Skjoldbruskkirtel - binyrer: en ubrydelig forbindelse

Omkring 70% af hypothyreose-syge fortsætter med at klage over symptomer, trods medicinsk behandling og trods superfine resultater af blodprøver. Det er ikke usædvanligt, at de samtidig udviser symptomer på både underfunktion af binyrer og skjoldbruskkirtlen. Konventionel lægevidenskab har en tendens til at overse disse problemer pga. brist i viden om mild eller moderat binyreinsufficiens, i folkemunde kaldet "binyretræthed".

De syge, der udviklede hypothyreose (uanset "fine" blodprøver eller ikke) efter en traumatisk og belastende begivenhed, såsom graviditet, ulykke, infektion, eller følelsesmæssige traumer såsom skilsmisse eller dødsfald, eksamener, projekter i skole eller på job under tidsnød, vedværende angst for arbejdsløshed eller mobning..... de skal være særlig opmærksomme på binyrebarkinsufficiens, såfremt den medicinske behandling for hypothyreose ikke hjælper.

Først en lille gennemgang af sagens "aktører"...

Skjoldbruskkirtlens funktion

Skjoldbruskkirtlen optager jod fra blodet, bearbejder og binder det til tyrosine (aminosyre) og slutproduktet bliver thyroxin T4 og trijodthyronin T3 - thyreoideahormoner.

 • Denne proces er afhængig af jod, zink, vitamin A, E, C og fuldt B-kompleks.


Det inaktive thyroxin T4 udgør 93% af skjoldbruskkirtlens samlet hormonproduktion mens kun 7% af det aktive trijodthyronin T3 dannes her. Resten af T3 (om)dannes af blodets thyroxin T4 inde i de ilt-forbrugende celler i lever, nyrer, hjerne, muskler. Kun det aktive trijodthyronin T3 er biologisk virksom i kroppens celler.

Produktionen og frigivelsen af T3 og T4 fra skjoldbruskkirtlen til blodet, stimuleres af TSH (Thyreoidea Stimulerende Hormon), der udskilles af hypofysens forreste lap.

Omdannelsen af det inaktive thyroxin T4 til det aktive T3 sker i lever, nyrer, hjerne, muskler og kræver enzymet 5 'deiodinase.

 • Den korrekte enzymfunktion er afhængig af selenium og zink


Ca. 40% af det inaktive T4 omdannes til aktivt T3; det resterende ca. 60% T4 omdannes til det inaktive reverse T3 (rT3 vil aldrig blive aktiveret), og til to forstadier til T3: T3 sulfate (T3S) og triiodothyroacetic acid (T3AC). Naturens mening med T3S og T3AC er, at disse to "smelter sammen" til et fuldgyldigt trijodthyronin T3 i tarmkanalen, forudsat at der i tarmkanalen findes et enzym, der står for denne syntese. Denne proces kræver, at tarmen er velfungerende og indeholder en sund mikroflora (PDF) idet uden det rette enzym - ingen T3-syntese = T3-mangel.

Denne proces kræver, at tarmen er velfungerende og indeholder en sund mikroflora (PDF) idet uden det rette enzym - ingen T3-syntese = T3-mangel.

Det må betyde, at vores kost og den måde den påvirker den omtalte "mikroflora" (forbedrer eller ødelægger), har en større betydning for kroppens hormon-status, end hidtil antaget i de hypothyreose-syges (og andres) hverdag. Det betyder også, at alle konsekvente forsøg på at understøtte eller genoprette denne "mikroflora" kan ikke undgå at gavne det totale og endelige "trijodthyronin T3 - REGNSKAB" til fordel for vores velbefindende og forbedring af effekten af behandling.

Thyreoideahormonernes opgaver:

 • Regulerer basal stofskifte - den hastighed hvormed cellen producerer og forbrænder energi - regulerer det cellulære forbrug af glukose og ilt til at producere energi.
 • Regulerer natrium-kalium-pumpen, der pumper natrium- og kaliumioner ud af og ind i cellerne (denne proces bruger en stor procentdel af cellernes energi).
 • Opretholder normal kropstemperatur - termogeniske (varmedannelse i levende organismer. Stimulering af dyrs eller menneskers energiomsætning, således at basalstofskiftet øges, ledsages af øget varmeproduktion og -afgivelse. Termogenesen øges mest af muskelarbejde, men også af fødeindtagelse, varme- og kuldepåvirkninger samt stress.) eller calorigenic (varmeproduktion især ved metabolisme af fødevarer).
 • Stimulerer kroppen vækst hos børn, især udvikling af nervesystemet.
 • Styrer lipolyse (udvinding af energi ved nedbrydning af fedt) og kolesterol-syntese.


