Følgende ressourcepersoner
har bidraget til hæftet:

Mogens Agervold, professor
Psykologisk Institut
Århus Universitet

Annie Høgh, seniorforsker, cand. psych.
Arbejdsmiljøinstituttet

Anne-Grete Jelstrup, forfatter
Lisette Jespersen, cand. psych.

Jespersen & Laursen,
erhvervs- og organisationspsykologer

Lise Keller, projektleder
Arbejdsmiljøsekretariatet

Rigmor Laulund, faglig sagsbehandler
HK Århus

Hans-Otto Loldrup, redaktør


Hvis du vil vide mere

Litteratur

Ståle Einarsen, Helge Hoel, Dieter Zapf and Cary L. Cooper,
³Bullying and Emotional Abuse in the Workplace´,
Taylor & Francis, 2002. ISBN 0-415-25359-4

Ståle Einarsen og Eva Gemzøe Mikkelsen, ³Mobning i
arbejdslivet. Hvad er det og hvad ved vi om det?´,
Anmeldelse i tidsskriftet Nyt om ARBEJDSLIV, nr. 1, 2000,
http://nyt-om-arbejdsliv.dk

Annie Høgh, m.fl., ´Mobning på arbejdspladsen ¶ En kritisk
gennemgang af dansk og international forskningslitteratur´,
www.arbejdsmiljobutikken.dk

³En værktøjskasse om mobning´, Branchearbejdsmiljørådet
for service- og tjenesteydelser, 2002,
www.barserviceogtjenesteydelser.dk

Anne-Grete Jelstrup & Hans-Otto Loldrup, ³De onde og de
dumme´. En bog om destruktiv ledelse, 2002. Frydenlund.
ISBN 87-7887-140-9

Lise Keller, ³Undgå chikane på jobbet´, 2002, Artikel på
www.sundhed.dk

Komiteen for Sundhedsoplysning, ³Mobning på arbejdet
¶ til den mobningsramte og arbejdspladsen´, 2003,
www.sundhedsoplysning.dk

Seks værktøjer fra BAR FOKA; ³ Konflikthåndtering´,
³Forandringer på arbejdspladsen´, ³Manglende indflydelse´,
³Den vanskelige samtale´, ³Fravær og personalegennemtræk´
og ³For stort arbejdspres´.
Værktøjerne kan hentes på nettet www.bar-foka.dk eller købes
hos ASC tlf.36 14 31 31

Arbejdstilsynets vejledning D.4.2, 2002, ³Mobning og
seksuel chikane´, www.Arbejdstilsynet.dk

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 492 af
20. juni 2002 om arbejdets udførelse §9a (om mobning og
seksuel chikane) og kapitel 2a (om arbejdspladsvurdering)
AMI²s spørgeskema til kortlægning af psykisk arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljøinstituttet, www.AMI.dk

At-vejledning D.4.1, 2000, ³Kortlægning af psykisk
arbejdsmiljø´ og At-meddelelse 4.08.4 ³Voldsrisiko i
forbindelse med arbejdets udførelse´, 1997,
www.Arbejdstilsynet.dk

Hvis du vil vide mere
Udgivelse: BAR FOKA
Udarbejdelse af værktøj: BAR FOKA og
Andersen Management International A/S,
tlf. 35 46 46 46
Design: Bysted A/S
Tryk: Quickly Tryk
Pjecen er trykt på miljøvenligt papir
Foto: Bysted A/S
Oplag: 10.000
Copyright: Pjecen må gerne kopieres med
tydelig kildeangivelse. Må ikke kopieres til
erhvervsmæssig udnyttelse

Pjecen kan købes for 40 kr. hos
Arbejdsmiljørådets Service Center,
Ramsingsvej 7, 2500 Valby,
tlf. 36 14 31 31 eller hentes på nettet
www.bar-foka.dk
ISBN 87-90998-31-6
Varenr. 222 004