Bivirkninger efter influenza-vaccination

HP blev syg 2002 - skrev historien i oktober 2003

Efter at jeg som 67 årig har modtaget tilbud om gratis vaccination af ældre mod influenza i oktober 2002, har jeg udviklet en progressiv polyneuropati (nervebetændelse) i både hænder og fødder, samt haft "uforklarlige" blodpropper i hjernen og det ene øje.

De første symptomer på neuropati optrådte ganske kort tid efter vaccinationen mod influenza i oktober 2002, såvel i hænder som i fødder. Tæer på begge fødder (især storetæer) "sov" og tåspidserne blev meget sensitive (men ikke i søvnperioden).

Ved gang kunne kropsvægten ikke lægges på tæer eller forfod, og der opstod periodiske uprovokerede (ikke belastnings- eller berøringsrelaterede) stiksmerter i begge fødder. Højre fod var påvirket mest. Symptomer som "sovende fingre" viste sig lidt senere i højre hånd (mest tommelfinger).

Lægen sendte mig til en neurolog, der ekspederede mig videre til en klinisk neurofysiologisk hospitalsafdeling, hvor diagnosen "overvejende axonal sensorisk polyneuropati" blev stillet i marts 2003. Årsagen til symptomerne blev ikke klarlagt. Neurologen foreskrev behandling med Saroten. Desværre medførte medikamentet så store bivirkninger, at medicineringen måtte opgives.

Medio april 2003 fik jeg en blodprop i højre side af hjernen samt i højre øje. Ingen af de foretagne undersøgelser har endnu klarlagt årsagen, og der findes ingen indikationer i helbredstilstand eller livsførelse, der kan danne forklaring eller grundlag for blodproppernes opståen.

Efter blodproppen i øjet, er centersynet på højre øje gået tabt og tilstanden kan ikke bedres kirurgisk eller medicinsk. Desuden er der opstået varierende "uro" i venstre side af ansigtet, i kind, læbe (fortrinsvis underlæbe) kæbe i over- og undermund samt i venstre halvdel af tunge. Smagsevnen er nedsat og læbe og tunge i venstre side "hæver" i perioder. Der opstår symptomer på polyneuropati i venstre hånd.

Den neurologiske hospitalsafdeling foreskriver indtag af kolesterolsænkende og blodfortyndende medicin samt samme Saroten som foreskrevet af neurologen.

Fra udskrivningen fra hospitalet omkring 1.maj 2003 og til dato, har der været 2 konsultationer på det neurologiske ambulatorium, men årsagen til de opståede symptomer på polyneuropati og apopleksi er stadig ikke klarlagt. Ambulatoriet er af den opfattelse, at generne i mund og ansigt kan relateres til apopleksien (jævnfør scanningsresultater), mens "polyneuropatien" må anses som værende forgiftningsrelateret.

Ambulatoriets neurolog foreskrev indtag af Gabapentin, et middel mod epilepsi, der også med held kan anvendes mod neuropati. Desværre medførte medicineringen bivirkninger af så paralyserende karakter, at den blev opgivet. Andre smertestillende mediciner har været forsøgt anvendt uden held, og for nærværende afventes indkaldelse fra smerteklinik.

Nu, cirka 1 år efter influenza-vaccineringen og ½ år efter at blodpropperne meldte deres uvarslede ankomst, er polyneuropatien stadig inde i en progressiv udvikling, med et varierende men tiltagende gene- og smerteniveau. Der er fortsat og tiltagende gener (smerter) i begge fødder.

Tæer (især storetæer) "sover" på begge fødder, og tåspidserne er generelt meget sensitive. Der forekommer stadig periodiske uprovokerede stiksmerter, og periodiske smerter i fodrod på begge ben, samt stråling af smerter op i benet fra venstre fod. Ved gang kan kropsvægten stadig ikke lægges på tæer eller forfod.

Gener og smerter i begge hænder er tiltagende, med stærkt tiltagende gener i venstre hånd (mest i dagtimer). Fingerspidserne er permanent "sovende" og meget sensitive overfor berøring (kompenseres delvis ved brug af tynde bomulds- eller gummihandsker). Uro og smerte i fingrene er tiltagende og der opstår periodisk smertefuld stivhed i fingrene, samt periodisk hævelse og misfarvning af hånden med stigende smerteniveau. Der forekommer periodiske smerter i venstre håndrod og stråling af smerte op i underarm fra hånden.

Udviklingen er mest progressiv i venstre hånd, men generelt er der en tiltagende ømhed og smerte i begge håndflader ved greb og hold, samt i fingerspidser på begge hænder, hvor selv mindste anvendelse kan udløse smerte.

Jævnfør egen læge, kan disse symptomer sidestilles med symptomer på tungmetalforgiftning. Der er derfor henvist til arbejdsmedicinsk vurdering.
Generne i mund og ansigt er variable, men stadig en del af hverdagen. Periodisk sker der en "spredning af hævelse" i venstre halvdel af munden, til over- og underlæbe i højre side

Smagssansen er stadig reduceret og i perioder er munden ligeså sensitiv som fingerspidserne. Især tungen er blevet mere sensibel, og det kan forekomme smertefuldt at have mad i munden. Såvel om dagen som om natten kan ufrivillige bid i tungen forekomme

Det har været meget frustrerende, at lægerne endnu ikke har kunnet pege på årsagen til de opståede gener og smerter. Jeg har derfor selv søgt at finde nogle ledetråde på Internettet, hvor jeg blandt andet faldt over denne hjemmeside. Via andre sider på nettet, blev jeg opmærksom på den mulige forbindelse mellem influenza-vaccinationen og min aktuelle sygdom. Denne forbindelse er (endnu) ikke påvist af de læger der har mig under behandling.

Den modtagne influenza-vaccine indeholder stoffet Thiomersal, der er en kviksølvsforbindelse, som, hvis den ikke udskilles af kroppen, kan afstedkomme neurologiske lidelser. Thiomersal er ret giftigt, og selv om man fra offentlig side påstår, at det ikke er skadeligt, så er sammenhængen mellem stoffet og polyneuropati påvist i en række udenlandske undersøgelser. Også Serum Instituttet anfører i sin information omkring den aktuelle influenza-vaccine, at der selv om det er sjældent, kan forekomme neurologiske forstyrrelser såsom neuritis og GBS (Guillain-Barré Syndrom).

Grundet de meget lange ventetider i det offentlige sygehussystem, med ventetider på godt 2 måneder til neurologiske konsultationer, 2 måneder til arbejdsmedicinske konsultationer og 3 måneder til konsultationer for smertebehandling, har jeg selv taget kontakt til en læge der praktiserer orthomolekylær medicin. Formålet hermed er først og fremmest at få konstateret, om jeg er allergisk overfor kviksølv, og om jeg har pådraget mig en "kviksølvforgiftning". Er det tilfældet, så for at få hjælp til en udrensning af kviksølvet fra kroppen.

Med venlig hilsen
HP

Kilde: Arkiveret på Web.Arcive.org på hjemmesiden (også arkiveret) Guillain-Barré Syndrom (GBS) oprettet i 2000 af journalisten Sharon Marcussen. Hjemmesiden eksisterer fortsat, men er umulig at opnå forbindelsen til når man klikker på det oprindelige link, idet hjemmesiden viderestiller forespørgslen til sig selv på en måde, der forhindrer den i nogensinde at blive færdig.