Indsats over for ældre

Workshopindlæg ved embedslæge Kate Runge Nielsen, Århus Amt

Selvmord blandt ældre skal tages lige så alvorligt som selvmord i andre aldersgrupper. Ofte er der tale om almindelige livskriser, men selvmordsønsket kan også skyldes, at den ældre ikke behandles med respekt. De praktiserende læger og hjemmeplejen bør spille en vigtig rolle, når det drejer sig om at opfange depressioner hos de ældre, og også familien har et ansvar.

Kate Runge Nielsen redegjorde i indlægget for sit syn på selvmord blandt ældre og for sin rolle i forebyggelsesarbejdet. Hovedpunkterne i indlægget var:

* Når ældre begår selvmord, er der ikke bare tale om en gammel, som har fået nok af livet. Sagerne er betydeligt mere komplekse. Der kan være tale om "systemvold", for eksempel dårlig/respektløs behandling fra plejepersonalets side. Der kan også være tale om, at væsentlige beslutninger, som placering på plejehjem, foretages hen over hovedet på den ældre. Eller måske har den ældre en depression, som ikke bliver behandlet.

* Der er i Århus oprettet en audit-gruppe bestående af en psykiater, en psykolog og embedslæge Kate Runge. Audit-gruppen undersøger alle selvmord i amtet.

* En interessant opdagelse fra audit-gruppen er, at to tredjedele af de ældre, der begår selvmord, har besøgt deres praktiserende læge inden for de sidste fire uger før selvmordet. Dette viser, at praktiserende læger har en vigtig rolle at spille i forhold til at identificere personer, herunder ældre, med selvmordstanker.

* Når ældre begår selvmord, er der ikke tale om et råb om hjælp. De bruger oftere end yngre selvmordere "sikre" metoder, såsom skydning og hængning.

* Udover systemvold kan en selvmordsudløsende faktor være "pseudoskilsmisser" - altså en situation, hvor den ene part anbringes på plejehjem. Dette kan naturligvis være udtryk for den omtalte systemvold, men kan også være udtryk for, at den raske partner ikke ønsker at bo sammen med den svagelige.

* Partnerens død er også en selvmordsudløsende faktor.

* Vi skal huske, at cirka 90 procent af de ældre er velfungerende. Kun 10 procent er fysisk og psykisk dårlige. Ressourcerne bør gå til den sidste gruppe.

Flest selvmord blandt ældre

* Hvert år tager over 200 ældre danskere deres eget liv. Det svarer til, at 25 procent af alle selvmord i Danmark begås af personer over 65 år, men aldersgruppen udgør kun cirka 15 procent af befolkningen. Mens omfanget af selvmord generelt viser en faldende tendens, er faldet ikke slået igennem for den ældre generation.

Langt størstedelen af de ældre, der begår selvmord, bor i eget hjem, og flere mænd end kvinder tager deres eget liv. Hyppigheden stiger med alderen, og i aldersgruppen over 80 år er selvmordshyppigheden tre gange så høj som i den øvrige befolkning. Der er tale om ældre mennesker, der af den ene eller anden - ofte velovervejede - grund ikke vil leve mere.

Videre diskussion på: http://www.sst.dk/publ/publ1999/selvmord/defa0013.htm