Underskud af thyreoideahormoner er årsag til bl.a.:

 • Træthed
 • Vægtøgning selv med kaloriefattig diæt.
 • Depression
 • Forstoppelse; kroniske fordøjelsesproblemer.
 • Dårlig energiomsætning, kolde arme/hænder, ben/fødder, overfølsomhed over for kulde.
 • Højt kolesterol.
 • Tør hud, tørt skørt hår, hårtab.
 • Morgenhovedpine, som (ubehandlet) aftager, som dagen skrider frem.
 • Uregelmæssig eller kraftig menstruationsblødning.


Binyrernes funktion/fysiologi (fokuseret på glukokortikoider - steroider)

Cortisol er den primære glukokortikoid (95%) fremstillet af binyrebarken.

(HPA) Hypothalamus/Hypofysen/Adrenal-akse stimulerer binyrebarken til at frigive hormoner. Hypothalamus frigiver CRH (Corticotropin-releasing hormone), der stimulerer hypofysen til at frigive ACTH (Adrenocorticotropic Hormone), som så stimulerer binyrebarken til at udskille hormoner, hovedsagelig cortisol.

Kortisol's funktioner:

 • Blodsukkerkontrol gennem at stimulere nedbrydningen af protein og fedt for at skabe mere glukose, når blodsukkeret falder. Stimulerer nedbrydningen af oplagret glukose, når blodsukkeret falder. Hæmmer insulin for at øge mængden af glukose i blodet.
 • Respons til stress: frigiver og øger omdannelse af glukose til energi, hæver blodtrykket gennem sammentrækning af blodkar, øger blodforsyningen til hjerne, hjerte og muskler.
 • Hæmmer (akut) inflammation/infektion.
 • Undertrykker immunforsvaret.


Normal sekretion af kortisol følger døgnrytmen i søvn og vågne perioder - et mønster af højeste niveau om morgenen, jævnt faldende i løbet af dagen og om aftenen, med det laveste niveau mellem midnat og kl. 02.

Derudover er kortisol's sekretion kroppens primære første reaktion på stress - fysisk, følelsesmæssigt, mentalt.

 • Ud over de sædvanlige "stressors" som arbejde, familie, økonomiske og sociale problemer, reagerer cortisol på stress som følge af dårligt kosthold - dårlig ernæring, springer-over-måltider, aktivering af immunsystemet ved fødevareallergi, toksiner og sygdomsfremkaldende infektioner, dysbiosis (= forstyrrelser i tarmflora, bakteriel overvækst, candida-overvækst m.v.), mangel på søvn, for meget koffein eller andre stimulanser.


Normal aktivering af kortisol er en nødvendig, livsbevarende funktion, men funktionen er udviklet til kun at yde kortsigtet respons på stress. Langvarig eller kronisk stress (psykisk/fysisk/biologisk) og dermed langvarig eller permanent cortisol-respons på (dette) stress bidrager altid til udvikling af "adrenal fatigue" alias "binyretræthed" alias binyreinsufficiens.

Forbindelsen mellem skjoldbruskkirtel og binyrerne

Generelt arbejder thyreoideahormoner og kortisol i et tæt samspil i hver eneste celle i kroppen, for at opretholde homøostase (“balance” eller “ligevægt”) af energiproduktion og energiforbrug, dvs aktivitet i cellerne.

 • Forholdet undertiden benævnt HPAT akse = hypothalamus / hypofyse / binyrer / thyreoidea-aksen.


Begge disse hormoner skal være til stede cellerne, i en fin balance med hinanden for at sikre en ordentlig cellefunktion. Normalt er balancen selvjusterende og responderende på ethvert begivenhed (faktor) kroppen/sindet udsættes for som følge af ændringer i miljøet, aktivitetsniveau, sygdom, stress osv.

Når en kirtel er svækket, ude af balance eller påvirket på anden måde, vil andre kirtler intensivere deres hormondannende aktivitet for at kompensere for den svækkede kirtel, for at opretholde den livsvigtige homøostase i kroppens celler. Denne kompensation kan fortsætte i årevis, efterhånden til ulempe for den kompenserende kirtel, der til sidst svækkes (bliver "træt").

