“Folkets program”

Et interview med Dr. Matthias Rath, April 2003Efter Deres kampagne mod krig i Irak er det arabiske folk blevet interesseret i at vide mere om Dem, kan De måske fortælle os mere om hvad De har udrettet?

Lad mig først gøre opmærksom på, at jeg er læge, videnskabsmand og – fremfor alt – et menneske, en indbygger på vores planet med et ønske om at bevare denne planet intakt og ikke lade den blive brændt op af en tredje verdenskrig.

Som læge og videnskabsmand var jeg så heldig at kunne bidrage til adskillige områder, som jeg mener vil give menneskeheden mulighed for at skabe en sundere og forhåbentlig mere fredelig verden. Mine opdagelser inden for området naturlig helse, forebyggelse og behandling af
hjertekarsygdomme giver os chance for stort set at udrydde hjerteanfald, slagtilfælde, forhøjet blodtryk, hjertestop, uregelmæssig hjerterytme samt et udvalg af andre tilknyttede lidelser i denne generation og fremtidens generationer af menneskeheden.

Mit andet bidrag til menneskeheden var at afsløre medicinalindustrien som den største investeringsindustri på jorden, der bibeholder og fremmer en af de største svindelnumre i menneskehedens historie. Selv om annoncerne lover ”helse” eksisterer denne industris marked kun hvis der findes sygdom og masser af sygdom. Forebyggelse, behandling af de tilgrundliggende årsager samt udryddelse af sygdomme truer medicinalindustriens ”investeringsforretning i sygdom” og det såkaldte medicinalkartel søger derfor at modarbejde dette. I en offentlig præsentation i juni 1997 formulerede jeg for første gang den analyse, der kunne gøre enhver ædruelig, at selve den industri, der besidder monopol på global ”sundhedspleje” er den største forhindring for verdensbefolkningens mulighed for at nyde et sundt liv.

Den tredje bedrift jeg betragter som bemærkelsesværdig er det faktum, at jeg har kunnet udbrede denne livsvigtige information og analyse på et globalt plan. Ved at gøre dette følte den multitrillion store farmaceutiske investeringsgruppe sig så truet, at den nu prøver at cementere sit globale greb om verdensbefolkningen ved hjælp af lovgivning til beskyttelse af deres interesser samt til skrinlæggelse af borgerrettighederne.

Påskuddet for denne strategi er den såkaldte globale ”krig mod terrorisme”. Denne krig mod ”terrorisme” er ikke en rigtig krig. Den er strategisk udviklet og implementeret til at skabe en global tilstand af skræk og intimidering, der skaber grobund for implementering af sådanne drastiske retslige skridt ikke blot i USA men også overalt i verden.

Mine nærmeste medarbejdere forudså denne udvikling for mere end ti år siden. Det var på det tidspunkt, at den afdøde dobbelte nobelprisvinder Linus Pauling sagde til mig: “Dine opdagelser er så vigtige, at de truer hele industrier. En dag vil der måske endda blive rustet til krig for at forhindre dit gennembrud i at blive accepteret viden om.”

De dimitterede fra det medicinske fakultet og arbejdede som læge og forsker. Hvad fik Dem til at skifte til forskning i naturlige behandlinger?

Jeg begyndte inden for konventionel forskning i årsagerne til hjertekarsygdomme. På det tidspunkt mente man, at de høje kolesterolniveauer var hovedårsagen til hjerteanfald og slagtilfælde. Gennem påvirkning fra producenterne af medikamenter til sænkning af kolesterolniveauet fik lægerne at vide, at høje kolesterolniveauer beskadiger blodkarrenes vægge, hvilket medfører fortykkelse af væggene og i sidste ende fører til blokering af karrene med hjerteanfald og slagtilfælde til følge. I dag ved vi at dette blot var endnu en markedsføringshistorie fundet på af medicinalindustrien. Hvis høje kolesterolniveauer beskadiger blodkarrenes vægge, ville dette jo ske hele vejen langs det lange rørnet, der udgør vores blodkarsystem. Dette system ville så blive blokeret hvor som helst, ikke blot i hjertet eller hjernen. Med andre ord ville vi også få infarkter i næsen, øret, knæene, albuerne, fingrene og alle andre organer i kroppen. Dette er ganske klart ikke tilfældet.

Da var det så jeg opdagede, at hjertesygdomme i alt væsentligt er ukendt i dyreverdenen, hvorimod det blandt mennesker er en af de største dødsårsager. Den næste opdagelse var et gennembrud for naturlig helse verden over. Dyr producerer deres eget vitamin C i deres krop. Dette er nødvendigt for at producere forstærkningsmolekylerne i kroppen og dets blodkarsystem. Disse molekyler kaldes kollagen. Jo mere vitamin C, jo mere kollagen, jo mere stabilitet for vores blodkarvægge jo færre hjerteanfald. Dyr får meget sjældent hjerteanfald, fordi de producerer tilstrækkelige mængder vitamin C i deres egne kroppe. Mennesker kan ikke producere et eneste molekyle af dette vitamin, og vi får ofte for få vitaminer i vores kost, hvilket svækker vores blodkarsystem og udsætter det for udvikling af aflejringer. Disse aflejringer udvikles primært i områder, hvor vores blodkar udsættes for mekanisk stress, som f.eks. det pumpende hjertes kranspulsåre.

Denne serie opdagelser var så overbevisende, at det ikke alene forklarer, hvorfor dyr ikke får hjerteanfald, hvorimod mennesker gør, men også hvorfor vi får hjerteanfald og ikke næseanfald. I mellemtiden blev disse dramatiske resultater bekræftet af forskningsdata og kliniske forsøg hævet over enhver tvivl.

Så de videnskabelige opdagelser, der krydsede min vej, var den vigtigste grund til at jeg forlod konventionel forskning og rettede min opmærksomhed mod de molekyler, der er mest effektive i forebyggelse og helbredelse af vore dages sygedomme – de molekyler, der produceres af naturen og er nødvendige for at cellerne kan fungere optimalt.

Mange af Deres forskningsafhandlinger blev offentliggjort i videnskabelige skrifter. Hvad var det egentlige fokus for Deres forskning?

Opdagelsen om beskaffenheden af hjertekarsygdomme, der er årsagen til hjerteanfald og slagtilfælde var blot begyndelsen. Da jeg forstod, at vitaminer, mineraler, visse aminosyrer og sporelementer er nødvendige som biologisk ”brændstof” for millioner af celler i vores krop, blev det klart, at ikke blot hjertekarsygdomme og hjerteanfald kunne forebygges ved at udnytte denne viden, men at også et udvalg af andre af vore dages mest almindelige lidelser kunne forebygges. I de seneste år har mit forskningscenter i samarbejde med videnskabsmænd og doktorer verden over fastslået at det er hævet over enhver tvivl, at de efterfølgende sygdomme hovedsageligt skyldes langvarig mangel på disse mikronæringsstoffer (vitaminer, mineraler osv.). Ved at tilføre en optimal mængde af disse mikronæringsstoffer enten i vores almindelige kost eller ved at supplere vores kost, kan følgende lidelser start set forebygges: Forhøjet blodtryk (forårsaget af langvarig mangel på mikronæringsstoffer i millioner af celler i blodkarvæggen), hjertestop (mangel på mikronæringsstoffer i millioner af hjertemuskelceller) foruden uregelmæssig hjerterytme, diabetiske kredsløbsproblemer og andre lidelser.

En anden betydelig opdagelse var den naturlige måde, vi kan forhindre kræftceller i at sprede sig i kroppen. For nogle år siden offentliggjorde jeg information om, at alle kræftceller, uanset hvilken type kræft og uanset i hvilket organ den begynder, spredes på den samme måde. De bruger ”biologiske sakse” (enzymer), der kan klippe gennem vævsmolekylerne (kollagen) i vores krop. Jo mere aggressiv en kræfttype er, jo mere af disse kollagenfortærende enzymer producerer den.

Denne overskydende produktion af enzymer, der kan ødelægge væv, kan mindskes eller blokeres helt på naturlig vis ved at bruge aminosyrerne lysin og prolin kombineret med vitamin C og visse andre mikronæringsstoffer. For nylig fastslog vores forskningsfirma, at alle typer kræftceller, der var blevet studeret, kan blokeres ved at drage fordel af denne næringsstofsynergi til at blokere disse enzymers virkning. I Europa og USA er der allerede titusinder af kræftpatienter, der udnytter denne naturlige vej til forebyggelse og behandling af kræft. Flere hundrede af dem er allerede kommet sig fra sygdommen. Dette er endnu mere bemærkelsesværdigt i betragtning af at konventionel medicin indtil for nylig har betragtet kræft som en ”dødsdom”. Vi har omhyggeligt dokumenteret mange kræftpatienter med røntgenbilleder af deres lunger, og deres knogler før og efter denne naturlige behandling. Man kan rent faktisk se de dokumenterede succeshistorier på vores stiftelses website
http://www4.dr-rath-foundation.org/

Jeg er således i den priviligerede position, at jeg har bidraget til at få kontrol med nogle af vore dages mest almindelige lidelser. Det eneste spørgsmål, der nu er tilbage er, hvorfor denne information ikke er blevet udbredt verden over med det samme? For at kunne besvare dette bliver vi igen nødt til at tale om medicinalinvesteringsforretningen, der aktivt bekæmper ethvert gennembrud, der muliggør udryddelse af deres globale sygdomsmarked.

De er grundlægger af et nyt begreb inden for medicin “Cellemedicin” Kan jeg bede Dem forklare, hvad cellemedicin er samt fordelene ved dens indførelse?

Nu om dage er medicin delt op i forskellige discipliner efter kropsorgan. Kardiologen tager sig af hjertet, mavelægen tager sig af mave/tarmsystemet, ortopæden tager sig af knogler og hofter. Denne organvise fremgangsmåde ignorerer det faktum, at sundhed og sygdom ikke fastlægges på organniveau, men på niveauet for de millioner af celler, der udgør disse organer og menneskets krop. Langt den vigtigste årsag til denne forringelse af cellefunktionen og i sidste ende sygdom er mangelen på bioenergi på celleniveau. De allervigtigste bioenergimolekyler der kræves for at disse celler kan fungere korrekt er biokatalyster, små molekyler, der accelerer de kemiske reaktioner i disse celler. De allervigtigste blandt disse naturlige molekyler er vitaminer, mineraler, sporstoffer og visse aminosyrer. Cellemedicin er et nyt felt inden for medicin, der bruger denne viden til forebyggelse og behandling af vore dages mest almindelige sygdomme. På vores forskningscenter for cellemedicin fortsætter vi med at undersøge de specielle behov for mikronæringsstoffer til forebyggelse og korrektion af særlige sygdomme inklusive hjertekarsygdomme, kræft og infektionssygdomme.

Det står allerede klart, at medicin i det enogtyvende århundrede vil drage fordel af denne viden på globalt plan, og gøre det muligt for menneskeheden stort set at udfri sig selv for vore dages mest almindelige sygdomme inklusive hjertekarsygdomme og kræft. Der er ingen tid at miste. Hver eneste person på jorden kan forstå dette princip uden at have en lægeuddannelse. Hver eneste ansat i sundhedsvæsnet, hver eneste politiker, der er ansvarlig for folkets sundhed, bør straks gøre sig selv bekendt med disse videnskabelige fakta og udvikle nationale sundhedsprogrammer baseret på denne viden.

Hvorfor mener De, at naturlig behandling og kontrol er bedre og mere effektiv end traditionel medicinsk behandling?

Medicinalindustrien er en investeringsindustri. Som følge af dens beskaffenhed kan og vil den ikke producere lægemidler, der forebygger eller udrydder lidelser, fordi det eliminerer disse lidelser som et marked for den fortsatte brug af lægemidler. Dette faktum er svært at forstå og endnu sværere at acceptere. Men det er sandheden og alle bør høre om det.

Følgelig har 80% af lægemidlerne, der aktuelt findes på verdensmarkedet ingen bevist virkning. De dækker blot over symptomerne. Som et direkte resultat af dette faktum, begrænses vore dages mest almindelige lidelser inklusive hjertekarsygdomme, kræft, AIDS og mange andre sygdomme ikke, men fortsætter med at spredes til trods for at der kan fås effektive, ikkepatenterbare alternativer.

