Min yndligslæge Carsten Vagn-Hansen har ikke noget imod, at hans artikler kopieres, hvor de kan gøre gavn. Nedenstående er hans budskab om statiner... og kolesterol.

Kolesterol-skrækken

Der er gennem nu mange år skabt en enorm forskækkelse i befolkningen for kolesterol. Det er rigtigt, at meget forhøjet kolesterol medfører en øget risiko for hjerte- og kredsløbssygdomme, især i den lille del af befolkningen, der har en arvelig tendens til stærkt forhøjet kolesterol. Men for langt de fleste hænger kolesterol i blodet sammen med en usund livsstil med det forkerte fedt i kosten (og for lidt af det gode), med overvægt og for lidt motion. Rettes dette op med en sund kost, daglig motion og vægttab vil langt de fleste få et kolesterolniveau, der er helt normalt og med den rette fordeling mellem det 'gode' HDL-kolesterol og det 'dårlige' LDL-kolesterol, der kun er dårligt, hvis man mangler de nødvendige antioxidanter i kosten, først og fremmest fra grønt og frugt, samt hvis man bliver alt for belastet af kemiske stoffer i miljøet og kosten. De fleste vil også ved hjælp af et kosttilskud af fiber i form af Minolest, Guarmin eller Guarform kunne sænke i hvert fald moderat forhøjet kolesterol til det normale, hvis de samtidig sørger for at spise det rigtige fedt og ikke for meget af det samt får daglig motion.

Det meget lave kolesteroltal, man i dag stiler imod, udgør også en fare. For lavt kolesterol har en sammenhæng med voldelig adfærd og død ved selvmord, også fordi lavt kolesterol påvirker humøret. Kolesterol er en vigtig byggesten for en mængde af kroppens hormoner, fx kønshormonerne. Forskning fra Schweiz tyder også på, at nogle kolesterolsænkende midler (atorvastatin, lovastatin og pravastatin) kan undertykke immunsystemet.

Kolesterolsænkende midler af typen statiner sælges der nu for milliarder af dollars. Det nyeste program i USA for hvem, der skal have denne type medicin, omfatter 18% af befolkningen. Statiner er en af de dyreste medicingrupper i Danmark. Årsagen til den udbredte brug, foruden en effektiv markedsføring over for lægerne, er en række studier, hvor man har fokuseret på den relative nedsættelse af dødeligheden og ikke den absolutte.

Sandsynligheden for IKKE at dø af blodprop i hjertet i løbet af 4-6 år forbedres kun med 1,1-1,5% for en patient med kranspulsåresygdom. Et studie, der fornylig er publiceret i The Lancet viser, at den absolutte gevinst ved behandling med simvastatin (Zocor) kun er 1,5%. For raske personer med højt kolesterolniveau i blodet er tallet nede på 0,4%. Hvis man har et gennemsnitligt kolesteroltal på 5,6, øges sandsynligheden for at overleve kun med 0,1%.

Dertil kommer, at meget tyder på, at der er en række alvorlige bivirkninger ved behandling med statiner. CARE-studiet har vist, at hyppigheden af brystkræft er 13 gange så stor hos dem, som tager statiner, i forhold til de øvrige. Den absolutte risiko for at dø på grund af en blodprop i hjertet blev nedsat med 1,1%, mens risikoen for at få brystkræft steg med 4,2%. Flere og flere får problemer med allergisk muskelbetændelse og nervebetændelse, og det kan også gå ud over leveren og øjnene (grå stær samt nethinden hos diabetikere). Et finsk studie har vist, at statinerne øger risikoen for type 2 sukkersyge.

Midlerne stimulerer også dannelsen af nye blodkar, hvilket kan være fint i fx hjertet, men meget dårligt, hvis det sker i kræftsvulster. En del af bivirkningerne kan måske henføres til, at statiner hæmmer et enzym, der er nødvendigt for dannelsen af Q10, der er et vigtigt hjælpeenzym i kroppen og et kraftigt antioxidant. Alle, der tager statiner, skal derfor tage mindst 30 mg Q10 tre gange dagligt for at modvirke denne mangeltilstand. Man har forsøgt at vise, at statiner er gode mod knogleskørhed, men et meget stort studie har vist, at dette ikke er rigtigt.

Oven i dette viser det sig, at en hel del af de hjerte- og kredsløbsproblemer, som man vil nedsætte risikoen for med statiner, skyldes noget helt andet, nemlig et for højt indhold af aminosyren homocystein i blodet. Dette kan ordnes ved at give tilskud af de billige vitaminer folinsyre, B6 og B12.

Et naturligt stof i sukkerrør, policosanol, har ved flere undersøgelser vist sig at kunne sænke kolesterol og triglycerider, samtidig med at det øger det gode og hjertebeskyttende HDL-kolesterol samt beskytter mod blodpropper. I flere forsøg har det vist sig at virke mere effektivt end de mere end dobbelt så dyre statiner, og det har ikke bivirkninger.

Essensen af alt dette er, at en ændring af livsstilen og tilskud af helt naturlige kosttilskud kan ordne problemerne, så man ikke bliver fattig af medicinen, og man undgår de mange mulige bivirkninger, også på langt sigt. I Sverige har man tage konsekvensen og indskrænket brugen af statiner.

Kilde..... Carsten Vagn-Hansen


!Klik her for at finde flere omtaler af kolesterol-relaterede emner.