"Brokrøve" og "kværulanter" igen-igen

Kald mig bare paranoid, men her er hvad jeg har fået ud af DR1' Tekst-tv i dag - bare i et større perspektiv. Nu varmer de skiderikker, taburetklæbere i dette gudsforbandede styre vi har - til en afskaffelse af loven om aktindsigt - tør jeg vædde på. Kender tegnene, der plejer komme længe før man fremsætter "forslagene" i fuld offentlighed. Læs selv:

DR1 S114 tor 19 okt 05:32:24 DR NYHEDER INDLAND 22:57

KVÆRULANTER KOSTER KOMMUNERNE PENGE

Brok, gentagne klager og evindelige aktindsigtsbegæringer fra borgere er et problem, som koster kommunerne store beløb og mangfoldige heltidsstillinger at håndtere.

Der kommer sjældent noget fornuftigt ud af de mange henvendelser, viser en rundringning til en række kommuner, som morgenavisen Dato har foretaget.

Flere gange i løbet af Datos rundringning bliver ord som brokrøve og kværulanter brugt.

Kommunerne står magtesløse over for brokkerierne, og må blot indstille sig på at fortsætte med behandlingen af de ofte grundløse klager.

"Flere gange i løbet af Datos rundringning bliver ord som brokrøve og kværulanter brugt."

Hvad fanden har de tænkt sig, de ubegavede journalister? Har de tænkt sig, at de stakkels og plagede embedsfolk skulle klappe i deres små hænder over at blive kigget over skulderen og på denne måde vil de ikke kunne skrive hvad som helst i disse journaler - nu, der er en slags fare på færde, i og med at enhver har retten til at kræve aktindsigt?

Mærk mine ord: dette er en fortrop for et/flere forsøg på at afskaffe denne ordning og Dato's krampagtige søgning efter "nyheder" kommer ikke ud af det blå intet. En spindoktor eller to, i baggrunden hos de borgerlige partier er påbegyndt at præparere befolkningen.

Jeg undres lidt i grunden over denne beskedenhed, de system-nedtromlede fører sig frem med. Alene antallet af mennesker i knibe samt deres pårørende - må for pokker snart være så højt, at der ikke burde kunne skaffes et flertal for, fortsat at plage dem og skubbe dem endnu længere ned i sumpen.

Kunne det ikke tænkes, at de simpelt hen ikke er klar over deres magt til at forandre tingene? Kunne det ikke tænkes, at hvis man ville satse på at gøre dem denne magt bevidste - ville piben få en helt anden lyd?

Det mest presserende problem i dag er, at denne regering snart skal til at rulle det helt store skyts ud for at skyde starten på valgkampen af. Før dette sker - har de enormt travlt med at haste og forcere så stort et antal som muligt af upopulære "justeringer" igennem - for netop at fastholde dem, der ligner dem selv og bekræfte overfor disse - at ved at stemme på den siddende regering - stemmer de faktisk på sig selv.

Så langt så godt! Når først denne effekt er på plads - kommer turen til de andre - underklassen og de "sølle", man normalt hverken leger med, respekterer eller tager hensyn til, men nu snart - i den kommende valgsituation - kommer vi til at se en bølge af forslag og ideèr der skal skaffe de potentielle modstandere i folden.

"Se bare, kære underklasse! I syge, arbejdsløse, gamle, fattige forældre, og alle I udstødte - se bare - hvis I straks stemmer på os, vil vi gøre sådan og sådan, så I får det meget bedre i fremtiden" - selvfølgelig først efter valget ( ). "Bare stem på os, så skal det gå jer meget bedre end alle mulige andre lover jer, fordi alle mulige andre lyver nemlig, mens VI lyver bare ALDRIG!!"

Man regner ganske enkelt med at drukne i alt, antallet af nye love med tilbehør er nu blevet så stort, at kun datamaskinerne kan holde styr på det, uden dog at holde styr på indholdet. Der er ingen chance for at kunne kontrollere interference lovene imellem. Der eksisterer allerede et hav af indbyrdes ophævende bestemmelser, ingen magter give sig i kast med at rydde op i - og så har vi en monark, der bare skriver under og skriver under - hvad man skubber frem på bordet mod hende, uden på et eneste tidspunkt at nogen stiller spørgsmålstegn ved, om der er orden i sagerne? Ingen tør ganske enkelt rode med det mere. Det er en retsløs stat vi er ved at opbygge og de fleste af os allerede ikke fatter en hyllende fis om hvad der foregår!

