Side 1 af 3 123 Sidste
Viser resultater 1 til 10 af 25
 1. #1
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  68
  Indlæg
  5,271

  Standard Kræftens Bekæmpelse, att.: Arne Rolighed

  Kræftens Bekæmpelse
  Att.: Hr. Direktør Arne Rolighed


  Kære Arne Rolighed

  Tiden er snart ved at være inde til at De påbegynder alvorlige overvejelser vedr. Kræftens Bekæmpelses eksistensberettigelse....

  For første gang nogensinde, under den sidste landsindsamling havde jeg bedt Kræftens Bekæmpelses indsamler om, omgående at forføje sig fra mit hjem og aldrig at vise sig hos mig igen!

  Jeg er usigeligt træt af at se medarbejdere fra Kræftens Bekæmpelse profilere dem selv i medierne og høre om Kræftens Bekæmpelses vigtigste (og "billigste") mærkesag: rygning og passiv rygning....

  Jeg er usigelig træt af at høre og læse små, primitive og synligt manipulerende "argumenter" om at en enlig partikel i et lokale hvor en ryger formastede sig til et ophold for "flere timer siden" pludselig skulle forurene og gøre lokalet farligt at opholde sig i.... please.... hvor dumme tror I vi er...?

  Jeg er usigeligt træt af alle disse Kræftens Bekæmpelses kampagner, der havde foranstaltet en splittelse i befolkningen, der i forvejen lider under svage eller ikke eksisterende mellemmenneskelige sociale bånd, ikke mindst under det aktuelle politiske styre der har fremelsket "hver er sig selv nok" livsfilosofi... nu også får en pisk til rådighed - de kan svinge over hverandre og foranstalter adskillige kollektive og individuelle mobbninger såvel i private hjem som på arbejdspladserne.

  Hvordan man end vender det og drejer - kan jeg ikke, som et almindeligt menneske få øje på noget som helst andet Kræftens Bekæmpelse udretter... undtagen marginalt og uvæsentligt. Der er røg, passiv rygning, partilker, nedsat intelligens p.g.a. moderens påståede rygning, lavt socialt status som følge af rygning eller var det omvendt.... rygning dit og rygning dat, rygning, rygning og atter - rygning!!

  Hvis man nu er så opsat på at redde menneskeliv, der ellers ville gå tabt som følge af rygning - vil jeg stille Dem - Arne Rolighed - et par spørgsmål:

  1. Hvor er Kræftens Bekæmpelse tilstede politisk og i medierne når Riget fattes strålekanoner?

  2. Hvor er Kræftens Bekæmpelse tilstede politisk og i medierne når Riget fattes personale til at betjene disse?

  3. Hvor er Kræftens Bekæmpelse tilstede politisk og i medierne når kræftsyge dør under ventetiden på behandling?

  4. Hvor er Kræftens Bekæmpelse tilstede politisk og i medierne når de kræftsyge, der har overlevet ventetiden får besked på, at deres sygdom er nu blevet så fremskreden at de ikke længere kan få en behandling undt. smertekontrol?

  5. Hvorfor er Kræftens Bekæmpelse ikke på gader og stræder samt i medierne og på Christiansborg for at protestere og at udføre det (øjensynligt) nødvendige lobbyarbejde for at vride nogle af vores egne, henlagte 80.000.000.000 kroner ud af statskassen til rettidig behandling af kræftsyge?!

  6. Hvorfor er Kræftens Bekæmpelses egen pengetank lukket når der skal bruges penge til strålekanoner og uddannet personale? Ville det ikke være den rigtige bekæmpelse af kræft? Jeg spørger bare - Arne Rolighed!

  7. Hvor er Kræftens Bekæmpelse når der skal udøves politisk pres på styret her i landet, så afgifterne på miljørigtige køretøjer med partikelfiltre m.m. bliver fjernet - såvel indenfor privatbilismen som i hele den samlede danske transportindustri. Hvor er Kræftens Bekæmpelse så?!

