Stjernemennesker og englemennesker
Forord

Vi er mange der har set mod stjernerne og fornemmet, at vi hører til i en verden, som ikke findes her på Jorden. For nogle bliver fornemmelsen eller oplevelsen en begyndelse til et langvarigt identitetsskift til et stjernemenneske eller et englemenneske, og for andre bliver det begyndelsen til en langvarig identitetskrise og ulykkelighed. I den situation er der ikke megen hjælp at hente i den form for åndelig litteratur, der har skullet lære os grundlaget i den åndelige livsforståelse.

Tiden er nu kommet, hvor den skjulte hukommelse om vor åndelige identitet fra andre universer skal vækkes til live. Derfor skrives nu bog efter bog, der bekræfter fornemmelserne og oplevelserne. Hver af disse bøger har sin indfaldsvinkel og sin styrke. Nærværende bog har sin baggrund i egne oplevelser, i terapeutiske erfaringer med inkarnationer før vor ankomst til planeten Jorden samt i min ægtefælles clairvoyante beskrivelser af lysarbejderes identitet og udviklingsbane. Begge erfaringer bekræfter, at de der nu interesserer sig for åndelig udvikling, kommer fra andre planeter og universer, og de bekræfter at disse "åndelige hjem" er vidt forskellige. Således afsløres en vældig mangfoldighed i vor dybere identitet, vore dybere evner og vor udviklingsbane på Jorden. Dette billede går igen i de kurser, som vi har afholdt om lysarbejdernes åndelige identitet, idet utallige mennesker her har fået oplevelser af at komme fra en anden planet eller fra en lysverden, som de længes tilbage til.

Bogens første indfaldsvinkel er, at den er et forsøg på at skabe balance i vor forståelse af den mangfoldighed af mennesker, der kommer udefra. Derfor beskriver den mange forskellige grupper og to forskellige udviklingslinier, og derfor balancerer den mellem de beskrivelser af stjernemennesker, der inspireres fra ekstra-planetare kilder, og den åndelige litteratur der er inspireret fra Jordens Store Hvide Broderskab. En forståelse af mangfoldigheden giver tolerance og accept, og den giver forståelse for den enkeltes udviklingsbane, særlige identitet og opgave på Jorden. Mangfoldigheden kan dog også give uoverskuelighed og forvirring og efterlade spørgsmål om den nøjagtige identitet. Læseren opfordres derfor til ikke at rubricere sig selv eller andre mere, end hvad der støttes af en indre oplevelse eller fornemmelse. Hensigten med at beskrive mange forskellige grupper fra andre planeter og universer er at styrke hukommelsen om og den indre oplevelse af den specielle identitet, som den enkelte har, og at åbne for en mangfoldig forståelse af vore medmennesker.

Bogen skal således bidrage til, at der skabes en åbning mod det store univers, der ligger uden for Jorden, og en genkendelse af de mange forbindelser af lys, viden og forståelse, der fandtes i fortiden, og som altid har eksisteret i det indre. Bogen skal hjælpe med at vække forståelsen af, at vi ikke tilhører Jorden. Vi tilhører universet, men vi er på Jorden for at hjælpe denne del af universet med at vende tilbage til en højere vibration.

Vækkelsen af lysarbejdernes åndelige identitet er en vækkelse af den skjulte erindring om, hvor vi kommer fra, hvem vi er og hvad vort formål med rejsen til Jorden er. Erindringen kan indebære en genkendelse af den særlige træning og vibration, som vi havde, før vi kom til Jorden, og den specielle erfaringsvej som hver af os har været igennem på Jorden. Efterhånden som denne forståelse vækkes, kan vi tage vor opgave op, genkende dem der deler samme opgave, og samarbejde med de grupper der er kommet til Jorden med andre opgaver under det store projekt, at Jorden skal lyse. Vækkelsen er således en vækkelse af den naturlige evne til at være med til at skabe et samfund eller et univers med et universelt livssyn, med broder-søsterskab og med enhed, samhørighed og glæde.

Det bidrag, som denne bog giver, er ikke den endelige sandhed. Fremtidig forskning og inspiration kan give ny viden, som ændrer på nogle af de modeller, der præsenteres her. Det er universet og ikke bøgerne der er vore lærere, og når universet afslører mere af sin viden, må mange af de konklusioner, der nu skrives i bøger, blot huskes som forsøg på at forstå, hvad der først kan overskues fuldt ud, når alle slør på Jorden er faldet bort. Når universet har afsløret flere hemmeligheder, kan hele den store plan for Jorden og menneskeheden ses både fra høje interplanetariske bevidsthedscentre og fra Jordens eget indre styre. Først når de to supplerer hinanden, fås det fuldkomne billede af lysarbejdernes åndelige identitet før, under og efter opholdet på Jorden.

Teosofien og de ekstra-planetare inspirationskilder skal således supplere hinanden og løftes op til et højere niveau, før den endelige forståelse af stjernemenneskene og englemenneskene og dermed af Jorden kan gives. At bidrage til denne balance er en af bogens vigtigste formål. Bogen skal ses i sammenhæng med de andre bøger i serien Jorden skal lyse (se bagest i bogen), der beskriver menneskehedens fremtid, lysformidlingsopgaven og lysarbejdernes åndelige psykologi.

Asger LorentsenBogen har følgende indhold:

1. Kosmiske rejsende
Friheden gennem hjertet
Den individuelle vej
Illustration til kapitel 1

2. Mennesker fra planeter med materiel drivkraft
De driftige
De eksperimenterende
De negative fra andre planeter
De skabende
Illustration til kapitel 2

3. Stjernemennesker i forklædning
Opbyggerne af en lysende civilisation
Opbyggerne af antakarana
Nedfælderne af det blødende hjerte
Tekster til kapitel 3

4. Bevidste stjernemennesker
Stjernevejen åbnes
Balancen mellem jord og himmel
Tekster og illustrationer til kapitel 4

5. Mennesker fra devariget
Hvorfor inkarnere som menneske
Når devaer bliver mennesker
De der går den balancerede vej
De eksperimenterende devamennesker
Tekster og illustrationer til kapitel 5

6. Englemennesker
Mariavejen
Broen til menneskenes dal
Tekster til kapitel 6

7. På Jorden mødes vi
Kristusvejens indre udvikling
Tekster til kapitel 7

Jorden skal lyse bind 1 - 4
Uddannelse i verdenstjeneste
............................................................ ............................................
Det her fandt jeg på nettet, tænk jeg tror jeg vil ønske mig denne bog til min føs'da. Jeg læser for lidt!

Kærlig hilsen
Joanna Sol