Biologi- og biokemistuderende verden over lærer om mikronæringsstoffernes rolle i cellernes optimale funktion. Uheldigvis er medicinalindustriens indflydelse på lægestudierne verden over, så stærk, at disse videnskabelige virkninger indtil videre ikke er blevet anvendt til at løse medicinske problemer. Forudsætningen for at verden kan nyde fordelene ved naturlig helsebehandling er både accepten af nye videnskabelige virkninger samt fjernelse af kunstige barrierer inden for medicin, der er økonomisk motiveret af medicinalindustriens investeringsforretning i sygdom.

Den afdøde dobbelte nobelprisvinder Dr. Linus Pauling beskrev Deres bedrifter som betydelige. Hvorfor mente han det?

Linus Pauling var den eneste forsker, der alene havde modtaget to nobelpriser. -Han modtog sin første nobelpris for kemi og den anden for fred for hans bidrag til tilvejebringelse af den første afrustningsaftale, det delvise forbud mod atomprøvesprængninger i 1963. Linus Pauling var en videnskabsgigant i det tyvende århundrede. Han havde løst molekylestrukturen på utallige uorganiske og organiske molekyler. Han var den første til at opdage proteiners strukturelle egenskaber (alpha helix) og den første genetiske lidelse (enkeltcelleanæmi).

Jeg lærte Linus Pauling at kende for mere end tyve år siden, da jeg var talsmand for de medicinstuderende i Tyskland og i bestyrelsen for de medicinstuderendes sammenslutning under Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Men vores bekendtskab på det tidspunkt var ikke primært baseret på videnskab – men snarere på vores fælles interesse i at arbejde for fred og atomvåbennedrustning.

Mange år senere havde min egen forskning inden for området hjertekarsygdomme fået mig til at erkende vitaminers rolle og jeg talte til ham om disse opdagelser. Han erkendte straks vigtigheden af denne opdagelse og inviterede mig til at blive den første direktør for hjertekarforskning på hans institut i Californien.

Linus Pauling og jeg var mere end videnskabelige kolleger. Vi havde samme vision om en sundere og mere fredelig verden. Det er således ikke overraskende, at Linus Pauling før sin død udtalte, at der ikke var tvivl om, at han anså mig for sin efterfølger.

Hvordan reagerede det konventionelle videnskabelige samfund på Deres arbejde og forskning?


Nye opdagelser går gennem tre stadier. Først gøres der grin med dem, derefter drages de i tvivl og til sidst anses de for at være selvindlysende. Mine opdagelser inden for området hjertekarsygdomme og kræft er ingen undtagelse. I den medicinske verden hvor mekaniske løsninger som f.eks. bypassoperationer og ballonkateter (angioplasti) er ”løsningerne” på hjertekarepidemien og røntgenbehandling og kemoterapi ”løsningen” for kræft, var muligheden for naturlig, sikker og billig forebyggelse og kontrol med disse sundhedsproblemer nærmest en revolution.

Inden for området hjertekarsundhed tog det mere end 10 år fra publikation af mit skelsættende videnskabelige papir ”Løsningen til gåden om menneskets hjertekarsygdomme”, før der skete et gennembrud i accept af konceptet. Men til sidst kom det den 4. maj 2002. Stanford Universitet, en af de førende medicinske fakulteter i verden inviterede mig til at præsentere dette gennembrud på deres symposium organiseret af det medicinske fakultet. Denne invitation afspejlede den voksende offentlige accept af vores nye forståelse af hjertekarsygdomme som en tidlig form for sømandssygdommen skørbug.

Denne præsentation opsummerede for første gang i en førende medicinsk institution, der er blevet brugt af det medicinske kartel i mere end et hundrede år, nogle af de mest fundamentale ubesvarede spørgsmål mht. kardiologi. “Hvorfor dyr ikke får hjerteanfald, men mennesker gør”; hvorfor vi får hjerteanfald men ikke næseanfald, hvorfor vores arterier bliver hårde (arteriosklerose), men ikke vores årer. Det er grunden til at ”venosklerose” er ukendt. Hele præsentationen dokumenteres på stiftelsens website.

På samme måde tog det ca. 10 år inden for kræftfeltet fra publikation af min opdagelse af den naturlige blokering af kræft ved hjælp af lysin og andre mikronæringsstoffer, før den blev præsenteret offentligt. Den 8. marts 2002 blev dette gennembrud annonceret på en helside i verdens største avis ”USA Today”. Det spredtes som en skovbrand og mange institutioner og lande udnytter nu denne viden.


Selv om jeg ikke har mødt modstand på et videnskabeligt grundlag, er modstanden fra medicinalindustrien meget aggressiv. I de sidste fem år har deres hovedstrategi været at prøve at gøre udbredelse af disse gennembrud inden for området naturlig ikke-patenterbar helse ulovlig, for at beskytte deres multitrillion dollar store globale investeringsforretning i sygdom.

Hvilken virkning havde Deres bøger på medicinalindustrien?

Min bog “Why Animals Don’t Get Heart Attacks – But People Do” (Hvorfor dyr ikke får hjerteanfald – men mennesker gør) nævnte for første gang “medicinalindustriens love”. Disse love identificerer medicinalindustriens handel i sygdom som en investeringsindustri og ikke en helseindustri. De demaskerer princippet om patentbarhed som et princip, der skifter denne industris retning fra forskning hen mod forrentning og ikke mod tilvejebringelse af verdensbefolkningens behov for sundhed. Denne bog dadler åbent medicinalinvesteringsindustrien for hundrede millioner menneskers alt for tidlige død verden over i løbet af de seneste årtier samt for hele økonomiers ruin. Denne demaskering af verdens største investeringsindustri som et multitrillion dollar stort bedrageri var en modig handling. Da jeg holdt min tale den 21. juni 1997 og åbent udtalte disse ting for første gang i historien til et publikum på 3500 mennesker i Tyskland, havde det følger over hele verden.

Den eneste grund til at medicinalindustrien ikke tog modforholdsregler mod mig, er at jeg forbandt denne skrupelløse ”handel i sygdom” med de største forbrydelser mod menneskeheden i det 20. århundrede: Massemordene i Anden Verdenskrig. Det er et historisk faktum, at Europas største petrokemiske- og farmaceutiske kartel finansierede Hitlers vej mod magten for 70 år siden. Anden Verdenskrig var primært en krig om erobringen af de naturlige ressourcer i Østeuropa og Asien.

Nürnberg-processen i 1946/47 fastslog, at Anden Verdenskrig ikke ville have været mulig uden det petrokemiske kartel kaldet I.G. Farben. Som resultat af denne proces blev I.G. Farben delt op i Bayer, BASF og Hoechst og nogle af lederne blev dømt for at starte en krig stik imod international ret, massemord, udnyttelse og plyndring af privat og offentlig ejendom i fremmede lande samt andre forbrydelser mod menneskeheden. Historien om koncernbaggrunden bag Anden Verdenskrig er dokumenteret i en bog af Josef Borkin ’The Crime and Punishment Of I.G. Farben’ (I.G. Farben’s forbrydelse og straf), som er dokumenteret på stiftelsens website.

Således var medicinalindustrien lige fra start af min demaskeringsstrategi i defensiven. Derfor kommer det ikke som en overraskelse, at de aldrig turde svare igen eller anlægge sag for injurier og bagvaskelse. I mellemtiden er min ti år lange indsats for at demaskere medicinalindustrien som et multitrillion dollar stort bedrageri blevet bekræftet i en ledende artikel i Europas største ugentlige tidsskrift ”Der Spiegel”. Denne artikel anklager åbent medicinalindustrien for svindel, bedrageri, og for at sætte menneskers liv på spil, beskadige landes økonomier verden over i en størrelsesorden på milliarder af dollar samt mange andre beskyldninger, jeg har fremsat i tidligere år. Det tog mere end 5 år fra min første offentlige sag mod medicinalindustriens handel i sygdom til den betydelige mediedækning, der nu bekræfter disse fakta. Dette er ikke nogen overraskelse, idet denne artikel ligeledes bekræfter, at medicinalindustrien er tæt tilknyttet de højeste politiske beslutningstagere i verden. Denne artikel afslører ligeledes, at selv nu, hvis en regering ønsker at gribe ind over for medicinalindustriens handel i sygdom, vil USA’s ambassader blande sig direkte på vegne af USA’s regering!

Jeg er glad over at have været pioner ikke blot inden for området naturlig helse, men også mht. demaskering af medicinalindustriens handel i sygdom. Artiklen i ”Der Spiegel” fra den 31. marts 2003 er den første dominobrik, der vil rive medicinalindustriens vægge ned inden for den nærmeste fremtid. Andre medier vil følge. Og det er godt. Det kan simpelt hen ikke ske at millioner af menneskers sundhed samt alle landes økonomier i hele verden, ofres til en håndfuld investorer, der konstant fornyer sig selv ved at støtte mere og mere skrupelløse politikere inklusive de nuværende administrationer i USA og Storbritannien med det primære formål fortsat kunstigt at bevare dette mulittrillion dollar store bedrageri på vores planet.

Kan Deres bøger fås overalt i verden?

Mine bøger er blevet oversat til mere end 10 sprog, og de kan fås på de fleste sprog i en trykt udgave. Vi tilbyder ligeledes disse bøger online på vores website, så alle og enhver, der er interesseret kan læse informationen der. Vi gør alt, hvad vi kan for fortsat at udbrede denne livsvigtige information til millioner af mennesker inklusive naturlig forebyggelse og behandling for hjertekarsygdomme, kræft og andre almindelige sundhedsproblemer.

Denne information er så grundlæggende, at den straks bør udbredes verden over. Vi byder alle aviser, radiokanaler, tv-stationer og andre medier, der forstår hvor vigtig denne meddelelse er, velkommen til at hjælpe med at udbrede den. De mest fremtrædende bøger er “Why Animals Don’t Get Attack Heart Attacks – But People Do”, der beskriver gennembruddet inden for områder som f.eks. hjerteanfald, slagtilfælde, forhøjet blodtryk, hjertestop, uregelmæssig hjerterytme og andre hjertekarproblemer. Bogen ”Cancer” (Kræft) beskriver gennembruddet i den naturlige kontrol af kræft. Denne bog beskriver for første gang, at kræft ikke længere er det samme som en dødsdom. Den tredje bog jeg skrev er en dokumentation af min 10 år lange kamp mod det medicinske kartel. Den har titlen ”In The Name Of Mankind” (I menneskehedens navn).

Hvorfor har vi ikke hørt om disse gennembrud tidligere?

Svaret er indlysende. Medicinalindustrien er ikke en industri, der er opstået naturligt. Den blev kunstigt skabt af investorer, der for at kunne tjene penge på sygdom, blev nødt til at forhindre naturlige ikke-patenterbare medicinske behandlinger i at blive tilgængelige overalt i verden.

I begyndelsen af det 20. århundrede kontrollerede Rockefeller-gruppen allerede det meste af olieforretningen i USA og mange andre lande. Baseret på disse trillioner af dollars i indtægt, definerede denne investeringsgruppe et nyt marked: Menneskets krop. Overskuddet fra eller forrentningen af denne investering var afhængig af at de opfundne lægemidler kunne patenteres. Denne nye investeringsindustris trillion dollar overskud blev brugt til systematisk at omdanne medicin til en farmaceutisk drevet invsteringsforretning. I løbet af nogle få årtier var medicinen under disse interessegruppers kontrol via deres indflydelse i de medicinske fakulteter, i medierne og i den politiske arena.

Et af de primære problemer denne industri stod over for var konkurrencen fra naturhelseprodukter. Mellem 1920 og 1935 blev de fleste vitaminer og vigtige næringsstoffer, der er nødvendige for optimal cellemetabolisme, opdaget. Det var klart for den videnskabelige verden, at uden disse vigtige molekyler i cellemetabolismen, ville disse celler ikke fungere ordentligt og således udgøre et udgangspunkt for sygdom.

De farmaceutiske investeringsstrateger erkendte dette, og gik i gang med en global kampagne for at forhindre denne livsvigtige information i at blive kendt viden om af verdens befolkning. Men forsøg på at bringe denne information til tavshed var blot det første skridt. Yderligere strategiske skridt til at opbygge medicinalindustriens bedrageriske forretningsplan omfattede at drage sundhedsinformationen om disse naturlige, ikke-patenterbare behandlinger i tvivl og i sidste ende forbyde alle forebyggende og terapeutiske udtalelser om naturlige behandlingsformer.