  Der dør tifold tusinder af mennesker, der bor og færdes hvor dieselpartikler udspyes af lokomotiver, lastbiler, busser og personbiler.... Hvor er Kræftens Bekæmpelse så?! Og hvor er Kræftens Bekæmpelses penge, der er arvet efter eller indsamlet hos af de samme mennesker der enten selv eller ved pårørende oplever dieselpartikelinducerede sygdomme inkl. kræft, eller når man endeligt bliver "heldig" af kræft udviklet på denne baggrund - skal de sluses ind i dødbringende ventetider, som koster hundreder og tusinder af liv enten hurtigt eller ved et eller flere tilbagefald, forårsaget af, at man havde forpasset det rette behandlingstidspunkt, hvilket i tilfælde af kræft hedder "MED DET SAMME!!!" Selv i tredje lande, vi ikke ønsker at sammenligne os med, fordi vi er overbeviste om vores egen fortræffelighed. Hvor er De og Deres Kræftens Bekæmpelse så? Arne Rolighed?

  Alle disse udeladelser, forsømmelser og ugidelighed søges sløret og skjult under klapjagten på rygere. Klapjagten tilrettelagt nøje og omhyggeligt, så befolkningen får nok at gøre med at udleve sin indre "mobber" helt "lovligt", i stedet for at interessere sig for den rigtigt og effektivt udført bekæmpelse af kræft, der må siges at være totalt fraværende i det mediebillede Kræftens Bekæmpelse gentagende og gentagende skaber på bekostning af de borgere, der tilfældigvis ryger de samme cigaretter der fylder statskassen op med masser af penge, der efterfølgende ikke går til f.eks. strålekanoner! Der er jo også andre kræftformer end de rygningsinducerede... ikk`Arne Rolighed?

  Men dèt kender vi jo intet til.... for i lille Danmark eksisterer der kun en kræftform iflg. Kræftens Bekæmpelse og dette er lungekræft! Den er jo nærmest den eneste vi hører om... og undskyld... jeg glemte lige brystkræft.... men den er jo "hormonernes skyld". Vi hører om at hormoner til behandling af klimakteriegener er farlige og frarådes på det kraftigste.... Men...

  8. Hvor er så Kræftens Bekæmpelse når der bør arbejdes på at afskaffe p-pillerne der har langtidseffekter på bl.a. udvikling af kræft efter den fødedygtige alder? Jeg mener ikke selv, at p-piller bør afskaffes, men jeg er heller ikke Kræftens Bekæmpelse, som burde kunne sige B efter at den allerede har sagt A.... ikk`? Arne Rolighed? Hallooo!

  Og hvorfor hører vi aldrig om Kræftens Bekæmpelse i frontlinien i kampen mod alkohol, der helt og aldeles sikkert som Amen i kirken - koster mange flere tusinde af lever- og mavekræftstilfælde - end rygerne i samlet trop nogensinde kan præstere?

  9. Hvor er Kræftens Bekæmpelse når der massivt burde arbejdes på at reducere antallet af alkoholinducerede kræftformer i leveren og mavesækken?

  Hmm... ingen steder... for Kræftens Bekæmpelse har for travlt til andet, når de år efter år dyrker deres yndlings hobby... at beskæftige sig og ramme de nemme ofre, private mennesker - rygere, der ikke har en lobby eller netværk til at bekæmpe Kræftens Bekæmpelses yndlings sovepude, sløret og afledning smøgerne og deres brugere bliver til hver gang Kræftens Bekæmpelse trænger til at polere lakken, så donationerne strømmer ind fra private og erhvervslivet.... nok engang!

  ....Og ellers hører vi om udenlandske statistikker på kræftområde, der snart hævder det ene og snart noget modsat, afhængigt af hvad der dagens dato bedst passer til dannelsen af Kræftens Bekæmpelses mediebillede, så de snart afdøde på ventelisterne eller deres pårørende ikke glemmer hvem der skal nævnes i testamentet... når boet skal deles... ja, Kræftens Bekæmpelse!

