Overgang eller undergang?
Om overgangsalderen
af Anne Køster og Karin Garde

Forlag: Lindhardt og Ringhof 1991
Antal sider: 170
ISBN 87-595-0133-2

Citer Oprindeligt indsendt af Forlaget på bogens bagside
Overlæge i psykiatri Karin Garde og speciallæge Anne Køster fremlægger i denne bog en række synspunkter vedrørende overgangsalderen, kvindens klimakterium.

Bogen gør op med myter og fordomme, der næsten automatisk giver kvinder i fyrre-halvtredsårsalderen rollen som ofre for overgangsalderen, der alt for ofte behandles som en sygdom.
Forfatterne gør rede for de biologiske og psykologiske kendsgerninger og inddrager blandt andet materiale fra de store Glostrup-undersøgelser om befolkningens helbred.

OVERGANG ELLER UNDERGANG? er en positiv bog skrevet med sagkundskab og indignation. Bogen er en opfordring til kvinder om at danne deres egne opfattelser - frem for at overtage det traditionelle syn på overgangsalderen.

Forfattere gør rede for de biologiske og psykologiske kendsgerninger og inddrager blandt andet materiale fra de store Glostrup-undersøgelser om befolkningens helbred.

OVERGANG ELLER UNDERGANG? er en positiv bog skrevet med sagkundskab og indignation. Bogen er en opfordring til kvinder om at danne deres egne opfattelser - frem for at overtage det traditionelle syn på overgangsalderen,
Citer Oprindeligt indsendt af Forlaget Lindhardt og Ringhof
Om forfatterne:

Anne Køster (f. 1946) er speciallæge o psykiatri og siden 1989 tilknyttet distrikspsykiatrien på Amtshospitalet. Nykøbing Sjælland som 1. reservelæge. Anne Køster er uddannet på en række hospitaler indenfor specialerne kirurgi, medicin, gynækologi, neurologi, pædiatri og psykiatri.

Fra 1978 til 1984 først distriktslæge og senere psykiater i Godthåb. Forskningsstipendiat på Befolkningsundersøgelserne i Glostrup og ved Institut for Social Medicin, Københavns Universitet, fra 1987 til 1089.

Karin Garde (f. 1938 ) er speciallæge i psykiatri og har siden 1983 været overlæge ved Sct. Hans Hospital i Roskilde. Inden for forskning og undervisning har hun særligt beskæftiget sig med socialpsykiatri , kvinders seksualitet og kvinders vilkår som psykiatriske patienter.

Fra 1976 til 1978 fungerede Karin Garde som forskningsreservelæge ved Befolkningsundersøgelserne i Glostrup, de såkaldte Glostrup -undersøgelser, en socialpsykiatrisk og sexologisk studie af kvinder født i 1936. Resultater herfra er i samarbejde med Inge Lunde offentliggjort i "Voksne kvinder" (Lindhardt og Ringhof, 1982). Desuden medarbejder ved senere undersøgelser af samme gruppe kvinder, senest i samarbejde med læge Anne Køster. Medredaktør og medarbejder ved antologien "Kvinder i psykiatrien" (Hans Reitzels Forlag, 1989)
Denne bog byder ikke på info og gode råd om, hvordan den enkelte kvinde kan håndtere sin overgangsalder. Det er der heldigvis mange andre bøger, der gør. Denne bog er (mener jeg) for de nysgerrige, ældre kvinder, der ikke vil forstå, hvordan det kan gå til, at - trods forsikringer om det modsatte - deler ældre kvinder ikke deres ægte tanker med hinanden. Specielt ikke tanker om sorgen over ikke længere at kunne sætte børn i verden, om alderdommen, fysisk og psykisk forfald, frygten for ensomheden og angsten for døden. Det fremgår tydeligt af det omfattende materiale, disse to læger havde bearbejdet under denne bogs tilblivelse - at foruden at skulle afse energi til en personlig tilpasning til overgansalderen og dennes "overraskelser" - spænderes masser af energi på at holde facaden og - for guds skyld - ikke afsløre over for andre, hvor frygtsom man er på tærsklen til denne sidste livsfase - alderdommen.

Denne bog kan bruges til at finde ud af, at de allerfleste andre kvinder man er venner med, eller bare kender - tumler med de samme tanker som een selv.... Og oplever sin omverden stort set ens - som afvisende og respektløs. Forskellene i, hvor hårdt den enkelte rammes af disse erkendelser - alene er forbundet med hver enkeltes individuelle grad af selvværd, robusthed eller - evnen til at fortrænge ubehagelige indtryk. Kun selvværdet er i denne sammenhæng et værktøj til at komme videre, og komme godt i vej mod fremtiden. Robusthed eller fortrængningsevnen - tømmer for ressourcerne, mens selvværdet øger dem.

I denne bog kan man læse adskilligt, der på det overordnede plan giver hver enkel en chance for at forlade disse "energi-røvere" ved at indse, at det ikke er en personlig verdens ende, at man er blevet ældre og infertil. Og at det ikke er vores personlige "fejl og mangler", der påvirker vores omgivelser til at overse os lige så snart vi ikke længere er unge og attraktive. Det er deres problem! Ikke vores! Med denne erkendelse i baghånden, kan vi omsider træde ind i resten af vores liv på vores betingelser og bruge tiden med respekt for vores fremtid og os selv.

Så selv det ikke er en selvhjælpsbog - hjælper den alligevel - hvis vi lader den.