Seks fjender på jobbet....

Arbejdsskader og sygemeldinger taler deres eget sprog: Stress, røg og natarbejde gør kvinders arbejdsliv til en farlig affære. Kun for Kvinder har set på, hvad der hører til de største trusler mod dit helbred på jobbet.

Ensformigt arbejde
Rammer især: Rengøringsassistenter, ansatte i fiske- og fødevareindustrien, montricer, kassedamer, kontoransatte og tekniske tegnere.

Har du arbejde, hvor du hele tiden gentager de samme bevægelser mange gange i timen, skal du passe på fysikken. Ny dansk forskning viser, at folk med fysisk monotone job, udvikler store mængder af smertefremkaldende stoffer i musklerne.

Den opdagelse kan få stor betydning for de faggrupper, der ofte lider af smerter i skulder og nakke. Smerter i muskler og led - de såkaldte bevægeapparatslidelser - udgør nemlig halvdelen af de arbejdsrelaterede sygdomme, der hvert år anmeldes i Danmark. Men kun 17 pct. bliver anerkendt som arbejdsbetingede lidelser. Mange kvinder i fiskeindustrien, der trimmer fisk i et både koldt og tempofyldt miljø, og rengøringsassistenter, der i fuld fart skal gøre arealer så store som fodboldbaner rene, får kroniske muskelsmerter af deres arbejde.

Hvad Gør du? Forsøg så vidt muligt at rokere mellem de forskellige arbejdsfunktioner på arbejdspladsen, så du skifter arbejdsbevægelser. Dyrk styrketræning, rør dig og styrk din krop.

Hudlidelser
Rammer især: sygeplejersker, læger, klinikassistenter, frisører, kokke og køkkenpersonale. Vasker du hænder mere end 20 gange om dagen, eller har hænderne i vand mere end to timer om ugen, er du særligt udsat for at få en kronisk hudlidelse. Ifølge eksperterne er hudlidelser et problem, der skal tages alvorligt. Det er en lidelse, der forfølger folk resten af livet og især rammer de 25-35 årige.

Der anmeldes årligt omkring 1.300 arbejdsbetingede hudlidelser til Arbejdsskadestyrelsen - heraf anerkendes over halvdelen (56 pct.) som arbejdsbetingede. Især bagere og frisører bliver ramt af hudeksem, der kan gå fra kløe og rødmen på hænderne og arme til blærer og sår.
Disse faggrupper er desuden udsat for andre allergikergener, nemlig mel og farvestoffer, der kan give besvær med luftvejene.

Hvad gør du? Beskyt hænderne ved at bruge gummihandsker - eventuelt med en bomuldshandske under.

Nat- og skifteholdsarbejde
Rammer især: sygeplejersker og industriarbejdere.

Har du arbejde om natten, skal du passe ekstra på dig selv. Kvinder, der i mange år har arbejdet om natten, har betydelig større risiko for at få brystkræft end kvinder, der arbejder om dagen. Det viser flere undersøgelser. Samtidig viser en stor svensk undersøgelse, at kvinder, der arbejder om natten, har dobbelt så stor risiko for at dø, før de når gennemsnitsalderen, som deres medsøstre. Det skyldes bl.a., at de færreste får den ene lange periode med søvn, som kroppen behøver. Det kan give forhøjet blodtryk og øge risikoen for blodpropper i hjertet og blødninger i hjernen. Gravide kvinder med fast natarbejde skal passe ekstra på. De har næsten dobbelt så stor risiko for at abortere som kvinder med dagarbejde.

Hvad gør du? Sørg for at få et helbredstjek - det har natarbejdere ret til. Det er arbejdsgiveren, der skal sørge for helbredstjek af nyansatte på natarbejde og derefter en undersøgelse hvert tredje år.

Psykiske belastninger
Rammer: alle faggrupper.

