Viser resultater 1 til 4 af 4
 1. #1
  Libri's avatar
  Libri er offline Bestyrer af Biblioteket på Overgangsalderen.net
  Registreringsdato
  Jun 2006
  Alder
  64
  Indlæg
  680

  Standard "Den viise kvinde" af Marianne Ammitzbøll


  "Den viise kvinde"
  Af Marianne Ammitzbøll


  Antal sider: 159
  Forlag: Olivia 1995
  ISBN 87-89019-79-2  For større billede - klik her
  For bogens bagside - klik her
  For besøg på forfatterens hjemmeside - klik her

  Om forfatteren: Født 1942. Designuddannet. Senere franskstudier ved KBH. universitet, og Universite de Vincennes, Paris. Uddannet som ergoterapeut, psykoterapeut med speciale i hypnose og symboldrama, gestalt, krops,- og ekspressiv kunstterapeutisk træning. Ansat på KAS Stolpegård 1982-88. M.A. i psykologi fra Institute of Transpersonal Psychology USA 1991. Uddannet EMDR-behandling af chok og traumer. Under videreuddannelse i symboldrama 2002 -.

  Marianne Ammitzbøll har udgivet bøgerne: "Den vise kvinde. Overgangsoplevelser og indre vækst" (1994) og "Den skjulte skat. En eventyrbog for kvinder" (1995). Medforfatter til artikler om behandling af spiseforstyrrelser. Arbejder som privatpraktiserende psykoterapeut på Frederiksberg. (Kilde: etf.dk/1178/)
  Info fra omslaget: Marianne Ammitzbøll (f.1942) er psykolog, M.A. fra Institute of Transpersonal Psyhology i Californien, privatpraktiserende psykoterapeut i København. Hun underviser i brug af hypnose, arbejder med spiseproblemer og psykosomatiske lidelser og integrerer analytisk arbejde med drømme, kreativitet, krop og ændrede bevidsthedstilstande. Denne bog er resultat af hendes forskning i kvinders overgangsalder i USA og i Danmark.

  "Den dag jeg besluttede mig for at lægge min ungdom bag mig, følte jeg mig øjeblikkelig 20 år yngre," sagde den franske forfatterinde George Sand.

  Mange gruer for overgangsårene på hver side af de 50, men sandheden bag myterne er, at mange kvinder oplever store forandringer, der føles som genfødsel.

  Bogen er den første herhjemme, der søger at forstå denne afgørende livsfase ved at forene synsvinkler fra udviklingspsykologi og antropologi. Ud fra 59 kvinders beskrivelser af deres psykologiske, fysiske og spirituelle oplevelser af overgangsalderen føres læseren på en indre rejse mod den kvindelige identitet. Drømme, myter, eventyr og overgangsritualer bruges til at reflektere over det liv, der er levet og det, der venter: fødslen af den viise kvinde i en ny indre o ydre frihed.

  Hver gang vi bevidst kan lægge en livsfase bag os, kan vi føle os fornyede og foryngede. Både yngre og ældre kvinder, men også mænd, vil have glæde af at fordybe sig i de indre rejser og nye begyndelser, som beskrives af kvinderne i denne bog.
  Bogguide.dk: En bog der får dig til at forstå din overgangsalder. Denne bog fik jeg engang i 90erne. Den er læst flere gange og brugt som opslagsbog. Det er en bog som er lånt ud til andre kvinder der vil læse noget om, hvordan man kan komme igennem overgangsalderen. Den er flere gang lånt ud til samme person. Derfor er den blevet flosset og gået fra i siden. Det er en bog som jeg har haft lyst til at give som gave, men har erfaret, den er desværre udsolgt.