Alle disse forholdsregler havde et og samme formål: At beskytte den medicinske investeringsindustri baseret på patenterbare lægemidler, der blot dækker over symptomerne mod naturlige, ikke-patenterbare behandlinger, der er vigtige for bevarelse af cellesundhed. I skarp kontrast hertil blev de videnskabelige fakta om naturlige molekyler vigtige for fundamentale cellefunktioner og beskrevet i biologitekstbøgerne et spørgsmål om liv og død for hele denne investeringsforretning. Hvis sygdomme kan forebygges ved at optimere cellesundhed med naturlige ikke-patenterbare molekyler, vil dette true hele grundlaget for den farmaceutiske investeringsforretning i sygdom. En sygdom, der kan forebygges eller udryddes, er ganske enkelt ikke noget marked længere.

Det er særligt vigtigt at tænke over den indflydelse medicinalindustrien har på lægestanden. Gennem oprettelse af private medicinske fakulteter i USA, inklusive de såkaldte “Ivy League” universiteter som Harvard, Yale, Mayo Clinic og andre, købte den farmaceutiske investeringsindustri ganske enkelt lægernes anskuelser verden over. I stadig stigende grad fokuserede undervisningen i medicinske behandlinger på lægemidler og – på samme tid – blev naturlige helsebehandlinger effektivt stemplet som ”gammeldags”.

Næsten ingen læger der tager eksamen fra et medicinsk fakultet i de seneste årtier har hørt at den første nobelpris for C vitaminets rolle i cellemetabolisme blev uddelt i 1937. Derfor forlod generationer af læger – millioner af dem verden over - i løbet af mere end et halvt århundrede de medicinske fakulteter uden nogen viden om vitaminers, mineraler og sporstoffers livsvigtige rolle og fordele for sundheden.

Alle og enhver kan straks forstå de katastrofale konsekvenser af denne investeringsstrategi på menneskets sundhed globalt ved at se på følgende fakta.

Næsten ingen blandt 6 billioner mennesker, der er i live i dag ved, at menneskets krop ikke producerer vitamin C. Nu er det blevet et videnskabeligt faktum, at det er dette vitamins molekyle (der er kendt for at beskytte arterierne mod sømandssygdommen skørbug), der ligeledes er den primære faktor for forebyggelse af hjerteanfald, slagtilfælde og andre hjertekarsygdomme. Således skabte den enkle bandlysning af denne livsvigtige viden fra lægestanden i medicinalindustriens interesse, med fuldt overlæg den hjertekarepidemi, der udgør den største helseepidemi i den industrialiserede verden så vel som i de mest bymæssige områder i udviklingslandene. Næsten ingen af de mennesker, der lever på Jorden nu om dage ved, at menneskets krop ikke producerer det naturlige aminosyre lysin, der er en væsentlig bygningsblok for proteiner. Nu viser det sig, at det er dette naturlig molekyle, lysin, der er en af de vigtigste faktorer til at forhindre kræftceller i at sprede sig i kroppen. Kræft er den næststørste epidemi i den industrialiserede verden og de lægemidler, der sælges i løbet af den sidste måned i en kræftpatients liv er en af de mest profitable markeder i den farmaceutiske handel i sygdom.

Således vågner menneskeheden i begyndelsen af det 21. århundrede op fra et mareridt. Med udbredelsen af enkel helseinformation om de molekyler, der er behov for til optimal cellefunktion, men som ikke produceres af vores krop, kunne to ud af tre liv i den industrialiserede verden samt lande på tærsklen være blevet reddet.

Og vi bliver også nødt til at forstå, at det faktum, at verdens folk ’sov’ i et helt århundrede, ikke skyldes at vi ikke er intelligente mennesker. Vi bliver nødt til at forstå, at for at medicinalindustriens bedrageri kan fungere, bruger den billioner af dollar på svindelnummeret og på at skabe en kunstig facade som ’menneskehedens velgører’. For at nå dette mål har denne industri brugt dobbelt så meget på ’markedsføring’, som den har brugt på forskning.

Donald Rumsfeld, den nuværende krigsminister i USA, har været administrerende direktør for adskillige multinationale medicinalvirksomheder. Han modtog flere priser for sit arbejde for denne industri, før han blev udnævnt til sin nuværende position i Bush-administrationen. Der er ingen tvivl om, at Rumsfeld og alle direktørerne i denne industri – inklusive Rockefeller investeringsgruppen – er vidende om disse fakta. De ryster i deres bukser for at sandheden om medicinalindustriens handel i sygdom spredes verden over som en skovbrand. Hvis det sker er deres skæbne beseglet: De vil blive holdt ansvarlige for millioner af menneskers død som følge af sygdomme, der kunne være blevet forhindret, hvis det ikke havde været for deres forsætlige beslutninger. De ved: At de enten bliver nødt til at ydmyge menneskeheden i en krig og et globalt ’Big Brother’ scenarium, eller også vil menneskeheden ydmyge dem. Der er ingen gylden middelvej. Dette er baggrunden for den nuværende krig. Dette er årsagen til at de tager kampen op med hele planeten.

I mere end et århundrede har det multitrillion dollar store farmaceutiske bedrageri haft som forudsætning, at bandlyse livgivende naturlig, ikke-patenterbar sundhedsinformation til forebyggelse af vore dages mest almindelige sygdomme. Så ingen bør være overrasket over, at de gjorde netop det, og at vi ikke hørte om disse gennembrud tidligere.

Men hvad med WHO, forsøgte den ikke at fremme ernæring?

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, blev oprettet for mere end 50 år siden med det formål at forbedre menneskers sundhed verden over. Et af deres første mål var at udbrede information om ernæring. Sammen med Fødevare og landbrugsorganisationen, FAO, udgav WHO årlige ‘Fællesrapporter om ernæring’ – i omkring et årti.

Efter den tid havde de farmaceutiske investeringsinteresser fuldstændig overtaget kontrollen med WHO. Fra da af blev den omdannet til det stik modsatte. I 1963, blot 15 år efter at WHO var blevet grundlagt med det formål at tjene verdensbefolkningen, var den blevet til et instrument for det globale farmaceutiske kartel. I 1963 blev der lanceret en ny kommission specielt til at forhindre mikronæringsstoffer (vitaminer, mineraler og aminosyrer) i at blive brugt til at forebygge, kurere og udrydde sygdom. Målet for den såkaldte WHO/FAO “Codex Alimentarius” (ernæringsstandard) kommission var at fastlægge kunstige “øvre grænser” for at forhindre verdensbefolkningen i at bruge disse naturlige komponenter til terapeutiske formål. Denne kommission startede ligeledes en ”hellig krig” mod udbredelsen af information om naturlig helse mht. de beviste videnskabelige fordele ved disse mikronæringsstoffer.

På denne måde misbrugte farmakartellet WHO som deres globale instrument til at gå ind for den første globale lovgivning – protektionistiske love om kunstigt at sikre patenterede lægemidlers globale sundhedsmonopol. På denne måde er denne organisation, der blev oprettet til at forbedre verdensbefolkningens sundhed, i de sidste 40 år blevet misbrugt af en håndfuld investorers interesser til at gøre præcis det modsatte: At holde verdensbefolkningen uvidende om livsvigtig information om forebyggelse af vore dages mest almindelige sygdomme.

Publikationen af mit 10-punkts program “Sundhed for alle inden år 2020” på verdenstopmødet i Johannesburg i august 2002 markerede et vendepunkt for denne organisation. De mere en 100 statsoverhoveder blev opmærksom på medicinalindustriens bedrageriske beskaffenhed samt alternativerne inden for naturlig helse, og kampen for at genvinde WHO og bruge det til fordel for

verdensbefolkningen er begyndt. Udviklingslandene fra Afrika, Sydamerika og Asien leder dette historiske slag. Men vi må ikke snyde os selv. Det farmaceutiske kartels kræfter, der er indgroet i WHO, giver ikke frivilligt op. Verdensbefolkningen er nødt til at vågne op til det faktum, at interessegrupperne, der omdannede WHO til at tjene det modsatte formål, er de samme interessegrupper, der har fremtvunget krigen mod Irak og den aktuelle internationale krise på denne planet. Således vil krigen for kontrol med WHO blive udkæmpet med den samme brutalitet som en militæraktion. Tilstå mig denne sammenligning - når alt kommer til alt er antallet af ofre i begge tilfælde tusindvis eller millionvis af mennesker.

Resultatet af denne kamp om kontrollen over WHO er vis: Verdens befolkning vil for deres egen skyld og for kommende generationers skyld vinde denne kamp og genvinde kontrollen med denne verdensorganisation. Hvor lang tid det vil tage, afhænger i sidste ende af om verdens befolkning bliver informeret om denne udvikling og giver deres regeringer besked om at handle på det nationale og internationale plan. I mellemtiden er det vigtigt, at der er organisationer, der ikke kan købes, bestikkes eller påvirkes på nogen anden måde. Stiftelsen, Dr. Rath Health Foundation, blev grundlagt med henblik på at bidrage til dette mål.

De nævnte Codex Alimentarius kommissionen. Kan De forklare mere om den?

Codex Alimentarius er en kommission i WHO og FAO. Ca. halvdelen af dens medlemmer er direkte eller indirekte tilknyttet medicinalindustrien. Selvom Codex Alimentarius behandler forskellige problemer med hensyn til beskyttelse af fødevarer, er størstedelen af dens tid, indsats og ressourcer blevet spildt i medicinalindustriens kamp mod udbredelse af information om naturlig helse med hensyn til vitaminer, mineraler og andre vigtige næringsstoffer.

Efter mine opdagelser mht. skørbug-hjertesygdomsforbindelsen, min bogs succes “Why Animals Don’t Get Heart Attacks” og efter et første forsøg på at forbyde naturlige behandlinger i USA fejlede i 1994, genoplivede lægemiddelfirmaerne “Codex Alimentarius” i 1995. Siden da har de ført en indædt kamp for at beskytte medicinalindustriens handel i sygdom mod effektive, sikre, ikke-patenterbare mikronæringsstoffer. Denne kommission mødes nu hvert eneste år bag lukkede døre. Dens primære mål er at forbyde påstande om forebyggende og terapeutiske helsebehandlinger tilknyttet vitaminer, mineraler og andre vigtige næringsstoffer. Disse skrupelløse anbefalinger ville blive sendt videre på vegne af det farmaceutiske kartel til FN’s generalforsamling med en anbefaling om at blive bindende lov for alle medlemslande i FN, dvs. verden over. Det er i det mindste det farmaceutiske kartels plan.

I de seneste år har vi organiseret regelmæssige protester mod det farmaceutiske kartels ‘Codex’- planer, inklusive videnskabelige konferencer, åbne møder og protestkampagner vendt mod medlemmerne af ‘Codex’ kommissionen og de regeringer, der stadig støtter den. I de seneste protestkampagner nåede mere end 600 millioner (!) protestbreve regeringerne og medlemmerne af parlamenterne i de lande, der stadig støtter denne skrupelløse indsats.

Aftenen før ‘Codex’ mødet i november 2002 i Berlin havde vi en konference med sundhedseksperter fra overalt i verden inklusive Sydafrika. Ikke overraskende var det på dette ’Codeks’-møde den officielle delegation fra Sydafrika for første gang demaskerede hykleriet bag ’Codex Alimentarius’. For at kunne forstå vigtigheden af dette skridt er det nødvendigt at afklare følgende fakta:

Ingen ved sine fulde fem ville støtte et forbud mod naturlig helse uden videre. Medicinalkartellet havde derfor brug for et påskud for de politikere, der endnu ikke havde besluttet sig, til at erklære naturlige helsebehandlinger ulovlige. Påskuddet var opfindelsen af ikke-eksisterende bivirkninger fra vitaminer. Naturligvis eksisterer disse bivirkninger kun i medicinalinteressegruppernes fantasi og på tegnebordet i deres globale PR-maskine. Vitaminer, mineraler og aminosyrer er livets byggeklodser, og kroppen kan eliminere evt. overskud uden problemer.