Den hyppigste anledning til fælles samspil mellem skjoldbruskkirtel og binyrer sker når kroppen/sindet udsættes for længerevarende fysisk/psykisk stress, der over-aktiverer kroppens stress-respons. I første omgang vil kortisol midlertidigt stimulere skjoldbruskkirtlens aktivitet, men såfremt den pågældende stress-tilstand opretholdes og bliver kronisk, vil en kaotisk (uden den korrekte døgnvariation) udsondring af cortisol øve en afdæmpende effekt på skjoldbruskkirtlen og det som vil ske er, at binyrebarkens "udmattelse" går i Fase 1 (Stage 1), hvor......

 1. ...det overskydende cortisol (i STAGE 1) undertrykker hypofysens produktion af TSH og dermed undertrykker stimulering af skjoldbruskkirtlen til at producere thyreoideahormoner.
  ---
 2. ...det overskydende kortisol (i STAGE 1) påvirker cellereceptorerne til resistens over for thyreoideahormoner.
  ---
 3. ...det overskydende kortisol (i STAGE 1) hæmmer virkningen af enzymet 5 'deiodinase og dermed nedsætter omdannelsen af det inaktive T4 til aktive T3.
  ---
 4. ...det overskydende kortisol (i STAGE 1) hæmmer normal funktion af gastrointestinalkanalen (tarmens) immunfaktorer - deraf GI dysfunktion hvormed en sund mikroflora kan ikke opretholdes og dermed nedsættes syntesen af T3 sulfate (T3S) og triiodothyroacetic acid (T3AC) til trijodthyronin T3 = T3-mangel. • ...det overskydende kortisol (i STAGE 1) hæmmer normal funktion af gastrointestinalkanalen (tarmens) immunfaktorer - deraf GI dysfunktion hvormed en sund mikroflora kan ikke opretholdes og dermed nedsættes syntesen af T3 sulfate (T3S) og triiodothyroacetic acid (T3AC) til trijodthyronin T3 = T3-mangel.

Der er også en sekundær effekt af dysbiosis (forstyrrelser i tarmflora, bakteriel overvækst, candida-overvækst m.v.) og uorden i mave/tarm. Ved tilstedeværelse af antigener eller anden uønsket mikroflora, vil GALT (Gut Associated Lymphoid Tissue = tarm-associeret lymfoide væv)) indlede en alarm reaktion rettet mod disse "fremmede elementer". Denne tilstand af immun reaktion resulterer i udsondring af mere kortisol, hvilket undertrykker konverteringen af T4 til trijodthyronin T3 og fremmer konverteringen af T4 til det "døde" reverse T3 (rT3), og skaber derved et underskud (mangel på) det nyttige trijodthyronin T3.

Tilfælde af sygdom i skjoldbruskkirtlen, hvor kirtlens underaktivitet resulterer i hormonmangel er en anerkendt stress-faktor for kroppen (på grund mangel på homøostase = “balance” eller “ligevægt” mellem energiproduktion og energiforbrug, dvs aktivitet i cellerne), hvilket fører til en yderligere stress reaktion fra binyrer. En en ond cirkel med yderligere undertrykkelse af skjoldbruskkirtlen til følge..... osv. osv.

De (læger) der ikke betragter skjoldbruskkirtel og binyrerne som et team, men insisterer på at anskue og (be)handle begge disse kirtler adskilt (hver for sig) - de ved ikke bedre og begår en (læge)fejl, til skade for deres patienter!

***

Omkring 70% af hypothyreose-syge fortsætter med at klage over symptomer, trods medicinsk behandling og trods superfine resultater af blodprøver. Det er ikke usædvanligt, at de samtidig udviser symptomer på både underfunktion af binyrer og skjoldbruskkirtlen. Konventionel lægevidenskab har en tendens til at overse disse problemer pga. brist i viden om mild eller moderat binyreinsufficiens, i folkemunde kaldet "binyretræthed".

De syge, der udviklede hypothyreose (uanset "fine" blodprøver eller ikke) efter en traumatisk og belastende begivenhed, såsom graviditet, ulykke, infektion, eller følelsesmæssige traumer såsom skilsmisse eller dødsfald, eksamener, projekter i skole eller på job under tidsnød, vedværende angst for arbejdsløshed eller mobning..... de skal være særlig opmærksomme på binyrebarkinsufficiens, såfremt den medicinske behandling for hypothyreose ikke hjælper.

Dette indlæg blev publiceret første gang i går, d. 21. marts 2010, på Stofskifteforummet i Norge.