  Birthe G. Kappel, 24. januar 2006
  Velkommen i Biblioteket på vores hjemmeside. Mange af titler vi omtaler, er udsolgte fra forlagene, men findes enten på bibliotekerne eller i antikvariaterne som: Bogtorvet.net , Findbogen.dk , Antikvarisk.dk , Bogbasen.dk (private til private), Antikvariat BookStone.dk , Brugte bøger via Saxo.cm , eller Antikvariat.net

 2. #2
  Libri's avatar
  Libri er offline Bestyrer af Biblioteket på Overgangsalderen.net
  Registreringsdato
  Jun 2006
  Alder
  64
  Indlæg
  680

  Standard Re: "Den viise kvinde" af Marianne Ammitzbøll


  "Den viise kvinde"
  Af Marianne Ammitzbøll
  Indhold

  Forord
  - Indledning
  - Den store hemmelighed
  - Min egen historie
  - Vejvisere og visioner
  - Metode og materiale
  - Guide til rejsen

  Hvordan menopause blev til sygeliggørelse
  - Definition af menopause
  - Menopausen: et syndrom bliver til
  - Sygeliggørelsen af kvinder
  - Myten om overgangsalder og midtvejskrisen
  - Hvornår er man midaldrende?
  - Uudforsket og misforstået

  Som kvinderne selv ser overgangsalderen
  - Bag om myterne
  - Fysiske forandringer
  - Forandringer i seksualiteten
  - Hedeturene
  - Følelsesmæssige forandringer og selvtillid
  - Spirituelle forandringer

  Overgangsaldre som overgangsriter
  - Hvor er overgangsriterne blevet af?
  - Forandring - en ærketype
  - Monomyten - en ærketype
  - De tre stadier af en rite de passage (overgangsrite)
  - Ritens funktion
  - Jagten på kvindelig identitet

  Fra indvielse til genfødsel
  - De indre rejser
  - Adskillelses- og inkubationsfasen
  - Indvielsesfasen
  - Genfødselsfasen

  Overgangsdrømme
  - Bevidstgørelse og forening af modsætninger
  - Karakteristiske drømme og symboler
  - Mit kvindelige selv og min animus*
  - Genfødsel af det kvindelige selv
  - At ofre det falske selv
  - Skyggesider
  - Rejsen som billede på udvikling
  - Det indre bryllup

  Heltindens rejse
  - Identitet eller relationer
  - Mandligt og kvindeligt
  - Hvor finder vi styrken
  - Den kvindelige rejse
  - Opgaver forbundet med klimakteriet
  - Foragt for det kvindelige
  - Nedstigning og indvielse
  - Det indre svangerskab
  - Fra ego til Selv

  Eventyr og myter om kvindelig individuation**
  - Hvorfor myter?
  - Eventyret om Amor og Psyche***
  - Indvielse gennem mødet med kærligheden
  - Heltindens opvågnen og adskillelse
  - Indvielse til kvindelighed og kompetence
  - Den kreative animus*
  - Tab, sorg og udvikling

  At skabe egne ritualer og ceremonier
  - Hvad skal vi med ritualer?
  - Hvad er ritualer?
  - Ritualets psykologiske funktion
  - Kvinders ritualer
  - Forslag til ritualer
  - En rituel drøm
  - Interview dig selv om din overgangsalder

  Den viise kvinde
  - Overgansalder og kriser
  - Hekate**** og den viise kvinde
  - Den spirituelle søgen
  - Resten af livet
  - Visdom

  Det skriftlige interview
  Kvinderne i undersøgelsen
  Noter
  Litteratur
  Register


  * Animus er den mandlige side i kvindens ubevidste, og symboliserer den mandlige arketype. Kvindens første projektion af animus gælder faderen og efterfølgende de mænd som berører hende positivt eller negativt./red.

  ** Individuation (individuations-processen) er et begreb som Carl Gustav Jung indførte i forbindelse psykologien, som betegnelse for menneskets udviklingsproces. Det er en betegnelse for en selvvirkeliggørelse, en personlig udvikling i ordets egentlige betydning./red.