Dette står i skarp kontrast til syntetiske lægemidler. Fordi de er syntetiske, kender kroppen dem ikke, og dette er årsagen til at næsten alle lægemidler har alvorlige bivirkninger. Ifølge 15. april 1998 nummeret af Journal of the American Medical Association er disse bivirkninger fra lægemidler blevet den fjerdestørste dødsårsag i den industrialiserede verden. Den farmaceutiske PR-maskine ignorerer blot disse fakta, når den prøver at manipulere verdensopinionen og sætte en klemme på de politikere, de behøver til at vedtage disse skrupelløse anbefalinger fra Codex Alimentarius.

Det er på denne baggrund, at vi skal se den position den sydafrikanske regering indtog på ‘Codex’ mødet i 2002, hvor den demaskerede det farmaceutiske kartels ti år lange hykleriske indsats inden for ‘Codex’ ved at støtte vores argumenter og erklære det regeringens officielle position. Men det var ikke noget tilfælde. To år tidligere havde den sydafrikanske regering taget kampen op mod det farmaceutiske kartel ved at nægte at betale patentafgifterne på AIDSlægemidlerne.

Deres argument var indlysende: Hvis de skulle betale disse ublu patentafgifter på disse lægemidler, ville det gøre dem utilgængelige for størstedelen af befolkningen i Sydafrika og udviklingslandene. På denne måde sætter medicinalindustrien forsætligt millioner af menneskers liv i Afrika og verden over på spil ved at insistere på disse gigantiske profitmargener . Det farmaceutiske kartel – dvs. International Federation of Pharmaceutical Manufacturers – var arrogant nok til at lægge sag an mod den sydafrikanske regering i retten i Pretoria. Det var ikke nogen overraskelse at denne krig ikke blev vundet i retslokalet, men i den offentlige menings retslokale.

Verdensomfattende protester mod “drab i medicinalindustriens interesse” gjorde det umuligt for det farmaceutiske kartel at fortsætte denne retssag. I januar 2001 blot nogle få uger efter at den havde udfordret den sydafrikanske regering i retten, indrømmede det farmaceutiske kartel sit nederlag og trak sit sagsanlæg tilbage. Den sydafrikanske regering havde vundet en historisk sejr mod det farmaceutiske kartel. I mellemtiden følger mange lande den sydafrikanske regerings eksempel og producerer deres egne lægemidler uden at betale de kvælende patentafgifter.

De nævnte AIDS lægemidler. Findes der naturlige alternativer til disse lægemidler?

Det er et videnskabeligt faktum, at alle virusser i alt væsentligt kan blokeres delvist eller fuldstændigt med naturlige behandlinger. Askorbinsyre (vitamin C) reducerer multiplikation (replikation) af virusser. Et forsøg offentliggjort i den indflydelsesrige Proceedings of the National Academy of Science USA i 1990 viste at vitamin C i mængder, der kan indtages af mennesker dagligt kan blokere replikation af HIV-virus med mere end 99,9%! Proceedings of the National Academy of Sciences i USA er en af de mest læste videnskabelige publikationer i denne verden. Derfor har den farmaceutiske industri, Verdenssundhedsorganisationen og lægesamfundet vidst, at der findes naturlige, ikke-patenterbare alternativer til lægemidler. Desuden er disse naturlige behandlinger mere effektive end alle nuværende farmaceutiske midler til kontrol af sygdommen.

Et andet væsentligt stof til blokering af spredning af virusser er aminosyren, lysin. Da alle virusser spredes ved at fortære det omgivende væv (kollagen) med hjælp fra enzymer (kollagenaser) vil neutralisering af disse enzymer reducere eller forebygge spredningen af virussen. De naturlige aminosyrer, lysin og prolin, har vist sig netop at have denne effekt. Desuden har vitamin A og andre vigtige næringsstoffer vist sig at styrke immunforsvaret og derved bidrage til effektiv forebyggelse og behandling af AIDS.

Vi har dokumenteret mange af disse forsøg på stiftelsens website, så alle kan drage øjeblikkelig fordel af denne information og hjælpe med at sprede den livsvigtige besked – patienter, såvel som ansatte i sundhedsvæsnet og sundhedspolitikere.

Hvorfor mener De, at FN’s AIDS program er til fordel for medicinalindustrien?

De fleste af FN’s programmer domineres af farmaceutiske interessegrupper. Dette gælder også FN’s AIDS program.

Vi bliver nødt til at forstå, at den farmaceutiske industri nu har påbegyndt en kamp for deres troværdighed i udviklingslandene så vel som i de industrialiserede lande. Flere og flere af disse lande indser, at der findes naturlige alternativer til lægemidlerne, der ikke alene er mere effektive, men også kan købes til en brøkdel af prisen og uden at betale uoverkommelige patentafgifter. Således har mange regeringer i verden erkendt medicinalindustriens skrupelløse beskaffenhed og dens bedrageriske forretningsplan i dens ’handel i sygdom’ og de fokuserer nu deres nationale sundhedstrategier på naturlige sundhedsprincipper. Vi bliver nødt til at forstå, at alle lande, der beslutter at tage afstand fra den farmaceutiske handel i sygdom er som et søm i denne investeringsindustris kiste. En sådan beslutning betyder ikke blot, at medicinalindustrien kun vil tjene en brøkdel af dens tidligere indtægter i et sådan land. Der er en meget mere agtværdig konsekvens: Hvert enkelt land, der vender ryggen til medicinalindustriens handel i sygdom udgør et bidrag til, at verden ser det århundrede gamle bedrageri i øjnene, som de farmaceutiske investeringsgrupper har holdt i live ved at bibeholde og fremme sygdom.

Konsekvenserne efterhånden som flere og flere lande frigør sig fra det farmaceutiske kartels åg, er katastrofale for denne industri. Forestil Dem hvad der vil ske, når flere og flere lande i verden erkender, at AIDS epidemien kan begrænses ved at give tilstrækkelig vitamin C og andre ikkepatenterbare naturlige behandlinger i optimal mængde til deres befolkning. Forestil Dem reaktionen fra mennesker, der indser, at medicinalindustrien med forsæt har tilbageholdt livsvigtig information om disse naturlige ingredienser fra dem?

Vi er for øjeblikket vidner til hvordan folk vender ryggen til medicinalfirmaerne globalt. Regeringerne i Jordan, De Forenede Arabiske Emirater, Nigeria, Sydafrika, Angola, Malawi og mange andre afrikanske regeringer så vel som Folkerepublikken Kina har besluttet at gå i gang med strategier for naturlig sundhedspleje. Det den farmaceutiske investeringsindustri står over for er ikke blot en ‘dominoeffekt’ – det svarer til ’Berlin-murens fald’ for den globale medicinalindustris ’handel i sygdom’.

For at kunne tjene folket og de nationer, der er mest påvirket af AIDS, bliver FN og alle dens organisationer nødt til at udnytte gennembruddene inden for naturlig helse og gøre denne viden og disse behandlingsformer tilgængelige for verdens befolkning så snart som muligt.

Har De ikke fået fjender ved at angribe så stærk en interessegruppe som medicinalindustrien?

Jeg har set disse kræfter i øjnene lige siden jeg overtog posten efter den dobbelte nobelprisvinder Linus Pauling. Lige fra begyndelsen var jeg helt på det rene med, at opdagelsen af skørbug-hjertesygdomsforbindelsen alene destruerer et multitrillion dollar farmaceutisk marked for altid. Så jeg tog udfordringen op, om at udfri menneskeheden fra denne bedrageriske og umoralske industris åg fuldt bevidst.

Når jeg nu ser tilbage, er der nogle vigtige erfaringer der kan læres af. Hvis én enkelt videnskabsmand, en eneste mand kan gøre en sådan forskel for forløbet af menneskelige hændelser med hensyn til at vælte den største investeringsindustri på jorden omkuld, skyldes det ikke alene min egen styrke. Hovedårsagen til at jeg sammen med nogle få mennesker kunne igangsætte det tyvende århundredes største investeringsindustris forfald var, at denne industris beskaffenhed var bedrag: At love ’helse’ men sælge mere og mere sygdom.

Da først bedrageriet var afsløret, fandtes der intet forsvar, der kunne beskytte den fra forfald. Derfor har medicinalindustrien, i alle de år jeg har konfronteret den og anklaget den offentligt for at være svigagtig og risikere millioner af menneskers liv, aldrig turde gå åbent til modangreb. Og den har heller ikke åbent og ærligt sat spørgsmålstegn ved mine opdagelser.

Men der er dog sket det, at nogle af de farmaafhængige medicinske opinionsdannere og medier har gjort forsøg på at bringe mig i vanry som person. Men denne skæbne overgår alle, der tør stå op for, hvad der er ret og rimeligt. Jeg håber, at mange unge mennesker, fremtidige generationer, kan lære af dette eksempel og vil have modet til at stå inde for, hvad de anser for ret og rimeligt, når deres tid kommer.

Hvad angår min personlige sikkerhed spørger mange mig, om jeg ikke er bange for mit liv. De henviser til John le Carrés seneste roman ’The Constant Gardner’ og det faktum, at medicinalindustriens forretningsmodel ikke har nogen respekt for liv. John le Carré skrev selv i sin epilog til bogen, at mens han arbejdede på denne bog, stod det ham klart, at “sammenlignet med den medicinske virkelighed, var hans roman at sammenligne med et feriepostkort”. Hvis man befinder sig i en privilegeret situation, som jeg gør, hvor man kan gøre en forskel for millioner af mennesker på Jorden i mange generationer fremover, så vælger man den rette vej. At tale sandhed så det kan høres hvor som helst bliver din bedste beskyttelse mod de interessegrupper, der er imod dig. Den serie åbne breve jeg offentliggjorde på vegne af vores stiftelse i forskellige lande var blot endnu et skridt i denne proces.

Hvad var målene for Deres globale informationskampagne “Make Health - Not War”?


Lige fra starten af den nuværende internationale krise, var verdensbefolkningen mistænksom med hensyn til den såkaldte ”krig mod terrorisme” udbredt af Bush-administrationen. I alle offentlige møder mod denne krig hvor som helst i verden, var der plakater, der afslørede et af de sande motiver bag denne krig: Olie.

Hvis du kun har olie som dit mål, behøver du ikke skabe global massehysteri; og du behøver ikke at omdanne samfundet i USA til en paramilitær stat, og du behøver ikke bygge et komplet ‘Big Brother’ kontor med 67.000 mennesker til at udspionere dine egne borgere – alt sammen under påskuddet ‘Homeland Security’ (Sikring af hjemlandet). Dette giver kun mening, hvis du er bange for noget i dit eget hjemland og hele befolkningen potentielt truer din økonomiske profit og din politiske observans.

Som jeg forklarede i mine åbne breve gentagne gange, nyder medicinalindustrien størst fordel af denne krise, krigen mod Irak og den potentielle tredje verdenskrig. Stillet over for ødelæggende sagsanlæg verden over i august 2001 var medicinalindustrien den der drog størst fordel af de tragiske hændelser den 11. september. I et forsøg på at dæmme op for den flod af manglende troværdighed dens svindelforetagende blev udsat for, stod investeringsgrupperne bag denne industri over for alle deres investeringers forfald.

Det er vigtigt at forstå, at hvis man skaber den største investeringsindustri på planeten Jorden baseret på et svindelnummer, og svindelnummeret bliver afsløret, er der ikke en eneste sektor i samfundet, der ikke vil blive berørt. Dette er præcis den situation Rockefeller gruppen for øjeblikket står overfor. Dette er årsagen til at de indsatte Donald Rumsfeld, en tidligere direktør for multinationale medicinalvirksomheder, i posten som krigsminister, hvor han i alt væsentligt bestemmer hvor bomberne skal falde og hvor længe. Dette var årsagen til at medicinalindustrien var langt den største bidragyder til George Bush’s valgkampagner inklusive midtvejsvalgene i november 2002, der havde en klar krigsdagsorden.

Tro ikke, at disse interessegrupper – stillet over for deres eget forfald – har nogen skrupler over at trække hele menneskeheden med sig. En sådan situation udløste for 400 år siden overgangen fra middelalderen til moderne tider i Europa. Stillet over for deres egen tilintetgørelse startede de herskende magter på den tid en krig mod deres eget folk. I “30-års krigen” (1618 - 164 blev en tredjedel af Europa lagt øde og mange millioner liv blev ofret.

