenklet, som et glansbillede - er det ikke desto mindre netop denne bog, der fortæller læseren om, hvordan man opbygger et godt og oplyst liv.... midt i en verden af problemer, hvilket øjensynligt ikke har ændret sig siden 1886.

  Drengen Enrico kommer fra en middelklassefamilie og er velsignet med vidunderlige forældre, der åbenlyst elsker ham, underviser ham i store spørgsmål som forskellen mellem rigtigt og forkert, godt og ondt, og om hvordan man respekterer andre mennesker uanset deres herkomst og social baggrund.... Sidst men ikke mindst - lærer Enrico at være opmærksom på og medfølende over for alle mennesker, ikke blot dem han selv tilhører.

  De fleste børn, der optræder i denne bog lever i fattige familier. Deres forældre er beskrevet med lige så stor indlevelse og respekt, som alle andre bogens personer. Forfatteren Edmondo de Amicis omfavner tæt og varmt, blidt og medfølende alle disse mennesker, uanset hvor elendige og dårlige de måtte være. De Amicis bringer håb og opmuntring til dem, gennem den måde han lader Enrico og hans forældre forholde sig til dem.

  At denne bog har formået, i den grad at forene så mange, vidt forskellige mennesker, på tværs af tiden, alderen og alle tænkelige politiske strømninger, berør på dennes sandfærdighed samt et løfte om, at i ethvert menneske rummer savn efter en meningsfyldt tilværelse, og længsel efter en positiv respons på èn selv fra andre mennesker.

  Dette løfte er hemmeligheden bag "Cuore's" overvældende popularitet helt tilbage fra en tid, hvor en bog var luksus forbeholdt de få. En tid hvor radio og TV ikke fandtes til at udbrede budskabet... Hvor forventningerne og løfter kunne kun bredes ud gennem pressen og jungletrommer ved græsrødderne, hvor penge var så små, at den daglige avis kunne man kun læse fordi venlige sjæle sørgede for at anbringe den opslået bag glas i et gademontre, med mennesker stimlende omkring for at læse dagens nyheder og bringe dem videre til andre....

  Bøger som "Cuore" hører til sjældenheder, men når de endeligt dukker op - skaber de en levende forbindelse mellem mennesker, der ellers ikke ville "møde" hinanden på anden vis.... Oplevelsen udvikler følelsen af "at høre sammen" i verden og bringer folkeslag ud af den imaginære isolation, hvor "verden udenfor landets egne grænser ikke findes". "Cuore" skaber en forbindelse af en genkendelse, hvor vi må konstatere, at andres tanker, følelser, normer og værdier er skam ikke så forskellige fra vores - og at stræben efter at være et godt menneske er fælles for alle folkeslag i hele verden, uagtet hvor lidt, til tider, bekræfter netop dette, men samtidigt kan vi ikke undgå at indse - at hvert enkelt menneske i denne verden, inderst inde længes efter, har brug for og holder af - det samme som vi gør.

  "Cuore" fortsat genoptrykkes i den store verden, så når amerikanerne, tyskere, japanere, peruvianere, britter, kinesere, franskmænd, marokkanere, canadiere, russere, ungarere m.fl. tilfældigvis mødes i dag, alle kan de let falde i snak med hinanden, så snart de opdager at hver af dem havde læst "Hjertet" som barn eller ung..... Lidt i stil med: Har også du læst "Hjertet" ? Jamen, så er du bare O.K. Så synd, at vi selv har anbragt os udenfor fordi de eneste to oversættelser af (forkortet) "Cuore" til henholdsvis svensk og norsk hører begyndelsen af det forrige århundrede til, hvor kun bogorme som os kan finde dem.

  Vi har fundet en svensk oversættelse fra begyndelsen af 1900-tallet, da jeg fornylig læste jeg en artikel under overskriften Ungdoms- och barnböcker julen 1917 i en digitaliseret udgave af den svenske tidsskrift Biblioteksbladet fra 1918.

  På side 91 læste jeg en artikel under overskriften Ungdoms- och barnböcker julen 1917 og gensynsglæden ville ingen ende tage da jeg så forfatternavnet Edmondo de Amicis, italieneren, hvis bog jeg læste for snart 47 år siden.

  Om bogen skrev Biblioteksbladet for 91 år siden:

  En förträfflig ungdomsbok bjöd dock julen på, nämligen den redan inom alla civiliserade länder kända och avhållna "Hjärtat på rätta stället" av Edmondo de Amicis. Den föreliggande svenska upplagan är en förkortad översättning av Ernst Lundquist. Författaren tillägnar boken särskilt nio- till trettonåringarna och säger, att man skulle kunna kalla den »historien om ett skolår, skreven av en elev i tredje klassen av en italiensk stadsskola.»

  Där får svenska ungdomar en levande, åskådlig och vederhäftig bild av jämnåriga av annan ras och helt olika miljö, på samma gång som de torde känna sig fullt hemmastadda med dem, ty pojkar är ju ända i urgrunden sig lika jorden runt. Och så är "Hjärtat på rätta stället" ett lödigt konstverk av en verklig diktare. Det påstås att ingen bok, utom Bibeln, utgått i så många upplagor.

  Det sidste er ingen overdrivelse... Edmondo de Amicis' "Cuore", oversat til svensk med titlen "Hjärtat på rätta stället" er en verdenskendt litterær klassiker, lige med undtagelse af Skandinavien, hvor voldsomt forkortet norske "Hjertet paa rette sted" fra 1903, samt den svenske udgave fra 1917, fortsat den dag i dag er de eneste to skandinaviske spor af Amicis' mesterværk.

  Vi vil meget gerne føje det tredje spor til, ved at forære oplevelsen til andre, og håbe at det svenske sprog enten er ingen, eller kun en mindre hindring for oplevelsen. Så snart tiden er til rådighed, vil vi publicere "Hjärtat på rätta stället" på svensk, "Hjertet paa rette sted" på norsk, samt "The Heart of a Boy" på engelsk, her på sitet.

 3. #3
  Libri's avatar
  Libri er offline Bestyrer af Biblioteket på Overgangsalderen.net
  Registreringsdato
  Jun 2006
  Alder
  64
  Indlæg
  680

  Standard Re: Cuore - Heart of a Boy - Hjertet af Edmondo de Amicis


  Jamen, jamen, jamen - det ser ud til at dagens dato findes vores omtale af Edmondo de Amicis vidunderlige bog på en kun 18. plads på Googles verdens hitliste på i alt 311.000 hits på forfatterens navn.

  På dansk Google findes vi på plads nr. 1
  Velkommen i Biblioteket på vores hjemmeside. Mange af titler vi omtaler, er udsolgte fra forlagene, men findes enten på bibliotekerne eller i antikvariaterne som: Bogtorvet.net , Findbogen.dk , Antikvarisk.dk , Bogbasen.dk (private til private), Antikvariat BookStone.dk , Brugte bøger via Saxo.cm , eller Antikvariat.net

Tags for this Thread

Bookmarks

Regler for indlæg

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Log ind

Log ind