Tandvårdsskadeförbundet ( Tf )

Tandvårdsskadeförbundet ( Tf ) är en idéell partipolitiskt obunden handikapporganisation som arbetar för en bättre folkhälsa.

Tf sprider kunskap om hälsoeffekter av olika tandvårdsmaterial samt arbetar för att framtidens material ska bli bättre och mindre riskfyllda.

http://www.tf.nu/