  Hvordan kan det være, at rygning og passiv rygning er skadelig - når bilos ikke er det? I hvert fald hvis man dømmer efter Kræftens Bekæmpelses totale fravær i kampen om ren luft i byerne?

  Hvordan det kan være, at Kræftens Bekæmpelse er fraværende i anstrengelserne for nøje at udforske mobilmasternes virkning på den menneskelige hjerne og den store risiko for udvikling af hjernetumorer disse mobilmaster på sigt påfører befolkningen?

  Hmm... måske præsterer de så lidt fordi deres eget hovedkvarter ligger midt i et virvar af alskens mobilmaster hvoraf de stærkeste 4 er anbragt... hvor?... Ja, du gættede rigtigt! På Kræftens Bekæmpelses selveste hovedkvarter.... Der er placeret simpelt hen hele 28 mobilmaster i en afstand fra 7 (hele 4 stykker anbragt på deres eget tag) til 525 meter fra Kræftens Bekæmpelses hovedbygning på Østerbro i København.... og det er ikke det hele....

  .... der er planlagt samfulde 20 nye mobilmaster til i en afstand mellem 160 og 188 meter fra Kræftens Bekæmpelses hovedbygning.... og hele 17 styk af dem vil blive de "berømte" UMTS`er, der snarere er berygtede for deres påvirkning af den levende organisme med særligt focus på hjernevævet....

  Der er flere hundreder ansatte i Kræftens Bekæmpelse.... mon der på sigt ikke kommer mange flere dødsofre på denne mobilstrålingskonto blandt Kræftens Bekæmpelses egne ansatte - rygning på den moderne og trendy måde, hvilket vil sige - hensynsfuld - på ingen måde kan "leve op til" at præstere! Hmm... så må vi da bare håbe, at Deres og Inge Haunstrup Clemmesens kontor er placeret helst lige under en af de 4 stygge mobilmaster anbragt præcis på bygningens tag.... Fordi blot nogle få meter fra mobilmastens "fod" begynder strålingen at pulsere lystigt til alle sider og brænde hjerner ud på dem, der på fuldtid sidder derinde dag efter dag og udtænker nye anti-ryger-kampagner for at "redde" de påståede 2 tusinde af formodede passiv-rygnings-dødsfald om.... hmmm....året?

  Forresten.... hvor er KILDEN til disse beregninger? Hvor er KILDEN? Hvor er den ENTYDIGE og PRÆCISE kilde til disse beregninger?

  Og gælder disse 2000 påståede dødsfald kun kræftsdødsfald eller alle rygningsrelaterede dødsfald? Og i så fald... hvordan nåede man frem til så præcise angivelser og ikke mindst...... hvordan kunne man gennemføre en beregning, hvor dødsårsagene kunne forudsiges/beregnes særskilt for kræftsdødsfald og andre øvrige rygningsrelaterede dødsfald? Eller nøjedes man kun med at fokusere på "rendyrkede" kræftsdødsfald.... men igen, hvordan kunne man udskille dem med så clean cut, som det fremgik af bl.a. BRUNCH i dag?

  Hmm.... ingen ved det, ingen vil sige noget? Findes den overhovedet - kilden altså? Og hvis den findes.... hvorfor så er den så hemmelig, at den ikke er til at opdrive.... i hvert fald ikke uden passwords.... Underligt altså... man slynger sig om med dødstallene, men kilderne.... dem angiver man ikke. Kunne det tænkes, at de (kilderne) ikke tåler dagens lys....eller hur?

  Jamen - hr. Arne Rolighed.... nu nærmer vi os afslutningen på denne klagesang og hvordan ellers bedre kan den afsluttes end med et (godt) forslag om en navneforandring... Det er jo så moderne for tiden at ændre sit navn... for at forandre sit held i livet eller for at gavne en karriere eller andet vås de dygtige numerologer engang har fundet på at sælge til de frygtsomme...