Kan De uddybe denne historiske parallel, der afsluttede middelalderen?

For 400 hundrede år siden lærte millioner af almindelige mennesker i Europa at læse og skrive som følge af opfindelsen af trykpressen og oversættelse af de første bøger fra latin til talesprog. Denne ‘udfrielse fra analfabetisme’ afsluttede middelalderen i Europa og igangsatte, det vi i dag kalder moderne tider. Ingen magt, ingen krig, intet diktatur kunne få millioner af mennesker til at opgive deres ret til at læse, skrive, lære og skabe sig et anstændigt liv.

På samme måde i dag vil ingen krig, ingen begrænsninger i borgerrettighederne, ingen ‘Big Brother’ tilstand kunne standse udfrielsen af menneskeheden fra medicinkartellets åg. For mange mennesker er allerede døde forgæves, for mange økonomier er allerede blevet ruineret af disse koncerninteresser, og nu forstår verdensbefolkningen hvorfor alt dette sker, og de vil fortsætte med at kæmpe for deres ret til naturlig helse.

Vores kampagne ”Make Health - Not War” viser medicinalindustriens interesser bag den nuværende krig og den næste ‘verdenskrig’, der allerede er blevet bebudet af tidligere CIAdirektør James Woolsey. Den er også en appel om at tage affære og ikke lade stå til. Alle og enhver hvor som helst i verden kan straks udnytte de store gennembrud inden for naturlig helse. Hver eneste husholdning, hver eneste lægepraksis, hver eneste hospital og hvert eneste sundhedsvæsen, der udnytter principperne om naturlig helse frarøver de farmaceutiske interessegrupper de penge, de behøver til at finansiere den næste krig. Det er grunden til, at de to områder er så tæt forbundne.

Verdensbefolkningen får øjnene op for det faktum, at de samme interessegrupper, der fortsætter med at lade sygdomme slå millioner af mennesker ihjel for profitten, er de samme interessegrupper, der nu er i gang med at trække menneskeheden ind i en tredje verdenskrig. Og verdensbefolkningen opdager, at denne sundhedssektor er den allerstørste strategiske sektor, der kan ændre vores planets skæbne hen mod en sundere og mere fredelig verden. Ligningen er ganske enkel. Der er en håndfuld investorer, der ønsker at fortsætte med at udnytte sygdom og krig, og der er mere end 6 billioner mennesker interesse i en verden uden sygdom og uden krig. Resultatet af denne kamp er helt sikker. Vi, folket, vil vinde, men flere og flere mennesker behøver at slutte op.

Hvem finansierede Deres kampagne “Make Health - Not War”?

Denne kampagne blev mulig da mennesker, der allerede var blevet hjulpet af naturlige helsebehandlinger, tilbød at bidrage til den. Vores forskningsinstitut tilbyder viden og naturlige helseprogrammer, der giver mennesker med hjertesygdomme, hjertestop, forhøjet blodtryk, diabetiske kredsløbsproblemer, kræft, osteoporose og mange andre lidelser mulighed for at drage fordel af gennembruddene i naturlig helse inden for områderne vitaminforskning og cellemedicin. Hundrede tusinde mennesker og patienter på 5 kontinenter udnytter allerede disse gennembrud. Fordelene for helbredet går i mange tilfælde videre end noget, de nogen sinde oplevede med lægemidler.

Følgelig nyder de ikke blot fordelene ved disse naturlige helseprincipper, men de ønsker også at denne viden skal udbredes verden over, så andre mennesker kan blive hjulpet, som endnu ikke kender noget til disse gennembrud. Derfor kommer opbakningen af denne kampagne fra mennesker, der i de fleste tilfælde oplevede fordelen ved hvad de tror på, og hvad de kæmper for i deres eget liv og på deres egen krop. Ellers havde denne verdensomspændende informationskampagne ikke været mulig.

Hvad er nogle af de mest bemærkelsesværdige resultater af Deres kampagne “Make Health - Not War?”

Ved at afsløre medicinalindustrien som igangsætter og primære begunstigede koncern i den nuværende internationale krise og krigen, bidrog vi i høj grad til, at denne krig blev nægtet enhver legitimitet og ethvert mandat af det internationale samfund. De, der førte krigen, kan nu drages til ansvar for internationale domstole for resten af deres liv, når først verdensbefolkningen står sammen om dette krav.

Publikation af mine åbne breve i ”New York Times” var et forsætligt valg. New York Times trykkes i en storby, der er vært for FN. Næsten aldrig tidligere i historien har så mange politikere, statsoverhoveder og regeringsrepræsentanter givet møde i FN’s hovedsæde end i februar og marts i år. På den måde nåede informationen i mine åbne breve samt afsløringen af medicinalvirksomhederne som dem, der drog størst fordel af denne krig, ud til hvert eneste land i verden. Desuden trykte mange aviser, især fra de mindre lande med et sæde i FN’s sikkerhedsråd som f.eks. Chile, Pakistan, Cameroon osv. – men også Tyrkiet – mine åbne breve i deres lande. Det faktum, at millioner af mennesker i disse små lande blev gjort opmærksom på og informeret om koncernbaggrunden for denne krig var en betydelig faktor, for at deres regeringer modstod det gevaldigt store pres og den økonomiske bestikkelse fra administrationerne i USA og Storbritannien.

Disse to lande er de lande, der har den største eksport af lægemidler i verden. Pengene fra to ud af tre piller solgt hvor som helst i verden går til disse lande. Og det er lige netop disse penge, der indsætter korrupte og afhængige politikere i det hvide hus og i Downing Street, og det er disse penge, der nu også bruges til at finansiere krigen i Mellemøsten og denne allerede bebudede ’Verdenskrig’

Det andet mål vi nåede var at denne krig mod Irak ikke blev til et ragnarok med brug af kernevåben og biologiske våben. Ved at afsløre interesserne bag denne krig, blev det faktum også afsløret, at en krig med masseødelæggelsesvåben automatisk ville tjene som et strategisk mål for medicinalindustrien med henblik på at etablere global militær undtagelsestilstand og indskrænkning af borgerrettighederne i verdens lande med henblik på at cementere dens monopol.

Medicinalindustriens overlevelse var, er og fortsætter med at være afhængig af en krig, der involverer masseødelæggelsesvåben i slagmarken eller ved et iscenesat angreb hjemme og det så snart som muligt. Det er ligeledes et historisk faktum, at hver eneste dag, hver eneste uge, hvor dette ikke finder sted, bliver medicinalindustrien nægtet mulighed for at indføre love globalt der lægger mundkurv på information om naturlig helse og for at cementere dens monopol på det globale ‘sygdomsmarked’. Ved at afsløre disse planer åbent og verden over har vi indtil videre nægtet medicinalinvesteringscirklerne evnen til at nå deres mål.

For øvrigt kan man læse publikationen af disse åbne breve som en spionroman eller en episode fra Columbo. Når politibetjenten ikke er sikker på om den mistænkt har udført forbrydelsen, konfronterer han den mistænkte med beviser for at se hans reaktion. Dette var også min hensigt, da jeg offentliggjorde disse åbne breve. Hvis jeg havde ret, og det vidste jeg, at jeg havde, ville ‘forbryderne’ handle.

Og sikke en reaktion. Blot 24 timer (1 dag) efter at medicinalindustrien blev afsløret som den, der nød mest fordel af tragedien den 11. september og den nuværende krig, blev den såkaldte “hjerne” bag 11. september præsenteret for et lamslået globalt publikum. Efter at hære fra flere lande havde jagtet den angivelige hjerne bag 11. september gennem Hindukush bjergene i et og et halvt år, fandt de pludselig en sheik, der sov fredeligt i en lejlighed i Pakistan, og arresterede ham.

I en hel uge ‘fouragerede’ USA’s medier på dette ”Dagens fangst” – ganske klart en organiseret medieafledningsmanøvre. Men næsten ingen uden for USA troede på denne medie-stunt alligevel. Den internationale presse havde allerede en mistanke om, at der var en skjult dagsorden – selv medierne i de ’krigsallierede’ lande. Den engelske avis ”The Independent” skrev om den pludseligt opdagede sheik: “Sikke en belejligt opdagelse”.

Endnu mere bemærkelsesværdig var reaktionen i den amerikanske kongres og det amerikanske udøvende samfund. Mange intelligente mennesker i USA havde allerede mistanke om, at der var en skjult dagsorden bag 11. september angrebet. De opdagede fulde af vantro, at præcise advarsler om angrebet fra FBI var blevet ignoreret, at FBI-overordnede havde lagt mundkurv på ‘angiverne’ om dette angreb. Endnu mere mistænkeligt var det faktum, at i mere end et år var slægtninge til ofrene dræbt i World Trade Center blevet nægtet en officiel undersøgelse af baggrunden for denne tragedie. De myndigheder, der blokerede denne undersøgelse, var ingen andre end det hvide hus og præsident Bush selv. Disse slægtninge til ofrene ønskede intet andet end sandheden. Hvis dette angreb virkelig blev udført af ”terrorister”, ville en hvilken som helst regering have en interesse i straks og med alle mulige ressourcer til rådighed at finde sandheden – ikke blot i slægtningenes interesse men også i befolkningens interesse generelt. De spurgte sig selv, hvad er det Bush-administrationen ønsker at skjule ved at blokere en officiel undersøgelse?

Denne mistanke fik naturligvis næring fra mine åbne breve, der fortalte de lamslåede medlemmer af den amerikanske kongres, det amerikanske udøvende samfund og offentligheden generelt, at en lignende situation fandt sted for ca. 70 år siden. Den 28. februar 1933 blev der sat ild på den tyske rigsdag. Denne hændelse blev også straks misbrugt til at ophæve alle borgerrettigheder og vedtage styrkelseslove (Homeland Security Act el. Lov til sikring af hjemlandet), der blev det lovfæstede fundament for et koncern- og politisk diktatur samt for Anden Verdenskrig.

I dag er det et historisk faktum, at dette angreb på den tyske rigsdag blev omhyggeligt planlagt i forvejen af interessegrupper, der brugte det til at forberede det tyske samfund til deres erobringskrig – Anden Verdenskrig. Det er ligeledes et faktum, at styrkelsesloven, der ophævede de fleste borgerrettigheder var blevet forberedt i forvejen. Nu 70 år senere fandt det politiske samfund og det amerikanske folk ud af, at det samme bind var blevet lag over deres øjne. Og dem der udviklede denne plan gad ikke engang ændre ordlyden. For 70 år siden blev det lovfæstede grundlag for ophævelse af borgerrettigheder kaldet ”Gesetz zum Schutz von Heim und Reich.” Dem der drager fordel af tragedien den 11. september kaldte det i et påfaldende sammentræf ”Homeland Security Act”. Troede disse ”lovgivere” virkelig, at verdens befolkning ikke var i stand til at se tilbage 70 år og gennemskue deres plan?

Der lød et ramaskrig i kongressen, det politiske og det udøvende samfund. De støttede kun Bush-administrationen, fordi de troede, det var en ”krig mod terrorisme”. Nu fandt de ud af, at dem, der på nuværende tidspunkt kører det hvide hus, havde en skjult dagsorden. Desuden vidste de amerikanske politikere og det amerikanske udøvende samfund, at det amerikanske folk – deres vælger – også ville læse New York Times, og ville stille dem spørgsmål, de evt. ikke kunne besvare.

Telefonerne stod ikke stille i det hvide hus og i det amerikanske justitsministerium. Skræmte politikere og lovgivere, gjorde det klart, at de ikke ønskede at være del af et sådant ’kup’ på vegne af Rockefeller Group og deres politiske marionetter i det hvide hus.

Reaktionen kom hurtigt. Fire dage senere trådte den amerikanske justitsminister John Ashcroft – i et overraskende træk – frem for offentligheden med den såkaldte Patriot Act No. 2. De lamslåede amerikanske folk fik at vide, at de nuværende love mod terrorisme tilsyneladende ikke var tilstrækkelige og krævede ændringer. Kernen i disse ændringer var intet mindre end en generel immunitet for hele det udøvende samfund i USA, når de udførte ordrer fra Bushadministrationen.

