Hukommelsestyven

Av Dag Viljen Poleszynski

Statiner som effektivt reduserer blodets kolesterolnivå, er blitt milliardbutikk. I boka «Hukommelsestyven» forteller astronaut og lege Duane Graveline om hva bruk av statiner førte til for ham - og om bivirkninger av statiner generelt.

"I 1999 rådet allmennlegen ham til å redusere konsentrasjonen av kolesterol i blodet. Som mange andre trodde han at dette var en viktig årsak til hjerteinfarkt, og at det derfor var sunt å holde nivået lavest mulig. Legemiddelindustrien hadde nylig lansert en ny gruppe legemidler kalt statiner, som blokkerer kroppens egenproduksjon av kolesterol.

Statiner kan senke blodets kolesterolnivå langt raskere enn noen diett. Han lot seg derfor lett overtale til å begynne med Lipitor fra Pfizer, det mest solgte av disse legemidlene. Dosen var 10 mg per dag, og til hans tilfredshet sank kolesterolnivået betraktelig etter kort tid. Noen måneder senere fikk han imidlertid sitt livs største sjokk.

En ettermiddag i januar 2000 ringte telefonen. Mens han snakket med en venn, la han merke til at det lå store mengder kløyvde vedkubber på gårdsplassen, han undret seg over dette, og var sikker på at noen andre måtte vært der og hogget ved. Denne mistanken ble bekreftet da han så en rekke «fremmede» fotspor overalt i snøen. Dette fortalte han til vennen på telefonen og forsikret ham om at mysteriet nok skulle løses morgenen etter. Dagen etter fant imidlertid Graveline snart ut at det var ham selv som hadde hogget all veden, og at fotsporene var hans egne!"
Les mer.... Matoghelse.no eller pdf-fil

Boken: Lipitor® Thief of Memory
Website: Spacedoc.net!Klik her for at finde flere omtaler af kolesterol-relaterede emner.