http://www.sfi.dk/sw35720.asp
Kvinders og mænds aktive alderdom
Hvad 50-60-årige forestiller sig at bruge tiden til som ældre
Socialforskningsinstituttet:
Kvinders og mænds liv er forskellige. Traditionelt har kvinderne haft hovedansvaret for familien, og mændene for forsørgelsen. Men de seneste 30-40 år er der sket afgørende ændringer i arbejdsdelingen mellem kønnene. Og det er den generation af kvinder og mænd, som har gennemlevet disse forandringer, der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet de kommende 5-10 år.

Langt de fleste kvinder fra den generation har haft et langt arbejdsliv. Mange mænd har taget del i familie og børn. Og sammen har de bidraget til familiens økonomi og trivsel. Der er derfor grund til at tro, at disse kvinder og mænd vil prioritere, hvad de bruger tiden til som ældre, på en anden måde end tidligere generationer.

Samtidig er der også en række andre forhold, som stiller dem anderledes. De kan forvente at leve længere, end pensionister har gjort før, have et bedre helbred, og flere vil have en god økonomi. Mange har en erhvervsuddannelse eller en længerevarende uddannelse bag sig. Blandt kvinder og mænd i 50’erne har over fire femtedele en erhvervsuddannelse, mens andelen er en anelse lavere for dem i 60’erne.

Det er “skilsmissegenerationen”, som går på pension. Flere end tidligere er skilt, når de pensioneres, og flere ældre over 65 år vælger skilsmisse. For 25 år siden var blot hver tyvende folkepensionist skilt, mens andelen er dobbelt så stor nu. Det er også en generation, hvor nogle kvinder og mænd i de unge år meget synligt engagerede sig politisk, tog opgør med etablerede systemer og normer, og tog aktiv del i græsrodsarbejde m.m. En generation, der er blevet kendt for at stille krav.

Forfatter(e): Henning Olsen
Udgiver: SFI
Udgivelsesdato: 04.01.2006
Sprog: Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 87-7487-790-9
Link til 16 siders pjece i pdf-format: http://www.sfi.dk/graphics/SFI/Pdf/R...ling_pjece.pdf