Sådan prøvede Bush, Ashcroft og de andre politiske marionetter for kartellet med et pennestrøg at sikre immunitet for alle, der støttede deres skrupelløse handlinger og deres krigsforbrydelser. Hvis der var nogen tvivl tilbage med hensyn til baggrunden for 11. september og det sande formål med den nuværende internationale krise, skulle disse reaktioner fra Bushadministrationen på informationen indeholdt i mine åbne breve, åbne øjnene på hver eneste intelligent person hvor som helst i verden.

Modtog De reaktioner fra folk, der bor i USA eller New York City?

Vi fik reaktioner fra overalt i verden. Førende universiteter, statslige organisationer, læger og selvfølgelig mange patienter og almindelige mennesker. Den mest almindelige reaktion var taknemmelighed for at åbne deres øjne for forbindelsen mellem kampen for medicinalindustriens overlevelse og den nuværende internationale krise. Mange bad om yderligere information enten inden for feltet naturlige helsealternativer eller information om baggrunden for medicinalindustriens handel i sygdom.

Reaktionerne fra USA var særlig bemærkelsesværdige, da mange mennesker blev klar over, at deres egen regering ikke længere repræsenterede flertallets interesser, men primært de petrokemiske og farmaceutiske interesser hos en lille gruppe omkring Rockefeller. Hvis du bor i New York og hele tiden havde mistanke om, at der er noget galt med den officielle historie bag 11. september, sætter du pris på, at en eller anden endelig forklarer, hvorfor din egen regering blokerer for en offentlig, uafhængig undersøgelse.

Jeg tror det er på høje tid, at ikke blot folk i New York City, men også folk overalt i verden hører sandheden om baggrunden for tragedien den 11. september. Og det endnu mere, fordi det lige siden er blevet brugt til at prøve at gentage stunt’en på globalt plan ved at tvinge verden til et korstog mod falske terrorister.

Folk spørger mig om jeg virkelig tror, at Bush og hans kreds med forsæt ville risikere 3000 liv den 11. september? Mit svar er enkelt: Det er omtrent det samme antal mennesker, der dør for hver 10 dage (!) fra kendte dødelige bivirkninger fra lægemidler. Da det hvide hus på den ene side blokerer en sådan undersøgelse, mens det på den anden side konstant misbruger denne hændelse til at starte en verdenskrig, er denne sag ikke længere et nationalt anliggende i USA. Det er FN’s opgave at kræve og igangsætte en uafhængig undersøgelse af denne tragedie. Dette er et legitimt krav, idet New York City ikke blot er sæde for FN, men også fordi hele diskussionen og debatten i dette verdensforum i et og et halvt år har været overskygget af denne tragedie. Det er på tide, at verdens befolkninger og regeringer står frem og fjerner alle tvivl om baggrunden for 11. september. Og den amerikanske regering gør bedst i at samarbejde med denne internationale undersøgelse – da dens troværdighed ellers vil forsvinde.

Mener De, at angrebet den 11. september vil transformere USA til et diktatur?

Det har det allerede. Vi taler her ikke om et enmands- eller et partidiktatur. Vi taler om et diktatur udøvet af en lille gruppes økonomiske interesser, der bruger den nuværende administration som marionetter til at cementere sine globale interesser. Allerede i januar dette år indsatte en gruppe bekymrede borgere inklusive Ralph Nader, skuespilleren Susan Sarandon samt repræsentanter for miljøorganisationen Green Peace en helsiders advarsel i New York Times med titlen “Big Brother er ikke på vej – Han er her allerede”. Ordene “Big Brother” henviser til romanen af George Orwell med titlen ’1984’, i hvilken han beskriver et samfund, der styres, manipuleres og misbruges af en lille speciel interessegruppe med direkte adgang til hvert eneste private aspekt i menneskers liv. Rent faktisk er meget af dette allerede en realitet i USA nu om dage. Bankkonti kan screenes, e-mail læses, telefoner aflyttes, breve åbnes, hjem ransages og andre grundlæggende borgerrettigheder overtrædes uden en retskendelse. Alle disse ufattelige love blev retfærdiggjort via de iscenesatte hændelser den 11. september og under påskud af at være en ”Krig mod Terrorisme”.

En af de mest grundlæggende menneskerettigheder, som den nuværende Bush-administration prøver at tage fra det amerikanske folk er retten til fri adgang til information om naturlig helse. Denne borgerret blev garanteret det amerikanske folk ifølge loven siden den enstemmige vedtagelse af ”Dietary Supplement Health and Education Act” i august 1994. Begrænsning af adgangen til naturlige helsebehandlinger samt information om naturlige midler til forebyggelse og behandling af sygdomme er et så helligt mål for den amerikanske befolkning, at de ikke ville lade det ske i fredstider. Mere end 50% af det amerikanske folk indtager mikronæringsstoffer daglig for at forbedre deres helbred. Den eneste måde at fjerne denne rettighed på er ved at forbyde den under en ”militær undtagelsestilstand”.

Dette er præcis baggrunden for, hvorfor Bush-administrationen ikke søger fred i Mellemøsten – men derimod det modsatte. De vil bruge efterkrigens Irak som et springbræt til at eskalere en international krise og andre krige, der omfatter brugen af masseødelæggelsesvåben. Uden en global skræk af denne størrelsesorden, kan de ikke nå disse mål!

Det amerikanske folk og verdens folk skal være på vagt, så de gennemskuer den kringlede labyrint af taktikker og trick kartellet og dets politiske interessegrupper implementerer med det mål at tvinge deres virkelige mål igennem bag denne maskerade, de kalder ”Krig mod terrorisme”.
De siger, at medicinalkartellet ville nyde fordel af en krig med masseødelæggelsesvåben. Kan De forklare det nærmere?

Når man ser, at en hændelse, der lægger to bygninger i New York City øde og dræber 3.000 mennesker, kan blive misbrugt til at skabe frygt i et helt land, hvor det så bliver muligt at ophæve næsten enhver borgerret, kan man selv drage sin konklusion. Medicinalkartellets interesser er globale i deres beskaffenhed. Den kan ikke tillade at et kontinent eller blot nogle få lande unddrager sig dens kontrolmekanismer.

Hvis f.eks. landene i Sydamerika ville dokumentere naturlige helsebehandlingers overlegenhed i forhold til lægemidler, ville det ødelægge hele det globale monopol, som medicinalindustrien har til sin svindelforretning.

I tidsalderen for Internet og øjeblikkelig global kommunikation ville udryddelsen af hele sygdomme ved hjælp af naturprodukter i et hvilket som helst hjørne af verden øjeblikkeligt blive spredt til alle andre hjørner. Af denne grund er alle modforholdsregler medicinalkartellet måtte tage – i deres strategier – nødt til at have global effekt.

Det er derfor medicinalkartellets plan at multiplicere den psykologiske frygtfaktor fra den 11. september på globalt plan. Den bedste måde, at gøre dette på, er en krig, hvor der anvendes masseødelæggelsesvåben. Og den bedste måde at provokere en sådan krig på er at starte en krig i en region med lande, der menes at besidde sådanne masseødelæggelsesvåben og som er klar til at bruge dem for at undgå udryddelse. En hvilken som helst brug af masseødelæggelsesvåben på slagmarken eller i undergrundsbanen i London eller New York, udført som hævn af folk, der provokeres af krigens brutalitet, ville gøre det legitimt for medicinalkartellet at kræve en global indførelse af militær undtagelsestilstand. Dette vil så atter skabe en international atmosfære for udvidelse af ‘Big Brother’ regimet, der på nuværende tidspunkt er ved at blive etableret i USA – men da på globalt plan.

Nu da afsløringen af denne plan i mine åbne breve og i dette interview i alt væsentligt har dræbt denne strategi, er der blevet udviklet en alternativ plan. Det er ikke noget sammentræf, at den nye epidemi, SARS, blev en verdensomfattende frygtfaktor i samme uge som strategerne bag Irak krigen blev klar over, at de ikke kunne gennemføre deres foretrukne plan at fremprovokere en krig med brug af masseødelæggelsesvåben.

Det globale hysteri som medierne har lagt ved til omkring SARS har intet at gøre med den reelle fare ved denne epidemi. SARS er ganske enkelt en virussygdom, der lige som andre virussygdomme, stort set kan begrænses og forebygges med optimale mængder askorbinsyre (vitamin C) og visse andre naturlige molekyler. Men disse molekyler er ikke-patenterbare og markedsføres derfor ikke. Men det der markdesføres er en global frygt for en eller anden mystisk epidemi, og den frygt tjener kun kartellet: Det driver folk til igen at blive afhængig af medicinalindustrien og det fremmer et klima, hvor – i det mindste nogle – styrkelseslove kan tvinges igennem.

Der er ingen grund til at være bange for SARS. Den skyldes koronavirussen, der har været kendt i lang tid. To skefulde vitamin C-pulver per dag sammen med nogle andre vitaminer, der styrker immunforsvaret, er den bedste måde at kontrollere SARS på, lige som enhver anden virussygdom. Da askorbinsyre (vitamin C) er kendt for at blokere de mest aggressive virusser kendt nu om dage – HIV/AIDS – med mere end 99%, kan de også effektivt begrænse SARS.

I stedet for at skabe en mystisk frygt, der kun tjener særlige interessegrupper, bør sundhedspolitikere, ansatte inden for sundhedsvæsnet og almindelige mennesker hjælpe med oplyse andre om de naturlige midler, der er til rådighed netop nu til at kontrollere SARS og andre helbredsproblemer.

I et af Deres åbne breve nævnte De Rockefeller gruppen og den Rockefeller finansierede trilaterale kommission som en hovedorganisation bag George Bush og hans administration. Hvad er den trilaterale kommission, og hvad er Deres kilder for denne information?

Den 13. september 1998 to år før George Bush blev valgt, offentliggjorde New York Times en lang artikel med titlen ”Er der en rolle at spille for en anden Bush?” Artiklen beskriver forbindelsen mellem Bush dynastiet og Rockefeller gruppen, den petrokemiske industri og andre nationale samt internationale forbindelser. Artiklen fastslog, at med George Bush junior, ville den ”Rockefeller finansierede trilaterale kommission” atter komme ind i det hvide hus. Artiklen fremhæver også det faktum, at George Bush senior, der var vicepræsident under Reagan og præsident under den første Irak krig, havde siddet i bestyrelsen for denne trilaterale kommission.

Hvad er baggrunden for denne kommission?

Rockefeller konsortiet udvidede sin magt fra den petrokemiske til den farmaceutiske sektor i løbet af første halvdel af det tyvende århundrede. Med stadig mere kapital at administrere og geninvestere blev det oplagt, at Rockefeller gruppens national virkeområde ikke ville være tilstrækkeligt til at varetage et globalt investeringsorgans behov. Følgelig besluttede Rockefellergruppen i 1972 at grundlægge en uformel gruppe mennesker til at koordinere deres økonomiske interesser verden over.

Organisationens tre ben ville repræsentere de tre økonomiske magtcentre i vores tid: USA, Europa og Japan – deraf navnet trilateral. Den første formand, og til dato stadig æresformand for denne kommission, var David Rockefeller. Denne gruppe består af bankmænd, koncerndirektører og andre ’globale spillere’, der kun kan optages i gruppen ’på invitation’. Deres møder er beskyttet fra offentligheden, men interessant nok bibeholder de en officiel website www.trilateral.org. Denne website viser ligeledes en liste over gruppens medlemmer, og den ligner til forveksling en blå bog over højfinans.

Ingen organisation af denne type grundlægges uden et mål. Målet for den trilaterale kommission er at skabe en “Ny verdensorden”, der i alt væsentligt underkaster vores planet det petrokemiske/farmaceutiske kartels interesser. De har aldrig prøvet at holde dette faktum hemmeligt, og deres ideer faldt i god jord hos deres “lejegangstere” som f.eks. Richard Perle, Paul Wolfewitz, Donald Rumsfeld og andre, der på nuværende tidspunkt findes i eller omkring Bush-administrationen og Pentagon.

Man behøver ikke nogen doktorgrad i historie eller politologi for at lægge to og to sammen og få fire. Frygten, der blev givet udtryk for i den New York Times artikel fra 1998, er blevet en realitet. Sammen med Bush-administrationen er den ”Rockefeller finansierede trilaterale kommission” kommet ind i det hvide hus og Pentagon, de mest magtfulde politiske og militære centre i verden. Der var aldrig nogen tvivl om, at de politiske marionetter for den trilaterale kommission ville bruge denne lejlighed til indædt og skrupelløst at forfølge målet om en ny verdensorden.