  *** I eventyret om Amor og Psyche er Psyche Amors eller på græsk Eros, kærlighedsgudens, brud. Til trods for forbud mod det tænder Psyche på sin søsters råd en nat lys. Hun opdager så hemmeligheden, at hendes mand er en gud, men taber ham derved. Hemmelighedens afsløring kommer efter råd fra hendes mistroiske, materielt beregnende søster. Hun skulle have ventet, indtil guden af sig selv afslørede sig for hende. Tanken, der ligger bag myten, er, at guden blev profaneret gennem videregivelsen af hemmeligheden til den beregnende søster, dvs. kærlighedens guddommelige hemmeligheder bliver trukket ned i det menneskelige, alt for menneskelige område. Så forsvinder guden, og Psyche må foretage lange vandringer i søgen, til hun endelig finder ham igen. Forenklet og moderniseret siger eventyret om Amor og Psyche, at kvinden ikke kan erfare kærlighedens lyksaliggørende kraft som en sjælelig forbindelse gennem seksualundervisning. Denne hemmelighed kan hun kun erfare hos sig selv og ved sig selv./red.

  * Hekate. Grækenlands urgamle trefoldige modergudinde, kaldet den mest elskede af alle. Hun råder over himlen, jorden og underverdenen. Hun er underverdenens hersker og lys. Hun er den gamle kvindes visdom, gudinden for mysterier, mystik og hekse. Hekate var i Egypten Hag Heq, hellige kvinde. Hun var Hags krone, dødens dronning. Hun havde berøring med fødsel og død./red.

 3. #3
  Libri's avatar
  Libri er offline Bestyrer af Biblioteket på Overgangsalderen.net
  Registreringsdato
  Jun 2006
  Alder
  64
  Indlæg
  680

  Standard Re: "Den viise kvinde" af Marianne Ammitzbøll


  "Den viise kvinde"
  Af Marianne Ammitzbøll
  (Part af) Indledning

  Den store hemmelighed

  Den dag min mor døde og jeg hørte min far udtale hendes fødselsdato på hospitalet, gik det op for mig at hun havde løjet for os om sin alder. Hun var, viste det sig, fire år ældre end min far. Dengang følte jeg smerte og vrede. Senere har jeg tænkt over hvad det er for sociale mekanismer der får en kvinde til at udradere så vigtigt et aspekt ved sin identitet som alderen? Hvilke følger får det for forholdet til næste generation, når der er forvirring i kronologien i èns liv? For min mor betød det at hun ikke var i stand til at fortælle sin historie.

  Min mor var født i 1906 og havde, ligesom mange af hendes generation, en problematisk overgangsalder. Den var fortiet og derfor uforløst - mange kvinder forblev kroniske "klimaktriser" til deres død og fik aldrig mulighed for at tage springet ind i det tredje alder med værdighed og visdom. Overgangsalderen var - og er stadig - en usynlig, måske problematisk livsfase som vi helst vil undgå at beskæftige os med. Det er noget vi ikke taler om, en lidt skamfuld begivenhed i kvindens liv. Herefter er vores status ikke helt hvad den har været.

  Min egen overgangsalder begyndte at melde sig da jeg var mellem 48 og 49 år. På det tidspunkt så jeg som mange andre kvinder overgangsalderen som en hvid plet på landkortet. det var nogle forandringer jeg ikke fandt det særligt attraktivt at skulle tage hul på. Jeg havde kun mødt en kvinde som forholdt sig bevidst til sin overgangsalder og fortalte om sine fysiske, følelsesmæssige og spirituelle oplevelser og om hvordan hun brugte sine drømme. Jeg var fascineret af min kollegas positive udnyttelse af forandringerne i krop og sjæl, men selv var jeg ikke helt der endnu. Snarere undlod jeg at tænke på overgangsalderen.

  Da jeg begyndte at udforske den, opdagede jeg et svælg mellem holdningen hos kvinder i overgangsalderen og lægevidenskabens opfattelse af den som en mangellidelse der bør behandles. Dette paradoks undrede mig. Hvad var sandheden om overgangsalderen? De levende og engagerede kvinder jeg mødte var ikke dybt "deprimerede" - som en af klicheerne lyder. Hvad gjorde kvinderne i tidligere generationer? Et menneske født omkring 1850 havde fire chancer ud af ti for at nå 60-års alderen, mens man med nuværende gennemsnitslevealder har ni ud af ti chancer for at nå de 60 år. I hvert fald 20% af befolkningen er i dag over 60 år, og flere og flere når en høj alder. I 1994 er middellevetiden for en kvinde i Danmark 78 år.