Antallet af psykiske arbejdsskader har fået vokseværk og er mere end fordoblet på seks år. I 1999 var der 773 anmeldelser af psykiske arbejdsskader, og i 2003 var tallet steget til 1.576, viser tal fra Arbejdstilsynet. Kvinder står for mere end to tredjedele af arbejdsskaderne.

Det er ting som stress, udbrændthed, hjerte/kar-problemer, træthed, hovedpine eller søvnbesvær, der følger af psykiske belastninger som f.eks. vold, stress eller mobning. Flere fagforbund rapporterer om medarbejdere, der føler sig mobbet af chef og kolleger. Hos fagorganisationen HK, der har 367.000 medlemmer, er hvert 11. medlem på et eller andet tidspunkt i karrieren blevet mobbet af chefen.

Hvad gør du? Tal om det med kolleger, tillidsrepræsentant eller chefen. Aftal regler for adfærd og omgangstone og hold øje med sygdom blandt kolleger.

Røg
Rammer især: ansatte i restauranter, barer, cafeer, diskoteker.

Arbejder du på restaurant, bar eller café, får du mere passiv røg i lungerne end nogen anden faggruppe. Det går især ud over kvinder, der er mere følsomme over for passiv rygning end mænd og i større omfang arbejder i hotel- og restaurationsbranchen. Passiv rygning på arbejdspladsen er hvert år skyld i, at ansatte rammes af lungekræft og hjerte-kar-sygdomme.

Hvad gør du?: Arbejd for en rygepolitik blandt personalet, hvis ikke den findes. Det er ikke muligt at beskytte sig mod røg i et røgfyldt miljø - som bar eller restaurant, der ikke har rygeforbud. Overvej at søge andet arbejde - især hvis du er gravid.

Vold
Rammer især: hjemmehjælpere og socialrådgivere.

Er du hjemmehjælper eller socialrådgiver, hører du blandt de kvinder, der har størst risiko for at blive udsat for vold på jobbet. Kvindelige hjemmehjælpere havde i 2002 det næststørste antal indlæggelsesdage på sygehusene blandt alle kvinder på arbejdsmarkedet. Årsagen er primært løfteskader, men vold fra demente tegner sig for en større stigende andel.
Hovedparten af de arbejdsskader, som socialrådgiverne anmelder til Arbejdstilsynet, drejer sig om psykiske lidelser. Årligt bliver der anmeldt mellem 20 og 40 sager om vold.

En helt ny undersøgelse fra det kommunale forhandlingsfællesskab, FTF, viser, at fire ud af ti socialrådgivere oplever at blive truet af deres klienter. Dansk Socialrådgiverforening vurderer, at mange ikke anmelder truslerne og at der er et stort mørketal i forhold til, hvor ofte socialrådgiverne bliver truet med f.eks. at få tæsk, at klienten vil komme efter ham/hende eller socialrådgiverens børn, eller de bliver kort og godt kaldt en »dum kælling«.

Hvad gør du? Sørg for at nyansatte stifter bekendtskab med den arbejdspladsens voldspolitik og tag et kursus i konfliktnedtrappende kommunikation. Bearbejd oplevelser med dine kolleger og afstem jeres grænser.

Kilde: BT, den 20. april 2005

Fakta Vidste du at...

...ansatte i restaurationsbranchen kan forvente at leve cirka fire et halvt år kortere end gennemsnittet af befolkningen?

... flere fagforbund ønsker kvinders natarbejde begrænset?

... astma, allergi, hudsygdomme, stress og psykiske forstyrrelser rammer oftest kvinder, hvor mænds sygemeldinger almindeligvis går på høreskader, rygproblemer eller ulykker på arbejdspladsen.

... en tredjedel af alt sygefravær skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø.

... højtuddannede kvinder lever fem år længere end kvinder, der kun har afgangseksamen fra folkeskolen.

Kilder: EUs Arbejdsmiljøagentur, Statens Institut for Folkesundhed, Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljøinstituttet, m.fl.