  De skal ikke til numerologen - Hr. Direktør Arne Rolighed... De får hermed overdraget retten til, helt gratis at benytte mit forslag til et nyt navn for Deres godgørende forening.... i hvert fald i min verden vil denne, fra nu af hedde Rygningens Bekæmpelse og sådan en forening vil jeg, som den hensynsfulde festryger jeg er - ikke støtte!

  Uanset dog navnet og mine egne ryge(u)vaner - vil jeg under ingen omstændigheder støtte en forening, der ikke lever tilstrækkeligt op til den folkelig forventning Kræftens Bekæmpelse så dygtigt før i tiden havde opbygget i befolkningen - hvad angår alsidigheden, selvstændig forskning og først og fremmest - et arbejde for/effektive bidrag til en optimal behandling af de kræftsyge, når de bliver syge.... (eller har jeg fuldstændig misforstået det hele allerede dengang?)

  ...Jo, jeg ved, at der bliver gjort en del (af det "andet"), men det overskygges altså så effektivt af rygningen, at alt det andet forsvinder i skumringen....

  Derudover støtter jeg ikke noget som helst, der deler et folk i "de gode" og "de stygge"; i "de rigtige" og i "de forkerte"; i "de kloge" og "de dumme" eller "de frælste" og "de forbandede"! Nationen er i forvejen blevet delt nok gennem de sidste år og på det personlige plan er vi blevet så mange der lider under berøringsangst og manglende evne til at knytte positive personlige bånd til hinanden, at jeg ønsker ikke at bidrage til en forening der er med til at grave kløften bredere og dybere end den i forvejen er, menneskerne imellem!

  Så, inden den næste landsindsamling kommer der et skilt på min hoveddør: Indsamlere fra Kræftens Bekæmpelse - adgang forbudt!

  Og dette skilt forbliver på mine dør indtil jeg (forhåbentlig) en dag i fremtiden hører, at Kræftens Bekæmpelse igen betræder den oprindelige sti, hvor man lægger den modbydelige medie-libido væk, og i stedet - med ydmyghed og respekt, omsorg og omtanke - forsker i sygdommen og tager vare på de syge, uden at man først havde stigmatiseret dem hinsides al anstændighed!!
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 2. #2
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  68
  Indlæg
  5,271

  Standard

  De, der undrer sig over mine præcise oplysninger om skoven af mobilmaster rundt om Kræftens Bekæmpelses domicil på Østerbro i København - henvises venligst til: http://www.mastedatabasen.dk/

  Derudover kan jeg anbefale en side http://www.voreboernsfremtid.dk , hvor man kan finde oceaner af info om mobilteknologiens lyse og mørke sider, bl.a. en del af Kræftens Bekæmpelse egne kommentarer til mobilstrålingens velsignelser, deres egne medarbejdere.... også Inge Haunstrup Clemmesen - lever med hver arbejdsdag tilbragt på adressen.
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 3. #3
  Registreringsdato
  Mar 2006
  Lokation
  Fyn
  Alder
  77
  Indlæg
  1,106

  Standard

  Du sender forhåbentlig også dette brev til Arne Rolighed til ham selv samt til samtlige aviser som åbent brev!!!

  Flot skrevet!

  Anne
  Alder er som at bestige et bjerg - man bliver nok lidt forpustet, men man får en langt bedre udsigt!

 4. #4
  Registreringsdato
  Jul 2006
  Lokation
  Kbh
  Alder
  58
  Indlæg
  863

  Standard

  Flot!!!

  Det vil jeg gerne skrive under på!
  Knus fra Helle

 5. #5
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  68
  Indlæg
  5,271

  Standard

  Citer Oprindeligt indsendt af Anne
  Du sender forhåbentlig også dette brev til Arne Rolighed til ham selv samt til samtlige aviser som åbent brev!!!

  Flot skrevet!

