Der er ingen så blind som den dobbeltblinde!

Vi lever i en æra af evidensbaseret medicin.


Hvad betyder det?

Det betyder, at vi læger ikke kan træde et lille skridt til højre, eller til venstre, frem eller tilbage, før vi har en bunke af dobbeltblinde, placebokontrollerede undersøgelser til at retfærdiggøre dette skridt.

Sandheden kan stirre os op i ansigtet, al vores klinisk viden og instinkter fortæller os hvad vi skal gøre, men vi er nødt til at modstå alt, og med henvisning til de berømte, evidensbaseret medicinens mantraer: "der er ingen beviser" og "der er ingen dokumentation". Ingen beviser, indtil Hendes Majestæt Videnskaben vil forsyne os dem. Lad os få et kig på Hendes Majestæt Videnskaben og se, hvor meget vi kan stole på hendes beviser.


Læs gerne videre i artiklen There are none so blind as the double blind !, skrevet af dr. med. Natasha Campbell-McBride, udvikleren af GAPS-diæten til genopretning af tarmmikrofloraens økologi.

For den opmærksomme læser, rummer artiklen mange svar på spørgsmål, så mange stiller sig: "er det jeg som er hypokonder, eller har jeg en dårlig læge?"

Før den "evidensbaseret medicin" blev indført over midten af 1900-tallet, var helbredelsesraten for f.eks. thyreoideasygdomme tæt på de 100%. Nu er de oprindelige, ellers virksomme lægemidler - af "evidensbaseret medicin" erstattet med et syntetisk hormon-analog som eneste behandling i underdose og mange millioner fortsat syge, fordi behandlingen er hverken til at leve eller dø af. Derfor er dette emne vigtig at kende til, for alle der lider af kroniske sygdomme, ofre for behandling der ikke virker, fordi den "evidensbaseret medicin" afviser alle behandlinger, medicinalindustrien og lægestanden ikke gider at forske i - med henvisning til "manglende videnskabelig dokumentation".

Efterhånden som samfundet sparer mere og mere på medicinsk forskning samt på uddannelser og efteruddannelse af læger, overlades til medicinalindustrien at betale for forskningen, og dermed at bestemme hvad der forskes i. Kan de bestemte metoder og lægemidlernes virkestoffer ikke patenteres (tjenes stort på) - nægter medicinalindustrien (selvfølgelig) at støtte den slags forskning økonomisk, og dermed bliver "beviser" og "dokumentation" selvfølgelig aldrig tilvejebragt.

Husk det næste gang du hører, at en metode eller et lægemiddel kritiseres og nedgøres på grund af manglende "videnskabelig dokumentation".