Mig og min overgangsalder. Hormonbehandling eller ej - en bog for kvinder og deres mænd.
Af Winnifred Berg Cutler


Ooversat fra amerikansk af Lena og Bent Bjerre, efter Menopause. A Guide for women and the men who love them

© Winnifred Berg Cutler, Ph.D., Celso R. Garcia, M.D., David A. Edwards, Ph.D.
© Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck AIS 1988
Printed in Denmark 1988
ISBN 87-17-05911-9

Indhold

Forord

Forord for mænd

Kapitel 1:
Kønshormonerne

Kapitel 2: Overgangsalderen

Kapitel 3: Forandringer i legemet i overgangsalderen

Kapitel 4.: Knoglerne

Kapitel 5.: Hormonbehandling I

Kapitel 6.: Hormonbehandling II

Kapitel 7: Sexualitet og overgangsalder

Kapitel 8: Fjernelse aflivmoderen

Kapitel 9: Konklusion


Appendix 1: Hormonbehandling og hedestigninger

Appendix 2: Hjertekarsygdomme og hormon

Ordforklaring

Helsekort

Menstruationsskema


Forord

For en kvinde midt i fyrrerne er overgangsalderen en forestående realitet. Vi besluttede at skrive denne bog om overgangsalderen, fordi der i de senere år er sket en betydelig forøgelse af vor viden om aldring og hormo¬ner, og denne viden har vi ønsket at delagtiggøre kvinder i.

Denne bog spænder over mange specialer, herunder intern medicin, forplantningsfysiologi, endokrinologi, biokemi, epidemiologi, sociologi, antropologi og psykologi. Der findes et rigt udvalg af faglitteratur om forskellige sider ved overgangsalderen. Denne bog har naturligvis sine rødder i denne faglitteratur. Vi føler, at der bag denne bog ligger en slags mission:

Et tilbud til vore læsere om detaljeret information, som vil sætte dem i stand til at forstå overgangsalderen og træffe vigtige beslutninger af betydning for deres fremtidige helbred. Mænd vil i bogen finde vigtig information om ændringer i deres egen sexualitet og information, som vil hjælpe dem til at forstå de ændringer og problemer, som optræder i kvindens overgangsår.

Vi håber, at du vil finde denne bog nyttig. Hvis du synes, den er for forenklet eller for kompliceret, må du forsøge at forstå, at hver læser har forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Vi har forsøgt at skrive for læsere, som ikke har nogen videnskabelig baggrund, men som har spørgsmål at stille. Når du har læst bogen, er det muligt, at du stadig har ubesvarede spørgsmål. Vi har stadig meget at lære om overgangsalderen, og du er velkommen til at skrive til dr. Winnifred Cutler, Box 214, Haverford, Pennsylvania 19104, USA, hvis du har yderligere spørgsmål eller kommentarer til bogen. Vi kan muligvis ikke besvare alle breve personligt, men kommentarer og spørgsmål vil naturligvis være retningsgivende for den fremtidige forskning.

Winnifred Berg Cutler
Celso-Ramon Garcia
David A. Edwards


***

Forord for mænd

Hvis du er som mænd er flest, vil udtrykket »kvindens overgangsalder« formentlig ikke have nogen større mening ud over den kendsgerning, at den indebærer afslutningen af en kvindes forplantningsdygtige år. Du har måske også den opfattelse, at dette er et emne, som kun angår kvinder, ja, du har måske med vilje undgået at skaffe dig yderligere kendskab til det. Hvis du lever sammen med en kvinde, som er i overgangsalderen, vil du formentlig have fået førstehåndskendskab til en række overgangssymptomer. Nogle anvender udtrykket »mandens overgangsalder« til at beskrive sideløbende forandringer hos manden, men et sådant udtryk er misvisende. Der er afgørende forskel på mandens og kvindens fysiologi på dette punkt. Mens mænd hver dag producerer en frisk forsyning af sæd ofte helt op i den høje alderdom, bliver kvinder født med alle de ægceller, de har til rådighed livet igennem. Disse ægceller bruges op i tidens løb. Overgangsalderen beskriver afslutningen på de år, hvori der finder ægløsning sted og dermed menstruation.

