Ensomhed og depression er en dødelig cocktail

Af Peter Aagaard

11-02-2005: Når ældre rammes af ensomhed og depression på én gang, fordobles deres risiko for at dø. En hollandsk undersøgelse blandt 500 ældre over 85 år i det såkaldte Leiden 85-plus studie viser, at hvor depression eller ensomhed ikke i sig selv giver udslag i de ældres dødelighed, er der en klar sammenhæng mellem dobbeltdiagnosen ensomhed og depression, som giver de ældre 2,1 gange højere risiko for at dø.

»Selv hos de ældste ældre er der kun en sammenhæng mellem depression og dødelighed, når følelsen af ensomhed er til stede. Det kan skyldes, at de to tilstande til sammen i højere grad opløser de ældres motivation og får dem til at give op,« konkluderer gerontopsykiater og lektor på Leiden Universitetet i Holland, Max L. Stek.

Leiden-studiet er netop blevet offentliggjort i The American Journal of Psychiatry og baserer sig på interview med alle beboere i den hollandske by Leiden, der er født i årene 1912-14.

I alt 500 ældre var oprindeligt indskrevet til forsøget, men for at sikre, at resultaterne ikke blev farvet af svækkede indlæringsevner hos de ældre, skulle deltagerne score mere end 18 point i en såkaldt mini-mentalundersøgelse. I alt 476 var kvalificerede til at deltage i undersøgelsen, der var udformet som et ansigt til ansigtinterview suppleret med en 15-punkts depressions- og ensomhedsskala til at måle de ældres tilstand hvert år fra 1977 til 1999. Konklusionerne om depression og ensomhed er baseret på besvarelserne fra de 141 ældre, som døde i forsøgsperioden.

Sakset fra http://www.dagensmedicin.dk/art.asp?ID=2132