Alle der måtte være i tvivl om det, behøver blot huske på med hvilken kraft, den nuværende administration fordrejede valgresultatet i 2000 i dens favør og fyldte alle strategiske positioner i administrationen med kompromisløse “høge” med henblik på at realisere Rockefeller-gruppens mål om en “Ny verdensorden”. Jeg anså det for nødvendigt og vigtigt at dokumentere Rockefeller-forbindelsen bag denne higen efter en verdenskrig i en af mine åbne breve i New York Times. Rockefeller “lejegangsteren” Richard Perle ‘overlevede’ kun nogle få dage denne afsløring af den trilaterale kommission i mit åbne brev. Så blev han nødt til at træde tilbage fra sin Pentagon post under et påskud.

Det er underforstået, at historiens forløb, denne planets fremtid hverken kan eller vil ændres med mindre disse forbindelser afsløres og præsenteres for hele verdensbefolkningen at se. Interessegrupperne, der tjener penge på fortsat sygdom og på en tredje verdenskrig, har navne og ansigter. Disse navne og ansigter bør være kendt af verdensbefolkningen. Derfor viser vores website en liste med disse navne taget fra den information, der officielt er til rådighed om den trilaterale kommission.

Disse mennesker er nu kendt for hele verden. Så længe de sidder i Rockefellers trilaterale kommission, er de ansvarlige for, hvad der sker i Rockefeller-kartellets navn. Følgelig skal de drages til ansvar for alt, som Bush-administrationen gør aktuelt. Nu da den har ført en krig stik imod al international ret, skal disse interessegrupper også drages til ansvar for alle begåede krigsforbrydelser. Sigtelser for massemord, krigsforbrydelser, udnyttelse, plyndring og nærved alle andre ulovlige handlinger, der udføres af Bush-administrationen skal rejses mod dem ‘der skabte George Bush’. Og disse erhvervsledere bør gøres bekendt med dette.

Det var kun i marts i år, at den internationale kriminaldomstol blev oprettet i Haag i Holland (http://www.icc-cpi.int/index.php). Det kommer ikke som nogen overraskelse, at Bushadministrationen har kæmpet kraftigt mod oprettelsen af denne domstol. De vidste, at de nemt kunne blive de første, der blev bragt for denne domstol og få deres handlinger gransket nøje af resten af verden, hvorefter de ansvarlige ville blive sat under tiltale. I Nürnberg-processen i 1947 blev lederne for de industrier, der igangsatte Anden Verdenskrig – ledere for det petrokemiske/farmaceutiske kartel I.G. Farben – også dømt for sådanne krigsforbrydelser.

Med verdensbefolkningen enstemmigt forenet i fordømmelsen af denne krig mod Irak og alle fremtidige krige, hvordan kan disse medlemmer af den Rockefeller finansierede trilaterale kommission så tro, at de kan undgå at blive draget til ansvar? Det undrer mig, hvor kortsynede topledere kan være. I en verden af gennemskinnelig kommunikation ville det helt klart kræve en global militær undtagelsestilstand at forhindre denne information i at blive udbredt overalt i verden, og undgå at blive draget til ansvar. Det eneste spørgsmål er: Hvornår vil retssagen finde sted.

Navnet Rockefeller fokuserer ikke meget i den offentlige debat. Hvis de har så stor indflydelse, hvorfor ser vi så ikke mere til dem i det offentlige liv?

I nogle områder i verden er de herskende stadig synlige og hædret af deres folk med deres billeder alle vegne. De mest magtfulde mennesker i verden vælger en anden vej. De udøver deres magt i hemmelighed, og de hader at være offentligt kendt. Rockefeller gruppen kontrollerer mere end 200 medicinalvirksomheder, store og små uden at nogen taler om det offentligt. Rockefeller-gruppen står bag nogle af de mest indflydelsesrige pengeinstitutter i verden inklusive Chase Manhattan Bank og andre. Rockefeller-gruppen ejer Exxon konsortiet og andre multinationale petrokemiske selskaber. Exxon’s årlige indtægter alene overstiger summen af bruttonationalproduktet for halvdelen af landene på jorden.

Rockefeller-konsortiet kontrollerer medierne, inklusive Time Warner, CNN og et komplet netværk af aviser, radio- og tv-stationer. Således er det ikke overraskende, at den amerikanske offentlige mening kunne manipuleres så vidt, at mange uskyldige mennesker blev vildledt til at støtte sådanne ulovlige aktioner som en krig stik imod al international ret. Og de der var i tvivl, blev yderligere manipuleret af betalte ‘opinionsundersøgelser’, hvis resultater der åbent blev stillet spørgsmålstegn ved i New York Times og andre steder.

Modstykket til Rockefeller gruppen i USA er Rothchild gruppen i Storbritannien med bestemmende investeringer i medicinalindustrien i den næststørste eksportnation af medicinalprodukter.

Forslår De, at verdens regeringer skal anlægge sag i den internationale kriminaldomstol i Haag mod George Bush, Donald Rumsfeld og andre?

Helt afgjort! Verdenssamfundet har længe arbejdet for etablering af denne domstol, der blev oprettet for at retsforfølge brud på international ret især krigsforbrydelser begået i krige, der blev påbegyndt eller gennemført uden nogen international legitimitet. Hvornår, hvis ikke nu, er der en situation, hvor de, der startede krigen mod Irak og er ved at bringe konflikter til andre lande skal sættes under tiltale. Hvis de ikke standses nu, vil de fortsætte med at chikanere verdens befolkning, sætte folks liv på spil og risikere at trække planeten Jorden med sig i deres eget forfald. Jeg gentager, at folk bliver nødt til at forstå, at medicinalindustrien, den største investeringsindustri på planeten, er fordømt. Den vil forsvinde – det eneste spørgsmål er hvornår. For det andet er der ingen tvivl om, at de, der er ansvarlige for at have ført denne skrupelløse handel i sygdom og har været nødt til at retfærdiggøre millioner af menneskers unødvendige og alt for tidlige død, er fordømt. Tror De måske, at de vil give op uden kamp?

Verdens befolkning og deres valgte regeringer bliver nødt til at åbne øjnene for denne situation. Bush-administrationen taler åbent om eskalation til en ny verdenskrig. Og de vil gøre det, med mindre verdens befolkning standser dem. Da de ikke kan standses med militær magt uden at risikere en verdenskrig, bliver vi nødt til at standse dem med de to andre midler til vores rådighed: Økonomiske og politiske midler.

Det økonomiske mål er en blokade af medicinalindustriens handel i sygdom ved at ændre fokus fra det nationale sundhedsvæsen i alle lande verden over hen på naturlig helse og ved at nægte at betale patentafgifter på den lille mængde lægemidler, der stadig kan være behov for – som f.eks. antibiotika.

De politiske midler er retsligt vigtige og skal tackles uden forsinkelse. Verdens befolkning blive nødt til at tvinge deres regeringer til at begynde at retsforfølge Bush- og Blairadministrationerne for krigsforbrydelser og krænkelse af menneskerettighederne. Den domstol disse krænkelser skal retsforfølges i er den Internationale kriminaldomstol i Haag i Holland.

Der skal indgives en klage for påbegyndelse og udførelse af en krig stik imod al international ret for massemord, udnyttelse, plyndring af offentlig og privat ejendom samt andre forbrydelser mod menneskeheden og krænkelse af international ret. Hvis vi, hele verdens befolkning, og regeringerne i 180 lande vil lade Bush og Blair sammen med Rockefeller-kartellet og medlemmerne af den trilaterale kommission slippe af sted med at terrorisere verden med ulovlige krige – uden at drage dem til ansvar – så er FN, hele dens retsstruktur af international ret samt hele FN’s retssystem ikke længere noget værd.

Det er ikke nok, at blot regeringen eller selskaberne angives som tiltalte. De enkelte medlemmer i regeringen, George Bush, Condolezza Rice, Donald Rumsfeld, John Ashcroft og alle de andre skal nævnes personligt. Tommy Franks og generalerne, der fører denne krig uden et internationalt mandat, skal nævnes personligt. Alle medlemmer af Rockefeller Group, den trilaterale kommission og andre organer, der mangler at blive identificeret, og som igangsatte, promoverede eller nød økonomisk fordel af plyndringen af fremmede lande, skal nævnes personligt. Det samme gælder for den britiske side. Ikke blot Blair-administrationen, men også lederne af Rothschild Banks samt andre, der direkte eller indirekte profiterer af denne ulovlige krig skal afsløres. Denne liste skal omfatte bankfolk, politikere samt andre koncernledere, hvad enten de er fra USA, fra Europa eller andre steder i verden.

Der skal indgives en anden klage mod lederne af medicinalindustrien for de forbrydelser, de har begået på vegne af den farmaceutiske investeringsindustri mod verdens befolkning og regeringer. Alt dette bør ske ufortøvet.

For at lette disse skridt har vi offentliggjort et udkast til klagerne samt en liste over de vigtigste tiltalte på stiftelsens website. Vi appellerer til hver eneste regering, at de straks tager skridt til at indgive disse klager officielt. Ideelt skal disse skridt tages af flere stater sammen f.eks. den afrikanske union, de sydamerikanske lande og de asiatiske lande, med henblik på at minimere risikoen for trusler om økonomisk gengældelse fra disse karteller.

Det allervigtigste er verdensbefolkningens opbakning af deres regeringer i disse skridt. Jeg appellerer til hver eneste person på Jorden om at tage affære og tvinge din egen regering til at indgive en formel klage mod disse interessegrupper.

Enten lader vi disse magter trække vores planet ned i en afgrund, eller vi tager affære nu. Naturligvis kan det blive nødvendigt for os at trække vores regeringer hen for at indgive en formel klage i Haag. Regeringer arbejder langsomt og kan nemt intimideres, især når de møder én med en stor økonomisk kæp. Men vi er folket. Kan vi gøre det? Selvfølgelig kan vi det! Og hele verdens befolkning bliver nødt til at stå sammen om denne opgave.

Vi bliver nødt til at forstå: At alene afsløringen af disse interessegrupper bag krigsaktionerne er det allervigtigste skridt mod at forhindre endnu en verdenskrig. Verden har simpelt hen ikke råd til endnu en krig som Irak-krigen, hvor hver eneste dag skaber risiko for at en tredje verdenskrig bryder ud. Det er på tide at handle. Hver eneste ansvarlig politiker, hver eneste borger på denne planet bliver nødt til at se denne historiske lejlighed i øjnene og straks tage affære.

Hvad kan almindelige mennesker gøre?

Alle og enhver bør gøre sig bekendt med gennembruddene inden for området naturlig helse. Alle og enhver uanset hvor de bor i New Deli, Cairo, Johannesburg, New York, Buenos Aires eller Mexico City, uanset om de bor i et udviklingsland eller et industrialiseret land, bør informere sig om gennembruddene i naturlig helse, der effektivt og øjeblikkeligt kan erstatte mere end 80% af de nuværende receptpligtige lægemidler. Med yderligere forskning inden for området naturlig helse anslår jeg, at inden for de næste år vil 95% af lægemidlerne være overflødige.

Dette betyder, at verdens befolkning har mulighed for at fjerne 95% af de indtægter medicinalkartellet bruger til at finansiere fortsættelsen af dens skrupelløse handel i sygdom og fortsætte med at støtte politikere som Tony Blair og George Bush i deres valgkampagner. Det er værd at tænke på! Sikke en fantastisk lejlighed for alle til straks at bidrage ikke blot til en sundere verden, men også til at garantere fred for denne generations og for vores børns og børnebørns fremtid.

Derudover er der brug for at organisere lokale støttegrupper med henblik på at få regeringer til at indgive en officiel klage i Haag og andre domstole, med henblik på at drage dem til ansvar, der står bag den nuværende verdenskrise og som nyder fordel af den. At bringe disse kræfter og deres handlinger frem i lyset er en forudsætning for at kunne mindske deres fremtidige indflydelse og forhindre yderligere skade fra disse interessegrupper på vores planet og dens folk.