Derfor er der nu blevet vigtigere at lege med det nemme, synlige, overfladiske og det, der kan forstås og det der kan håndteres, som f.eks. dyrkning af vælgerbedrag og jonglering med alskens løfter - der er glemt af både dem der afgav dem og dem, der var målgruppen, ganske få uger efter at stemmerne er blevet talt op.

De ganske få, der gør ihærdige forsøg på at inkassere løfterne, ja, de bliver så efterfølgende betragtet, behandlet og afvist som værende "brokrøve" og "kværulanter" og så er vil røvrendt - endnu en gang!


Det er ved at gå op for mig at, at stemme på de borgerlige er det samme som at lukke en ræv ind i hønsegården, fordi de borgerlige har kun et ærinde - deres eget bedste!

At overlade omsorgen for staten og befolkningen til de borgerlige er i den grad ris til egen røv, at det næsten gør ondt at indse. Denne borgerlige mentalitet fungerer nemlig omvendt end den bør gøre hos mennesker, når de politiske mål gælder levende mennesker.

De borgerlige vil altid sætte "systemerne", mursten og finans først og alt, der ikke kan fortæres, forarbejdes, omsættes eller sælges - levende mennesker (andre end dem selv, selvfølgelig) - sidst!

For de borgerlige er vi, samfundsborgere, vælgere, kun midlet, ikke målet.

Der glemmes, at ethvert samfunds oprindelse og overlevelse var/er betinget af evnen til at tage vare på hinanden. Den dag det glemmes og minimalstaten er en realitet (hvis det står til de borgerlige) - bliver de fleste af os overflødige (med undtagelse af dem, de borgerlige behøver til at tørre deres røve) og samfundet vil gå i opløsning.

En samfundsopløsning kan ikke vendes eller erstattes af denne, så kærligt begærede finans. Finans er geografisk grænseoverskridende, har intet identitet, intet nationale/kulturelle tilhørsforhold, intet andet mål end sig selv, og finans vil udrydde skridt for skridt alt, der ikke kaster profit af sig. Finans vil gerne have vores penge og sålænge vi betaler uden at kny - får vi lov til at beholde krummerne. Den dag derimod, hvor vi ikke længere kan pukle ind i vommen på finansen - den dag får vi ikke engang krummerne. Vi får ganske enkelt lov til at forgå!

Dette er et billede, der begynder at tone frem for mit indre blik. Et billede af de borgerlige=minimalstaten=finansen=samfundsopløsning=en grum skæbne for mine børnebørn. Og dine!
Senere har jeg modtaget en PrivatBesked med følgende bemærkning:

Undskyld jeg kan ikke lade være.

Det ser ud som om, at du ikke har haft kendskab til, hvad borgerlig politik er i sin inderste kerne. For så behøver man jo blot at se på USA og, hvordan det går der.

Kære X
Der er ingen forskel på den inderste kerne i den borgerlige politik, uanset om denne praktiseres her i Danmark eller i USA.

Man skal kravle før man kan gå. Vi i Europa har altid "haltet" 4-5 år efter USA hvad angår div. trends, modeluner, musik - og politik. Hvis vi ikke får stoppet denne borgerlige drejning i vores eget samfund, nu eller snarest - ser vores land om ganske få år som USA er i dag, specielt på "bunden" hvor alle slidte, syge, ubemidlede gamle og alle de udsatte befinder sig.

Kære X
Mig bekendt er denne hjemmeside til for alle "indeklemte" og/eller interesserede. Jeg regner ikke med, at det ikke er velset her at have andre politiske overbevisninger end venstreorienterede. Er det sådan det tolkes, at når man klager sin nød, eller placerer ansvaret hos borgerlige vælgere og deres politikere, der har lovgivet mange af os helt ned til sokkeholdere - at hele hjemmesiden så er venstreorienteret?

Det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, at du kunne frit skrive et åbent svar på mit indlæg og hvis du også havde argumenterne i orden - ville du sikkert høste respekt uanset om vi var blevet enige eller ej.

En politisk debat jævne mennesker imellem behøver ikke udarte sig beskidt. Her er ikke Christiansborg - gudskelov.

Og nej, jeg er ikke venstreorienteret. Jeg er yderst liberal og går ind for fuld valgfrihed for alle -

bare ikke frihed til at sulte ihjel eller dø af kulde, når regningerne for de borgerliges "frihed", af de borgerlige politikere sendes til mindre bemidlede, eller fattige mennesker!

Den enes "frihed", den andens armod, eller værre!

Man kan sagtens være socialbevidst liberal (med et lille snært af anarkisme ).