  Anne
  Anne og Helle - tak skal I have

  Men nej Anne... ikke foreløbigt i hvert fald.... dem der søger på Nettet efter Kræftens Bekæmpelse eller hr. direktør - kommer selv forbi her, efter at sitet er blevet indekseret i nogle omgange.... Jeg giver udtryk for mine oplevelser omkring denne forening og - begrunder dem. Alle andre må gøre op med dem selv, hvad de ønsker at mene om samme....

  Tak for ros, men "klagesangen" har næsten skrevet "sig selv".... Pludselig kunne jeg bare ikke døje at høre navnet "Kræftens Bekæmpelse" og gik så i tænkeboksen for at finde ud af, hvad det er, der er begyndt at irritere mig noget så grusomt, når "foreningen" dukker op hist og her... og altid med nyheder ladet negativt og kritisk overfor grupper af mennesker.

  Så er det de dovne, så er det de fede, så er det rygere, så er det kvinder i klimakteriet og nu, Gud hjælpe mig.... igen i dag endnu en "nyhed"...

  ... Denne gang er det alle dem, der smører fugtighedscreme i hovedet - ligestilles af Kræftens Bekæmpelses "genier" med "de-evig-ungdom-jagtende-idioter" (det sidste er min "tilføjelse", dog i overensstemmelse med essensen i budskabet)... Link til "budskabet"

  I øvrigt fatter jeg ikke en hyllende fis! Hvad har cremer til udvortes brug at gøre med "ældrende" celler i kroppen? Kræft opstår jo hvor som helst... ikke kun i de hudceller - vi alle sammen udmærket godt ved kun overfladisk kan plejes ved fugt, enzymer og fedtsyrer for at fastholde hudcellens fugtighed... Det har intet at skaffe med cellernes "evige ungdom"!

  Det eneste, der kan nærme sig begrebet "evig ungdom" af kroppens celler er anti-age-hormonkure bestående af kombinationen af adskillige hormoner i små mænder hver og individuelt tilpasset hver enkel person (individuelle præferencer) der ønsker at fastholde (ikke nødvendigvis ungdom) sin vitalitet, der langt fra altid er fikseret på sex, men oftes sigter hen imod bedre sundhed og "forfald-frie" kropsfunktioner - psykisk og fysisk.

  Denne er den eneste sammenhæng, Kræftens Bekæmpelses nye påfund kan have overhovedet en relation til.... kroppens generelt langsommere aldring, hvilket absolut ikke kan opnås ved at smøre cremer i hovedet! Hvad fanden skvadrer de så for, som om dèt der var (for)målet med et helt forskningspriojekt, hvilket jeg er sikker på ikke er sandt....

  Mit bud er, at Kræftens Bekæmpelse endnu en gang havde fisket en halvfærdig "revelation" op af et ufærdigt projekt - de mener kan have en opmærksomhedsskabende værdi i medierne og.... har fået en sagesløs og naiv eller bare afhængig af bidragene forsker fra Skejby til at stille op i medierne og, tamt og uoverbevisende at plapre løs om noget, man havde fundet ud af et eller andet sted i løbet af forskningsprojektet.... langt fra et færdigt forskningsprojekt, tør jeg æde min gamle hat på!

  Mit andet bud er, efter at have oplevet adskillige medie-trip, hvoraf mange blev til direkte pinlige og flove oplevelser - ikke mindst for seerne, lyttere og læsere - at Kræftens Bekæmpelse må have en spinddoktor ("kommunikationskonsulent") eller flere ansat til netop at medie-udnytte de små og større opdagelser i projekternes aktive fase....

  Så var de fede i farezonen, så de slanke... Så var ældre kvinder i fare for at få brystkræft, hvis de fik behandlet deres klimakteriegener med hormontilskud... at risikoen kun er større - målt i promiller og kun ved rene østrogenpræparater - ja, det sagde ingen noget om og ej heller om, at kombinationspræparater faktisk hindrer til en vis grad opståen af tyktarmskræft.... hmm...det sagde ingen noget om - selv om netop dette burde være en vigtig oplysning til folk, om ikke andet så fordi tyktarmskræft er også kræft og ikke mindre kræft end brystkræft... vel? Men nu var det altså brystkræft, der var på tapetet, så til helvede med tyktarmen!

