Kvinder med handicap

Citer Oprindeligt indsendt af Kvinder med handicap
Kvinder med Handicap (KH) er en landsforening for kvinder med handicap, som er interesseret i spørgsmål vedrørende kvinde- og handicappolitik nationalt og internationalt. Vi er medlem af Kvinderådet (KR ) Kvindernes U-landsudvalg (KULU), Projektrådgivningen (PR) og arbejder sammen med handicaporganisationerne i Danmark. Vi afholder arrangementer med udgangspunkt i den enkelte kvindes hverdag og sætter fokus på handicappede kvinders vilkår overalt i verden.
http://www.kvindermedhandicap.dk/