http://www.sikkertrafik.dk/18a000a

Ældre trafikanter

Det er svært at definere præcist, hvornår en person er blevet ”ældre”. Det afhænger ikke kun af alder, men i højere grad af fysisk og psykisk formåen. I uheldsstatistikken sættes grænsen som regel ved 65 år.

Når helbredet svækkes pga. alder
Ældre er ikke dårligere trafikanter end andre. Ældre har stor rutine og erfaring og færdes ofte mere forsigtigt end andre.
Ældre er ikke dårligere trafikanter end andre. Ældre har stor rutine og erfaring og færdes ofte mere forsigtigt end andre. Men man kan have sygdomme eller være svækket, så det påvirker adfærden i trafikken.

Derfor er det vigtigt, at andre trafikanter tager særligt hensyn til ældre i trafikken.

Ældre er mere skrøbelige, og derfor har de større risiko for at komme til skade eller blive dræbt, hvis de bliver involveret i et trafikuheld.

Som ældre har du størst risiko i trafikken, når du går eller cykler.

Jo ældre, de ældre er, jo højere risiko har de i trafikken.
De yngste af de ældre er generelt sikre trafikanter.
Ca. hver 4. trafikdræbte er over 65 år
Ca. halvdelen af de dræbte cyklister er over 65 år
Ca. 40 % af de dræbte fodgængere er over 65 år
Ca. hver 10. alvorligt skadet er over 65 år
Som cyklist og fodgænger har ældre 2-3 gange større risiko for at komme til skade i trafikken som gennemsnittet
Den ældste gruppe af de ældre (dvs. dem over 75) har højere risiko end gennemsnitsbilisten

Ældre trafikanter har særlige problemer

Lang reaktionstid og langsom reaktion
Forringet hastigheds- og afstandsbedømmelse
Svækket syn og hørelse
Mindre bevægelighed.
Dårligere hukommelse, især korttidshukommelse
Til gengæld er de fleste gode til at kompensere for svaghederne.
Gode råd til ældre fodgængere

De fleste uheld med ældre fodgængere sker, når de krydser vejen uden for vejkryds. Det sker, fordi det tit er sværere for dem at bedømme de andre trafikanters afstand og fart. Ældre forgængere får alvorligere skader end andre, når de rammes.

Gode råd

Kryds vejen på et sikkert sted – gå hellere en sikker omvej end en usikker genvej
Hvis du går langsomt, så gå ud i fodgængerfeltet på en ”ny” grøn mand
Hvis der bliver rødt, mens du er på vej over et fodgængerfelt, så vend ikke om, men fortsæt hele vejen over til den anden side - eller til midterhellen, hvis der er én.
Gå med en lys frakke i den mørke tid, så er du nemmere at få øje på
Brug altid refleks i den mørke tid
Hold dig i form
Undgå glatte fortove
Hvis du synes, at et sted på vejen er særligt farligt, så henvend dig til teknisk forvaltning i din kommune. Måske kan de forbedre stedet, så det bliver mere sikkert.
Bilister og cyklister kan være med til at forebygge ulykker ved at være særligt opmærksomme på de ældre og nedsætte hastigheden.

Mange ældre føler sig utrygge ved at færdes på selve fortovet bl.a. på grund af brosten eller skæve fliser og dårlig belysning. Den bedste tryghed og de bedste forudsætninger for at forebygge fald, skabes ved at:

Belægningen er jævn uden huller og skæve fliser
Undgå at stille butiksskilte eller cykler på fortovet, så det er svært at komme forbi
Belysningen er god
Hvis du oplever, at fortovet har huller eller skæve fliser med niveauforskel på 2 cm eller mere, kan du henvende dig til teknisk forvaltning i din kommune og få dem til at se på stedet.
Gode råd til ældre cyklister

Cykling er god motion og cyklen er en stor hjælp i dagligdagen. Men som ældre cyklist har du særlig stor risiko for at komme galt af sted. Du behøver ikke være nervøs for at cykle, men der er nogle situationer, hvor du skal passe særlig godt på.

De fleste ulykker sker, uden at andre trafikanter er involveret. Typisk mister den ældre balancen og vælter. Det sker både, når han/hun kører eller står på eller af cyklen. Der sker også mange ulykker ved svingning og i kryds, fordi den ældre ikke orienterer sig tilstrækkeligt.

