For 25 år siden mødte jeg en bog, som senere påvirkede direkte min måde at håndtere tilværelsen på. Taget op fra bogreolen med mellemrum - afslører "Mesterspillet" fortsat nye strenge, der fornyer synet på tilværelsen igen og igen. Utroligt, at en biokemiker kunne præstere en bog som denne...

Gennem de sidste år lykkedes det mig gennem www.antikvariat.net og på andre måder, at opspore en del eksemplarer som jeg forærede gode venner, deriblandt min søn.

Fra bagsiden af omslaget:
"Mesterspillet". En undersøgelse af menneskets psyke og de specielle kreative teknikker, gennem hvilke mennesket kan opnå de højest mulige bevidsthedsplaner.

Bogen giver en definition på begrebet at være menneske og gør det muligt for os - midt i vor materielle overflod - at gennemgå vort liv påny, men på en langt mere frugtbar måde.

Forfatteren er en kendt amerikansk biokemiker, der især har beskæftiget sig med udforskningen af de stoffer (i den menneskelige organisme), der påvirker menneskets adfærd.
...og dernæst forord af Rolf Gjeldsted:

Livet består af fire faser. Den første går fra undfangelse til fødsel. Den anden fra fødsel til pubertet, hvor man lærer og vokser. Den tredie går fra puberteten til det halvtredsindstyvende år, hvor man skaber sig mulighed for at leve "af sin venstre fod" - d.v.s. at skabe sig et indkomme, der sikrer en tid til det væsentligste, nemlig at lære sig selv og verden at kende "indenfra".

Den fjerde fase skulle således kunne vare fra det halvtredsindstyvende år, til man er omkring de hundrede, hvor man skulle have "skabt sin egen sjæl" - d.v.s. fuldkommengjort sin krop og bevidsthed, deres forhold til kosmos og en større sammenhæng...

Det er nødvendigt at disciplinere sanserne, hvis man vil være i stand til selv at vælge sit livsindhold! Og ligeledes er det nødvendigt at besidde og bevare en oprindelig, "usmittet" holdning og åbenhed til, og over for omgivelserne (det man kan se og sanse)...

Det drejer sig om at finde (opfinde) sin egen livsleg (livsspillet = mesterspillet), der netop giver èn det fulde udbytte af sig selv, og ens medmennesker det fulde udbytte af èn selv. Men der er naturligvis forskel på "livslegenes kvalitet" - for "hvad nytter det, at man kommer til at besidde hele verden, hvis man mister sin sjæl i processen?"

Nyhavn, januar 1973
Atlantis bøgerne
Robert S. de Ropp
"Mesterspillet"
Thanning & Appels Forlag 1973
ISBN 87-413-2941-4