  Så var der noget om C-vitaminer.... de var pludselig blevet skadelige... Jamen, hvad så med c-vitaminholdige grøntsager? En kort til var også disse advaret imod, samtidigt med at vi jo alle sammen ellers skulle spise "6-om-dagen"... Nåh...den er blevet hurtigt dementeret og ellers må I gerne selv lede efter flere eksempler og der er nok at finde.....

  Det korte af det lange er, at jeg kom til at opleve i den grad et ubehag i mellemgulvet, der jeg i morges hørte Kræftens Bekæmpelse nævnt i Nyhederne på p4.... at jeg må i fulde alvor konstatere, at denne forening hænger mig langt ude af halsen.... At jeg ikke stoler på den, at jeg ikke har tillid til dennes organisation, administration, formålet (ikke mere i hvert fald) og først og fremmest nærer jeg også en stor mistillid til deres sponsorer.... Samarbejdet med Arla f.eks. Den samme Arla, der for nogle år siden havde taget livet af adskillige økologiske landbrug og derved skræmte også en del af de vordende "økologer" fra at etablere sig med et hormonfrit og giftfrit økologisk landbrug...

  Efter presset fra kunderne har Arla modificeret deres holdning til det økologiske, men ikke nok til at sælge den økologiske mælk uhomogeniseret, som andre økologiske mejerier gør... En homogeniseret mælk holder sig længere og det kan Arla godt lide. Så til helvede med, at det homogeniserede mælkefedt trænger direkte og ufordøjet ind i blodbanen på folk - ikke ligefremt toppen af sundhedsfremme, vel?! Om dette har eller ikke har en kræftfremkaldende virkning på tarmene eller andre organer i kroppen, kan jeg ikke siger og siger det heller ikke! Meeeen! At få "sprøjtet" Arlas homogeniserede mælkefedt direkte i blodårene når man har handlet Arlas "økologiske" mælkeprodukter og netop derfor føler man sig sikret mod netop den slags.... ja, ved jeg ikke hvad jeg skal kalde.... "bedrag"? "Vildledende markedsføring"? Hmm... jeg ved ikke om homogenisering er forbudt i økologiske mælkeprodukter, men jeg ved, at dette er noget alle, der handler økologisk forventer. Det er squ synd for de øko-landmænd.... De burde være organiseret udenom mastodonter som Arla....

  Pecunia non olet... "penge lugter ikke". Heller ikke sponsordonationer til Kræftens Bekæmpelse.... så fra denne kant kommer der i hvert fald ikke budskaber rettet imod homogeniserede fedtstoffer i danskernes kost.... Derimod kommer der i massevis vås, som denne fra i morges... "Den farlige evige ungdom", "aldring beskytter mod kræft" og lignende pladder, der er taget ud af den videnskabelige sammenhæng og er blevet omskrevet til at blive slynget ud i æteren.... som et lille barn der kalder: "mor, moooar... jeg er her, glem mig ikke!"

  Og på plejehjemmene og hospitalernes langtidsmedicinske sengeafsnit ligger der tusinder af syge ældre, hvis alderdom ikke havde formået at beskytte dem mod sygdom og svækkelse.... sikkert fordi de havde smurt NIVEA i hovedet i utide....

  Uha da da.... hvor er jeg altså træt af Kræftens Bekæmpelse! Kan det overhovedet passe, at der slet ikke foregår ægte forskning i kræft i andres regi? Findes der slet ikke alternative forskermiljøer her i landet? Kan det virkelig passe?
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 6. #6
  Guest avatar
  Bea Gæst

  Standard

  Hej Anina

  Flot flot, og jeg ville ønske brevet kom lidt længere frem i medierne. Jeg har selv gået med tanker om hvordan de finder frem til f.eks. alt det med rygning, hvilken gennemsnitsalder og ja i det hele taget en dokumentation for det de siger.