  Gang på gang møder man forskere som vil have os til at tro at overgangsalderen ikke er naturlig, fordi de fleste kvinder tidligere døde før de nåede den. Men ældre kvinder har eksisteret til alle tider - tænk bare på præsteenkerne! Når gennemsnit levealderen er længere i dag end omkring århundredeskiftet skyldes det både at færre børn dør ved fødslen og at livet trods alt er blevet mere sikkert på grund af bedre hygiejne og sygdomsforebyggelse.

  Forkerte fortolkninger af livslængde-statistikker er med til at give kvinder indtryk af, at vi kun overlever overgangsalderen hvis vi lader os behandle. Og de er også med til at skjule at kvinder engang besad en viden som vi moderne kvinder har mistet.

 4. #4
  Libri's avatar
  Libri er offline Bestyrer af Biblioteket på Overgangsalderen.net
  Registreringsdato
  Jun 2006
  Alder
  64
  Indlæg
  680

  Standard Re: "Den viise kvinde" af Marianne Ammitzbøll


  "Den viise kvinde"
  Af Marianne Ammitzbøll
  Guide til rejsen

  Jeg har søgt at komponere denne bog, så den i sig selv følger det forløb som jeg og andre spirituelst søgende kvinder oplever når vi fordyber os i vores historie og gennemgår en individuationsproces.

  Kapitel 1 starter med at definere begreberne menopause og klimakterium og går derefter tilbage i tid for at skitsere nogle historiske forklaringer på hvordan en naturlig livsfase - overgangsalderen - blev en kilde til sygeliggørelse og undertrykkelse af kvinder i det 19. og langt ind i det 20. århundrede. Forrige århundredes syn på overgangsalderen lever i bedste velgående hos eksperterne i 1990'erne.

  Kapitel 2 refererer kvindernes overgangsoplevelser med deres egne ord - de lange breve til mig som svar på det skriftlige interview. Mine udpluk af interviewene prøver at fange nogle fællestræk i historierne, samtidigt med at jeg forsøger at få så mange nuancer som muligt med. Her taler de om deres krop, deres selvtillid og deres spirituelle oplevelser. Kvindekroppen har en magisk kraft og evnen til at forandre sig. Fra pubertetens til overgangsalderen oplever vi kroppens forandring i cyklus og rytmer hver måned. Hvad vil det sige at være denne magiske krop som bløder, men som hverken er såret eller døende? Hvad er det for en magi vi skal sige farvel til, når vi kommer i overgangsalderen? Det kan godt være vi faktisk hilser den velkommen, men ligegyldig hvilken holdning vi har må vi være forberedt på, at skulle sige farvel til en vigtig del af vires virkelighed: evnen til at føde et barn. Derfor er den almindelige tendens til at fornægte og ignorere overgangsalderen direkte skadelig for kvinders selvtillid. Hvor mange kvinder har mon markeret den som start på et nyt livsafsnit, fuldt af nye muligheder og følelsesmæssig dybde? Der er de temaer kvinderne belyser i deres refleksioner og vidnesbyrd.

  Kapitel 3 uddyber bogens centrale tese: at vi mangler riter som kan befordre udviklingstendenserne i os, merkere overgangsalderen med værdighed og i det hele taget forbinde individet og dets indre liv med det kollektive. Flere og flere er blevet opmærksomme på at mange oplevelser af fremmedgørelse kan skyldes det moderne samfunds mangel på ritualer og overgangsriter. Kapitlet forklarer rite of passage-begrebet, monomyten og den spirituelle og udviklingsmæssige funktion af heltindens rejse som en indre rejse.

