En overraskende historie.

Så sørgeligt, at en kunstner ikke kan have sit værk i fred, når de med "højere social status" tillades at fortrænge og skamfere andres livsværk?

Dronningen beskyldes for vandalisme mod domkirke: "Kan dronningen tillade sig at dække en professionel kunstners værk til med sit eget? Det er sket to gange i Roskilde Domkirke. Kritikere mener nej." (...) "Under tilskæringen af samme gulvtæppe kommer man for resten og uheldigvis til at skære flænger i Anna Thommesens underliggende altertæppe, altså en slags kongeligt hærværk!"

Menighedsråd beklager: Dronningens alterdug tog udsynet: "Roskilde Domkirkes menighedsråd beklager nu, at de har krænket væveren Anna Thommesens meget omtalte udsmykning ved at tildække den med dronning Margrethes røde alterdug.

Beslutningen kommer på baggrund af en kronik i Politiken 25. november. Her beklagede billedhuggeren Erik Thommesen krænkelsen af sin afdøde kone, væveren Anna Thommesens udsmykning af alteret i Roskilde Domkirke - en krænkelse, der er foretaget af ingen ringere end dronning Margrethe."

Og nu svigerdatteren Mary er blevet "protektor" for de danske kunsthåndværkere - er der ingen, der tør at tage kampen op for en afdød kunstner? Hendes efterladte ægtefælle ser ud til at kun at få lov til at "råbe i skoven"? Hvad pokker skal de danske kunsthåndværkere bruge en "protektor" til, hvis ikke til at støtte om deres kulturarv?

Jeg mangler ord, for dette her er bare "for meget"! I denne tid hvor så mange er forarmede som aldrig før - i hvert fald efter anden verdenskrig, nøjes en familie uden en dråbe dansk blod i årerne, at sidde med snablen dybt i statskassen, og apanager nærmest automatisk forhøjet fra år til år, med momsrefusioner og masser af skattefrie fryns - mens undersotterne dør på ventelisterne, 90.000 børn lever under fattigdomsgrænsen og gamle Ana prøver at få noget mad ind uden tænder i munden!

I kontrast til det, en anden gammel kone, med privilegierne i orden, livsvarigt forsørget af samfundet, bruger sin position til at fortrænge en afdød kunstner fra et fælles kirkerum?

Om Anna Thommesen
Dansk Kvindebiografisk Leksikon