Er kvinden i dit liv pludselig begyndt at svede uden påviselig årsag? Måske vågner hun op midt om natten, gennembadet af sved, og må stå op for at skifte nattøj. Måske er hun ikke længere sexuelt så imødekommende over for dig som før. Måske har hun mistet interessen for sex, og måske klager hun over, at det gør ondt, når I har samleje. Hvis det er tilfældet, står du over for symptomer, som er almindelige i kvindens overgangsalder. Hvis hendes symptomer går dig på og generer dig, forsøg da at forestille dig, hvor ubehageligt det må være for hende.

Skønt generne i kvindens overgangsperiode synes at komme ud af den blå luft, er de bestemt ikke det rene opspind. De er såre reelle. De varsler overgangen fra en periode til en anden. Måske ved hun slet ikke, hvad der egentlig sker, ej heller at disse gener og forandringer er lige så naturlige og lige så forudsigelige hos det over¬vældende flertal af kvinder som årstidernes skiften er i naturen. Hun er måske også uvidende om, hvordan andre opfatter hende. Hun ser måske ud ganske som hun plejer, men opfører sig anderledes på grund af de symptomer, hun mærker. Med større viden vil du være i stand til at forstå hendes besvær og hjælpe hende til at komme gennem vanskelighederne. Om ikke andet vil hun føle, at du stadig holder af hende. Hvis du virkelig forstår, hvad det er der sker, kan din støtte være uvurderlig.

I denne bog vil du finde hvad der er nødvendigt at vide om overgangsalderen. Bogens indhold er resultatet af en omhyggelig gennemgang af faglitteraturen om emnet. Bogen igennem vil du finde to sideordnede synsvinkler repræsenteret: Kendsgerninger fra studier af faglitteraturen og udtalelser fra kvinder, som forklarer deres situation og beskriver deres symptomer. Forhåbentlig kan du på denne måde opnå en større forståelse af overgangsalderens problemer.
Oplevelsen af overgangsalderen er helt kvindens egen, men vedkommer i høj grad manden i hendes liv.

***

Tro på dig selv

Nogle mennesker lever meget længere end andre, hovedsagelig fordi deres krop fungerer bedre. Overgangen fra fuld funktion til total mangel på funktion antager forskellige former hos forskellige mennesker. Sygdomme som cancer, svigtende hjertefunktion, hjerte-karsygdomme og diabetes er almindelige dødsårsager. Risikofyldt adfærd som tobaksrygning og stress påvirker yderligere helbredet i uheldig retning.

Hormonbehandling indebærer visse klare fordele.

Når man er i besiddelse af tilstrækkelig baggrundsviden og opmærksom på forskellige risici, kan en hormonbehandling bedre livskvaliteten enormt. Du har muligvis ikke brug for hormonbehandling. Der synes at være store individuelle forskelle i de forandringer, der indtræder i kroppen i livets løb. Det er en vurdering af disse forandringer, der bestemmer, om der skal gives hormon. Nogle vil hævde, at det er unaturligt at give hormon. Det kan naturligvis være et spørgsmål om holdning.

Husk imidlertid på, at for 100 år siden vidste kvinder intet om svangerskabsforebyggelse. Gifte, sexuelt aktive kvinder producerede så at sige børn på samlebånd. De døde ofte i ung alder udslidte af fysisk arbejde og mange fødsler. Svangerskabsforebyggende foranstaltninger (en »unaturlig« ting) ændrede imidlertid disse forhold til det bedre. Svangerskabsforebyggelse indebærer også visse risici. Med passende omtanke må vi drage fordel af de lægevidenskabelige fremskridt.

***