Dette link huser en skatkammer af informationer og kontaktmuligheder til og informationer om de sjældne sygdomme, div. patientforeninger m.m.: http://www.rarelink.dk/

Diagnoselisten
Her finder man links til beskrivelser af sjældne handicap/diagnoser udarbejdet af offentlige videnshavere på sjældne handicap området i Norge, Sverige og Danmark.

Kontaktmuligheder
Ved hjælp af Rarelink er det muligt at skabe kontakt mellem personer/pårørende, der lever med samme sjældne handicap i Sverige Norge og Danmark.

Kontakten kan enten foregå via Patientforeningerne i de respektive lande eller via Den Danske Kontaktordning, som administreres i Danmark og er under dansk lovgivning.

Gå via alfabetet øverst på fortsiden og se mulighederne for kontakt ved hver enkelt diagnose.

http://www.rarelink.dk/