Hvad sysler det Etiske Råd med?

Den forskningsmæssige og teknologiske udvikling i sundhedsvæsenet foregår i disse år med rivende hast. Lige om hjørnet venter hidtil ukendte muligheder for at påvirke det enkelte menneskes og hele menneskehedens udvikling. De perspektiver, som fremtidens biomedicinske forskning og teknologi åbner, rejser en lang række grundlæggende etiske spørgsmål. Derfor besluttede Folketinget i 1987 at nedsætte Det Etiske Råd.
Kilde: Det Etiske Råd

Ikke et ord om..... etik. Det ville ikke undre mig, hvis hvert af de 17 Rådets medlemmer havde hver sin definition af etik. At Rådet sorterer i, hvad er anvendt etik ude i samfundet, og hvad er ikke - vil fremgå af de efterfølgende dokumenter, der danner et perfekt eksempel på vores etikforladte samfund, som det har udviklet sig, ikke mindst det sidste årti.

Der er skrevet kilometervis af bøger, studier, artikler og poesi om etik, fra antikken til i dag. Alligevel består fortsat en primitiv trend at bøje værdier så de passer til samfundets grå eminenser. Skulle vi underkaste vores lovgivning en nærmere granskning - kunne etikken bag fylde sølle par stykker papir. Store ord har vi aldrig manglet at tørre os i, men at sætte dem i anvendelse, eller i det mindste an på en prøve - er straks noget andet. Uskrevne love derimod, de båres af den glemte etik i en imponerende grad. Bare synd at de skriftkloge kan ikke tyde dem.

i 2004 har Det Etiske Råd bestået af følgende personer: Ole Hartling (formand), overlæge, dr.med.; Ragnhild Riis (næstformand), fondssekretær, cand.mag.; Kamma Bertelsen, overlæge, dr.med.; Klavs Birkholm, programvært; Asger Dirksen, prof., overlæge, dr.med.; Mette Hartlev, lektor, lic.jur.; Nikolaj Henningsen, socialrådgiver, journalist; Thomas G. Jensen, prof., cand.med.; John Steen Johansen, forbundskonsulent; Morten Kvist, pastor; Katrine Lilleør, sognepræst, cand.teol.; Lisbet Due Madsen, sygeplejerske, cand.cur.; Annemarie Morris, højskoleforstander; Anette Roepstorff Nissen, uddannelsesleder; Katrine Sidenius, overlæge; Ellen Thuesen, socialrådgiver; Peter Øhrstrøm, prof., dr.scient.

Ansatte i sekretariatet: Berit Andersen Faber, sekretariatschef, cand.jur.; Henrik Kjeldgaard Jørgensen, projektleder, cand.mag., ph.d. Thomas Laursen, projektleder, cand.mag.; Anne Lykkeskov, projektleder, cand.comm.; Nanna Skriver, projektleder, cand.scient.; Anna Skyggebjerg, projektleder, cand.mag.; Jette Stenbirk, overassistent.

I alt 24 personer, der en januardag i 2004 har taget stilling til, hvad de mente var for Det Etiske Råd at tage sig af.

TERM-modellen er det ikke.