Denne kategori er oprettet d. 24. juli 2017 og grunden er den seneste tid, den etablerede lægestandens massive forsvar for "evidens baseret medicin", på bekostning af både klassisk, erfaringsbaseret medicin, og medicin der (endnu) ikke lader sig bevise med de metoder, menneskeheden aktuelt har til rådighed.

Vi trænger til bedre oplysning om hvad er videnskab, hvad er forskning, hvad kendetegner en forsker og er det en beskyttet titel, eller er forsker en ny menneskerace, alene af sin fødsel berettiget til at håndhæve ufejlbarlighed?

Vi trænger også til at se definitionen på "evidens baseret medicin" efter i sømmene, og ligeledes har vi brug for at hive de hvide kittler af, og se om vi finder viden eller misviden under dem. En hvid kittel er ingen garanti, eller værn mod en dårlig, totalitær lægegerning.

Jeg arbejder udelukkende med kilder høstet i klassisk-medicinske databaser, så forvent ikke kildehenvisninger til alternativ medicin. Emnet er omfattende og det vil tage tid, at finde og byde på et pålideligt, kildekritisk læsestof.