Jeg blive ofte spurgt, hvorfor har vi ikke hørt om eller set medicinalindustriens interesser bag dette nuværende krigsscenarium tidligere? Svaret er ganske enkelt. Disse interessegrupper gemmer sig bag en paraply af filantropi og velgørenhed for denne planet. Før man kan forstå den skrupelløse og usle medicinalforretningsmodel, bliver man først nødt til at se bort fra denne filantrofimaskerade for at se den sande natur bag den skrupelløse medicinalinvesteringsindustris handel i sygdom. Nu hvor det er gjort, er der ingen tid at miste. Dette interview tilvejebringer en strategi for verdens befolkning og deres politiske repræsentanter om straks at tage affære for at bevare vores planet og overdrage en sundere og mere fredelig verden til vores børn.

Hvilken rolle mener De FN skal spille i fremtiden?

Det er ikke nok at FN konkurrerer med USA om at bygge en regering i efterkrigens Irak. At indskrænke verdensorganisationens rolle til det, er intet mindre end kapitulation over for det petrokemiske- og farmaceutiske kartel og dens politiske og militære ledere. Dette må aldrig ske.

FN skal selv være drivkraften bag det at drage George Bush, Tony Blair og andre, der krænker international ret til ansvar. Forestil Dem, hvor vigtigt et skridt det ville være for hele organisationen at indgive en sådan klage på vegne af flertallet i FN’s generalforsamling. Jeg nærer ikke tvivl om, at en sådan beslutning kan og vil blive taget.

FN skal beskyttes. Men det bliver ikke beskyttet ved at give efter for det farmaceutiske kartels interesser og prøve at indgå et kompromis med dem. FN’s rolle, hvis den ønsker at spille en rolle i fremtiden, skal være fuld af selvtillid og skal være at implementere sin egen autoritet.

Slet ingen, ingen regering, selv ikke den mest magtfulde regering i verden, må få lov til at ignorere FN’s beslutninger og regne med at slippe af sted med det. De, der gør det, skal drages til ansvar og deres motiver skal afsløre for hele verden. Dette er den mest presserende og øjeblikkelige rolle for FN.

Naturligvis gælder det samme for FN’s underorganisationer som f.eks. WHO. Der skal straks gøres forsøg på at udrense alle medicinalindustriens interesser. Det kan ikke længere tolereres, at verdens befolkning tror på WHO som en organisation, der beskytter deres sundhed, mens den primære dagsorden for WHO for lang tid siden blev til et instrument for medicinalindustriens interesser. Dette skal og må standse. Afsløring af medicinalindustriens interesser som de, der nyder størst fordel af den nuværende krise vil udgøre et vigtigt bidrag til også at standse misbruget af WHO og bringe den tilbage til sin oprindelige mission: Forbedring af sundheden på globalt plan, især i udviklingslandene, hvor der er størst behov for denne organisation.

Deres stiftelses mål er “Sundhed for alle inden år 2020”. Mener De virkelig, at det er muligt at nå dette mål?

Med den videnskabelige viden, der på nuværende tidspunkt er til rådighed inden for områderne vitaminforskning og cellemedicin, er det muligt stort set at eliminere tre af hver fire sygdomme i den industrialiserede verden. I udviklingslandene lider mere end 2 billioner mennesker af mangel på mikronæringsstoffer, der gør dem modtagelige over for infektionssygdomme og andre sygdomme. Sammen med undervisning, forbedret hygiejne og forholdsregler til bekæmpelse af sult og arbejdsløshed, vil kendskabet til mikronæringsstoffernes fordele for helbredet være en hovedfaktor for fremme af folkets sundhed og velfærd i udviklingslandene.

Og forestil Dem de summer, der vil blive frigivet til uddannelse og andre sociale tiltag, når de ikke længere aftappes af medicinalindustrien og dens stort set ineffektive og farlige ”handel i sygdom”. På globalt plan taler vi om trillioner af dollar, der vil kunne bruges til forebyggende sundhedstiltag, uddannelse og opfyldelse af andre sociale behov, når først medicinalindustriens handel i sygdom stort set bandlyses fra denne planet.

Naturligvis vil der stadig være sygdomme i år 2020, men hjerteanfald, slagtilfælde, kræft, osteoporose og mange andre af vore dages mest almindelige helbredsproblemer ville ikke længere være epidemier. Jeg er overbevist om, at vores stiftelse kan bidrage betydeligt til, at menneskeheden kan nå dette vigtige mål, ”Sundhed for alle inden år 2020”. I dette interview har jeg været omhyggelig med at udvikle en strategi for vores planets overlevelse. Som den videnskabsmand, der i mere end et årti har bekæmpet og afsløret de interessegrupper, der forhindrede en verden med sundhed og fred indtil videre, anser jeg det som mit ansvar at tilbyde dette bidrag til verdens befolkning.

Hvordan kan folk, hvor som helst i verden arbejde med Deres stiftelse og støtte dens mål?

På nuværende tidspunkt er vores vigtigste kommunikationsmiddel Internet. Mens WHO ikke opfylder sin opgave mht. at give verdens befolkning information om naturlig helse, har vi påtaget os dette som en af vores primære og vigtigste opgaver.

Vores stiftelses website er verden over blevet en af hovedkilderne for information om naturlig helse for patienter, ansatte i sundhedsvæsnet og sundhedspolitikere hvor som helst i verden. Vi arbejder stærkt for at gøre denne information tilgængelig på så mange sprog som muligt.

Vi opfordrer alle til at kommunikere med os enten per brev, fax eller e-mail, og sende os information om pilotprojekter, enten allerede eksisterende eller planlagte, der begynder implementeringen af naturlig helse i en landsby, et samfund eller et land, hvor de bor.

Vores stiftelse tjener ligeledes som et clearingskontor for kampagnen for at lægge pres på verdens regeringer med henblik på at drage interessegrupperne bag sygdom og krig til ansvar. For at gøre dette nemmere er vi i gang med at forberede en international høring i Haag i Holland, der vil indsamle den information, der allerede er tilgængelig nu og afslører disse interessegrupper. Ved at gøre dette har vi til hensigt at gøre det nemmere for verdens regeringer at indgive en formel klage til den internationale kriminaldomstol i samme by.

Dette er to af de mest presserende projekter, som vi vil opfordre alle og enhver i verden til at deltage i med hvilke som helst midler, de har til rådighed.

De har foreslået en “Forfatning for en ny verden”. Hvad indeholder den, og hvorfor har De gjort dette?

Aldrig tidligere i historien har verdens befolkning stået mere sammen i deres ønske om en fredelig verden – lige fra moderen til den døde amerikanske soldat i New York til faderen til det døde barn i Bagdad, og til billioner af mennesker i udviklingslandene, der i sidste ende betaler prisen for den uretfærdighed, der eksisterer på vores planet.

Mens regeringer stadig er intimideret af USA’s militære magt og for langsomme til at erkende behovet for at hele verden slår sig sammen nu og gør sig bemærket, er en eller anden nødt til at stå frem, og udtale hvad millioner af mennesker tænker: Nu er tidspunktet kommet, hvor jordens befolkning står sammen for at løse det forhåndenværende problem og bygger en ny verden.

Som den videnskabsmand, hvis opdagelser har bidraget til at skubbe medicinalkartellet op i et hjørne, hvor deres eneste udvej er at tage hele verden med sig i deres forfald, betragter jeg det som mit ansvar at foreslå denne ”Dagsorden 21” som en forfatning og en handlingsplan for en ny, fælles verden, der tjener befolkningens interesser. Denne ’Folkets Dagsorden 21’ lyder:

"Forfatning for en ny fælles verden med fred, sundhed og social retfærdighed"


I begyndelsen af det tredje årtusinde står menneskeheden ved en skillevej. På den ene side står de seks billioner menneskers interesser, der på nuværende tidspunkt bebor vores planet – samt alle fremtidige generationers interesser – og som ønsker at leve et værdigt og sundt liv i en fredelig verden. På den anden side står en lille koncerninteressegruppe, der nægter hele menneskeheden dens grundlæggende menneskerettigheder af en eneste grund – økonomisk vinding.

I denne situation står verdens befolkning over for et valg: Enten fortsætter vi med at bære det åg, vi pålægges af disse investeringsforretninger, der påtvinger os krige og sygdomme, eller vi udfrier os selv fra disse byrder og begynder at bygge en verden, der bygger på principperne for fred, sundhed og social retfærdighed.

Vi, hele jordens befolkning, erkender, at vi aldrig tidligere i historiens forløb har stået mere sammen om at bevare freden, om at bringe medicinalinvesteringer i ‘handel i sygdom’ til ophør og drage de interessegrupper til ansvar, der ofrer fred og sundhed til fordel for egen vinding.

Derfor har folket fra øst og vest, nord og syd fra rige og fattige lande besluttet at skabe en verden med fred, sundhed og social retfærdighed for os selv og de kommende generationer.

Som vores fundamentale rettigheder proklamerer vi:

RETTEN TIL FRED. Vi, hele verdens befolkning, er fast besluttet på at forsvare vores ret til fred med alle midler til vores rådighed. I en tidsalder med masseødelæggelsesvåben er krig ikke længere en mulighed for løsning af internationale konflikter. Vi vil sørge for, at de, der fører krig uden et udtrykkeligt mandat fra international ret vil blive draget til ansvar og vil blive tiltalt for deres forbrydelser. Vi vil ikke hvile, før de er blevet straffet – uden hensyn til økonomiske eller politiske konsekvenser – fordi vi erkender, at dette er den eneste måde, vi kan beskytte vores planet mod destruktion på.

RETTEN TIL LIV. Vi, hele verdens befolkning, er fast besluttet på at forsvare vores ret til liv med alle midler til vores rådighed. Vi vil ikke hvile, før alle faktorer, der forkorter menneskers levetid på vores planet er eliminerede. Vi vil bekæmpe sult, fejlernæring og andre faktorer, der allerede dræber millioner af indbyggere på vores planet hvert år inklusive spædbørn og børn. Vi vil også bringe til ophør den ‘investeringsforretning i sygdom’, der har haft til følge, at flere mennesker for tidligt er døde af sygdomme, der kan forebygges, end i alle menneskehedens krige tilsammen.

RETTEN TIL SUNDHED. Vi, hele verdens befolkning, er fast besluttet på at forsvare vores ret til sundhed med alle midler til vores rådighed. Vi vil sørge for, at medicinalindustriens ’handel i sygdom’ den forsætlige fremme af sygdom for økonomisk vinding, bandlyses verden over. Vi vil drage dem til ansvar, der forsætligt fremmer sygdom, og dem, der tilbageholder livsvigtig information på naturlige, ikkepatenterbare behandlinger. Ved at bringe sundhed til vores samfund og ved at implementere nationale sundhedsplejeprogrammer vil vi fokusere på effektive og sikre, naturlige helseprincipper. Det primære mål for en hvilken som helst sundhedsplejestrategi er forebyggelse og udryddelse af sygdom.

RETTEN TIL SOCIAL RETFÆRDIGHED. Vi, hele verdens befolkning, er fast besluttet på at forsvare vores ret til social retfærdighed med alle midler til vores rådighed. Vi accepterer ikke længere, at to ud af tre indbyggere på vores planet lever i fattigdom og analfabetisme. Vi vil sørge for, at verdens ressourcer omdistribueres på en måde, der sørger for uddannelse samt et værdigt liv for hver eneste borger på vores planet. Til finansiering af denne omdistribuering vil vi bruge de økonomiske ressourcer, der bliver frigjort ved nedlæggelse af den multitrillion dollar store ’handel i sygdom’ samt ved reducerede militærudgifter.


Vi erkender, at som et første skridt til at nå disse mål, er det nødvendigt at drage de koncerninteressegrupper, der fremmer krig og sygdom, til ansvar over for internationale domstole for at ofre millioner af menneskeliv og for andre forbrydelser mod menneskeheden.

Offentlig afsløring og afstraffelse af repræsentanterne for disse koncerninteressegrupper vil fjerne den sidste forhindring for at verdens befolkning kan afslutte den ’Mørke tidsalder med sygdom, krig og uretfærdighed’ og begynde at opbygge en ’Ny verden med fred, sundhed og social retfærdighed’ i løbet af det 21. århundrede.Haag april 2003

Website: http://www4.dr-rath-foundation.org/