SMIL Skandinavisk Medisinsk Informasjon for Legfolk
Universitetbiblioteket i Oslo - Bibliotek for Medisin og Helsefag

Alfabetisk indeks: http://smil.uio.no/