  Kapitel 4 følger den indre rejse videre i kvindernes overgangsoplevelser, tærskelfaser, nye begyndelser og transformationer starter med en stor trang til periodevis at søge ensomhed. Mange af kvinderne oplever en tilbagetrækningsfase, en indvielses- eller nedtursfase hvor skelsættende oplevelser kan føre til følelsen af genfødsel. I denne proces mærkes en trang til at fordybe sig i det spirituelle, til at gå til yderligheder og til at opleve fælleskab, som for nogle - i en periode - findes i det terapeutiske rum.

  Kapitel 5 ser på typiske overgangsdrømme som en del kvinder i undersøgelsen kan beskrive - og som vi andre kan lære af. Psyken rummer iboende selvstændige vækstmuligheder, som hvis de bliver dyrket gennem beskæftigelse med drømme og symboler har en bevidsthedsudvidende effekt. Hvis man går dybt ind i det personlige når man til det transpersonlige (dvs. det der peger ud over den enkeltes psykologi og forbinder os med andre), og særlig i overgangsfaser kan man opleve dybe drømme med et arketypisk eller transpersonligt symbolindhold. Når vores fysiologi - dvs. samspillet mellem krop og psyke - så kraftigt manifesterer sig, som den gør hos en kvinde i overgangsalderen, kan vi på mange måder komme til at føle os som nyfødte, og i drømme findes ofte symboler på afsked og død, men også på fødsel og det at være på rejse.

  Kapitel 6 forsøger at beskrive hvad der sker i et individuationsforløb, at definere det kvindelige og at påpege forskelle på mænds og kvinders individuationsproces. Ved at frigøres fra vores kønsroller vil vi blive mere autentiske individer. Noget af den ægte kerne kan kvinderne hente fra barndommens rod-identitet, dvs. den vi var , før puberteten lagde sin snærende form ned over os. På grundlag af kvinders beskrivelser af deres overgangsoplevelser forsøger jeg at skitsere en model for heltindens rejse. Vi må ofte igennem følelser af intethed, før vi vågner op til en ny indsigt og nye begyndelser, og mange kvinder oplever følelser af at være "svanger" med det nye der fødes.

  Kapitel 7 viser at det er helende og bevidsthedsudvidende at komme i kontakt med eventyr og myter og den symbolske verden. Kapitlet giver mulighed for at læse det årtusind-gamle eventyr Amor og Psyche i dets helhed. Den søgen efter vanskeligt opnåelige evner eller skatte som er målet for heltens eller heltindens søgen i eventyr kan sidestilles med typiske træk ved en individuationsproces. Modellen for den kvindelige rejse og indvielserne, som vi har set i tidligere kapitler, bringes her til det arketypiske transpersonlige niveau, fordi myter og eventy peger ud over det personlige til et almenmenneskeligt eller universelt niveau.

  Kapitel 8 giver eksempler på hvorfor og hvordan kvinder har udviklet egne ritualer.

  Kapitel 9 tegner et portræt af den viise kvinde og et billede af hvor vi er på vej hen.

  Sidst i bogen gengives der spørgeskema som kvinderne i undersøgelsen har udfyldt. Det vil kunne fungere som et overgangsritual for den der tager sig tid til at fordybe sig i det. Desuden findes her en liste over alle de kvinder som har besvaret spørgeskemaet. Af hensyn til anonymitet er deres navne ændrede.
  "Den viise kvinde"
  Af Marianne Ammitzbøll

  Antal sider: 159
  Forlag: Olivia 1995
  ISBN 87-89019-79-2  For større billede - klik her
  For at se bogens bagside - klik her
  For besøg på forfatterens hjemmeside - klik her
  Velkommen i Biblioteket på vores hjemmeside. Mange af titler vi omtaler, er udsolgte fra forlagene, men findes enten på bibliotekerne eller i antikvariaterne som: Bogtorvet.net , Findbogen.dk , Antikvarisk.dk , Bogbasen.dk (private til private), Antikvariat BookStone.dk , Brugte bøger via Saxo.cm , eller Antikvariat.net

Bookmarks

Regler for indlæg

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Log ind

Log ind