Gode råd

Din cykel skal være nem at stå på og af
Du skal sidde behageligt og have et godt udsyn. Prøv evt. at sætte styret lidt op og sadlen lidt ned og få en affjedret sadel eller sadelpind
Din cykel skal være godt vedligeholdt, så alt virker perfekt. Tjek den jævnligt selv eller send den til eftersyn hos cykelsmeden hvert forår
Brug altid cykelhjelm, det nedsætter risikoen for hovedskader
Sørg for, at frakke eller andet ikke kan komme ind i hjulet
Stop og orienter dig, før du svinger
Stop op ved hajtænder og rødt lys
Placer bagagen bagpå cyklen, det giver bedre balance. Brug evt. en kurv eller cykeltasker
Lad cyklen stå i regn, mørke, sne, tåge og når vejen er glat
Undgå at cykle i myldretiden i de store byer
Lad cyklen stå, hvis helbredet svigter
Flere og mere alvorlige skader
Ældre cyklister får flere og mere alvorlige skader end andre, når de involveres i uheld.
Ca. halvdelen af alle dræbte cyklister er over 65 år.

Brug cykelhjelm
Kun 3 % af de ældre cyklister bruger cykelhjelm. Det er den laveste brugsgrad af alle aldersgrupper, selv om de ældre oftere slår hovedet ved cykelulykker, bl.a. andet pga. nedsat reaktionsevne. Cykelhjelmen nedsætter risikoen for hovedskade med ca. 60 %
Ældre bilister er ikke farlige

Det er en myte, at ældre bilister er farlige og kører dårligere end andre bilister. Langt de fleste ældre kører ganske glimrende og er gode til at kompensere for deres eventuelle svagheder ved fx at undlade at køre i mørke og tåge. Ældre tager færre chancer og kører meget sjældent for stærkt eller med alkohol i blodet.

Det er mere sikkert for ældre at køre bil end at cykle eller gå.

Lille, men farlig gruppe
Der findes dog en meget lille, men meget farlig gruppe bilister. Det er dem, der har en ikke-erkendt sygdom, fx demens, som gør, at de ikke kan indse, at de ikke mere kan køre forsvarligt.

Hvordan sker ulykkerne med ældre bilister?
De fleste ulykker med bilister over 65 år sker i kryds. Kryds er komplicerede og der er mange informationer at holde styr på. Uheldene sker typisk ved, at den ældre:

• Overser vigepligten
• Orienterer sig utilstrækkeligt
• Fejlbedømmer afstand
• Fejlbedømmer hastighed
• Reagerer for langsomt
Gode råd til ældre bilister

Hold rutinen ved lige – kør bil mindst en gang om ugen hele livet, hvis du har kørekort og bil. Det gælder både kvinder og mænd!
Hvis syn, hørelse eller bevægelighed ændrer sig, så få det kontrolleret af lægen. Små skavanker kan som regel afhjælpes.
Vælg en ældrevenlig bil i god tid. Dvs. en bil med automatgear, god ind- og udstigningshøjde, nemt indstillelige sæder og mange airbags
Vær særlig opmærksom i vejkryds
Hvis du føler dig usikker, så kør ikke, hvis det er mørkt, glat eller dårligt vejr
Undgå myldretiden i de store byer
Lad dig ikke presse til hasarderede handlinger af de andre trafikanter
Hvis du får trafikfarlig medicin, så spørg din læge eller apotek, hvordan det påvirker din bilkørsel. Læs mere her
Tag et par køretimer hos en kørelærer eller et køreteknisk kursus, hvis du føler dig usikker
Hvornår skal jeg stoppe med at køre bil?

For de fleste mennesker kommer der en dag, hvor helbredet sætter en stopper for bilkørslen. De fleste kan godt selv vurdere, hvornår det er fornuftigt.

Hvis andre er bekymret for din bilkørsel, så tag det alvorligt. Det er et udtryk for bekymring og omsorg.

Du skal stoppe med at køre bil

Når lægen siger stop
Når den motorsagkyndige/politiet siger stop
Når familien siger stop
Når andre ikke vil køre med

Planlæg livet uden bil
Du kan lette overgangen til ”livet uden bil” ved at planlægge det i god tid. Tænk over, hvor det vil være godt at bo om 10 år.

Kan jeg blive boende i min nuværende bolig, selvom jeg/vi ikke har bil længere?
Eller skal jeg overveje at flytte til en bolig, hvor der er bedre muligheder for at komme rundt til fods eller med bussen - og hvor afstanden til fx indkøb og familie er kortere?