  Jeg savner også deres tilstedeværelse i andre sager, som du beskriver. Min mand har såmænd lige sagt at vi skal meldes fra på betalingsservice, fordi de (Kræftens Bekæmpelse) har været så frække at sætte det beløb op vi har aftalt op til det dobbelte. Jeg får sådan en underlig fornemmelse af Kræftens Bekæmpelse som et stort system og apparat, som der er nogen der lever fedt af. Jeg kunne godt tænke mig som du skriver, at de tog sig af de kræftsyge, frem for at dele mennesker op i kategorier.

  Du får skrevet du gør noget ved det. Jeg tænker bare og det er ikke så ofte jeg virkelig gør noget. Måske tror jeg, at der ikke er nogen der gider høre på det, eller også har jeg ikke overskud til at gøre det.

  Godt gået Anina, bare kom igen. Du skriver på en måde så det giver genlyd!!!!

  Knus Bea

 7. #7
  Guest avatar
  Sisse Gæst

  Standard

  Jeg vil godt tilslutte mig ovenstående, jeg synes det er noget så flot skrevet.
  Knus
  Sisse

 8. #8
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  68
  Indlæg
  5,271

  Standard

  Citer Oprindeligt indsendt af Bea
  Min mand har såmænd lige sagt at vi skal meldes fra på betalingsservice, fordi Kræftens Bekæmpelse har været så frække at sætte det beløb op vi har aftalt op til det dobbelte.
  Kan/må-man-det?!? Bare selv at "tage" hvad man synes?!?

  Derfor nøjes jeg sq.. med netbanken... Det er sket et par gange med Betalingsservice, at "nogen" gik ind og hentede penge, selv om transaktionen ikke var forhåndsgodkendt af mig. Jeg nøjes fortsat med netbanken! Gør jeg!
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 9. #9
  Guest avatar
  Bea som Gæst Gæst

  Standard

  Nej Anina, det må man ikke og jeg må indrømme at jeg går og hidser mig op over det. Det kommer de ikke godt heller ikke godt fra. Der bliver gjort noget ved det, det skal jeg nok sørge for. Princippet i selv at tage bekræfter mig i mine bange anelser, at det er en slags "pampere" der sidder på tronen. Nu er jeg spændt på hvor svært det er at komme igennem med vores budskab.

  (Håber det ikke bliver lige så svært som at komme væk fra Viasat. Min gamle far kan ikke komme ud af det. Jeg har kæmpet en kamp, skrevet og talt højt og lige meget hjælper det. Abonnementet er sagt op, men de ringer til og får lige nøjagtigt det svar de vil have. Som I nok ved er min far dement og de kan få ham til at sige hvd de gerne vil høre. Lige nu modtager far regninger, som vi lader ligge fordi de har lovet at lukke ned flere gange, det sker bare ikke. Heldigvis har jeg kvitteringen fra da vi sendte opsigelsen som trådte i kraft 1 september, jeg sendte den heldigvis anbefalet. Jeg er spændt på hvad der sker nu til den første.)

  Tankevækkende at tænke på moralen er dalet hos firmaer og nu også Kræftens Bekæmpelse. Jeg kan brække mig over, hvor lavt de de vil synke for at få penge. Penge er gud!!!!!!!!!!!!!!

  Nå, nu kom jeg af med lidt "galde".

  Kan godt forstå du beholder netbanken.

  Knus Bea

 10. #10
  Guest avatar
  Gæst

  Standard

  Lige for at følge op på den gamle tråd, vil jeg lige fortælle at min mand har medt fra ved kræftens bekæmpelse. HAn har skrevet til dem. Håber de lære lidt af det. HVis vi skal give igen bliver det pr net bank eller når de samler ind. Lige pt er lysten og engagementet for organisationen dalende.

  Bea

Side 1 af 3 123 Sidste

Bookmarks

Regler for indlæg

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Log ind

Log ind