Statens Serum Institut utroværdig? Ja!

Når en administrerende direktør for en "videnskabelig" institution lader sig citere for følgende udsagn:

»Squalen har været brugt i 40 millioner doser i andre vacciner uden problemer. Og vaccinens indhold af thiomersal overstiger ikke, hvad man spiser i en almindelig fiskefilet«

Hvad vidner det så om? Er det Statens Serum Institut som er pinligt utroværdig? Eller er det direktøren som afslører sig selv som enten drøn-uvidende eller - som en deltager i et propagandistisk forsøg på at sælge en beroligende løgn til befolkningen?

Hvordan har Nils Strandberg Pedersen det mon over for sine kollegaer? Skidt med os almindelige halvdumme menige borgere, men hvordan kan han se sine egne kollegaer i øjnene? Det er jo langt fra alle læger og medicinske forskere som giver køb på sin faglige integritet. De ved at han enten lyver eller uvidende. Uvidende? Kan man være så uvidende når man har været:

- Forskningsstipendiat på Statens Serum Institut 1978-82.
- Reservelæge på Rigshospitalet, Københavns Amtssygehus, Hvidovre Hospital 1982-85.
- Overlæge på Statens Serum Institut 1986-89.
- Forsknings- og sektordirektør på Statens Serum Institut 1989-98

Med en uddannelse i ryggen som Cand. med. 1978, ECFMG 1978, dr. med. 1983 og siden 1998 adm. direktør på Statens Serum Institut??

Det er så pinligt og så utroværdigt, at kun en meget, meget høj løn kan "retfærdiggøre" at stille sig til rådighed for udbredelsen af både uvidenskabelige og direkte falske budskaber til en sagesløs befolkning. Jeg tror nemlig ikke et sekund på, at han ikke ved besked. Det ved han og han ved, hvad der er sandt. Det er med overlæg at han nu omgås sandheden i den grad lemfældigt, at hans agenda må være anden og møntet på den autoritetstroende del af befolkningen. De stoler jo på, at det som kommer fra en læge må være sandt.

Shame om you Nils Strandberg Pedersen!


Læs om Nils Strandberg Pedersens "fiskefilet" i En dose tunfisk i H1N1 vaccine?


Relateret til H1N1 vaccine læs mere her....