Med udgangspunkt i Rosas udmærkede indlæg (klik her), hvor forholdet omkring økonomi-lægernes holdning til arbejdskadeerstatninger er dukket op, som trold af en æske - har jeg følgende kommentarer:

Citer Oprindeligt indsendt af Rosa Se indlæg
Her anklager lægen ligeledes både politi, praktiserende læge og embedslæge for at have tilsidesat deres pligter. Ligesom han i stor stil mistænkeliggør kollega, som på et tidligere tidspunkt har skrevet en objektiv speciallægeerklæring. Denne lægekollega har forholdt sig til sit indgående kendskab til patienten efter indlæggelser på afdelingen.

Det er nærmest alle grupper, som forsøger at hjælpe disse patienter igennem et forløb, som nu mistænkeliggøres, idet de iflg. lægen alle tjener på det, hvorfor de ikke kan være objektive, men har valgt at følge op på patienterne absurde krav, uanset berettigelse eller ej.

Altså i denne patients tilfælde konstaterede lægen, at forværringen af hendes smerter igennem årene udelukkende var noget, som foregik i hendes hoved, dvs. årsagerne var psykiske, og at det var patientens bevidste valg om at ville være syg, fordi hun derved kunne tjene på det, samtidig med at hun fik en offentlig forsørgelse..... Ikke mindst set i lyset af, at lægen samme dag som hans politianmeldelse af patienten - havde flere artikler i Jyllands-Posten ang. netop "Patienter på pengejagt"
Ups... her var altså noget, der bare ikke kunne passe, vel? Det var, ganske enkelt for fantastisk til at være sandt, eller var det? Rosas link ender blindt for de fleste, fordi man skal have, vist nok, et udvidet abonnement på at kunne finde og læse visse links. Men papir forgår altså heller ikke så nemt, og netop i to gamle udklip fra Jyllands-Postens Erhvervssektionen fandt jeg begge artikler, begge offentliggjort d. 17. juli 2006 med overskrifterne: "Syge beskyldes for pengejagt" og "Pengene bestemmer over patienterne". Begge skrevet af journalisten Bo Jørgensen.

I artiklen: "Pengene bestemmer over patienterne" interviewer Bo Jørgensen den ledende overlæge på reumatologisk afdeling på Sygehuset Vendsyssel i Hjørring, Claus Rasmussen. Iflg. journalisten, mener Claus Rasmussen, at der er en nær sammenhæng mellem patienters uafsluttede økonomiske sager - f.eks. mod deres forsikringsselskaber - og deres chancer for at blive raske igen. (...) Mange patienter holdes fast i deres sygeroller i håb om at få høje erstatninger, som de kan få, hvis de forbliver i sygerollerne. (...)

Claus Rasmussen citeres yderligere for at have sagt under interviewet: "Jeg mistænker sjældent patienter, hverken for at lyve eller at overdrive deres symptomer. Men undersøgelserne tyder desværre på, at erstatningssystemet forhindrer de raskmeldinger, som man ser hos sammenlignelige patienter uden udsigt til erstatninger. Jeg er bevidst om, at jeg lægger mig ud med både patientforeninger, fagforeninger og erstatningsadvokater ved at påstå, at de ofte anbefaler patienter, at gå efter pengene i stedet for hurtigst muligt vende tilbage til arbejdsmarkedet. Men tallene påviser et endog meget stort misforhold, der kun kan skyldes, at patienterne forhindres i at blive raske."

Denne undersøgelse Claus Rasmussen henviser til er en uofficiel privat analyse af forhold omkring 1.100 nordjyder med ondt i ryg og nakke. Det kalder jeg for en fuld legitim udlægning af sludder for en sladder. Så er det sagt. Det er bare tragisk, at en TERM-læges hjemmesyssel kan i den grad slå kæmpe ringe i vandet og komme til at skade omdømmet og rygtet for tusinder af sagesløse, der reelt ikke kan bevise deres "uskyld" på anden måde, end ved at opgive deres erstatningskrav, idet nu, iflg. Claus Rasmussen - alene denne kendsgerning at en patient har en erstatningssag verserende - har en direkte betydning for indholdet af de diagnoser patienterne modtager fra de økonomiserende TERM-læger.

For det var ikke det sidste Claus Rasmussen har sagt i denne sag den gang i 2006. På ingen måde. Han fortsætter og og allerede den 3. september 2008 er læge Claus Rasmussen på banen igen, hvor han vil undervise de jydske fysioterapeuter om pengenes betydning for helbredelse eller mangel på samme for deres (fysioterapeuternes) rygpatienter. Mon fysioterapeuterne vil fremover afvise patienter med en uafklaret erstatningssag, men henvisning til Claus Rasmussens teorier.... For ellers kan jeg ikke rigtig se formålet med, at fysioterapeuterne skal præpareres til at have fokus på netop det....

Nuvel, det var den ene artikel. Iflg. den anden artikel: "Syge beskyldes for pengejagt" er det ikke kun patienterne, der skovler profit ind på skadeerstatninger til de syge patienter, der kunne blive raske meget hurtigere, hvis der ikke var disse erstatningssager til at sinke dem. At ansættelseschefen i Dansk Arbejdsgiverforeningen er rørende enig, kan vist ikke komme bag på nogen...

Iflg. Claus Rasmussen skriver journalisten Bo Jørgensen følgende: "Store honorarindtægter får advokater, forsikringsselskaber, fagforeninger og patientforeninger til at fastholde masser af patienter i deres sygeroller i stedet for at hjælpe dem tilbage i arbejde hurtigst muligt. (...) "En stor nordjysk patientundersøgelse (disse 1100 jyder med ondt i nakke og ryg/red.) påviser, ifølge Claus Rasmussen, at patienter med udsigt til at få større erstatninger f.eks. i forbindelse med arbejdsulykker er betydelig længere sygemeldte end patienter, der ikke har sådanne udsigter.

Årsagen er ifølge overlægen, at kun hvis patienterne forbliver sygemeldte, har de mulighed for at få udbetalt store erstatninger fra deres forsikringsselskaber. Undervejs genererer sagerne store honorarer til behandlere og rådgivere.

Ansættelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening Flemming Dreesen er enig i kritikken: "Folk, der er kommet ud for en arbejdsskade, skal selvfølgelig sikres fuld ud. Men systemet i sig selv skal ikke sygeliggøre folki. Man kan bestemt ikke udelukke, at behandlere og rådgivere i nogle tilfælde fastholder folk i deres sygeroller udelukkende af økonomiske årsager", siger han. "Det er som om, at man i en række af den slags sager mister overblikket og helt glemmer at tage hensyn til, hvad der er det mest optimale for patienten", tilføjer Flemming Dreesen, der er medlem af Ankestyrelsen - den sidste klageinstans."


Kilde: Jyllands-Posten, d. 17.o7.2006, "Patienter på pengejagt"

Sikke noget, sikke noget.... Ankestyrelsen? Det lover altså ikke godt for de arbejdsskadede... Ikke alene er de "omringet" af de læger, der ellers kun burde have fokus på patienten ("gør ikke skade" siger Hippokrates i Lægeløftet), men nu også klageinstanserne, arbejdsgivere og fra næste måned også jydske fysioterapeuterne - skal nok få bugt med disse uvårne patienter, der bare skal have fingeren ud, opgive deres erstatningssager og afsted til arbejdsmarkedet, hvor Dansk Arbejdsgiverforening allerede venter med en bred, venlig og varm omfavnelse...

Har I hørt om det før?